Aktualności niezależnego portalu gminnego

Bieżące informacje z terenu gminy Słupno


 
 

Szanowni Czytelnicy!

W związku z powtarzającymi się w ostatnim czasie problemami technicznymi postanowiliśmy przenieść naszą stronę na nowy serwer.

Od dzisiaj obecna strona nie będzie już aktualizowana! Zapraszamy na nową stronę pod adresem:

www.wgminieslupno.pl

Przepraszamy za utrudnienia.

Redakcja


16.06.2014

Uczniowie z nasze gminy wśród finalistów Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej w Płocku                                                                                                                                                 Wśród uczniów nagrodzonych w tegorocznej edycji Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej, obejmującej swym zakresem szkoły z Płocka i Powiatu Płockiego znalazło się dwóch przedstawicieli szkół z naszej gminy.          W kategorii Edukacja Polonistyczna klasy III nagrodę otrzymał Piotr Oprawka ze Szkoły Podstawowej w Liszynie (klasa Pani Doroty Morawskiej). W kategorii Historia klasy V nagrodę otrzymał Julian Maszewski ze Szkoły Podstawowej w Słupnie (klasa Pana Piotra Jakubowskiego).

Źródło informacji: Portal Płock>>>>

 

DK


07.06.2014

Relacja z poniedziałkowej sesji

Na sesji Rady Gminy w Słupnie w dniu 2 czerwca radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. W konsekwencji, również jednogłośnie, udzielili absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. Wójt dziękując za otrzymane absolutorium, dzieląc się niejako swoim sukcesem, podkreślił, iż wykonanie wielu ważnych zadań w minionym roku było możliwe tylko dzięki wsparciu Rady i wzajemnemu zaufaniu.

W pozostałych punktach programu obrad rada przyjęła wszystkie zaplanowane projekty uchwał, w tym wprowadzony w ostatniej chwili projekt uchwały o przedłużeniu zwolnienia z opłat za dzierżawę terenu gminnego przez stowarzyszenie wodniaków "Flis" na okres do 2018 roku.

Punktem obrad, który wzbudził najwięcej kontrowersji, był projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

 

Radny z Nowego Gulczewa Krzysztof Szałkowski ponownie zwrócił się z prośbą do Wójta o sprawdzenie możliwości podłączenia jego miejscowości do gminnej sieci wodociągowej. Wójt zapewnił o podjęciu takich działań.

Radny z Borowiczek-Pieniek Dariusz Kępczyński zwrócił się do Wójta z wnioskiem o przejęcie od Wodociągów Płockich wodociągu znajdującego się na terenie tej miejscowości, którym zaopatrywana jest w wodę część mieszkańców, co powoduje funkcjonowanie dwóch stawek opłat za wodę. Zaproponował, aby gmina przejęła zaopatrywania w wodę tych mieszkańców, którzy znajdują się w strefie oddziaływania leja depresyjnego, powstałego w wyniku działania studni należących do wodociągów Płockich, i którzy z tego tytułu nabyli prawo do darmowych dostaw wody w ramach odszkodowania. Takie rozwiązanie, zdaniem radnego Kępczyńskiego, usunie przeszkodę w podłączeniu pozostałej grupy mieszkańców do gminnej sieci wodociągowej, a tym samym pozwoli na zastosowanie dla wszystkich mieszkańców Borowiczek-Pieniek gminnej stawki opłat za wodę. Wójt zapewnił, iż podejmie rozmowy z Wodociągami Płockimi w celu rozpoznania możliwości rozwiązania tego problemu.

Przedstawiciel stowarzyszenia Nasza Gmina Słupno poinformował radnych, iż ze względu na wady formalne złożył w między czasie wniosek do organu nadrzędnego o uchylenie przyjętej uchwały o taryfach opłat za wodę i ścieki. Poinformował również, że przesłał wcześniej na ręce Przewodniczącej i Wójta wyjaśnienie swojego stanowiska. Ubolewał, że z pismem tym nie zostali zapoznani przed sesji pozostali radni. Przewodnicząca odpowiedziała, iż radni będą mieli okazję zapoznać się ze złożonym pismem na najbliższych obradach poszczególnych komisji.

Redakcja


5.06.2014

Rocznica odrodzonego samorządu

Minęły już 24 lata od pierwszych wyborów do jednostek odrodzonego samorządu gminnego. Ogólnie panuje opinia, iż reformy samorządu gminnego oraz wojewódzkiego były jednymi z bardziej udanych zmian w III RP. Drugi szczebel samorządu, czyli powiaty, nie ma już tak dobrych notowań. Nierzadkie są opinie, że jest to niepotrzebny szczebel w ustroju samorządowym, a na poparcie tych twierdzeń wymienia się: nieefektywny system finansowania powiatów w stosunku do przypisanych im obowiązków, nieuzasadnione powiększanie     i tak już nadmiernej biurokracji, wysokie koszty utrzymania, itd.

 

Krótkie przypomnienie jak przebiegała reforma samorządowa możemy znaleźć na Portalu Samorządowym>>> .

 

DK


 

31.05.2014

Wisła jako europejski szlak transportowy - postęp prac
Jak donoszą media, prace nad odbudową europejskiego szlaku wodnego E40, łączącego Bałtyk z Morzem Czarnym, weszły w fazę opracowania studium wykonalności. Gdyby całe przedsię
wzięcie doszło do skutku byłaby to wielka szansa na rozwój również dla naszej gminy. Udrożnienie koryta, oraz wszelkie działania poprawiające infrastrukturę wodną na Wiśle przyniosłyby też zapewne poprawę bezpieczeństwa powodziowego, mającego kapitalne znaczenie dla nadwiślańskiej części naszej gminy. Budowa autostrady wodnej (bo tak określa się często ten projekt) powinna też wymusić racjonalne spojrzenie odpowiednich instytucji państwowych na zagadnienia ekologiczne, które w obecnej formie mocno utrudniają mieszkańcom wszelkie inicjatywy rozwojowe w nadwiślańskiej strefie sklasyfikowanej jako obszar chroniony. 

Jest to też być może jedyna szansa, aby Płock uzyskał bezpośredni dostęp do autostrady, w tym przypadku wodnej, ale dobre i to:).
Więcej informacji o projekcie na stronie 
kresy.pl .


D.K.


30.05.2014

Sesja Rady Gminy w Słupnie

 

W poniedziałek 2 czerwca odbędzie swoje obrady Rada Gminy w Słupnie. Niewątpliwie głównym punktem obrad będzie głosowanie nad, ostatnim w tej kadencji, udzieleniem absolutorium Wójtowi. Pełen program obrad jest dostępny tutaj>>> .

 

D.K.


30.05.2014

Zaproszenie na Piknik Rodzinny w Rydzynie

 

Rada Sołecka i Sołtys wsi Rydzyno zapraszają na Piknik Rodzinny w Rydzynie, który odbędzie się 30 maja o godzinie 17:00. W programie zabawy dla dzieci oraz wspólne piknikowanie (grill).

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców z własnym koszyczkiem.

 


27.05.2014

Sztandar dla Szkoły Podstawowej w Święcieńcu

W piątek 30 maja odbędzie się uroczyste nadanie sztandaru dla Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca

w Święcieńcu. Projekt sztandaru oraz program uroczystości można zobaczyć na stronie szkolnej>>> .

D.K.


20.05.2013

Pogotowie przeciwpowodziowe dla gminy Słupno

Dzisiaj, w związku z wysokim stanem wody na Wiśle, Starosta ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe w nadwiślańskich gminach powiatu płockiego. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obywateli zostały postawione w stan gotowości. Przewiduje się, iż fala kulminacyjna dotrze w rejon Płocka w czwartek 22 maja.

Więcej o sytuacji hydrologicznej na Wiśle możemy przeczytać na stronie Wojewody Mazowieckiego, link>>>

D.K.

 

(Na zdjęciu niedokończony jeszcze wał w Borowiczkach, na granicy Płocka i gminy Słupno, zabezpieczony przed falą wezbraniową)


12.05.2013

Wioska indiańska w Rydzynie

Sprostowanie

W poniższym tekście błędnie określiliśmy inicjatywę jako prywatną. Jest to inicjatywa spółdzielni socjalnej. Przepraszamy za pomyłkę.

 

Redakcja

Spacerując wzdłuż wału wiślanego w Rydzynie możemy zobaczyć dość oryginalne budowle. Wśród okolicznych pól wznoszą się spiczaste namioty, znane nam dotychczas z amerykańskich westernów, tworzące wioskę indiańską. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajduje się również stajnia wraz z pensjonatem dla koni. Tak więc, w najbliższej przyszłości do odwiedzających coraz liczniej ten malowniczy zakątek naszej gminy biegaczy, rowerzystów i kijkarzy mogą dołączyć miłośnicy… dzikiego zachodu.

Miejmy nadzieję, iż ta oryginalna prywatna inicjatywa będzie dobrym przykładem dla kolejnych przedsięwzięć w ramach rozwoju zaplecza

(fot. archiwum redakcji)

rekreacyjno-turystycznego w nadwiślańskiej części naszej gminy. W niedużej odległości funkcjonuje już od kilku lat inny obiekt turystyczny, przystań rzeczna nad Zalewem Liszyńskim.

D.K.


9.05.2014

Gminny dzień strażaka

 

W sobotę 10 maja o godzinie 14:00 na placu przed kościołem św. Marcina w Słupnie rozpoczną się obchody Gminnego Dnia Strażaka. Wcześniej, o godzinie 13:00, w miejscowym kościele zostanie odprawiona Msza św.  w intencji strażaków.

 

D.K.


7.05.2017

Pierwsza pomoc w Szkole Podstawowej w Liszynie

 

W dniu 29.04. w Szkole Podstawowej   w Liszynie odbył się pokaz pierwszej pomocy organizowany przez fundacje A-DAM siebie z Sierpca. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat ukończenia krótkiego kursu pierwszej pomocy. Prawidłowe udzielenie pierwszej pomocy zwiększa szanse przeżycia   poszkodowanego i chroni go przed dalszymi urazami. Organizowane pokazy, kursy i szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych ratowników dla różnych grup wiekowych uczulają ludzi jak ważna jest znajomość zasad pierwszej pomocy i jak ważna jest pomoc drugiemu człowiekowi.

 

Robert Szczypniewski

 

 

 

 

 

 

 

(fot. uczniowie SP Liszyno uczą się zasad pierwszej pomocy - R.S.)

Więcej zdjęć na Facebooku>>> .


29.04.2014

Relacja z posiedzenia Rady - cz. II


Kolejnym gościem, który przybył już po wyjeździe marszałka Struzika, był starosta Michał Boszko. On również wymienił z Wójtem i Przewodniczącą uprzejmości w postaci wzajemnych podziękowań i gratulacji. W swoim wystąpieniu Starosta także chwalił władze gminne za imponujący rozwój gminy, poruszając przy okazji wiele innych zagadnień. Nie omieszkał też, bez ogródek, zarekomendować kandydata na wójta z ramienia partii PSL oraz kandydata w wyborach do PE. Oczywiście taka postawa, delikatnie mówiąc, nie wszystkim słuchaczom przypadła do gustu.


W dalszej, już roboczej, części obrad radni przyjęli wszystkie projekty uchwał znajdujące się w programie obrad. Rada podjęła m.in. uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej w Liszynie imienia "Ziemi Mazowieckiej" oraz uchwałę o ustaleniu sieci publicznych przedszkoli - od września br. przybędzie nowy oddział przedszkola zlokalizowany na terenie szkoły w Święcieńcu.


W ostatnim punkcie "sprawy różne" głos zabrał m.in. przedstawiciel "Stowarzyszenia Nasza Gmina" Piotr Rzewuski, który odniósł się do wciąż niezałatwionej sprawy ilości worków do segregacji odpadów dostarczanych przez firmę odbierającą śmieci. Poinformował, iż pomimo próśb składanych do Związku Gmin o dostarczanie takiej ilości worków jaka jest potrzebna mieszkańcom, firma dostarcza tylko po jednej sztuce z każdego typu, a po większą ilość należy udać się osobiście do siedziby firmy. Podobnymi spostrzeżeniami podzieliły się też inne osoby, radni i sołtysi. Wójt obiecał interwencję w tej sprawie.


D.K. 


26.04.2014

Zaproszenie dla mieszkańców Rydzyna

 

W dniu 30 kwietnia br. o godzinie 19:00 w Świetlicy Wiejskiej w Rydzynie odbędzie się zebranie mieszkańców, podczas którego omówiony zostanie m.in. temat drogi Rydzyno - Borowiczki.

 

Zapraszam serdecznie,

 

Wojciech Bielas

Sołtys wsi Rydzyno


26.04.2014

Informacja dla mieszkańców Nowego Gulczewa

 

Jak informują Wodociągi Płockie, w najbliższy poniedziałek 28 kwietnia od godziny 7:00 do godzin popołudniowych nastąpi obniżenie ciśnienia wody m.in. w wodociągu w Nowym Gulczewie. Źródło informacji>>> 

 

D.K.


 

24.04.2014

Relacja z posiedzenia Rady - cz. I

 

Pierwsza część środowych obrad związana była z wizytą marszałka Adama Struzika. Na początku miała miejsce kurtuazyjna wymiana uprzejmości w postaci wzajemnych podziękowań i życzeń pomiędzy Wójtem     i przewodniczącą Rady Gminy a Marszałkiem i towarzyszącym mu Michałem Twardym dyrektorem płockiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego. Jako pierwszy zabrał głos wójt Stefan Jakubowski, wymieniając zadania, które były zrealizowane dzięki funduszom unijnym, przydzielonym gminie przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, a przy ubieganiu się o nie życzliwie wspierał gminę właśnie Marszałek. Następnie głos zabrał marszałek Struzik odnosząc się do współpracy pomiędzy gminą Słupno        i samorządem Województwa Mazowieckiego. Marszałek chwalił władze gminne za sukcesy osiągane na polu rozwoju gminy. Przypomniał, iż w minionej perspektywie finansowej gmina uzyskała dofinansowanie do wielu zadań, którego łączną wielkość to ok. 30 mln. złotych, i jak podkreślił mówca, wiele ośrodków miejskich nie potrafiło uzyskać tak wysokiej kwoty dofinansowań. Odniósł się również do minionych 25 lat od przemian ustrojowych w naszym kraju, podkreślając, iż przebyta w tym czasie przez samorządy droga przemian           i rozwoju, może być uznana za duży sukces wprowadzonej reformy samorządu terytorialnego. Gość chwalił również decyzję Polski o przystąpieniu do NATO i Unii Europejskiej. A że sam będzie kandydatem                  w najbliższych wyborach do PE zachęcał wszystkich do wzięcia w nich działu podkreślając przy okazji, iż tematyka zagadnień unijnych jest mu bliska i dobrze znana. Gość przedstawił też zebranym garść informacji na temat sytuacji w województwie i planowanych przedsięwzięć.

 

Po wystąpieniu Marszałka głos zabierali radni.

Wiceprzewodniczący rady Dariusz Kępczyński odniósł się do stwierdzenia Marszałka o dużym wpływie na rozwój gminy bazy PERN, ulokowanej na tym terenie. Jak określił to radny, jest to pewien stereotyp, jakoby tylko dzięki dochodom z bazy PERN gmina finansowała swój rozwój. Udowadniał, że większą kwotę dochodów w budżecie stanowią wpływy z udziału gminy w podatkach od osób fizycznych mieszkających na jej terenie. A to, że wpływy podatkowe są tak wysokie wynika z bardzo dobrze przemyślanej strategii gminnej, obranej przez władze samorządowe pierwszej kadencji. Strategią tą był rozwój budownictwa indywidualnego              i udogodnienia w tym kierunku ze strony gminy. Była to jednocześnie zachęta dla drobnego biznesu, którego przedstawiciele w obecnej chwili liczą na terenie gminy ponad 600 zarejestrowanych podmiotów, co w stosunku do niecałych 7 tysięcy mieszkańców stanowi bardzo dobry współczynnik w porównaniu ze średnią krajową.

Radny Zygmunt Majewski zwrócił się do Marszałka z prośbą o wsparcie na rzecz projektów regulacji Wisły pod kątem zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie naszej gminy. Podniósł również temat problemów, jakie dla działań rozwojowych nadwiślańskiej części gminy stwarzają organizacje ekologiczne, które w sposób oderwany od rzeczywistości pragną realizować swoje programy kosztem ludzi mieszkających na tym terenie.

 

Z obydwoma wystąpieniami radnych zgodził się Marszałek, rozwijając poruszoną tematykę o informacje          i doświadczenia, które sam posiada.

 

Z apelem o interwencję marszałka, w sprawie odrzucania przez Ministra Rolnictwa wniosków o odrolnienie gruntów z III klasą gleb, zwróciła się sołtys Starego Gulczewa Lucyna Gronczewska. Argumentowała, że w przypadku niewielkiego areału w sąsiedztwie miasta takie odmowy są dyskryminujące dla osób chcących dokonać zmiany przeznaczenia gruntów w celu sprzedaży ich na działki budowlane. Marszałek zaznaczył, iż jego urząd popierał takie wnioski, lecz jest to temat bardziej skomplikowany, gdyż minister rozpatruje go      z perspektywy ochrony gleb przeznaczonych pod uprawę żywności, co w skali makro ma bardzo duże znaczenie.

 

cdn.

 

D.K. 


 21.04.2014

 

Kolejna sesja Rady Gminy w Słupnie

W najbliższą środę 23 kwietnia odbędzie się kolejna posiedzenie Rady Gminy w Słupnie. Porządek obrad jest dostępny tutaj>>> .

Na uwagę zasługuje informacja, przekazana przez Wójta, o udziale w obradach polityków PSL wywodzących się z Płocka, w osobach: Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, posła Piotra Zgorzelskiego i Starosty Płockiego Michała Boszko.

D.K.


 9.04.2014

Relacja z nadzwyczajnego posiedzenia Rady


Jak pisaliśmy poniżej, głównym punktem obrad było przyjęcie uchwał o podziale gminy na obwody głosowania i rozszerzeniu listy komisji wyborczych. Obydwie uchwały zawierają istotne informacje, szczególnie dla osób chcących w przyszłości głosować w wyborach różnych szczebli. 


Jak zapewne wszyscy wyborcy wiedzą, gmina podzielona jest na obwody głosowania, co w praktyce oznacza, że mieszkańcy poszczególnych miejscowości mogą oddać głosy w lokalach wyborczych, do których przypisana jest ich miejscowość. Przez wiele już lat obwody głosowania w naszej gminie nie zmieniały się, aż do teraz. I tak już w najbliższych wyborach do europarlamentu część mieszkańców, chcąc głosować, będzie musiała udać się do innych lokali wyborczych niż dotychczas. Poniżej wymienimy miejscowości, dla których wprowadzone zostały zmiany:


 1. Borowiczki-Pieńki, Bielino i Rydzyno - nowy lokal wyborczy w Świetlicy Wiejskiej w Bielinie;
 2. Stare Gulczewo, Gulczewo, Mirosław - lokal w Świetlicy Wiejskiej w Mirosławiu;
 3. Nowe Gulczewo - będą funkcjonowały dwa lokale wyborcze, linią podziału będzie ulica Szlachecka:
 • PTHT Izobud, ul. Kietlinga 19 - tu będą głosować mieszkańcy ul. Szlacheckiej mieszkający po stronie wschodniej (numery parzyste) oraz mieszkańcy pozostałych ulic znajdujących się na wschód od Szlacheckiej,
 • Autoserwis Mazowsze, ul. Skrzetuskiego 11 - tu będą głosować mieszkańcy ul. Szlacheckiej mieszkający od strony Płocka oraz mieszkańcy pozostałych ulic znajdujących się na zachód od Szlacheckiej;
    4. Cekanowo - lokal w Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Królewska 28a


    5. Słupno - będą dwa lokale wyborcze: w budynku GOPS i budynku Urzędu Gminy,  upraszczając można

        wskazać, że:

 • mieszkańcy ulic znajdujących się na wschód od Słupianki oraz na południe do drogi krajowej Płock - Warszawa, będą głosować w lokalu znajdującym się w GOPS;
 • mieszkańcy ulic znajdujących się na zachód od linii Słupianki i na północ od trasy Płock - Warszawa oraz mieszkańcy ul. Wrzosowej będą głosować w dotychczasowym lokalu przy Urzędzie Gminy.

