ธรรมเทศนา

แนะแนวเจริญสติ

โดย

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

รู้สึกตัว 1

ที่มา: http://archive.org/details/tien_01


รู้สึกตัว 2

ที่มา: http://archive.org/details/tien_02