ห้องรับแขก

ประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง มอนเทสซอรี่ ระดับปฐมวัย ในโรงเรียนขนาดเล็ก

 รุ่นที่ ๑  ณ. จังหวัดนครนายก  


 รุ่นที่ ๓ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน ชลบุรีimages by free.in.th 

การประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง มอนเทสซอรี่ ระดับปฐมวัย ในโรงเรียนขนาดเล็ก รุ่นที่ ๒

 

การประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง มอนเทสซอรี่ ระดับปฐมวัย ในโรงเรียนขนาดเล็ก รุ่นที่ ๓

 
   

Google Groupĉ
ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก แห่งประเทศไทย,
12 พ.ค. 2556 07:49
Comments