***


W powyższej informacji przedstawiliśmy w sposób ogólny nowy podział gminy na obwody głosowania i przypisanie poszczególnych miejscowości i ulic do lokali wyborczych. W celu znalezienia szczegółowych wykazów zachęcamy do zajrzenia do materiału źródłowego, jakim jest uchwała Rady w tej sprawie. Treść uchwały można znaleźć na BIP lub tutaj>>> . Dostępna też jest informacja tutaj>>> .


D.K.        5.04.2014

Nadzwyczajne posiedzenie Rady

 

Na poniedziałek 7 kwietnia zostało zaplanowane posiedzenie Rady Gminy w Słupnie, zwołane w trybie nadzwyczajnym. Będzie ono poświęcone głównie przyjęciu uchwał, uzupełniających okręgi wyborcze i obwody głosowania o nowe ulice, które powstały już po przyjęciu przez radę uchwał o podziałach gminy na obwody głosowania i okręgi wyborcze. Rozszerzona zostanie również lista obwodowych komisji wyborczych.

Program posiedzenia jest dostępny tutaj>>> .

 

D.K.


2.04.2014

Kępa Ośnicka - wyspa w gminie Słupno

 

Gmina Słupno składa się z 18 miejscowości, w których występuje zróżnicowane, co do liczebności, osadnictwo. Miejscowością liczącą najwięcej mieszkańców jest oczywiście stołeczne Słupno, które według stanu na 30 czerwca 2013 roku liczyło 1661 zameldowanych mieszkańców. Drugą liczebnie miejscowością jest Nowe Gulczewo z 1094 zameldowanymi osobami, a najmniejsze liczebnie osady to Święcieniec i Gulczewo liczące po ok. 70 mieszkańców. W skład gminy Słupno wchodzą również, zamieszkałe dawniej, dwa półwyspy na Wiśle: Kępa Liszyńska i Wykowska oraz wyspa o nazwie Kępa Ośnicka, o której chcemy słów kilka powiedzieć.

 

Kępa Ośnicka ma swoją bogatą i długą historię. Wyspa ma powierzchnię prawie 400 ha przy długości dochodzącej do 2 km i szerokości do 1 km. Istnieje wiele źródeł historycznych opisujących historię osadnictwa na wyspie, które zakończyło się po drugiej wojnie światowej (prawdopodobnie definitywny wpływ na wysiedlenie mogło mieć spiętrzenie wody poprzez tamę we Włocławku). 

Przez ostatnie prawie trzysta lat wyspę zamieszkiwali osadnicy z Niderlandów i z Niemiec, których źródłem utrzymania była uprawa roli. Do dzisiaj znajdują się na wyspie  drzewa owocowe, resztki zabudowań gospodarczych oraz groby. Co ciekawe, odniesienia do Kępy można znaleźć nie tylko w literaturze polskiej ale i niemieckiej.

Bardzo obszerny i interesujący w swojej treści materiał na temat osadnictwa Holendrów na Kępie Ośnickiej znajduje się w Notatkach Płockich z 2010 roku. Autor Paweł Piotr Kowalski opisując dzieje tej wiślanej wyspy podaje wiele dodatkowych informacji mających związek także z pozostałym terenem naszej gminy. Dowiadujemy się z tego tekstu, iż np. miejscowość Rydzyno sięga swoją historią do XIII wieku funkcjonując na przestrzeni wieków pod nazwami: Szyrzyno, Szyrno, Rezino, Zirzyno. 

Zachęcamy zatem gorąco naszych czytelników do zapoznania się z godnym uwagi tekstem, propagującym historię naszej gminy. Artykuł dostępny jest tutaj>>> .

 

Na zakończenie zacytujemy strofy z poetyckiego dzieła Klonowica z 1595 roku, poświęcone właśnie naszemu odcinkowi Wisły:

 

    Potem Wiącemska samać się nawinie,

    i Zerska Kępka, wtem Płocko nadpłynie;

    Ujrzysz na szkucie przez górę zayiste

    Krzyże złociste.  

 

D.K.


25.03.2014

Wojewoda mazowiecki wygasił mandat burmistrza Gostynina

Wojewoda mazowiecki, po powiadomieniu ministra administracji i cyfryzacji, wydał zarządzenie zastępcze stwierdzające wygaśnięcie mandatu burmistrza Gostynina. Włodzimierzowi Śniecikowskiemu przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od doręczenia zarządzenia.

Burmistrz Gostynina utracił prawo wybieralności z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu z 17 stycznia 2014 r. Rada miasta najpóźniej po upływie miesiąca od wydania wyroku powinna stwierdzić wygaśnięcie mandatu. W związku z tym, że takiej decyzji nie podjęto, wojewoda wezwał radę do podjęcia stosowanej uchwały w terminie 30 dni. Z uwagi na bezskuteczność tego wezwania wojewoda wydałzarządzenie zastępcze.

Zespół prasowy wojewody mazowieckieg


21.03.2014

Sztandar dla Szkoły Podstawowej w Święcieńcu

 

W związku z przypadającym na ten rok jubileuszem 100-lecia Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca     w Święcieńcu  powstał społeczny komitet, którego celem jest ufundowanie sztandaru dla tej placówki.

Na stronie internetowej>>> Szkoły prezentowany jest projekt sztandaru, zawierający,  co od razu rzuca się w oczy, bardzo wymowne przesłanie dla młodzieży. 

 

Dla osób chcących wesprzeć tę inicjatywę dostępne są na stronie informacje o sposobie przekazania datków.

 

D.K.


15.03.2014

Relacja z posiedzenia

Na piątkowym posiedzeniu Rady Gminy Słupno radni przyjęli wszystkie uchwały zawarte w porządku obrad. Rada podjęła również decyzję o partycypacji gminy w kosztach modernizacji dwóch dróg powiatowych, na odcinkach znajdujących się w granicach gminy: droga Miszewko - Pepłowo i droga Słupno - Miszewko - Białkowo.

W ramach towarzyszących każdej sesji punktów interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski, poruszono kilka bieżących spraw z podwórka gminnego. Wójt zwracając się do obecnego na obradach przedstawiciela rady rodziców Marcina Zawadki poinformował, iż wniosek o zwiększenie na bieżący rok dofinansowania dla klubu piłkarskiego Delta Miszewko będzie zgłoszony do rozpatrzenia na najbliższych posiedzeniach komisji rady. Radny Dziecinny zwrócił się z wnioskiem o wznowienie działań w celu zainstalowania sygnalizacji świetlnej na drodze krajowej, na wysokości Kościół – GOPS. Sołtys Lucyna Gronczewska zwróciła się z ponownym apelem, do obecnego na sesji radnego powiatowego, o załatanie dziur w jezdni i w poboczach na znajdującej się       w gestii powiatu ulicy Rogozińskiej. Sołtys Marianna Szczypniewska przypomniała nierozwiązaną do dziś kwestię zastawienia przez miasto ulicy Łąkowej (pisaliśmy o tym pod datą 28.01.2014) prosząc jednocześnie o przebudowę podjazdu z tej ulicy na ulicę Piastowską. Radny Dariusz Kępczyński uzupełnił ten wniosek o zaprojektowanie, w ramach planowanej modernizacji ul. Piastowskiej, rozbiegu dla samochodów wyjeżdżających z Łąkowej. Radny Zygmunt Majewski, relacjonując obrady swojej komisji, poinformował o zgłoszeniu do wpisania na listę zabytków gminnych kapliczki z Wykowa. Sołtys Andrzej Stępniak ponowił prośbę o udrożnienie rowu melioracyjnego w Wykowie, gdyż sprawa ciągnie się zbyt długo. Sołtys Jerzy Gorzycki z Samborza, w ramach podsumowania akcji zimowego utrzymania dróg, skrytykował działanie służb gminnych i powiatowych na północnej części gminy.  Radna Andżelika Niedzielska zgłosiła wniosek o dofinansowanie dla sołtysów wyjazdu na wycieczkę. Radny Lech Doliński przestrzegał przy tej okazji przed wywoływaniem tematu kolejnych wycieczek, które w ostatnich latach miały nienajlepszy odzew medialny.                                                           

Ponadto, w pierwszej części obrad uczestniczyły dwie wolontariuszki z Hiszpanii, wraz z tłumaczką, odbywające staż w naszej gminie. O programie wizyty wolontariuszek poinformowała szerzej dyrektor GOPS Joanna Augustowska.  Przez najbliższe dziewięć miesięcy, obydwie panie będą prowadziły zajęcia z młodzieżą naszej gminy, przybliżając kulturę hiszpańską oraz ucząc języka. W tym temacie, przedstawiciel rady rodziców Marcin Zawadka postawił pytanie retoryczne o możliwość kontynuacji nauki języka hiszpańskiego w szkole w Słupnie po wyjeździe wolontariuszek, tak aby uczniowie nie stracili nabytej w tym czasie znajomości języka. Ostatnim tematem omawianym przez radnych była propozycja nadania SP Liszyno imienia „Ziemi Mazowieckiej”. Na wywołany przez radnego Kępczyńskiego temat , z dużym zaskoczeniem i dezaprobatą dla nazwy odniosła się większość radnych. Przewodnicząca Elżbieta Kuchta, poparta przez radnego Majewskiego, zasugerowała zastanowienie się nad nazwą bardziej odpowiadającą tej placówce, np. znanej osobistości, stanowiącej wzór do naśladowania dla młodzieży, tak jak uczyniły to już inne szkoły.

D.K.


13.03.2014

Kolejne posiedzenie Rady Gminy w Słupnie

 

W piątek 14 marca odbędzie swe obrady Rada Gminy w Słupnie. Program posiedzenia jest dostępny tutaj>>>.

 

D.K.


12.03.2014

Przedstawiciele klubu i rodziców z petycją u wójta

 

Wczoraj do Urzędu Gminy przybyła delegacja przedstawicieli klubu Delta Miszewko oraz rodziców wraz z przewodniczącym Rady Rodziców SP Słupno Marcinem Zawadką. Ta niecodzienna wizyta miała związek ze zmniejszeniem przez Gminny Ośrodek Kultury, w którego kompetencjach znajdują się również zagadnienia sportu gminnego, kwoty dofinansowania dla klubu na 2014 rok.

Delegaci zostali przyjęci przez wójta Stefana Jakubowskiego, któremu wręczyli pisemną prośbę, podpisaną przez ok. 100 osób, o ponowne rozpatrzenie kwestii wielkości dofinansowania. Samo spotkanie odbyło się  w przyjaznej atmosferze, na zakończenie uczestnicy wyrazili zadowolenie    z otrzymanego od wójta zapewnienia, iż sprawa zostanie ponownie rozpatrzona w kierunku zapewnienia środków na normalne funkcjonowanie klubu. 

D.K.

(fot. członkowie klubu i przewodniczący rady rodziców w sekretariacie wójta)

 

 


10.03.2014

Znamy już termin wyborów samorządowych

 

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, iż tegoroczne wybory samorządowe odbędą się w dniu 16 listopada.

O powodach tak wcześnie podanej informacji oraz zapowiadanych zmianach w ordynacji wyborczej możemy przeczytać na Portalu Samorządowym>>> .

 

D.K.


7.03.2014

Nazwa dla Szkoły Podstawowej w Liszynie

 

W wyniku plebiscytu, w którym uczestniczyli nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie, wyłoniono nazwę dla Szkoły Podstawowej         w Liszynie. Spośród zgłoszonych do konkursu trzech propozycji nazw, zdecydowaną większością głosów, respondenci wybrali dla szkoły imię "Ziemi Mazowieckiej".

Teraz, po wyłonieniu propozycji nazwy, ostatnim etapem będzie uzyskanie aprobaty ze strony organu prowadzącego.

 

O szczegółach całego przedsięwzięcia możemy przeczytać na stronie SP Liszyno>>> .

 

D.K.

 

 


3.03.2014

Ogłoszenie grzecznościowe

 

 

D.K.


27.02.2014

Ranking dochodów podatkowych gmin

 

W serwisie samorządowym PAP został zamieszczony ranking gmin pod kątem wielkości szacowanych dochodów z podatków w 2014 roku, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Chodzi tu o sumę wpływów         z podatków lokalnych (np. podatku od nieruchomości) oraz udziałów gmin w podatkach dochodowych z PIT    i CIT redystrybuowanych z budżetu państwa do jednostek samorządowych.

Jest to dość interesujące zestawienie, w którym np. gmina Słupno wyprzedza Płock o 10 miejsc. Przejdź do rankingu w serwisie samorządowym PAP>>> .

 

D.K.


21.02.2014

Lokalne media o kandydatach na wójta w gminie Słupno

 

Z informacji podanych przez Portal Plock>>> wynika, iż komitety wyborcze rozpoczęły już przygotowania do jesiennych wyborów samorządowych. Jak można się było domyślać, jako pierwsi ujawniają się kandydaci na fotel wójta w naszej gminie.

 

D.K.


18.02.2014

Kolejny stopień działań przeciwpowodziowych - alarm przeciwpowodziowy

 

W związku z dalszym wzrostem poziomu wody w Wiśle, przekraczającym poziomy alarmowe, Starosta Płocki wprowadził od poniedziałku alarm przeciwpowodziowy dla gmin nadwiślańskich, m.in. gminy Słupno.

 

D.K.


15.02.2014

Pogotowie przeciwpowodziowe w gminie Słupno

 

Od piątku 14 lutego w naszej gminie obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe, wprowadzone przez Starostę płockiego (czytaj zarządzenie>>>), w związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na Wiśle.

 

Od kilku dni w związku z ociepleniem mamy do czynienia z szybkim roztapianiem się zalegającego śniegu co powoduje nagłe przybywanie wody   w rzekach. Jest to o tyle niebezpieczne, że niskie temperatury w nocy połączone z unoszącą się krą powodują zatory na rzekach i w związku z tym występują lokalne podtopienia. Skutków tego zjawiska doświadczamy m.in.  w dolnym biegu Słupianki.

 

(fot. Robert Szczypniewski, zator na Słupiance w Borowiczkach-Pieńkach - więcej na fb) 

D.K., R.S.


12.02.2014

Raport z kontroli WIOŚ dotyczącej przestrzegania przepisów ustawy śmieciowej

 

W ramach oceny przestrzegania przez gminy przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach WIOŚ przeprowadził kontrolę w 32 samorządach... czytaj całość na stronie WIOŚ>>> .

 

DK


8.02.2014

Relacja z sesji

 

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Gminy w Słupnie miało głównie na celu wprowadzenie nowego zadania do tegorocznego budżetu oraz nowego zadania do WPF.

Pierwsze dotyczyło zabezpieczenia środków na zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP Słupno. Łączna wartość pojazdu to 700 tys. złotych, przy dotacji z komendy głównej i wojewódzkiej straży pożarnej  w łącznej kwocie 300 tys. złotych i dotacji z WFOŚiGW 150 tys. zł. Pilność posiedzenia wynikała właśnie        z szansy na pozyskanie powyższych dopłat.

Drugi zapis dotyczył wprowadzenia w WPF nowego zadania inwestycyjnego, które wiąże się z kolei z przystąpieniem gminy do partnerstwa z Płockiem w ramach RIT (pisaliśmy szeroko o tym w relacji z sesji, pod datą 31.12.2013). Zadanie dotyczy budowy pięciu ulic w Nowym Gulczewie: Zagłoby, Podbipięty, Stepowej, Senatorskiej i Bohuna. Szacowana wartość zadania to 10 mln zł, przy możliwym do uzyskania dofinansowaniu w wysokości 80 %. Radni stojąc na stanowisku, iż możliwość pozyskania 8 mln złotych         w ramach dotacji jest bardzo korzystana dla gminy, jednogłośnie przyjęli wprowadzenie tego zadania do planu wydatków. 

Przy tej okazji warto wspomnieć, iż planowane drugie zadanie w partnerstwie z miastem  w ramach programu ZIT, nie będzie realizowane ze względu na przekierowanie przez rząd wszystkich środków z tego programu na zadania jedynie w największych aglomeracjach miejskich. W związku z tym Wójt zapewnił radnych, iż na planowane zadania drogowe w południowej części gminy będzie poszukiwał środków w innych programach pomocowych.

 

D.K.


7.02.2013

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Gminy W Słupnie

 

Dziś o 9:00 Rada Gminy w Słupnie rozpocznie swoje obrady na nadzwyczajnej sesji. Program obrad jest dostępny tutaj>>> .

 

D.K.


5.02.2014

Ogłoszenie Sołtysa Borowiczek-Pieniek

 

Uprzejmie informuję mieszkańców Borowiczek-Pieniek, iż w tym tygodniu rozpocznę dostarczanie mieszkańcom sołectwa decyzji w sprawie wymiaru podatków na 2014 rok.

Decyzje w pierwszej kolejności będę starała się dostarczyć do rąk własnych każdego podatnika. W przypadku nieobecności zawiadomienie będzie zostawione w skrzynce pocztowej.

 

Marianna Szczypniewska

Sołtys Borowiczek-Pieniek

 

 

 

 


 

3.02.2014

Planowane wyłączenia w dostawach energii elektrycznej

 

W tym tygodniu, we wtorek i w czwartek, Energa operator planuje wyłączenia dla naszej gminy                   w miejscowościach Borowiczki-Pieńki i Bielino, w poniższym zakresie:

 

1. Miasto i Gmina Płock

Płock ulice: Piastowska, Głęboka, Wspólna, Zbożowa, Wodna, Sikory, Krakowska, Raczkowizna, Firma Turbotech, Z-d Stolarski, Drozdowa, Harcerska, Jaskółcza, Jastrzębia, Kasztanowa, Kątowa, Leszczynowa, Lisia, Liściasta, Lokalna, Łamana, Majowa, Motylowa, Parcele, Pogodna, Prosta, Szpacza, Św. Huberta, Wiosenna, Wyszogrodzka od Lokalnej do Harcerskiej, Zajęcza, Żurawia, Żywiczna, Parcele, Lisia, Borowicka, Podgórze, Liściasta, Wierzbowa, Wilcza, Sarnia, Sielska do Morelowej, Kątowa, Prosta, Łamana, Podgórze, Piesza, Mokra, Miedziana, Nowa, Wiejska, Zapłotek, Harcerska, ChmielnaCedrowa, Borowicka, Botaniczna, Wiązowa, Grabowa, Jesionowa, Lipowa, Bielino od sklepu do Borowiczek.

W dniu 04.02.2014r. w godz. 08:20 - 14:20

2. Miasto i Gmina Płock

Płock Borowiczki Pieńki ulice: Piastowska, Głęboka, Wspólna, Zbożowa, Wodna, Sikory, Krakowska, Firma Turbotech, Z-d Stolarski.

