ข้อมูลการบาดเจ็บทางยุทธวิธี จชต. ตั้งแต่ ก.ค.56

สรุปข้อมูล การบาดเจ็บทางยทธวิธี ก.ค.56(26 มิ.ย.56 - 25 ก.ค. 56)
จำนวนผู้ป่วยทั้งสิ้น 38 ราย
จำนวนผู้ไม่เสียชีวิตก่อนส่ง 28 ราย

รายละเอียดเพิ่มเติมใน File ด้านล่างนี้
Ĉ
SouthernMedical ArmyCenter,
27 ก.ค. 2556 23:05
Comments