הסיפור על קצה המזלג

הסיפור סובבתהו בכחש" עוסק בטענה כי נדירים האנשים שהם גם עשירים וגם נדיבי לב ולצורך כך מציג משל 
על אדם בשם יעקב נחשון שהיה רע וכילי ונישא בשנית לאשה צדקת בשם ריקוז'ה לבית חפץ.
ריקוז'ה תורמת כסף לעניים בסתר מבעלה והסיפור בנוי כחידה שנפתרת בסופו .
ריקוזה על ערש דווי מתוודה בפני בעלה כי בשיתוף עם הצורף
 ח' דוד ששון היא מכרה את תכשיטיה ויצרה תכשיטים מנחושת ובדיל 
ואת הכסף של המכירה היא תרמה לעניים . 
הסיור מסתיים בדברי המספר כי בזכות מעשי מרמה כאלה העולם ממשיך להתקיים. 
Comments