W dniu 06.02.2014r. w godz. 08:20 - 13:20

Źródło: Energa operator>>>

 

D.K.


1.02.2014

Przerwa w dostawie wody na południu gminy - poniedziałek 3 lutego

 

W poniedziałek 3 lutego od godziny 8:20 nastąpi kilkugodzinna przerwa w dostawie wody dla miejscowości: Borowiczki-Pieńki, Bielino, Rydzyno, Liszyno i Wykowo. czytaj komunikat>>>

 

D.K.


31.01.2014

Odwołano część kursów autobusowych

 

Na stronie Komunikacji Miejskiej umieszczono listę kursów linii podmiejskich, które ze względu na problemy z przejezdnością dróg gminnych zostały czasowo zawieszone. Jest tam mowa m.in. o czterech liniach na terenie gminy Słupno: linie 30 i 25 na całej trasie oraz częściowo 12 i 28, ważą się też losy linii 27.

Komunikat KM jest dostępny tutaj>>> . O sytuacji w Powiecie Płockim pisze m.in. Portal Płock>>> . 

 

D.K.


28.01.2014

Potrzebny gest dobrej woli

 

Od kilku miesięcy mieszkańcy ulicy Łąkowej w Borowiczkach-Pieńkach bezskutecznie zabiegają o udrożnienie przejazdu pomiędzy ich ulicą i ulicą Raczkowizna w Płocku. Są to dwie niepozorne, boczne uliczki o gruntowej nawierzchni, które łączą się na granicy administracyjnej miasta Płocka i gminy Słupno. Mieszkańcy z ulicy Łąkowej chętnie korzystali z tego połączenia szczególnie w zimie ze względu na stromy podjazd do ulicy Piastowskiej. Niestety kilka miesięcy temu Miejski Zarząd Dróg ustawił w poprzek ulicy betonową zaporę, która swoją konstrukcją przypomina wręcz fortyfikację wojenną. Nie pomogły pisma kierowane do władz miejskich przez mieszkańców Łąkowej jak i interwencje wspierającego ich Urzędu Gminy.

Okazuje się, że przyczyną nieugiętej postawy miasta są z kolei protesty mieszkańców ul. Raczkowizna, którzy skarżyli się na uciążliwość w związku z przejazdami samochodów ciężarowych, dojeżdżających tą drogą do pobliskiego kurnika. Postawiono więc znaki i zaporę.

(fot. zapora oddzielająca obydwie ulice)

 

***

 

Sprawa w swym zakresie jest banalna gdyż dotyczy dwóch niewielkich uliczek, zamieszkanych przez kilkanaście osób. Zwraca jednak uwagę na siebie sposób rozwiązania tego problemu, który można określić jako mało elegancki. Wydaje się, iż można było zadać sobie więcej trudu w znalezieniu lepszego rozwiązania całej sprawy, mając choćby na uwadze sam symboliczny wydźwięk betonowej zapory na granicy dwóch, bądź co bądź, poważnych jednostek samorządowych?

 

Redakcja

 

 

 

 

(fot. znaki przy zjeździe w kierunku ul. Łąkowej)

 


 

25.01.2014

Nie będzie ustawowych diet dla sołtysów

 

Jak informuje Portal Samorządowy>>> projekt zapisu ustawowego o dietach dla sołtysów został odrzucony na poziomie komisji sejmowej. Projekt zakładał wypłacanie z budżetu państwa diet sołtysom w kwotach od 100 zł do 250 zł miesięcznie. Niedawna informacja w mediach krajowych o przygotowywanym projekcie ustawy została opacznie odebrana przez niektóre osoby jako już faktyczne wprowadzenie takiego rozwiązania, co z kolei wywołało niepotrzebne komentarze pod adresem często zaskoczonych tematem sołtysów.

Dla przypomnienia informujemy, iż w gminach stosowane są różne rozwiązanie w zakresie diet dla sołtysów. Na przykład w naszej gminie sołtysi za udział w posiedzeniu rady gminy otrzymują dietę w wielkości 50% diety radnych, która od stycznia br. wynosi 300 zł. Dodatkowo, w większości przypadków, sołtysi występują jako inkasenci podatków od nieruchomości, za co otrzymują prowizję (o wielkości aktualnych stawek prowizji pisaliśmy w relacji z sesji pod datą 29.04.2013).

 

***

Warto przy tej okazji podkreślić, iż sołtysi wykonując pracę społeczną ponoszą wiele kosztów oraz wkładają wiele własnego czasu. Do głównych kosztów można zaliczyć połączenia telefoniczne, głównie z urzędem gminy oraz wydatki na paliwo spalane przy okazji przejazdów własnymi środkami lokomocji, w ramach pełnionych obowiązków. Służba sołtysa niewątpliwie angażuje też sporo czasu, bo wiadomo, że jak na wsi jest problem to mieszkaniec pierwsze kroki lub połączenie telefoniczne kieruje do swojego sołtysa. Sołtysi pośredniczą też w przekazywaniu wielu urzędowych informacji do mieszkańców i bardzo często też w odwrotną stronę, czy też nadzorują rożne sprawy (w ostatnim czasie wiele energii pochłania wykorzystanie funduszu sołeckiego). Przyjmują również interesantów w swoich domach.

 

Dopiera krótka refleksja nad zakresem zadań, które w ramach społecznej służby wykonują sołtysi, uzmysławia nam pełniej jak ważna i pożyteczna jest to rola dla lokalnych społeczności.

 

Może więc warto abyśmy z większą sympatią patrzyli na naszych "cichych bohaterów", bo przecież dużo trudniej żyłoby się nam bez ich pracy!

 

D.K.


  
 

24.01.2014

Pomoc bezdomnym – zadzwoń na bezpłatną infolinię 987

 

Przypominamy, że pod numer 987 zadzwonić może każdy, kto zna miejsce przebywania osób bezdomnych. Odpowiednie służby zostaną o tym natychmiast poinformowane. Dyżurni Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielają informacji o tym, gdzie można przenocować, zjeść ciepły posiłek lub skorzystać z pomocy medycznej.Podczas zimy, w województwie mazowieckim bezdomni mają do dyspozycji 71 placówek (w tym 26 w Warszawie) posiadających łącznie 3493 miejsca (1498 w Warszawie, 95 w Radomiu, 55 w Ostrołęce, 73 w Płocku, 40 w Siedlcach). Są to zarówno noclegownie i schroniska oferujące czasowy pobyt i pełne wyżywienie, jak też hostele zapewniające stałe lub czasowe zamieszkanie, wyżywienie oraz kompleksową opiekę wspomagającą. Wyodrębniono oddzielne placówki dla kobiet, mężczyzn, matek z dziećmi
i dorosłych.
Na Mazowszu działa również 25 jadłodajni i punktów żywienia (10 w stolicy), wydających dziennie ponad 5 tys. posiłków (ok. 2,3 tys. w Warszawie). W czasie zimy działają także punkty pomocy medycznej – w Łaźniewie w powiecie warszawskim zachodnim (al. Księży Orionistów 1), Radomiu (ul. Główna 16) oraz w Warszawie (ul. Wolska 172). W stolicy do dyspozycji bezdomnych jest także pralnia (ul. Grochowska 259a). Pełna lista obiektów, które przyjmują bezdomnych znajduje się na stronie internetowej www.mazowieckie.pl, pod banerem - Pomoc dla bezdomnych.

 

Ivetta Biały
Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego


21.01.2014

Planowane połączenie kolejowe Płock-Modlin ominie Słupno?

 

W lokalnych mediach pojawiła się informacja o wpisaniu projektu budowy połączenia kolejowego na trasie Płock-Modlin do krajowej Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku. Obecnie zadanie to znajduje się na etapie konsultacji sopłecznych - możemy oddać swój głos wchodząc na stronę konsultacji>>>. Dotarliśmy do zleconego przez samorząd województwa Wstępnego Studium Wykonalności, które jest dostępne tutaj>>> .   W studium wskazano cztery korytarze planowanej trasy, z których dwa uwzględniały - co nas oczywiście najbardziej interesowało - naszą gminę. Natomiast zarekomendowany przez wykonawcę wariant (Płock - Radzanowo - Daniszewo - Dzierżążnia - Płońsk - Szczytno - Kroczewo - Modlin) niestety omija Słupno. Są to co prawda dopiero wstępne przymiarki i nie wiemy jakie ostatecznie rozwiązanie przyjmą decydenci, jeżeli w ogóle dojdzie do realizacji tej inwestycji.

 

D.K. 


14.01.2014

Mapy Zagrożenia Powodziowego

 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej udostępnił stronę, na której można zapoznać się z mapami zagrożenia i ryzyka powodziowego w naszym kraju. Udostępniony serwis pozwala na sprawdzenie czy np. zamieszkiwany przez nas obszar objęty jest takim ryzykiem i jaki jest stopień tego ryzyka.

Zainteresowane osoby odsyłamy na stronę >>>Informatycznego Systemu Osłony Kraju gdzie można pobrać mapy.

 

D.K.


6.01.2014

Relacja z poniedziałkowej sesji - część II

Dyskutowany na sesji rady temat przystąpienia gminy Słupno do partnerstwa z miastem Płock oraz ościennymi gminami wywołał szereg kontrowersji wśród części radnych. Radny Pęcherzewski wyraził obawę, iż uczestnictwo Gminy w obydwu programach (ZIT i RIT) może oznaczać, iż przez kilka najbliższych lat środki na zadania inwestycyjne będą pochłonięte w całości przez zadania realizowane w Nowym Gulczewie i sołectwach w południowej części gminy, natomiast dla terenów rolniczych z północy gminy już nic nie zostanie. Radny Kępczyński zwrócił się z zapytaniem do wójta o określenie, które z planowanych zadań, pod kątem obiektywnych potrzeb gminy, są najpilniejsze. Wskazywał, iż przebudowa dwóch głównych traktów komunikacyjnych, biegnących przez Borowiczki-Pieńki, Bielino i Liszyno do Słupna, jest najpilniejsza ze względów bezpieczeństwa oraz potrzeb mieszkańców kilku miejscowości. Wielu kierowców ze Słupna oraz nadjeżdżających z kierunku Wyszogrodu i Bodzanowa, kierujących sie do Płocka, na stałe korzysta z tych dróg, omijając zatłoczoną ulicę Wyszogrodzką. Ustalenie priorytetów jest o tyle ważne, kontynuował, że na wszystkie planowane zadania w ramach partnerstwa na pewno nie wystarczy gminie własnych środków.

W odpowiedzi wójt poinformował, iż jest to dopiero wstępny etap planowania jakichkolwiek wspólnych zadań, i jest zbyt wcześnie aby rozstrzygać sprawę ich kolejności. Wyraził również opinię, iż ze względu na duży rozmach planowanych inwestycji w ramach powyższych programów, prawdopodobnie konieczne będzie zaciągnięcie przez gminę pożyczki na te cele. Tym bardziej, że zasady dofinansowania są tak skonstruowane, że gmina musi pokryć 100% wydatków, a po ich zrealizowaniu otrzyma dopiero refundację maksymalnie do 80% poniesionych wydatków.

Temat planowanych na najbliższe lata inwestycji był jeszcze w pomniejszych detalach komentowany przez radnych, co można odczytać jako zapowiedź bacznego przyglądania się tym sprawom w bieżącym roku, który wszak kończy kadencję obecnej rady.

 

D.K.


31.12.2013   

Relacja z poniedziałkowej sesji - część I


Głównym punktem kończącej ten rok sesji rady było uchwalenie Budżetu na 2014 rok - budżet został uchwalony jednogłośnie. 

Warto stwierdzić, iż jest to budżet realistyczny, można powiedzieć, że bardzo rozsądny. Dochody jak i wydatki zostały oszacowane z należytą starannością z zachowaniem marginesu bezpieczeństwa, nie ma też mowy o zwiększeniu zadłużenia, które obecnie sytuuje się na dość niskim poziomie. Podstawowe parametry Budżetu 2014 są następujące:

 
 • Dochody: łącznie 37,4 mln zł,
 • Wydatki: łącznie 34,5 mln zł,
 • różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie ok. 2,9 mln zł przeznaczona jest właśnie na spłatę zadłużenia. Szczegóły są dostępne tutaj>>> .


  (fot. Sala obrad - prezydium)

   

  Innym punktem, okazało się, że budzącym emocje, było przyjęcie przez Radę uchwały w sprawie partnerstwa z miastem Płock na potrzeby programu pod nazwą "Regionalny Instrument Terytorialny". Jest to świeży temat dotyczący realizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w infrastrukturę drogową. W jego ramach, ze strony gminy Słupno miałyby być wykonane budowy następujących ulic w Nowym Gulczewie:Zagłoby, Podbipięty, Senatorskiej, Stepowej i Bohuna. Wartość zadania po stronie g. Słupno szacuje się na ok. 40 mln zł!!! (Urząd Gminy poinformował, iż była to pomyłka i prawidłowe szacunki to ok. 10 mln zł). Możliwe do uzyskania dofinansowanie w ramach RIT wynosi 80%.

  Nie jest to jednak jedyny program, który zamierza realizować Słupno w partnerstwie z Płockiem. Kolejnym programem, o czym już radni byli poinformowani ok. miesiąca wcześniej, jest program "Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych", gdzie wspólnie z Płockiem Gmina zamierza zrealizować inwestycje drogowe w miejscowościach Borowiczki-Pieńki, Bielino, Liszyno, Rydzyno w połączeniu do Słupna i Wykowa (pisaliśmy już o tym pod datą 16.11.2013). Szacunkowa wartość tych inwestycji to ok. 50 mln zł, z możliwością uzyskania dofinansowania w wysokości 80%. Cała sprawa wzbudziła wiele wątpliwości, z jednej strony wśród reprezentantów miejscowości, które nie zostały objęte żadnym z programów, jak i ze strony radnych pochodzących z rejonów objętych programami.

  Szerzej o tej sprawie napiszemy w II części naszej relacji z sesji, która ukaże się niebawem. 


  Kolejnym punktem było głosowanie nad ustaleniem wysokości diet dla radnych. Radni zachęcenie zapewnieniem wójta, iż środki na zwiększenie diety zostały zabezpieczone w budżecie (przy 13 głosach za i 2 wstrzymujących się) uchwalili dietę w wysokości 300 zł za posiedzenie.


  W punkcie wolne wnioski, w którym zazwyczaj zabierają głos sołtysi, poruszonych było kilka spraw lokalnych. Sołtys z Wykowa Andrzej Sępiak interweniował w sprawie pilnego odbudowania i udrożnienia rowu melioracyjnego na terenie jego sołectwa. Sołtys Marianna Szczypniewska pytała o dalsze losy planowanej przebudowy koryta Słupianki w Borowiczkach-Pieńkach. Sołtys Lucyna Gronczewska domagała się interwencji w Starostwie Powiatowym w celu załatania dziur w ulicy Rogozińskiej, posiadającej status drogi powiatowej. Sołtys Wojciech Bielas pogratulował i jednocześnie podziękował radnym za to, że zgodnie z wolą mieszkańców, pomimo pewnych obaw, uchwalili jednak fundusz sołecki. 

  Wszystkie wnioski zostały omówione na bieżąco przez wójta oraz zainteresowanych radnych, z zapewnieniem przyjęcia ich do realizacji.


  D.K.


  29.12.2013

  W poniedziałek 30 grudnia ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy w Słupnie


  W poniedziałek 30 grudnia o godz. 9:00 rozpocznie swe obrady Rada Gminy w Słupnie. Niewątpliwie, najważniejszym punktem obrad będzie głosowanie nad Budżetem Gminy na 2014 rok. 

  W programie obrad znalazł się też punkt ustalenia wysokości diet dla radnych w nadchodzącym roku. Przez ostatnie trzy lata wysokość diet nie zmieniała się i wynosiła 270 zł (z wyjątkiem Przewodniczącej Rady) za udział w posiedzeniu plenarnym rady lub w obradach komisji. Wójt zgłosił propozycję podniesienia wysokości diety do 290 zł. Zobaczymy jak ustosunkują się do tej propozycji sami radni? Szczegółowy plan obrad znajdziemy tutaj>>> .

   

  D.K.


  21.12.2013

  Gminna dotacja na remont dachu zabytkowego kościoła w Święcieńcu

   

   

  Decyzją Wójta gmina udzieli dotacji w kwocie 35 tys. złotych do remontu dachu na zabytkowym kościele w Święcieńcu. 


  Pierwsza część wymiany pokrycia została już wykonana, pozostałe prace będą kontynuowane w przyszłym roku. Większość kosztów pokryje sama parafia, dotacja z gminy pozwoli na szybsze zakończenie prac będąc wydatnym wsparciem dla niewielkiej liczebnie parafii w Święcieńcu.

   

  Kościół znajduje się na liście zabytków naszej gminy, opis zabytku jest dostępny tutaj>>> .

   

  D.K.


  15.12.2013
  Mammobus w gminie Słupno

  Kobiety zainteresowane badaniem mammograficznym będą mogły wykonać to badanie 19 grudnia w Cekanowie przy Gminnym Ośrodku Kultury. W tym dniu do naszej gminy przyjedzie mammobus przystosowany do przeprowadzania tego typu badań. Szczegóły możemy znaleźć tutaj>>> .

  D.K.

  9.12.2013
  Kto zadba o zimowe utrzymanie naszych dróg gminnych?

  Po piątkowych opadach śniegu i ślizgawicach na drogach możemy uznać, iż sezon zimowy został otwarty. Jaka pogoda nas czeka, tego nie wiemy. Wiadomo nam natomiast kto zadba o zimowe utrzymanie dróg w naszych miejscowościach. Lista firm i zakres przydzielonych obowiązków możemy znaleźć tutaj>>>.

  D.K.

  (Na zdjęci gminny ciągnik wraz z osprzętem, zakupiony w tym roku przez Gminę. Ma służyć przy różnego typu pracach związanych z utrzymaniem porządku na drogach i innych terenach gminnych.)

  6.12.2013
  KOMUNIKAT PRASOWY, 5 grudnia 2013 r.
   
  Ostrzeżenie: silny wiatr na Mazowszu
  Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie przewidują, że od dziś do soboty na Mazowszu wystąpi silny wiatr o średniej prędkości od 35 km/h do 55 km/h, osiągający w porywach 95 km/h. Maksymalna prędkość - do 110 km/h spodziewana jest w nocy z czwartku na piątek i w piątek. Wiatr może spowodować uszkodzenia budynków, dachów, łamanie i wyrywanie drzew oraz uszkodzenia linii energetycznych. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) przypomina o zachowaniu środków ostrożności. 
  W nocy z czwartku na piątek występować mają także przelotne opady śniegu oraz zawieje śnieżne. Od soboty 7 grudnia wiatr stopniowo będzie słabł. Aby zminimalizować ryzyko, należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Pamiętajmy, by usunąć wszelkie przedmioty z balkonów, parapetów i okien. Nie zostawiajmy także samochodów w pobliżu drzew, latarni i innych obiektów narażonych na uszkodzenie. Ponadto należy pamiętać o następujących środkach ostrożności podczas wichury:włącz radio lub telewizor i  śledź informacje o ewentualnym zagrożeniu i sposobach postępowania,wyłącz główny wyłącznik prądu i gazu – ograniczy to niebezpieczeństwo powstania pożaru,schowaj się w najniższych partiach budynku z dala od okien, sufitów i drzwi,znajdując się poza domem pozostań tam do momentu ustania wichury,nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi, drzewami, itp.Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego jest w stałym kontakcie ze służbami energetycznymi na terenie Mazowsza. 

  Ivetta Biały
  Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego

  2.12.2013
  Zaproszenie skierowane do młodzieży z Wykowa
   
  Sołtys Andrzej Sępiak zaprasza wszystkich młodych mieszkańców Wykowa na spotkanie organizowane we wtorek 3 grudnia od godziny 18:00 w świetlicy w Wykowie.
  Podczas spotkanie będzie można usłyszeć informację o programach przysposobienia zawodowego skierowanych do młodzieży, organizowanych przez GOPS Słupno. Będzie to również okazja do omówienia wielu innych spraw będących w polu zainteresowania młodzieży.
   

   
  30.11.2013
  Dzisiaj Premier Donald Tusk z wizytą na Plebance
   
  Dzisiaj o godzinie 9:00 Premier Donald Tusk rozpoczął wizytę w zlokalizowanej na terenie naszej gminy bazie surowcowej PERN Plebanka.
   
  Baza usytuowana jest na terenie dwóch sołectw Cekanowo (część zachodnia) i Miszewko Strzałkowskie (część wschodnia). W ostatnim czasie PERN realizuje intensywną rozbudowę zbiorników we wschodniej części bazy, na terenie Miszewka Strzałkowskiego. Oddano już do eksploatacji dwa nowe zbiorniki po 100 tys. m3 pojemności. Trwają też przygotowania do budowy kolejnych zbiorników, co znalazło odzwierciedlenie na ostatniej sesji rady gminy, kiedy radni uchwalali >>>zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w Miszewku Strzałkowskim, związaną właśnie z planami powiększenia bazy pod kątem nowych instalacji magazynowania ropy.
   
  Każda tego typu zakończona inwestycja w bazie PERN Plebanka przynosi wymierny efekt dla gminy w postaci zwiększonych wpływów do budżetu z tytułu podatków.
  Zadowoleni są również ci mieszkańcy Miszewka Strzałkowskiego, od których PERN odkupił grunty pod inwestycje.
  Mankamentem natomiast jest uciążliwość i zagrożenie stwarzane przez tego typu instalacje przemysłowe dla otoczenia. Wszyscy mają nadzieję, iż firma o tak wysokich standardach funkcjonowania jak PERN "Przyjaźń" będzie potrafiła zminimalizować (a może wykluczyć całkowicie) wszelkie niedogodności dla otoczenia, czego szczególnie życzymy tym mieszkańcom Miszewka Strzałkowskiego, którym nie przypadła w udziale możliwość sprzedaży gruntów pod inwestycje.
   
  D.K.

  25.11.2013
  Na ulicy Piastowskiej w Borowiczkach-Pieńkach działa już kanalizacja sanitarna
   
  Mieszkańcy Borowiczek-Pieniek mieszkający przy ulicy Piastowskiej i ulicach przyległych do niej mogą już podłączać swoje posesje do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Od kilku dni sieć kanalizacyjna już jest dostępna dla użytkowników. 
  Pierwszym krokiem jest wystąpienie do Urzędu Gminy Słupno z wnioskiem o określenie warunków technicznych przyłącza, następnie należy zlecić uprawnionej osobie wykonanie studzienki zlokalizowanej na swojej działce. Kolejnym krokiem będzie sporządzenie protokołu powykonawczego przez konserwatora sieci i podpisanie umowy na odprowadzanie ścieków.
  Czynności formalne, o których pisaliśmy powyżej, nie są zbyt skomplikowane i zajmują niewiele czasu. Osobą odpowiedzialną w Urzędzie Gminy za wyżej wymienione formalności jest pani Zofia Szamel.
  Spis telefonów w Urzędzie Gminy jest dostępny na naszej stronie: Telefony w Urzędzie Gminy Słupno
   
  D.K.

  16.11.2013
  Relacja z sesji Rady Gminy Słupno

  Na piątkowej sesji radni przyjęli bez zmian projekt budżetu na 2014 rok, w zakresie przedstawionym przez Wójta. 
  Projekt zakłada dochody w łącznej kwocie 37 250 000,00 zł, natomiast wydatki łącznie na kwotę 34 283 497,00 zł, w tym wydatki majątkowe 5 873 000,00 zł. 
  Pod nazwą wydatki majątkowe kryją się planowane inwestycje, z których główne to: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mijakowie (500 tys. zł); Budowa świetlic w Barcikowie i Miszewku Strzałkowskim (2 x po 200 tys. zł); Budowa ulic osiedlowych w Słupnie i Nowym Gulczewie (łączna kwota 1,950 mln. zł); zadanie pod nazwą Arkadia Mazowiecka - budowa dróg w Borowiczkach-Pieńkach, Bielinie, Rydzynie, Liszynie do Wykowa    i Słupna (łącznie 1,050 mln. zł) - będzie to zadanie realizowane w ramach większego projektu wspólnie z Miastem Płock, co pozwoli pozyskać dodatkowe środki z programu spójności. Zadanie to, ze względu na swój szeroki zakres, będzie realizowane przez najbliższych kilka lat.

  Wójt poinformował radnych o dobiegającej końca w listopadzie największej i najtrudniejszej technicznie inwestycji w historii gminy, pod nazwą Arkadia Mazowiecka - budowa kanalizacji sanitarnej, obejmującej cztery miejscowości: Borowiczki-Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo. W ramach podsumowania wójt podziękował radnym, którzy od początku zabiegali o wprowadzenie tego zadania i w momentach trudnych (a przy tym zadaniu ich nie brakowało) okazywali zawsze swoje wsparcie. Przy tej okazji, podziękowania od wójta za ogromny wkład pracy otrzymała również kierownik referatu inwestycji pani Krzysztofa Barszczewska. Radni w osobach przewodniczącej i wiceprzewodniczącego rady nie pozostali dłużni. Wiceprzewodniczący rady Dariusz Kępczyński (który jako pierwszy wystąpił z wnioskiem o budowę kanalizacji w południowej części gminy) przypominając, że od początku o to zadanie zabiegali radni: Elżbieta Kuchta i Zygmunt Majewski, pogratulował wójtowi zaangażowania i wyjątkowej sprawności w doprowadzeniu do skutku pionierskiego przedsięwzięcia.  
  Prawdopodobnie było to pierwsze na Mazowszu zadanie w formule "zaprojektuj i wybuduj. 
  Wybudowana sieć kanalizacji ma długość 31,5 km i posiada 22 przepompownie, ścieki tłoczone są do oczyszczalni w Słupnie. Łączny koszt inwestycji 12,3 mln zł netto przy dotacji ok. 9 mln zł.

  Redakcja


  13.11.2013
  Listopadowe posiedzenie Rady Gminy w Słupnie
   
  Na najbliższym posiedzeniu w dniu 15 listopada br. radni będą głosować m.in. nad przyjęciem projektu budżetu na 2014 rok. Podobnie jak w ubiegłych latach projektowany budżet ma charakter ostrożnych, wyważonych szacunków po stronie dochodów i dostosowanych do nich wydatków. W żargonie jest on nazywany budżetem otwarcia, z założeniem, że w trakcie trwania roku budżetowego będzie zweryfikowany do poziomu realnych dochodów. Taki styl pracy oznacza, iż zaakceptowany przez Radę projekt budżetu będzie określał tylko główne kierunki działania, zwłaszcza po stronie wydatków majątkowych, natomiast część zadań zostanie wprowadzonych do realizacji poprzez korekty budżetu na bieżąco w 2014 roku. Program obrad>>>
   
  Należy pamiętać w tym przypadku, iż rok 2014 będzie szczególnym rokiem. Jest to czas wyborów samorządowych na jesieni. W przypadku naszej gminy będzie to czas przełomowy ze względu na decyzję obecnego wójta Stefana Jakubowskiego (piastuje stanowisko wójta od początku przemian ustrojowych w 1990 roku) o niekandydowaniu w przyszłych wyborach na stanowisko wójta.
   
  Obiecujemy, iż do tego wątku wrócimy w przyszłości, teraz jedynie sygnalizujemy zaistniałą sytuację.
   
  Redakcja

   
  5.11.2013
  Gminna ankieta skierowana do użytkowników bezodpływowych zbiorników 

  Wszyscy zainteresowani mogą pobrać ze strony gminnej>>> ankietę związaną z ewidencją przydomowych oczyszczalni i bezodpływowych zbiorników ścieków, zlokalizowanych na terenie gminy Słupno.

  D.K.

   
  30.10.2013
  Reakcja czytelnika na poniższy tekst o segregacji śmieci na cmentarzach
   
  Zamieszczamy poniżej tekst przysłany na redakcyjną pocztę:
   
  Ad vocem tekstu o cmentarzac​h
  Może przy okazji tegorocznego święta Wszystkich Świętych warto zadać sobie pytanie, czy na pewno
  w tym dniu chodzi o postawienie na grobie bliskiej osoby dziesiątego znicza albo siódmego kwiatka.
  Czy to ma być nasz znak pamięci? Czy usprawiedliwienie własnego sumienia, że łatwiej przedłużyć listę
  zakupów niż szczerze wspomnieć bliskich zmarłych i ofiarować za nich modlitwę?
  Ma to swoje praktyczne znaczenie. Za wywóz śmieci z cmentarzy płacą wierni z ofiar składanych na
  utrzymanie parafii, czyli my. Proszę o przemyślenie...
  Pozdrawiam
   
   

  29.10.2013
  Czy będzie segregacja śmieci na cmentarzach?
   
  Od momentu wejścia w życie ustawy śmieciowej wciąż żywe są reakcje mieszkańców, szczególnie w przypadku zastosowania rozwiązań ustawowych w nietypowych sprawach. Niewątpliwie zagadnieniem niestandardowym, zapewne też niełatwym do rozwiązania, jest sprawa wywozu śmieci z cmentarzy, zwłaszcza po święcie Wszystkich Świętych.
  Na terenie naszej gminy zlokalizowane są trzy cmentarze: w Miszewku Strzałkowskim, Święcieńcu i Słupnie. Zarządcami wszystkich trzech cmentarzy są miejscowe parafie, które we własnym zakresie organizują zbiórkę odpadów i ich wywóz. Oznacza to, iż nasze cmentarze nie są objęte gminnym systemem wywozu śmieci, tak jak indywidualni mieszkańcy, ale to proboszczowie sami organizują gospodarkę odpadami na ich terenie. Prawdopodobnie żaden z proboszczów nie zdecydował się na zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów, mając na uwadze duże trudności natury technicznej i organizacyjnej.
   
  O tym jakie podejście do sprawy wywozu śmieci z cmentarzy można spotkać w różnych miejscowościach pisze m.in. Portal Samorządowy>>> .
   
  D.K.

   
  24.10.2013

  Za nami fundusz sołecki 2013 – drogi, świetlice, place zabaw i wycieczka

   

  Mijający rok jest pierwszym, kiedy mieszkańcy poszczególnych sołectw naszej gminy otrzymali możliwość wydatkowania, przyznanych ich miejscowościom w ramach funduszu sołeckiego, konkretnych kwot pieniężnych. Zgodnie z wymogami prawnymi, sołtysi zobowiązani byli do zorganizowania w zeszłym roku zebrań, podczas których lokalne społeczności miały wskazać konkretne zadania do realizacji w 2013 roku.

  Mieszkańcy 16 sołectw naszej gminy zgłosili potrzeby o różnorodnym charakterze. W zdecydowanej większości sołectw (w 12 sołectwach) przeważały przedsięwzięcia poprawiające stan infrastruktury lokalnej i zaplecza kulturalnego, związane głównie z modernizacją i wyposażeniem świetlic oraz terenów do nich przylegających, czy też remontem dróg lokalnych. W Cekanowie i Szeligach część środków przeznaczono na zakup wiat przystankowych. W Borowiczkach-Pieńkach część środków, a w Słupnie całą kwotę, przeznaczono na budowę placu zabaw. Dodatkowo, w Cekanowie, Miszewku Strzałkowskim i w Rydzynie  część funduszu

  (fot. nowy plac zabaw w Słupnie) przeznaczono na imprezy integracyjne.

   

  Tak wyglądały preferencje mieszkańców 14 miejscowości, natomiast mieszkańcy dwóch sołectw wyraźnie odbili w swych preferencjach od średniej gminnej. W Mijakowie po prostu nie złożono żadnych wniosków, natomiast mieszkańcy Starego Gulczewa postanowili sfinansować z funduszu zawody sportowe na nowym boisku orlik oraz... wycieczkę do Mikołajek.

   

  W związku z tą ostatnią decyzją dało się słyszeć krytyczne uwagi wśród części radnych, gdzie zarzucano mieszkańcom Starego Gulczewa brak należytej troski o inne pilniejsze potrzeby, choćby remont drogi lokalnej, kosztem zaspokojenia swoistej fanaberii w postaci wycieczki.

  Dodatkowej pikanterii tej sprawie dodaje krytyczne orzeczenie gdańskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, co do zasadności finansowania wyjazdu integracyjnego z funduszu sołeckiego. O sprawie tej informował Serwis Samorządowy PAP>>> .

   

  ***

  Od Redakcji: zastanawiamy się czy zasadne są pretensje do mieszkańców Starego Gulczewa w sytuacji, gdy radni (8 za 4 przeciw) sami sobie uchwalają 50% dopłaty do wycieczki? Ostatni raz pisaliśmy o tym pod datą 29.05.2013.
   

  21.10.2013
  Relacja z sesji

  Głównym punktem dzisiejszych obrad Rady Gminy w Słupnie było niewątpliwie przyjęcie na 2014 rok:
  • stawek podatków lokalnych, i tak: podatek od budynków mieszkalnych został uchwalony w wysokości 0,74 zł/m2 (w bieżącym roku wynosił 0,73 zł) natomiast od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w wysokości 23,03 zł/m2 (tegoroczna stawka to 22,82 zł); podatek od gruntów pozostałych (m.in. indywidualne działki budowlane) w wysokości 0,26 zł/m2 (wzrost o jeden grosz) i od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,89 zł/m2 (wzrost o jeden grosz).
  • opłat za wodę: woda dla odbiorców indywidualnych 2,20 zł/m3 + 8% VAT (wzrost o 10 groszy), woda na cele gospodarcze 5,20 zł/m3 + 8% VAT.
  • opłat za ścieki: dla sieci kanalizacyjnej jedna stawka dla wszystkich w wysokości 3,15 zł/m3 + VAT, dla ścieków dowożonych beczkowozami do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków 4,80 zł/m3 + 8% VAT.
  W ramach wniosków i zapytań radny Andrzej Banasiak poruszył m.in temat ulg w opłatach za śmieci dla rodzin wielodzietnych. Przedstawiciel Urzędu Gminy wyjaśnił, iż należy indywidualnie zgłaszać się do Związku Gmin z wnioskami o taką ulgę. Radny ze Słupna Andrzej Dzięgielewski zgłosił w związku z tym uwagę, iż Związek Gmin powinien mieć opracowane ogólne zasady rozpatrywania takich wniosków, oficjalnie opublikowane. Poprosił też o inicjatywę ze strony gminy Słupno w celu zobligowania Związku Gmin do stworzenia i opublikowania przedmiotowych zasad.    
  Sołtys z Wykowa Andrzej Sępiak zgłosił propozycję udostępnienia nowo zakupionego przez gminę ciągnika do prac związanych z utrzymaniem porządku wokół świetlicy wiejskiej. Podziękował również radnym i Wójtowi za szybkie rozpoczęcie naprawy przeciekającego dachu na świetlicy i mieszkaniu komunalnym. 

  D.K.

  18.10.2013
  W poniedziałek 21 października kolejne posiedzenie Rady Gminy
   
  W najbliższy poniedziałek o godz. 9:00 rozpocznie swoje kolejne posiedzenie Rada Gminy w Słupnie. W programie posiedzenia, obok standardowych, znajdują się punkty dotyczące ustalenia wysokości opłat za wodę i ścieki oraz stawek podatków od nieruchomości na 2014 rok. Porządek obrad oraz projekty uchwał można zobaczyć tutaj>>>.  
   
  Tradycyjnie zamieścimy relację z przebiegu obrad.
   
  D.K.

  16.10.2013
  Informacja dla mieszkańców Starego Gulczewa
   
  W poniedziałek 21 października br. w godzinach 8:00 - 13:00 nastąpi przerwa w dostawach wody z wodociągu gminnego. Informacja za strona Urzędu Gminy>>>.
   
  D.K.

  15.10.2013
  Szczodrość Ministerstwa Finansów dla gminy Słupno
   
  Ministerstwo Finansów zamieściło prognozę subwencji i udziałów w PIT dla gmin na 2014 rok. Dla gminy Słupno planowane są następujące kwoty: Subwencja oświatowa w kwocie 4.381.477 zł; udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT 37,53%, co stanowi kwotę 8.252.558 zł - jest to kwota redystrybuowanego z budżetu państwa do budżetu gminy podatku dochodowego płaconego przez mieszkańców naszej gminy.
  Natomiast wpłata na część równoważącą tzw. "janosikowe" szacowana jest dla naszej gminy na kwotę 2.237.487 zł.
   
  Szczegółowe zestawienia dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego można znaleźć na Portalu Samorządowym>>>, informacje dotyczące gminy Słupno znajdują się na stronie 14 .
   
  D.K.

  7.10.2013
  Światłowodowa sieć szerokopasmowa dla Mazowsza

  Samorząd Województwa Mazowieckiego rozpoczął realizację projektu budowy szerokopasmowej sieci światłowodowej na terenie Mazowsza, o przewidywanej długości 3680 km. Zadanie pod nazwą "Internet dla Mazowsza" ma na celu zapewnienie dostępu do internetu dla wszystkich mieszkańców naszego województwa, co stanie się to dzięki doprowadzeniu światłowodów do każdego sołectwa. Zbudowana w ten sposób sieć będzie udostępniana operatorom komercyjnym, którzy dzięki takiemu zapleczu będą mogli świadczyć m.in. usługi dostępu do internetu praktycznie dla każdego chętnego. Więcej, m.in. o parametrach technicznych oraz innych szczegółach całego zadania możemy przeczytać na internetowej stronie Mazowsza>>> .

  Od Redakcji: cieszymy się z perspektywy dotarcia           z naszym niezależnym serwisem gminnym do tych mieszkańców, którzy z przyczyn braku dostępnej infrastruktury, nie mogą jeszcze za pośrednictwem naszej strony na bieżąco śledzić gminnych aktualności.
  D.K.
  (Na zdjęciu widoczna jest reklama naszej strony znajdująca się w centrum Słupna - chcemy docierać do wszystkich mieszkańców gminy Słupno!)

  2.10.2013
  Mieszkańcy zaniepokojeni zaniechaniem obwałowań na Słupiance


  Na początku bieżącego roku rozpoczęły się konsultacje projektowanej przez RZGW modernizacji koryta rzeki Słupianki w rejonie Borowiczek-Pieniek. Aktywność osób zatrudnionych przy opracowywaniu projektu rozbudziła nadzieje mieszkańców na solidne zabezpieczenie przyległych do rzeki terenów, przed największym niebezpieczeństwem, jakim jest niewątpliwie cofka z Wisły. Niestety, nadzieje mieszkańców okazały się i tym razem próżne. Jak dowiedzieli się mieszkańcy z przedstawionych im planów, RZGW zamierza wykonać jedynie przebudowę koryta rzeki, polegającą na oskarpowaniu brzegów, miejscowym pogłębieniu i poszerzeniu. Nie ma natomiast mowy o usypaniu choćby najmniejszych wałów. Opinia społeczności lokalnej w tej sprawie jest jednomyślna: tego typu prace nie mają większego sensu chyba, że jest to pierwszy etap przed kolejnym, mającym już w swoim zakresie budowę wałów - tylko kiedy on nastąpi?

  (fot. cofka z Wisły w 2010 roku)

  Jak na razie, jedyną systematyczną i konsekwentną pracę prowadzą w tym rejonie bobry, budując jedną tamę po drugiej. Aż żal bierze, że nie mają w swej naturze zakodowanej budowy wałów, bo przynajmniej termin ich wykonania byłby przewidywalny.

  D.K.


  (fot. Borowiczki-Pieńki, tama na Słupiance wykonana przez bobry)

  24.09.2013
  Czy poprawnie segregujemy śmieci?
   
  Z chwilą wprowadzenia nowego systemu odbioru śmieci, każdy z nas otrzymał ulotkę z instruktażem jakie śmieci wrzucamy do żółtego worka a jakie do zielonego. Segregacja krok po kroku dostępna też jest na stronie Związku Gmin>>>. W ostatnich latach, poprzedzających nową ustawę śmieciową, sporo mówiło się                o zasadach segregacji (np. w naszej gminie funkcjonowały pojemniki do segregacji odpadów, ustawione         w wybranych miejscach wielu sołectw). Jaki jest efekt?
  Jak podaje Portal Samorządowy>>>,  powołując się na wyniki badań, nadal wielu z nas ma problemy               z właściwym segregowaniem odpadów.
   
  D.K.

  19.09.2013
  Ogłoszenie dla mieszkańców Borowiczek-Pieniek

  We wtorek 24 września o godz. 18:00 w świetlicy w Borowiczkach-Pieńkach odbędzie się zebranie mieszkańców poświęcone wyłonieniu zadań, które będą finansowane z funduszu sołeckiego w 2014 roku. 

  Zapraszamy mieszkańców Borowiczek-Pieniek do jak najliczniejszego udziału w zebraniu, abyśmy wspólnie określili najpilniejsze potrzeby do realizacji w 2014 roku!

  Przypominamy, iż w bieżącym roku wykonaliśmy w ramach funduszu m.in.: plac zabaw przy świetlicy, ściankę działową w budynku świetlicy, oraz do końca roku zostanie wykonane przyłącze kanalizacyjne wraz                 z umywalką.

  Sołtys, Rada Sołecka, Radny

  14.09.2013
  Zaproszenie na "Święto Latawca"

  W tym roku „Święto Latawca” odbywa się 6 października 2013 i składa się z 4 części.

  I. Otwarty konkurs latawców - eliminacje do Mistrzostw Aeroklubu Polskiego. Każdy może wykonać latawiec płaski lub skrzynkowy i wystartować w zawodach O zwycięstwie w poszczególnych kategoriach wiekowych decyduje suma oceny jakości wykonania i lotu. Rejestracja własnoręcznie wykonanych latawców w dniu imprezy od godziny 9/00 do godziny 11/00.

  II. Festiwal latawców – wspólne puszczanie latawców, nie biorących udziału w konkursie. Chcemy aby osoby które stawiają pierwsze kroki w zabawie z latawcami, mogły zaprezentować publicznie swoje modele. Przedszkolak z rodzicami i gimnazjalista solo - każdy może pochwalić się swoim latawcem. Dla każdego dziecka które odwiedzi lotnisko w dniu imprezy przewidzieliśmy dyplom upamiętniający udział w Festynie Latawca do odbioru w „strefie nagród”

  III. Pokazy Płockiej Grupy Modelarskiej RCPłock która zaprezentuje modele samolotów i helikopterów. W programie m. innymi pokazy akrobacji, loty makiet oraz bitwa powietrzna modeli ESA.

  IV. Wybory latawca w 5 kategoriach:

  MŁODZIK MŁODSZY Do 7 lat

  MŁODZIK Od 8 do 14 lat

  JUNIOR Od 15 do 18 lat

  OPEN Od 18 lat

  PUBLICZNOŚĆ

  FOTOREPORTERÓW MEDIÓW


  Serdecznie zapraszamy!

   


  Z lotniczymi pozdrowieniami,
  Chrobociński Jan
  Dyrektor AZM

  Aeroklub Ziemi Mazowieckiej
  Bielska 60
  09-400 Płock 
  24 3663534 
  http://aeroklubplock.pl
  http://lotniczyplock.pl

  9.09.2013
  Wolnorynkowa krytyka ustawy śmieciowej

  Od momentu pierwszej wzmianki o pracach nad ustawą śmieciową nieustannie pojawiają się słowa krytyki pod adresem jej pomysłodawców i autorów. Po ponad miesiącu czasu od wprowadzenia w życie nowych zasad gospodarki odpadami sami już zdążyliśmy się przekonać o wadach i zaletach tego rozwiązania. W celu szerszego spojrzenia na interesujące nas zagadnienie chcemy podzielić się tym razem z naszymi czytelnikami napotkanym w prasie krajowej tekstem, w którym ustawa śmieciowa poddana jest krytyce z wolnorynkowego punktu widzenia. 

  D.K.

  5.09.2013
  Kontrowersje wokół diet płockich radnych

  Jak informuje Portal Płock>>>, część płockich radnych, którzy pełnię jednocześnie funkcję radnych osiedlowych, mogła niesłusznie pobierać podwójną dietę, to znaczy jednocześnie dietę radnego miejskiego       i osiedlowego. Sprawa jest aktualnie w trakcie wyjaśniania. 

  ***

  W naszej gminie nie ma rad osiedlowych natomiast analogiczną funkcję spełniają sołtysi, którzy za udział        w sesji rady gminy otrzymują dietę w wysokości 50% diety radnego. Radnym, którzy pełnią jednocześnie funkcję sołtysa, przysługuje jedynie dieta radnego. 

  Obecnie dieta radnego w gminie Słupno wynosi 270 zł za udział w sesji lub posiedzeniu komisji. Za wyjątkiem przewodniczącej rady, wszyscy radni otrzymują dietę w tej samej wysokości, nie ma żadnej gradacji z tytułu pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego rady czy przewodniczenia poszczególnym komisjom. 
  Dieta przewodniczącej ma charakter diety miesięcznej i wynosi obecnie ok. 1200 - 1300 zł/m-c, bez względu na ilość posiedzeń czy udziałów w posiedzeniach komisji - przy czym przewodniczący rady nie jest członkiem żadnej z komisji stałych.
  Przypomnieć jeszcze należy, iż na mocy ustawy, dochody radnych z tytułu diet zwolnione są z podatku dochodowego. 

  D.K.

   
  2.09.2013
  Całonocne oświetlenie z funduszu sołeckiego

  Podczas obrad ostatniej sesji wójt przekazał radnym informację, iż po zbadaniu stanu formalnego okazuje się, że jest jednak możliwe (wcześniej twierdzono przeciwnie) finansowanie oświetlenia ulicznego z funduszu sołeckiego. Była to odpowiedź na postulaty mieszkańców Nowego Gulczewa, aby dla poprawy bezpieczeństwa uruchomić całonocne oświetlenie uliczne, a w związku z brakiem funduszy, aby finansować je właśnie             z funduszu sołeckiego. Tym samym, w przyszłym roku, mieszkańcy poszczególnych sołectw będą mogli zadecydować sami czy chcą wydłużyć świecenie lamp ulicznych na całą noc, przeznaczając na ten cel środki   z funduszu sołeckiego.

  D.K.

  28.08.2013
  Nowy słup ogłoszeniowy na Młynarskiej
   
  Po interwencji radnego Andrzeja Dzięgielewskiego został ustawiony na ul. Młynarskiej w Słupnie, długo oczekiwany przez mieszkańców, słup ogłoszeniowy.
  Słupy ogłoszeniowe znajdują się praktycznie w każdym sołectwie naszej gminy (w większych sołectwach jest ich po kilka). Umieszczane są na nich głównie ogłoszenia urzędowe, ale można też umieszczać bezpłatnie inne ogłoszenia, ważne dla funkcjonowania lokalnej społeczności. 
   
  D.K. 
   
   
   
   
   

  26.08.2013
  Relacja z Sesji

  Zgodnie z zapowiedzią, poniedziałkowa sesja Rady odbyła się w nowej sali posiedzeń. Przed rozpoczęciem obrad nowa sala została poświęcona przez ks. Proboszcza ze Słupna, następnie radni z nieukrywanym zadowoleniem podziwiali nową salę, gratulując dobrego gustu osobom przygotowującym adaptację pomieszczenia.

  Obrady sesji zdominowały głownie sprawy bieżące. Jedną z nich była decyzja o przeznaczeniu dodatkowych funduszy na pilny remont dachu na świetlicy  w Wykowie i przylegającym do niej mieszkaniu komunalnym. O środki te zabiegali wspólnie radny i sołtys z Wykowa. Ważnym argumentem była podniesiona przez sołtysa Andrzeja Sępiaka kwestia oszczędności na ogrzewaniu, do których niewątpliwie przyczyni się nowy dwuspadowy dach wraz z ociepleniem. Całość zadania pochłonie ok 100 tys. złotych.


  (na zdjęciu nowa sala obrad - więcej na Facebooku>>> )

  Kolejny omawiany temat dotyczył spraw funkcjonowania nowego systemu odbioru odpadów komunalnych. Radni przekazywali świeże spostrzeżenia zaobserwowane osobiście lub zgłaszane przez mieszkańców. Jako główne mankamenty wymieniano dziwny sposób reglamentacji worków na odpady segregowane, gdzie firma dostarcza po jednej sztuce pomimo zgłaszanych potrzeb na większą ilość. Podobnie podnoszono problem wynikający z konieczności wystawiania koszy i worków do głównych ulic przez mieszkańców bocznych uliczek. Zgodnie uznano takie rozwiązanie za nielicujące ze współczesnymi standardami w tej dziedzinie. 
  Przytoczono również opinię wielu mieszkańców, iż odbiór odpadów raz w miesiącu jest zdecydowanie niewystarczający i rodzi spore uciążliwości dla użytkowników. 
  Wszystkie te wnioski zostały przekazane przedstawicielom gminy Słupno w Związku Gmin Regionu Płockiego jako tematy do ewentualnej dyskusji na forum organów tego podmiotu, odpowiadających z organizację i nadzór nad funkcjonowaniem systemu odbioru odpadów. 

  W innych tematach Wójt poinformował radnych o przyjętym porozumieniu o powołaniu przez gminę Słupno        i miasto Płock zespołu do spraw wspólnych zadań inwestycyjnych. Jest to zapowiedź zacieśniania współpracy obydwu jednostek samorządowych w tych obszarach, gdzie występują wspólne interesy, co w konsekwencji ułatwi ubieganie się o dofinansowanie ze środków pomocowych.

  D.K.

  24.08.2013
  Sesja Rady Gminy Słupno w nowej sali
   
  W poniedziałek 26 sierpnia br. o godz. 9:00 rozpoczną się pierwsze po wakacjach obrady Rady Gminy             w Słupnie. Program sesji jest dostępny tutaj>>>.
  Warto dodać, iż poniedziałkowa sesja odbędzie się w nowej sali obrad zlokalizowanej w zaadoptowanych na ten cel części pomieszczeń po dawnym przedszkolu. Na początku obrad przewidziana jest krótka uroczystość związana z poświęceniem nowej sali.  
  Pozostałe pomieszczenia po dawnym przedszkolu zostały zaadoptowane na biura urzędu gminy. Został tam już przeniesiony referat inwestycji. Natomiast dotychczasowa sala posiedzeń ma pełnić rolę świetlicy dla mieszkańców Słupna.
   
  D.K.

  24.08.2013
  Pielgrzymka z Płocka do Słupna
   
  Dziś, już po raz kolejny, wyruszyła z Płocka do Słupna piesza pielgrzymka śladami bł. Arcybiskupa Juliana Nowowiejskiego, organizowana corocznie przez płocką Akcję Katolicką. Więcej na stronie Diecezji Płockiej>>>.
   
  D.K.

  23.08.2013
  Uroczyste obchody jubileuszu OSP Cekanowo
   
  W sobotę 24 sierpnia w Świetlicy Wiejskiej w Cekanowie odbędą się uroczyste obchody jubileuszu                90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekanowie. Uroczystość rozpocznie się Mszą św. celebrowaną na placu przed GOK o godz. 15:00 i poświęceniem nowego sztandaru. Na godzinę 16:00 zapowiedziane są kolejne punkty uroczystości.
   
  D.K.

  21.08.2013
  Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych
   
  Jak informują lokalne media, w należących do Płocka Borowiczkach trwają prace przy budowie zabezpieczeń przeciwpowodziowych na Wiśle oraz przy ujściu Słupianki. Ostatnio wizytował ten teren Wojewoda Mazowiecki, o czym można przeczytać na Portalu Płock>>> .
  Budowane przez miasto Płock zabezpieczenia pośrednio poprawią też bezpieczeństwo nadwiślańskich miejscowości w gminie Słupno, głównie Borowiczek-Pieniek, Bielina i Rydzyna. Bardzo ważnym elementem jest tu wzmacnianie dotychczasowych obwałowań Słupianki i budowa nowych na odcinku do granicy z gminą Słupno oraz modernizacja przepompowni wód melioracyjnych.
   
  RZGW prowadzi również prace projektowe nad przebudową Słupianki w Borowiczkach-Pieńkach.
   
  D.K.

  14.08.2013
  Lawendowe pola w Borowiczkach-Pieńkach
   
  Miłośnicy lawendy wyjeżdżają w lipcu do dalekiej Prowansji aby podziwiać kwitnące pola lawendowe, upajać się ich zapachem czy smakować miodu z lawendowych kwiatów. Okazuje się, iż namiastkę Prowansji możemy odnaleźć w Borowiczkach-Pieńkach, gdzie niedawno powstała urocza plantacja lawendy.
  Informacje i zdjęcia z plantacji można znaleźć na stronie Przystanek Lawenda>>>.
   
  D.K.

  9.08.2013
  Nie zapomnijmy o pierwszej płatności za wywóz śmieci
   
  Przypominamy naszym czytelnikom, iż 15 sierpnia mija termin dokonania opłaty za odbiór odpadów w lipcu br. Każdy mieszkaniec powinien otrzymać pismo z informacją na jakie konto należy dokonać płatności.
  Pamiętajmy, że mieszkańcy gminy Słupno uiszczają opłatę na rachunek bankowy Związku Gmin Regionu Płockiego. 
   
  D.K.

  6.08.2013
  Problemy z wodą w wodociągu na południowej części gminy
   
  W ostatnim czasie miały miejsce krótkie przerwy w dostawie wody dla mieszkańców południowej części gminy Słupno, zaopatrywanych ze studni Bielino Wirginia. Przerwy miały miejsce w porze wieczorowej i wynikały ze znacznego wzrostu rozbioru wody, tak iż pompy nie nadążały uzupełniać poziomu wody w zbiorniku buforowym.
  Do stacji w Wiergini podłączeni są mieszkańcy miejscowości: Wykowo, Bielino, Rydzyno i części Borowiczek-Pieniek.
  Jest to niewątpliwie czytelny sygnał dla Urzędu, że rosnąca systematycznie w tym rejonie ilość nowych mieszkańców zbliża się do wartości krytycznej i już niedługo będzie konieczne zwiększenie wydajności stacji   w Bielinie.
   
  Od Redakcji: przerwy w dostawie wody miały miejsce w czasie największego poboru wody ok. godziny 21:00. Wszystkich czytelników, którzy z szamponem na włosach doświadczyli kaprysu techniki oraz pozostałych mieszkańców zachęcamy do doraźnej zmiany godzin użytkowania wody. Np. proponujemy przyspieszyć troszkę podlewanie i kąpiele, co pozwoli równomiernie rozłożyć pobór wody w krytycznym czasie letnich upałów. Natomiast wszystkich dowcipnie życzliwych informujemy, iż woda w pobliskiej Wiśle nie spełnia żadnych kryteriów czystości i kąpiel w niej wymaga ponownego umycia się pod prysznicem;).
   

  2.08.2013
  Czy i jak będziemy oznaczać pojemniki ze śmieciami?
   
  W trakcie przygotowań do wdrożenia od 1 lipca br. nowych zasad gospodarki odpadami pojawiały się informacje, że każde gospodarstwo domowe w naszej gminie otrzyma własne kody kreskowe. Mają one służyć do oznaczania worków i pojemników w celu identyfikacji właściciela śmieci. Z naszych informacji wynika, iż obsługujące naszą gminę konsorcjum przygotowuje takie kody, których nie zdążono jednak wyprodukować i dostarczyć w lipcu.
  Wiele osób zastanawia się nad sensem stosowania tego typu oznaczeń, obawiając się problemów z tego tytułu. Czas pokaże czy rzeczywiście takie rozwiązanie zostanie zastosowane i jakie przyniesie korzyści lub utrudnienia. Może w ostatniej chwili ktoś zmieni decyzję?
  Dla wielu z nas większy jednak problem od kodów kreskowych stanowi częstotliwość odbioru śmieci. Odbiór raz w miesiącu w letnie upały staje się dużym wyzwaniem dla wielu rodzin. 
   
  O podobnych dylematach w innych polskich miejscowościach pisze też Portal Samorządowy>>> .
   
  D.K.

  27.07.2013
  Fundusze unijne na lata 2014-2020

  Trwają aktualnie konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa 2014-2020 ogłoszone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które mają trwać do końca sierpnia br. Rząd planuje przyjąć ostateczną wersję umowy w listopadzie br. i przekazać ją następnie do Komisji Europejskie. Jest to ważny dokument dla wszystkich podmiotów, które zamierzają ubiegać się o dofinansowanie zadań ze środków unijnych. Więcej na ten temat możemy przeczytać na Portalu Samorządowym>>> .
   
  Na temat zadań inwestycyjnych, które zamierza zgłosić do dofinansowania gmina Słupno pisaliśmy pod datą 27.05. 
  Przypominamy, że mają to być następujące zadania: 1) Przebudowa drogi gminnej Borowiczki-Pieńki - Bielino - Liszyno do wału w Wykowie, 2) Przebudowa drogi gminnej B-Pieńki (ul. Piastowska) - Liszyno (ul. W.Sikory) - Słupno (ul. Pocztowa) do drogi krajowej 62, 3) Przebudowa ul. Klonowej i budowa ulic w Słupnie: Kalinowej, Kasztanowej, Hiacyntowej, Magnoliowej, Strażackiej, Smoczej, Baśniowej i Żeglarskiej,     4) Budowa dróg w Nowym Gulczewie: Zagłoby, Podbipięty, Sobieskiego, Bohuna, Wiśniowieckiego, Stepowej, Senatorskiej, Ukrytej, Husarskiej, Rucianej i Czarnieckiego, 5) Budowa drogi gminnej w Starym Gulczewie i w Mirosławiu (wraz z budową kanalizacji jako oddzielne zadanie) do drogi krajowej 62, 6) Budowa dróg w Cekanowie: Myśliwska, Huberta, Alberta, Bukowa, Ceglana. 
  Połączenie kilku ulic w jedno zadanie ma sprzyjać uzyskaniu lepszej punktacji przy ubieganiu się                     o dofinansowanie. 

  D.K.

  23.07.2013
  PKS Płock sprywatyzowany w 100%
   
  Jak informuje portal wnp.pl>>> Ministerstwo Skarbu Państwa zakończyło proces prywatyzacji m.in. PKS Płock. Dotychczasowy właściciel większości akcji spółka Mobilis nabyła pozostały pakiet akcji, znajdujący się jeszcze w rękach Skarbu Państwa.
  PKS Płock obsługuje aktualnie dwie linie autobusowe łączące gminę Słupno z Płockiem.
   
  D.K.

  16.07.2013
  Informacja dla mieszkańców Nowego Gulczewa
   
  Jak informują Wodociągi Płockie, w nocy z 17 na 18 lipca br. mogą pojawić się utrudnienia z dostępem do wody w związku z obniżonym ciśnieniem w sieci wodociągowej. Komunikat o planowanym wyłączeniu jest dostępny na stronie Wodociągów Płockich>>> .
   
  D.K.

  15.07.2013
  Rozpoczął się odbiór śmieci - harmonogram odbiorów
   
  Jak już informowaliśmy, wyłonionym w drodze przetargu podmiotem odpowiedzialnym za odbiór i gospodarkę odpadami komunalnymi w regionie obejmującym m.in. gminę Słupno, zostało konsorcjum firm Remondis i SITA. Obydwie firmy podzieliły się obsługą poszczególnych gmin i w wyniku tego podziału gmina Słupno będzie obsługiwana przez firmę SITA. 
   
  Na stronie internetowej SITA możemy zapoznać się z harmonogramem odbioru odpadów>>> w naszej gminie, z podziałem na poszczególne miejscowości.
   
  Przed pierwszym odbiorem, do każdego mieszkańca, który zadeklarował chęć segregacji zostaną dostarczone worki. Jeśli nas nie będzie w domu w dniu rozwożenia worków, możemy je znaleźć pozostawione na naszej nieruchomości np. w altance śmietnikowej lub zwyczajnie przerzucone przez ogrodzenie. W trybie pilnym można je pobrać osobiście w siedzibie firmy.
  Kody kreskowe, które mają być przyklejane w celu identyfikacji właściciela odpadów segregowanych, będą dostarczane w troszkę późniejszym terminie. Brak kodów przy pierwszych odbiorach śmieci nie będzie stanowił żadnej przeszkody.
   
  Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami dotyczącymi odpadów komunalnych mogą dzwonić na centralę pod numer telefonu dostępny tutaj>>> a następnie należy wybrać telefon wewnętrzny do Biura Obsługi Klienta (BOK): w. 123 lub w. 132.
   
  Osobą odpowiedzialną w firmie SITA za koordynację działań na terenie gminy Słupno jest p. Dariusz Bogdan, tel. 600 204 067.
   
   
  Redakcja
   

  13.07.2013
  Pomimo wakacji, jeszcze o szkole

  Jakiś czas temu poruszyła opinię publiczną informacja o tym, jak w jednej ze szkół cała klasa sześciolatków powtarzała rok szkolny. O przyczynach tego zdarzenia i towarzyszących im perypetiom możemy przeczytać na portalu Interia>>> .

  D.K.

  9.07.2013
  Nadal nie brakuje pytań dotyczących segregacji śmieci
   
  Wszystkich czytelników mających wątpliwości dotyczące zasad segregacji śmieci i założeń całego systemu odbierania odpadów, który funkcjonuje m.in. w naszej gminie od 1 lipca br. zachęcamy do zapoznania się        z publikacjami umieszczonymi na portalu odpady.zgrp - ulotka informacyjna>>> , częstotliwość odbierania odpadów>>> .
   
  D.K.

  8.07.2013
  Działa już kanalizacja w Bielinie i części Borowiczek-Pieniek
   
  Jak informuje Urząd Gminy (link do komunikatu>>>), mieszkańcy kolejnych ulic w Liszynie oraz mieszkańcy Bielina i części Borowiczek-Pieniek (ul. Słowiańska i ulice przyległe do niej) mogą występować z wnioskami        o wydanie warunków technicznych, pozwalających podłączyć daną posesję do systemu kanalizacji komunalnej.
   
  Na umożliwienie podłączenia do sieci kanalizacyjnej muszą jeszcze poczekać mieszkańcy Wykowa i Borowiczek-Pieniek wzdłuż ul. Piastowskiej.
  Zakończenie całego zadania pod nazwą "Arkadia Mazowiecka" musi się odbyć do końca sierpnia br.
   
  D.K.

  5.07.2013
  Festyn gminny
   
  W najbliższą niedzielę (7 lipca) odbędzie się doroczny festyn gminny w Wykowie. Jak co roku organizatorzy, którymi są Urząd Gminy w Słupnie, GOK i OSP, przygotowali wiele atrakcji. Zaplanowano m.in.: zawody strażackie, gry i zabawy dla dzieci oraz koncert znanego zespołu muzycznego.
  Zaproszenie na festyn jest dostępne tutaj>>>.
   
  D.K.

  2.07.2013
  Relacja z sesji rady

  Piątkowa sesja Rady Gminy w Słupnie była ostatnim posiedzeniem tego gremium przed wakacjami, następnej należy się spodziewać pod koniec sierpnia.
  Po ślubowaniu nowej radnej, następnym niestandardowym punktem obrad była dyskusja wywołana przez radnego i delegację mieszkańców z Nowego Gulczewa. Sprawa dotyczyła oczywiście ostatnich kradzieży w tej miejscowości, co wywołało mocne reakcje miejscowej społeczności. W imieniu mieszkańców zabrał głos Piotr Gryszpanowicz, były dyrektor Miejskiego Zakładu Dróg w Płocku, mieszkaniec N.Gulczewa. Mówił o swego rodzaju traumie, której doświadczyli okradzeni mieszkańcy jak i inni mieszkańcy obawiający się o własne mienie. Jako osoba doskonale zorientowana w specyfice działalności samorządów, podkreślając, iż doskonale rozumie ograniczenia jakim podlega gmina, Grynszpanowicz zwrócił się o pomoc ze strony gminy w poprawie bezpieczeństwa na terenie Nowego Gulczewa. W imieniu mieszkańców poparł wniosek radnego o rozszerzenie godzin działania oświetlenia ulicznego na całą noc, proponując aby koszty z tego tytułu pokryć np. z funduszu sołeckiego lub zdjąć z innych zadań w tym terenie jak chociażby rezygnując z remontu którejś z bocznych uliczek. Prosił też o odcięcie dróg potencjalnej ucieczki. W odpowiedzi, Wójt i zdecydowana większość radnych uznali, że przedłużenie czasu działania oświetlenia jest kosztowne (oszacowano dodatkowy koszt na ok. 250-300 tys. złotych rocznie) i nieskuteczne, do tego nie ma wolnych środków w bieżącym budżecie, decyzji więc takiej nie można podjąć. Tym bardziej, że zmiana systemu oświetlenia ulicznego musi obejmować wszystkie miejscowości a nie tylko jedną wybraną. Zgodzono się natomiast na wspólne poszukanie innych rozwiązań, które realnie wpłyną na poprawę stanu bezpieczeństwa w tym terenie i nie będą wymagały aż tak dużych środków. Postanowiono też o pilnym uruchomieniu dwóch dodatkowych patroli policji, opłacanych przez gminę, operujących w Nowym Gulczewie.
  W dyskusji uczestniczył również przedstawiciel Policji, który jednoznacznie potwierdził, iż w porównaniu          z innymi, podobnymi dzielnicami Płocka, ilość przestępstw w Nowym Gulczewie jest zdecydowanie mniejsza. Poinformował również o nielegalnym rozkopaniu przez mieszkańców ul. Stepowej i wszczętym w związku z tym postępowaniem wyjaśniającym, apelując o zaprzestanie tego typu niedozwolonych działań.

  Innym punktem w obradach było głosowanie w sprawie ustalenia nowego składu komisji rady. Zaistniała tu dość kuriozalna sytuacja, kiedy radni (głównie z PSL), bez zrozumiałych powodów, nie chcieli wyrazić zgody na przejście radnego Andrzeja Dzięgielewskiego z komisji Budżetu do komisji Oświaty, w sytuacji gdy do tej samej komisji zgłosiła akces również nowa radna Andżelika Niedzielska. Ostatecznie sprawę rozwiązała właśnie radna Niedzielska deklarując, że skoro budzi to tyle emocji to może zasiadać w komisji budżetowej. Nagrodzono taką postawę gorącymi brawami. Andrzej Dzięgielewski został członkiem komisji oświatowej.

  W ramach wolnych wniosków sołtys z Wykowa Andrzej Sępiak upomniał się o odszkodowania dla mieszkańców, którym będzie zajęta część działek pod przebudowę drogi, uzyskując zapewnienie, że tak się stanie.
  Radny Andrzej Dzięgielewski wnioskował o wprowadzenie systemu stypendiów dla najzdolniejszych uczniów      z naszej gminy uczących się w płockich szkołach. Temat będzie miał swój dalszy ciąg w pracach komisji oświatowej.

  D.K.

  1.07.2013
  Wzorowy festyn w Borowiczkach-Pieńkach

  Sobotni festyn w Borowiczkach-Pieńkach śmiało można zaliczyć do wyjątkowo udanych. Dopisała zarówno pogoda jak i licznie przybyli mieszkańcy. Na początku przedstawiciele rady sołeckiej dokonali symbolicznego otwarcia nowego placu zabaw dla dzieci, który przez cały dzień cieszył się niesamowitą wręcz popularności wśród maluchów. Następnie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Liszynie, pod opieką swoich nauczycieli, przedstawiły sympatyczny program artystyczny, wyraźnie nawiązujący do wakacyjnej tematyki. Pani Dyrektor SP Liszyno wraz z praktycznie całym gronem nauczycielskim i pozostałymi pracownikami zachęcała gorąco rodziców do zapoznania się z ofertą edukacyjną tej placówki. Później przyszła kolej na przedszkolaki wraz z ich wychowawcą, których występ był doskonałą okazją do poinformowania mieszkańców, iż już od września rozpocznie działalność przy SP Liszyno, filia Przedszkola w Słupnie. Są jeszcze wolne miejsca dla dzieci w wieku od 3 lat.
  Kolejnym etapem były konkursy i zabawy dla młodszych i starszych a także wspólna biesiada przy grochówce, pieczonych kiełbaskach i cieście z własnego wypieku. Nie zabrakło oczywiście miłej dla ucha muzyki, przy której biesiadnicy bawili się do późnych godzin nocnych.

  Należy przy tej okazji stwierdzić bezsporny fakt, iż aby zorganizować i przeprowadzić imprezę z takim rozmachem, mając niewielkie środki finansowe, potrzebne jest grono osób wyjątkowo zaangażowanych. 
  Piszący te słowa, z wielką satysfakcją pragnie wymienić zacne grono organizatorów:
  Rada Sołecka pod przewodnictwem sołtysa, w składzie: Pani Iwona Więcek, Pani Iwona Łukasiak, Pan Marcin Polit, Pan Tomasz Wiktorowski, następnie, sołtys Pani Marianna Szczypniewska wraz z rodziną, Pan Dariusz Więcek - zorganizował nagłośnienie, muzykę i oświetlenie, Panie które piekły ciasto i pomagały organizatorom. Nie zabrakło również sponsorów spośród mieszkańców Borowiczek-Pieniek, którzy udzielili wsparcia finansowego. Jeśli kogoś pominęliśmy, tym większa dla niego zasługa!

  Galerię zdjęć można obejrzeć na Facebooku>>>.

  Redakcja

  28.06.2013
  Zaproszenie na festyn w Borowiczkach-Pieńkach

  W sobotę 29 czerwca o godzinie 16:00 rozpocznie się przy świetlicy w Borowiczkach-Pieńkach festyn pod nazwą "Dni Wsi", organizowany wspólnie przez Sołtysa i Radą Sołecką przy współudziale GOPS. Jak zawsze przy tego rodzaju imprezach przewidziano różne atrakcje: począwszy od pieczonej kiełbaski i grochówki, poprzez ciasta własnego wyrobu, na wspólnej zabawie przy muzyce kończąc. Dla dzieci będzie już dostępny nowiutki plac zabaw z atrakcyjnym wyposażeniem.
  W imieniu Sołtysa i Rady Sołeckiej zapraszamy wszystkich mieszkańców do uczestnictwa we wspólnej zabawie.

  D.K.

  (fot. nowy plac zabaw przy świetlicy w Borowiczkach-Pieńkach. Więcej zdjęć na Facebooku)


  27.06.2013
  Kolejna Sesja Rady Gminy w Słupnie
   
  W piątek 28 czerwca o godz. 12:00 rozpocznie swe obrady Rada Gminy w Słupnie, na kolejnym swym posiedzeniu. Najważniejszym punktem obrad będzie głosowanie nad udzieleniem Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok, oraz przyjęcie sprawozdania z wykonania tegoż budżetu.
  Odmiennym punktem będzie zapewne wręczenie zaświadczenia wyboru i przyjęcie ślubowania nowej radnej      z Liszyna, pani Andżelice Niedzielskiej.
  Można się również spodziewać dyskusji w temacie oświetlenia ulicznego, o czym pisaliśmy poniżej.
  Pełen program obrad jest dostępny tutaj>>> .
   
  D.K.

  25.06.2013
  Płocki portal o Nowym Gulczewie
   
  Portal Płock>>> zamieścił artykuł o proteście części mieszkańców Nowego Gulczewa i związanym z nim postulatem przedłużenia działania nocnego oświetlenia ulicznego na całą noc. Cała sprawa ma związek z dwoma nocnymi włamaniami i trzecią nieudaną próbą w ostatnim czasie na terenie tej miejscowości. Poszkodowani mieszkańcy oraz ich sąsiedzi twierdzą, że uchronić ich może od tego typu zdarzeń wydłużenie czasu świecenia lamp ulicznych przez całą noc, a nie jak dotychczas do północy. Zainteresowanych odsyłamy do pełnej treści artykułu wraz z komentarzami internautów.
   
  ***
   
  Dla porządku przytaczamy suche fakty związane z tematyką oświetlenia ulic w naszej gminie.
   
  Zasada, że światła uliczne świecą się do północy obowiązuje prawdopodobnie od samego początku funkcjonowania oświetlenia w gminie. Funkcjonuje też zasada, że dla wszystkich miejscowości są stosowane te same rozwiązania - nie ma możliwości zmiany rozwiązań tylko dla wybranej miejscowości.
  Sprawa ewentualnego wydłużenia czasu działania lamp powracała kilkakrotnie w dyskusji na styku radni - wójt. Za każdym razem, kiedy Wójt pytał Radę o zdanie, zdecydowana większość opowiadała się za utrzymaniem dotychczasowego systemu (podobne zdanie reprezentował Wójt) i na podstawie takiej opinii, Wójt wdrażał zasady funkcjonowania oświetlenia. Radni, w zgodzie z Wójtem twierdzili, iż ze względu na wysokie koszty oraz specyfikę terenu gminy (jest to teren wiejski a nie aglomeracja miejska) wystarczającą jest sytuacja, kiedy lampy pracują tylko do północy i dzięki temu zmniejszane są i tak wysokie już koszty. Pamiętać też należy, że każdego roku przybywa w gminie kilkadziesiąt nowych punktów oświetlenia, co powoduje systematyczny wzrost kosztów.
   
  W tym kontekście przewijał się też wątek bezpieczeństwa mieszkańców. Uznano, że w naszym terenie funkcjonowanie oświetlenia do północy nie ma wpływu na wyraźne pogorszenie bezpieczeństwa, co potwierdzały też opinie policji.
  Należy przy tej okazji dodać, że w gminie Słupno stosowane są inne środki poprawy stanu bezpieczeństwa np. poprzez finansowanie przez gminę dodatkowych patroli policji, czy innego rodzaju wspieranie pracy Policji na naszym terenie.
   
  Powracając jeszcze do ostatnich przykrych zdarzeń przestępczych, które dotknęły mieszkańców Nowego Gulczewa należy stwierdzić, iż na pewno trzeba poszukać dodatkowych możliwości wzmocnienia bezpieczeństwa na naszym terenie, ale należy się też zastanowić jakimi środkami można to najefektywniej osiągnąć?
   
  Redakcja
   

  22.06.2013
  Ulica Kościelna w Słupnie będzie poszerzona

  Jeszcze w tym roku planowane jest poszerzenie ulicy Kościelnej w Słupnie na odcinku od Kościoła do Przedszkola. Odcinek ten jest bardzo wąski, na co skarżą się głównie rodzice odwożący dzieci do przedszkola oraz szkoły podstawowej i gimnazjum. Samochody jadące z przeciwka nie mogą się tu minąć i często na tym tle dochodzi do nieprzyjemnych zdarzeń. Powtarzające się interwencje od rodziców znalazły zrozumienie u Wójta i Rady, stąd tak szybkie działanie. Aby poszerzyć ulicę Gmina musi wykupić część terenu od mieszkańców, co ze względu na indywidualne interesy poszczególnych właścicieli gruntów, nie było łatwe. Ostatecznie sprawa znalazła jednak szczęśliwy finał i na najbliższej sesji rady zostaną podjęte uchwały o nabyciu potrzebnych gruntów, pod poszerzenie jezdni na ul. Kościelnej.

  D.K.
  (fot. skrzyżowanie przy Przedszkolu, ul. Kościelna)

  18.06.2013
  Jak będziemy segregować śmieci od 1 lipca
   
  Jest już dostępne oficjalne potwierdzenie, iż najkorzystniejszą ofertę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w sektorze obejmującym m.in. gminę Słupno, złożyło konsorcjum SITA - Remodis. Szczegóły rozstrzygnięcia przetargu można zobaczyć tutaj>>>.
   
  Wszystkie osoby pragnące zapoznać się z zasadami segregacji odpadów na naszym terenie odsyłamy na stronę Związku Gmin Regionu Płockiego >>>.
   
  Przypominamy naszym czytelnikom, że to właśnie Związek Gmin jest podmiotem odpowiedzialnym za organizowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie większości gmin członkowskich.
   
  D.K.

  17.06.2013
  Czy gminy przejmą obowiązki w obszarze melioracji?
   
  Jak informuje portal wnp.pl Ministerstwo Środowiska przygotowało nowelizację Prawa wodnego, gdzie wśród proponowanych zmian znalazł się zapis o przekazaniu zadań melioracyjnych w obowiązki samorządów gminnych. Obecnie zadania z zakresu melioracji spoczywają na spółkach wodnych, które w większości nie są w stanie podołać ciążącym na nich zadaniom.
  Prognozuje się, że nowe przepisy mogą wejść w życie od 2015 roku.
   
  D.K.

  13.06.2013
  Poświęcenie sztandaru dla Gimnazjum w Słupnie
   
  W piątek 14 czerwca odbędzie się uroczyste poświęcenie i przekazanie sztandaru dla Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupnie. Uroczystość rozpocznie się o 10:00 Mszą św. w Koście pw. św. Marcina         w Słupnie.
   
  D.K.

  13.06.2013
  Ważna informacja dla pasażerów
   
  W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi komunikacji autobusowej informujemy, że:
   
  1. Umowa z Komunikacją Miejską w Płocku na organizację przewozów została przedłużona do końca 2013 roku. Dotychczasowy podział linii prowadzonych przez KM i PKS pozostaje bez zmian.

  2. Przystanek i zatoka autobusowa w Słupnie przy Zajeździe Mazowsze są dostępne również dla prywatnych przewoźników na trasie Płock-Warszawa. Zdarza się, że kierowcy busów celowo wprowadzają pasażerów w błąd, żeby uniknąć wjeżdżania na pętlę przystanku, informując o rzekomym zakazie ze strony Urzędu Gminy.
   
  Andrzej Dzięgielewski
  Radny

  11.06.2013
  Przetarg na odbiór śmieci
   
  Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, prawdopodobnie Związek Gmin Regionu Płockiego wyłonił wykonawcę        w ramach przetargu na odbiór śmieci w rejonie obejmującym m.in. gminę Słupno, którym zostało konsorcjum firm Sita i Remondis.
   
  D.K.

  6.06.2013
  Znów zamknięcie ulicy Piastowskiej w Borowiczkach-Pieńkach

  Prawdopodobnie od piątku 7 czerwca ponownie zostanie zamknięta ulica Piastowska w Borowiczkach-Pieńkach. Kierowcy korzystający z tej ulicy, jako dojazdu do Płocka i z Płocka do Słupna, powinni być gotowi na objazd przez Bielino. Również autobus linii 27 będzie musiał w tej sytuacji korzystać         z objazdu.
  Zamknięcie drogi związane jest z dokończeniem budowy kanalizacji sanitarnej w tym rejonie. Jest to już ostatni odcinek zadania pod nazwą "Arkadia Mazowiecka", w ramach którego zostanie oddana do użytku sieć kanalizacji sanitarnej obejmująca miejscowości: Borowiczki-Pieńki, Bielino, Liszyno         i Wykowo.

  D.K.
  (fot. przygotowane znaki informujące o objeździe) 

  3.06.2013
  Wodniacy z Borowiczek nie dają za wygraną - nowa przystań w Rydzynie
   
  Po zlikwidowaniu przystani rzecznej w Borowiczkach, część właścicieli łódek postanowiła nie przenosić się nigdzie, tylko pozostać ze swoim sprzętem na miejscu. Kilkaset metrów dalej w górę Wisły, już na terenie gminy Słupno (na wysokości Rydzyna) powstała więc tymczasowa przystań. Zaradni wodniacy postanowili przeczekać tegoroczny sezon w prowizorycznych warunkach licząc, że władze Płocka dotrzymają obietnicy i po zakończeniu budowy wału na Gmurach, uruchomią obiecaną przystań w widłach ujścia Słupianki i Rosicy. 
  Jak mówią sami zainteresowani, do Morki w Płocku lub przystani w Radziwiu mają za daleko, natomiast przystań w Liszynie odstrasza zbyt płytkim wyjściem z zalewu na Wisłę.
   
  D.K.
  (fot. nowa przystań w Rydzynie. Więcej zdjęć na Facebooku)

   
  29.05.2013
  Na zieloną Ukrainę - kontrowersyjna wycieczka radnych z gminy Słupno
   
  Jak pisaliśmy w aktualnościach po datą 29.12.2012 radni stosunkiem 8 głosów za i 4 przeciw uchwalili dopłatę  z budżetu gminnego w wysokości 50% do kosztów wycieczki w 2013 roku (dla radnych i sołtysów).
  Jak się dowiedzieliśmy, wycieczka rozpocznie się 30 maja i potrwa do 2 czerwca. Kierunkiem wyjazdu jest tym razem Kijów i kilka innych miejscowości na Ukrainie.
   
  Dla porządku podajemy, iż przeciw dofinansowaniu dla radnych z budżetu gminnego głosowali: Elżbieta Kuchta, Andrzej Dzięgielewski, Lech Doliński, Dariusz Kępczyński, 2 radnych wstrzymało się od głosu, radny Zbigniew Dziecinny był nieobecny.
   
  D.K.

  28.05.2013
  Nowy orlik w Starym Gulczewie
   
  W środę 29 maja będzie miało miejsce uroczyste otwarcie, drugiego już       w gminie Słupno, boiska orlik zlokalizowanego w Starym Gulczewie. Wraz      z boiskiem został też wybudowany plac zabaw dla dzieci. Obydwa obiekty znajdują się na terenie dawnego PGRu, z którego gmina pozyskała bezpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych 6 hektarów z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne.
  Inwestycja kosztowała lekko ponad 1 milion 651 tysięcy złotych, z czego 333 tys. to dotacja z Ministerstwa Sportu, 100 tys. zł (zamiast dotychczasowych 333 tys.) wkład od Marszałka Województwa i reszta z budżetu gminnego.
   
  D.K.
   
   
  (fot. zima 2012, w tle budowa orlika w S. Gulczewie)

   
  27.05.2013
  Relacja z sesji

  Na piątkowej Sesji Rady Gminy w Słupnie radni głosowali nad standardowymi uchwałami takimi jak: zmiana (drobna) w Uchwale Budżetowej na 2013 rok i zmiana WPF, czy nadanie nazw dla nowych ulic. Jedynym akcentem, odbiegającym od rutynowych głosowań, były tym razem relacje z posiedzeń komisji rady. Przedstawiciele komisji oświatowej (przewodniczący Zbigniew Dziecinny i radny Dariusz Kępczyński) poinformowali pozostałych radnych o aktualnej sytuacji w placówkach oświatowych naszej gminy                   i perspektywach na nowy rok szkolny. Po spotkaniu członków komisji z dyrektorami szkół i przedszkola gminnego, poinformowano o zamiarze uruchomienia oddziału zamiejscowego przedszkola ze Słupna                 w miejscowości Liszyno, w części pomieszczeń wydzielonych z budynku Szkoły Podstawowej w Liszynie. Działanie to ma głównie  na celu zachęcenie rodziców do powierzenie swoich pociech placówkom oświatowym   z naszej gminy, na wszystkich trzech szczeblach oświatowych, czyli począwszy od przedszkola poprzez szkoły podstawowe do gimnazjum. Jest to odpowiedź na migrację uczniów z okręgu SP Liszyno do szkół miejskich. Oddział przedszkola w Liszynie będzie posiadał ten sam standard obsługi jak macierzysta placówka w Słupnie, natomiast będzie ulokowany bliżej mieszkańców południowej części gminy. Do tej pory rodzice zgłosili chęć zapisania łącznie piętnaściorga dzieci do oddziału przedszkolnego w Liszynie.
  Za rok planuje się podjęcie identycznej inicjatywy na bazie budynku SP Święcieniec.

  Ponadto, w związku z przepełnieniem SP Słupno podjęto decyzję o ścisłym przestrzeganiu, przy zapisie do szkół podstawowych, podziału na obręby szkolne. W praktyce będzie to oznaczać, iż dyrektor SP Słupno,              w przypadku osiągnięcia w pierwszych klasach optymalnej ilości uczniów, nie będzie przyjmował dzieci             z sąsiednich obrębów szkolnych: Liszyno i Święcieniec. Takie rozwiązanie ma przede wszystkim na względzie dobro uczniów, którzy w przepełnionych klasach mają obniżony komfort nauki. Drugim efektem będzie lepsze zapełnienie pozostałych dwóch szkół podstawowych (Liszyno i Święcieniec), które mają małą ilość dzieci pomimo bardzo dobrych warunków lokalowych, nowoczesnego wyposażenia i równie kompetentnej kadry pedagogicznej. 

  Przewodniczący Komisji Współpracy z Wójtem, Dariusz Kępczyński poinformował, iż komisji przedstawiona została przez Wójta propozycja sześciu zadań inwestycyjnych na lata 2014-20, dla których gmina będzie się ubiegała o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych. Będą to zadania: 1) Przebudowa drogi gminnej Borowiczki-Pieńki - Bielino - Liszyno do wału w Wykowie, 2) Przebudowa drogi gminnej B-Pieńki (ul. Piastowska) - Liszyno (ul. W.Sikory) - Słupno (ul. Pocztowa) do drogi krajowej 62, 3) Przebudowa ul. Klonowej i budowa ulic w Słupnie: Kalinowej, Kasztanowej, Hiacyntowej, Magnoliowej, Strażackiej, Smoczej, Baśniowej i Żeglarskiej,     4) Budowa dróg w Nowym Gulczewie: Zagłoby, Podbipięty, Sobieskiego, Bohuna, Wiśniowieckiego, Stepowej, Senatorskiej, Ukrytej, Husarskiej, Rucianej i Czarnieckiego, 5) Budowa drogi gminnej w Starym Gulczewie i w Mirosławiu (wraz z budową kanalizacji jako oddzielne zadanie) do drogi krajowej 62, 6) Budowa dróg w Cekanowie: Myśliwska, Huberta, Alberta, Bukowa, Ceglana. 
  Połączenie kilku ulic w jedno zadanie ma sprzyjać uzyskaniu lepszej punktacji przy ubieganiu się                     o dofinansowanie.

  D.K.

  27.05.2013
  A jednak w młodych siła
   
  Z protokołu Komisji Wyborczej w Liszynie dowiadujemy się, iż wybory uzupełniające do Rady Gminy w Słupnie, w okręgu obejmującym miejscowości Liszyno, Rydzyno i Bielino wygrała Pani Andżelika Niedzielska, startująca   z komitetu W Młodych Siła.
   
  Wyniki uzyskane przez kandydatów:
  1. Andżelika Niedzielska - 65 głosów,
  2. Elżbieta Popławska - 42 głosy,
  3. Katarzyna Garwacka - 29 głosów.
   
  D.K.

  25.05.2013
  Nowe technologie dla gmin

  Jak informuje portal wnp.pl polscy naukowcy przygotowują innowacyjne rozwiązanie technologiczne, pozwalające na produkcję energii elektrycznej i ciepła przez gminy i gospodarstwa domowe. Surowcem energetycznym ma być biomasa i odpady. Całość informacji na portalu wnp.pl

  D.K.

  23.05.2013
  Kolejne posiedzenie Rady Gminy w Słupnie
   
  Jutro (piątek 24 maja) o godzinie 9:00 rozpoczną się obrady kolejnej Sesji Rady Gminy w Słupnie. Program posiedzenia jest dostępny tutaj>>>.
   
  D.K.

  21.05.2013
  Wybory uzupełniające - z redakcyjnej poczty
   
   
  Szanowna Redakcjo!
   
  W dniu 26 maja br. odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy           w Słupnie, w okręgu obejmującym miejscowości: Liszyno, Bielino, Rydzyno.
  Mając na uwadze rolę informacyjną jaką pełni portal "W Gminie Słupno", przesyłam krótką prezentację mojej osoby jako kandydatki w wyborach uzupełniających. Mam nadzieję, że zechcecie Państwo opublikować poniższy tekst.  
  Z poważaniem
  Andżelika Niedzielska

   
   
   
   
  Nazywam się Andżelika Niedzielska mam 36 lat, razem z mężem i dwojgiem dzieci mieszkam w miejscowości Liszyno, posiadam wykształcenie wyższe (mgr inż. budownictwa). Kandyduję z komitetu "W Młodych Siła".

  Ubiegając się o mandat radnej Gminy Słupno kieruje sie zasadą, iż nasze własne sprawy powinniśmy brać we własne ręce. Wiele osób zachęcało mnie do podjęcia tego wyzwania licząc, że młoda osoba ze świeżym spojrzeniem może wnieść wiele dobrego w funkcjonowanie samorządu w Słupnie. Jako ewentualna radna zamierzam zabiegać o interesy moich wyborców w sprawach:
   
  1. Uruchomienia przedszkola w Liszynie, do którego będą mogły uczęszczać dzieci z Liszyna, Rydzyna, Bielina,
  2. Remontu głównej drogi biegnącej przez Liszyno, Bielino, do granicy z Płockiem,
  3. Remontu głównej drogi w Rydzynie, do granicy z Płockiem,
  4. Rozpoczęcia budowy dróg osiedlowych w Liszynie,
  5. Kursów autobusowych dostosowanych godzinowo do potrzeb mieszkańców,
  6. Rozwoju bazy rekreacyjno- turystycznej w oparciu o tereny nadwiślańskie,
  7. Wsparcia zdolnych uczniów uczących się poza granicami Gminy Słupno.
   
  Jednocześnie zapewniam otwartość w kontaktach z mieszkańcami naszego okręgu, aby jak najlepiej reprezentować ich interesy w Radzie Gminy Słupno.

  Zapraszam wszystkich mieszkańców miejscowości Liszyno, Bielino i Rydzyno do jak najliczniejszego uczestnictwa w wyborach uzupełniających w niedzielę 26 maja br.
   
  Andżelika Niedzielska
  KWW "W Młodych Siła"

  15.05.2013
  Zapraszamy do umieszczania bezpłatnych ogłoszeń
   
  Pragniemy przypomnieć naszym Czytelnikom, iż cały czas istniej możliwość zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń na naszej stronie.
  Zachęcamy do korzystania z tej funkcjonalności, zarówno osoby chcące zamieścić ogłoszenie jak również poszukujące ogłoszeń.
   
   
  Redakcja

  11.05.2013
  Kanalizacja w Liszynie już działa

  Jak informuje Urząd Gminy, część mieszkańców Liszyna może podłączyć już swoje domostwa do kanalizacji sanitarnej. Praktycznie cała sieć kanalizacji sanitarnej w Liszynie, Bielinie i Borowiczkach-Pieńkach (ulica Słowiańska i przyległe), realizowanej jak zadanie pod nazwą Arkadia Mazowiecka, jest już gotowa do eksploatacji. Poszczególne odcinki zaczynają być udostępniane do użytkowania, z chwilą podłączenia przez Zakład Energetyczny zasilania do przepompowni. Jako pierwszym, udostępniono możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej, mieszkańcom Liszyna przy ulicach: Wawrzyńca Sikory i Jagiellońskiej, oraz ulic bocznych do nich przylegających.
  O szczegółach można przeczytać tutaj>>>

  D.K.

  8.05.2013
  Otwarcie sezonu wodniackiego w gminie Słupno
   
  Jak informuje na swojej stronie Stowarzyszenie Wodniaków Gminy Słupno "FLIS", 11 maja o godz. 16:00 na stanicy w Liszynie odbędzie się uroczyste otwarcie sezonu wodniackiego 2013.
   
  ***
   
  Stanica w Liszynie ulokowana jest przy zalewie powstałym na odnodze Wisły, wciśniętej pomiędzy stary i nowy wał przeciwpowodziowy. Teren gminny,    w ramach porozumienia, przekazany został w użytkowanie stowarzyszeniu "Flis". Powstanie stanicy jest jednym z przykładów działań władz samorządowych, nakierowanych na rozwój zaplecza rekreacyjno-turystycznego Gminy Słupno, w tym przypadku w oparciu o współpracę        z organizacją społeczną. Oby takich inicjatyw było jak najwięcej.
   
  D.K.
   

  5.05.2013
  Lista kandydatów w wyborach uzupełniających

  Gminna Komisja Wyborcza w Słupnie zarejestrowała trzy kandydatury w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Słupnie, w okręgu nr 1 obejmującym miejscowości: Liszyno, Rydzyno i Bielino. 
  26 maja br. wyborcy z tych miejscowości będą mogli zagłosować na jednego z poniższych kandydatów:
  • Andżelika Niedzielska - KWW W MŁODYCH SIŁA
  • Elżbieta Popławska - KWW - "NADWIŚLANIE"
  • Katarzyna Garwacka - KWW "NASZA WIEŚ"
  Uchwał Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie nadania numerów list kandydatów na radnych jest dostępna tutaj>>>.

  D.K.

  1.05.2013
  Policja uruchomiła Punkt Przyjęcia Interesantów w Słupnie

  W Słupnie w części budynku pełniącego do niedawna funkcję posterunku, Policja uruchomiła Punkt Przyjęcia Interesantów, gdzie mieszkańców naszej gminy będą przyjmować dzielnicowi, w godzinach: poniedziałek 13:00-14:00, środa 13:00-15:00 i piątek 13:00-14:00.
  Więcej informacji o pracy Policji w Słupnie znajdziemy tutaj>>>

  Od Redakcji: jest to kolejny przykład właściwej współpracy władz samorządowych z kluczową instytucją, zapewniającą bezpieczeństwo naszym mieszkańcom.
  D.K.


  (fot. Budynek dawnego Posterunku w Słupnie)


  29.04.2013
  Relacja z Sesji Rady - spór o wynagrodzenie inkasentów (sołtysów)

  Przebieg piątkowej sesji Rady Gminy w Słupnie charakteryzował się rutynowym głosowaniem nad corocznymi sprawozdaniami z działalności gminnych jednostek organizacyjnych oraz nad projektami uchwał o podobnym zakresie. 
  Odmienny przebieg miało jedynie głosowanie nad uchwałą w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i wynagrodzenia za inkaso.
   
  Zwyczajowo przyjęte jest w naszej gminie, że poborem podatków od nieruchomości zajmują się sołtysi ewentualnie osoby przez nich wskazane (najczęściej ktoś z rodziny). Dotychczas obowiązujące zasady naliczania wynagrodzenia dla tych osób budziły zastrzeżenia części radnych. Podnoszono głównie dysproporcje w wynagrodzeniu, jakie otrzymywali poszczególni sołtysi. Przykładowo: sołtys inkasent z Bielina osiągający skuteczność zainkasowanych podatków w wysokości 67% (całkowita kwota podatków 18.668 zł) otrzymał wynagrodzenie znacznie poniżej tysiąca zł za 2012 rok, natomiast inkasent w Słupnie przy skuteczności 49% (całkowita kwota podatków 296.888 zł) otrzymał wynagrodzenie lekko ponad 10 tysięcy złotych za 2012 rok.

  Odnosząc się do tego rodzaju nierówności, radny ze Słupna Andrzej Dzięgielewski zaproponował kilka rozwiązań niwelujących tak duże rozbieżności w wielkości wynagrodzeń sołtysów, poprzez nowe przeliczniki obniżające najwyższe wynagrodzenia i podnoszące te najniższe. Głównym przeciwnikiem projektu radnego Dzięgielewskiego był radny Stefański (aktualnie sołtys Słupna), który podnosił kwestię wysiłku jaki wkłada inkasent w Słupnie, będącym największą miejscowością w gminie. Apelował o utrzymanie dotychczasowej stawki, zawierającej motywację do pracy dla inkasenta. 
  Ostatecznie radni większością głosów przyjęli wersję radnego Dzięgielewskiego redukującą najwyższe wynagrodzenia i wzbogaconą z kolei przez Wójta zapisem o minimalnym wynagrodzeniu inkasentów w kwocie tysiąca złotych rocznie. 
  Jednocześnie Wójt zakomunikował radnym, iż na przyszły rok przygotuje całkiem nowe zasady wynagradzania inkasentów.  

  D.K.

  25.04.2013
  Jutro sesja Rady Gminy
   
  W piątek 26 kwietnia o godzinie 9.00 swoje obrady rozpocznie Rada Gminy w Słupnie. Program posiedzenia jest dostępny tutaj>>>.
   
  D.K.

  22.04.2013
  Budynek po Posterunku Policji do wynajęcia
   
  W związku z likwidacją Posterunku Policji w Słupnie, pomieszczenia zajmowane do tej pory przez Policję zostały w jednej części przeznaczone na biuro dla dzielnicowych (pisaliśmy o tym pod datą 08.01.2013), natomiast pozostała część będzie wydzierżawiona na działalność gospodarczą.
   
  Wszyscy chętni wydzierżawieniem pomieszczeń powinni niezwłocznie złożyć swoją ofertę w Urzędzie Gminy.
   
  D.K.

  18.04.2013
  Zmiany ustawowe dotyczące funduszu sołeckiego
   
  Fundusz sołecki został wprowadzony przed kilku laty i miał za zadanie zaktywizować mieszkańców do większego zaangażowania w życie swojego sołectwa.
  Bieżący rok jest pierwszym w gminie Słupno, kiedy sołtysi realizują zadania w ramach funduszu sołeckiego. Rada uchwaliła również na przyszły rok fundusz sołecki niejako awansem, zastrzegając, że dopiero po wykonaniu przez sołectwa zadań tegorocznych, będzie można stwierdzić przydatność tego rozwiązania.
   
  O projektowanych zmianach w ustawie o funduszach sołeckich możemy przeczytać na Portalu Samorządowym>>> .
   
  D.K.

  15.04.2013
  Alarm przeciwpowodziowy
   
  Od soboty 13 kwietnia br. w gminie Słupno oraz sześciu innych nadwiślańskich gminach powiatu płockiego obowiązuje stan alarmu przeciwpowodziowego, ogłoszony przez Starostę Płockiego. Źródło informacji: Powiat Płocki>>> .
   
  D.K.

   
  8.04.2013
  Uwaga wyborcy z Rydzyna, Bielina i Liszyna!
   
  Dzisiaj mija termin składania do Komisarza Wyborczego w Płocku dokumentów o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Słupnie.
  Pomocne informacje znajdziemy na stronie Biura Wyborczego w Płocku>>> .
   
  D.K.

  4.04.2013
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Słupnie
   
  Jak już wspominaliśmy, w okręgu wyborczym obejmującym miejscowości: Rydzyno, Bielino i Liszyno, odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy Słupno. Termin wyborów ustalono na 26 maja br.
  Kalendarz wyborczy i stosowne zarządzenia są dostępne tutaj>>>.
   
  D.K.

  28.03.2013
  Pamiętajmy o zwrocie wypełnionych deklaracji
   
  Mija czas zwrotu wypełnionych deklaracji o wysokości opłat za śmieci. W naszej gminie deklaracje roznoszone były przez sołtysów i to do nich wskazany jest zwrot wypełnionych druków. Sołtysi najczęściej określali termin zwrotu wypełnionych deklaracji do końca marca br.
   
  W celu zapoznania się z zasadami planowanego w naszej gminie systemu odbioru odpadów komunalnych, warto zajrzeć na stronę Związku Gmin Regionu Płockiego. Bo to właśnie ZGRP został wyznaczony przez gminy członkowskie do wdrożenia i realizacji obowiązków wynikających z tzw. ustawy śmieciowej.
   
  Polecamy na początek szczególnie trzy linki:
   
  D.K.

  23.03.2013
  PPP alternatywą dla samorządów

  Partnerstwo Publiczno-Prywatne jest jednym ze sposobów na pozyskanie środków pozabudżetowych dla inwestycji gminnych. W ramach partnerstwa samorządy mogą wraz z przedsiębiorcami realizować różne zadania rozwojowe. Cała rzecz oparta jest na obopólnych korzyściach. Z jednej strony, takie przedsięwzięcie musi być obliczone na zysk dla przedsiębiorcy, z drugiej zaś strony, powinno umożliwić jednostce samorządu terytorialnego (np. gminie) realizację usług dla mieszkańców. Jako hipotetyczne zadania w ramach PPP możemy sobie wyobrazić budowę np.: przedszkola, obiektów sportowo-rekreacyjnych, infrastruktury informatycznej, itd. 

  Czy trapiące obecnie samorządy problemy po stronie dochodów wraz z coraz trudniejszymi warunkami           w pozyskiwaniu dopłat resortowych i unijnych, zmobilizują gminy do aktywniejszego poszukiwania współpracy   z podmiotami gospodarczymi okaże się niebawem. Mamy cały czas nadzieję, że dobro mieszkańców przeważy nad lękiem przed nowością, i również ta szansa na rozwój znajdzie się w polu zainteresowania decydentów gminnych.
  Informacje na temat PPP możemy też znaleźć na Portalu Samorządowym>>>

  D.K.

  20.03.2013
  Dzień otwarty w SP Liszyno
   
  W najbliższą sobotę (23 marca) Szkoła Podstawowa w Liszynie otwiera swoje podwoje dla wszystkich zainteresowanych działalnością tej placówki. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji sportowych               i edukacyjnych. Jest to wspaniała okazja dla rodziców, którzy od niedawna zamieszkują w obwodzie SP Liszyno, aby zapoznać się z tą placówką i podjąć decyzję o zapisaniu swoich pociech na zbliżający się rok szkolny.
   
  Szkoła w Liszynie jest nowoczesną i sympatyczną placówką. Obiekt przeszedł szereg modernizacji oraz został wyposażony we wszystkie wymagane urządzenia i pomoce edukacyjne. Zaletą jest niewątpliwie urokliwe położenie w zaciszu sosnowego lasu z nowoczesnym boiskiem "orlik". Jednocześnie placówka znajduje się       w centrum południowej części naszej gminy, w obrębie której znajduje się pięć miejscowości: Liszyno, Bielino, Rydzyno, Borowiczki-Pieńki i Wykowo. W dwóch z wymienionych miejscowości notowany jest stały przyrost mieszkańców, osiedlających się tu głównie ze względu na walory środowiskowe tego rejonu. Są to Liszyno       i Borowiczki-Pieńki.
   
  Zaproszenie na dzień otwarty znajdziemy na stronie szkoły>>> .
   
  D.K.

  16.03.2012
  Temat śmieci cały czas na topie
   
  Ministerstwo Środowiska opublikowało interpretację do przepisów ustawy śmieciowej, potwierdzając niejako powszechną opinię, że jest to akt mało precyzyjny. 
  Jak wiemy, samorządy intensywnie przygotowują się do wdrożenia nowych przepisów uchwalając regulaminy    i zbierając deklaracje. Już od kilku dni również mieszkańcy naszej gminy otrzymują do wypełnienia deklaracje,  w których m.in. należy wybrać wysokość opłaty za odbiór śmieci, oraz podać ilość osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość (opłata będzie naliczana od ilości osób).
   
  Treść interpretacji możemy znaleźć na Portalu Samorządowym >>> .
   
  D.K.

  12.03.2013
  Stopień dostępu do Internetu w gminie Słupno
   
  Interesujących danych poglądowych dostarcza przeglądarka na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Możemy się z niej dowiedzieć, jaki jest wskaźnik nasycenia usługą dostępu do szerokopasmowego Internetu również w poszczególnych miejscowościach naszej gminy. Dla przykładu, za 2012 rok wskaźnik nasycenia dla Słupna wynosił 48,55 % a dla Samborza 2,86 %. Wyszukiwarka jest dostępna tutaj>>> .
   
  Szerzej na ten temat informuje Portal Samorządowy >>> .
   
  D.K.

  6.03.2013
  Jaki jest stan samorządu terytorialnego - raport

  Krakowskie środowisko naukowe przygotowało niedawno raport o stanie samorządu terytorialnego. Autorzy analizują zagadnienie funkcjonowania samorządów lokalnych z perspektywy minionych dwudziestu lat. Jest to dość obszerny dokument prezentujący szerokie spojrzenie na całość zagadnień dotyczących samorządności    w Polsce. Jest tam mowa m.in. o dysfunkcjach i dylematach jekie rodzą się w dyskusji nad zagadnieniem modelu samorządu terytorialnego, oraz postulowane są propozycje działań mających wyeliminować nawarstwione błędy jak również nadać kierunki rozwoju dostosowane do realiów doby współczesnej. Raport dostarcza także wiedzy na temat ustroju samorządowego oraz regulacji prawnych, relacji między organem wykonawczym (np. Wójtem) a rganem stanowiącym (Radą), czy zagadnień finansowych. Odniesiono się też do roli mediów lokalnych i ich relacji z władzami samorządowymi [co szczególnie zwróciło uwagę naszej redakcji:-)]. 
  Raport sprawia wrażenie dokumentu oceniającego wszelkie rozwiązania z pozycji "demokracji totalnej"?
   
  Zainteresowanych odsyłamy do lektury dokumentu, dostępnego tutaj>>> .
   
  D.K.

  2.03.2013
  Relacja z obrad
   
  Wczorajsza sesja rady rozpoczęła się od smutnego akcentu. Radni uczcili pamięć zmarłej w minionym tygodniu koleżanki, śp. Stanisławy Jaroszewskiej z Rydzyna.
   
  Wśród punktów merytorycznych obrad znalazł się m.in. projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 rok, który został uchwalony jednogłośnie. O opinię w tej sprawie zostali poproszeni sołtysi, którzy w tym roku po raz pierwszy realizują wydatki z tego funduszu. Zdaniem sołtys Lucyny Gronczewskiej ze Starego Gulczewa, fundusz sołecki jest szansą na zrealizowanie tych zadań dla społeczności danego sołectwa, które często umykały uwadze władz centralnych gminy. Natomiast sołtys z Rydzyna Wojciech Bielas apelował o ostrożne wyrażanie pochwał nad funduszem sołeckim, gdyż zaczęła się dopiero po raz pierwszy jego realizacja w naszej gminie w tym roku i ostateczny efekt będzie znany po zrealizowaniu i rozliczeniu zaplanowanych zadań, na koniec roku.
   
  Rada zatwierdziła również, opracowany przez mieszkańców, Plan Odnowy Miejscowości Miszewko Strzałkowskie. Głównymi elementami tego planu są budowa świetlicy wiejskiej i płyty boiska do piłki nożnej. Obydwa zadania są ze sobą powiązane, gdyż planowana świetlica ma spełniać również funkcję zaplecza dla boiska. Budowa świetlicy zostanie zrealizowana pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych. Natomiast płyta boiska będzie realizowana w przyszłym roku z uwzględnieniem jak najniższych kosztów. O wybranie maksymalnie najtańszego rozwiązania (w budowie i utrzymaniu) dla obydwu przedsięwzięć apelował wice przewodniczący Dariusz Kępczyński, zwracając uwagę, m.in. że jeszcze inne miejscowości mogą postulować o budowę lub remont swoich świetlic.
   
  Na wniosek radnego ze Słupna Andrzeja Dzięgielewskiego, poparty przez Wójta, rada zdjęła z porządku obrad punkt dotyczący inkasa dla sołtysów. Radny zaproponował przygotowanie nowego rozwiązania wynagrodzeń dla sołtysów z tytułu roznoszenia decyzji w sprawie podatku od nieruchomości i zbieranie tego podatku od mieszkańców.
   
  Jednym z ostatnich punktów było przyjęcie uchwały o wygaśnięciu mandatu zmarłej radnej. Konsekwencją tej uchwały będzie rozpoczęcie procesu rozpisania wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Słupnie w okręgu obejmującym miejscowości: Rydzyno, Bielino, Liszyno. Możliwym terminem wyborów jest maj lub czerwiec br. Zadecyduje o tym Komisarz Wyborczy.
   
  W wolnych wnioskach sołtys z Wykowa Andrzej Sępiak zwrócił się z wnioskiem o niezwłoczne udrożnienie rowu melioracyjnego w Wykowie, który przepełniając się wodą utrudnia komunikację dla części mieszkańców. 
   
  D.K.

  28.02.2013
  Jutro obraduje Rada Gminy Słupno
   
  W piątek 1 marca o godzinie 9.00 rozpoczną się obrady Rady Gminy w Słupnie. Program sesji dostępny jest tutaj>>> .
   
  D.K.

  23.02.2013
  Inne oblicze funduszy europejskich

  Aktualnie dużym zainteresowaniem Polaków cieszą się rozważania na temat kwot, jakie w ramach funduszy europejskich uzyska Polska. Również władze samorządowe traktują ten temat jako niezwykle istotny dla swych wieloletnich założeń inwestycyjnych. W gminie Słupno też ten temat znajduje się w polu zainteresowania władz samorządowych. Pierwsze przymiarki, choć dalekie jeszcze od konkretnych zadań, miały miejsce podczas ostatnich posiedzeń komisji rady gminy, gdzie Wójt informował radnych o wstępnych planach wytypowania zadań inwestycyjnych do dofinansowań ze środków unijnych. W planach tych dominują zadania z budowy dróg i kanalizacji.
  Przy tej okazji, jako pewne przełamanie stereotypowego myślenia o wyłącznym dobrodziejstwie dofinansowań unijnych, zapraszamy czytelników do zapoznania się z opinię jednego z najpopularniejszych ekspertów finansowych, w temacie wpływu dopłat unijnych na innowacyjność polskiej gospodarki. Artykuł jest dostępny tutaj>>>

  D.K.

  20.02.2013
  Zbiórka odpadów segregowanych u źródła znów nie u wszystkich

  Jak poinformowali nas mieszkańcy miejscowości Nowe Gulczewo i Borowiczki-Pieńki, uzupełniająca zbiórka segregowanych odpadów opakowaniowych na części ulic się nie odbyła. Pominięci zostali m.in. mieszkańcy 
  z ulic Bohuna i Międzylas. 

  Pisaliśmy o tym poniżej pod datą 11.02.2013, iż ze względu na niewłaściwe wykonanie usługi w dniach 1 i 2 lutego, akcja miała być powtórzona w dniach 18 i 19 lutego. Niestety tym razem też zabrakło skuteczności.

  D.K. 

  16.02.2013
  Lody wiślane nadal nie topnieją

  Na załączonych zdjęciach widoczne jest zwałowisko kry na Wiśle, ciągnące się od płockich Gmur do Rydzyna. Lód sięga prawdopodobnie do samego dna rzeki, która jak wiemy, mocno jest wypłycona w tym miejscu. 
  Oby zdążył się roztopić, nim aura zgotuje nam kolejną wezbraną falę na Wiśle.  D.K.
   
   
   

  14.02.2013
  Trybunał Konstytucyjny podtrzymał "janosikowe"

  Jak informuje portal wnp.pl Trybunał Konstytucyjny podtrzymał przepisy o tzw. "janosikowym", czyli opodatkowaniu bogatych gmin na rzecz biednych. Tym samym akcja na rzecz zmiany dotychczasowych przepisów, zainicjowana przez jednostki samorządu terytorialnego płacące największe subwencje z własnych budżetów (m.in. Warszawa), zakończyła się niepowodzeniem. 
   
  Przypomnijmy, że Gmina Słupno odprowadzi w tym roku do budżetu państw "janosikowe" w kwocie ok. 2,3 mln złotych, w związku z przekroczeniem o ponad 200% (ale mniej niż 300%) wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca gminy w stosunku do dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w skali kraju.
   
  W całej sprawie brakuje wyraźnie woli politycznej wśród głównych partii, które to partie czasami próbują stanąć przysłowiowym okrakiem, opowiadając się i za i przeciw "janosikowemu". Znana jest sytuacja, gdzie marszałek jednego z województw domaga się zmiany przepisów a partia, której jest członkiem, broni zaciekle tego podatku gdyż jest on istotnym wsparciem dla gmin o niskich dochodach, głównie z terenów wiejskich.

  D.K.

  11.02.2013
  Powtórka zbiórki segregowanych odpadów opakowaniowych przy posesjach
   
  Jak już informowaliśmy, pierwsza zbiórka segregowanych odpadów opakowaniowych "u źródła" nie została przeprowadzona zgodnie z planem. Zapewne z tego powodu na stronie internetowej Urzędu Gminy Słupno pojawiła się informacja o powtórnej zbiórce w tym miesiącu. Harmonogram znajdziemy tutaj>>> .
   
  D.K.

  9.02.2013
  Liczba mieszkańców gminy Słupno

  Z informacji przekazanych przez Urząd Gminy w Słupnie wynika, że na ostatni dzień 2012 roku zameldowanych było w naszej gminie 6671 osób,  w tym 3316 mężczyzn i 3355 kobiet. Najwięcej mieszkańców zameldowanych jest w Słupnie 1626 osób, następnie w Nowym Gulczewie 1074 osoby, w Cekanowie 718 osób i w Borowiczkach-Pieńkach 566 osób. Liczbę mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy możemy znaleźć tutaj>>> .

  Oczywiście osób zamieszkujących na terenie gminy Słupno jest więcej, gdyż nie wszyscy mieszkańcy dokonali meldunku w urzędzie. Redakcja gorąco zachęca więc aby, jeżeli nie ma przeszkód, mieszkańcy niezameldowani dokonywali meldunku, co niewątpliwie będzie z korzyścią dla nas wszystkich - pisaliśmy już    o tym pod datą 9.03.2012.   

  Redakcja

  6.02.2013
  Śmieci i oświetlenie - interwencje mieszkańców

  Do naszej redakcji dotarł list mieszkańca Słupna, który wspomina zalegające śmieci przy ul. Zielnej w Słupnie. Stały tam do niedawna pojemniki na odpady segregowane, ale jak widać na nadesłanym zdjęciu, nad całą sprawą nikt nie potrafił zapanować.
  Możemy tu pocieszyć naszych czytelników, iż rozpoczęty program segregacji odpadów u źródła powinien zaradzić tego typu niedogodnościom. Nasz czytelnik słusznie nazwał takie widoki nie najlepszą wizytówką gminy. Dobrze się więc stało, że zrezygnowano ze wspólnych pojemników na rzecz segregacji u źródła - gmina Słupno jest pionierem przy wprowadzaniu tego rozwiązania.
   
  Co prawda, na początku nie obyło się bez problemów, gdyż jak informowali nas czytelnicy, do kilku miejscowości nie dotarły zapowiadane pojazdy, mające odbierać worki z posegregowanymi odpadami. Radni i sołtysi interweniowali w tej sprawie na sesji, uzyskując zapewnienie od przedstawicieli Związku Gmin, że wynajęta firma nadrobi zaległości i będzie teraz pod szczególnym nadzorem. 
  O programie tym pisaliśmy pod datą 31.01.2013 i w relacji z sesji z dnia 5.02.2013.


  Inną sprawą poruszoną przez naszego czytelnika jest oświetlenie uliczne w Słupnie, które zdaniem mieszkańców nie funkcjonuje zgodnie z przyjętymi zasadami. Oto fragment listu do naszej redakcji w tej sprawie: 
  "Proszę też  o interwencję w innej sprawie. Wszyscy wiedzą, że został zmieniony czas na tzw. „zimowy”. Wszyscy ale nie urzędnicy w gminie Słupno. Chodzi mi o czas palenia się latarni na ulicach min. Miszewskiej, Zielnej, Piaski. Światło gaśnie o godz. 23-ej. Wracając z pracy po 2-ej zmianie od przystanku przy Zajeździe idziemy w ciemnościach. Zgłaszałam ten problem Pani urzędniczce 29.10.2012 i do dnia dzisiejszego nic się nie zmieniło. Nie wiem jaka jest procedura zmiany czasu zapalania się latarni ale przez tydzień można było chyba tę sprawę załatwić. Taki problem jest zawsze, ilekroć zmienia się czas. Podatki tylko musimy płacić regularnie."  

  Z informacji posiadanych przez redakcję wynika, że światła uliczne powinny się tam świecić do godz. 24:00, czy coś się zmieniło?

  Redakcja

  5.02.2013
  Relacja z sesji rady - głównie o ustawie śmieciowej
   
  Na poniedziałkowym posiedzeniu rady, radni wysłuchali informacji na temat gospodarki odpadami komunalnymi. Prezentację przygotował Związek Gmin Regionu Płockiego, który jak już informowaliśmy, będzie w imieniu członkowskich gmin realizował postanowienia ustawy śmieciowej.
  Opłata za odbiór odpadów w gminach obsługiwanych przez związek (m.in. w gminie Słupno) wyniesie:
  • 7 zł/m-c za jedną osobę - dla odpadów segregowanych,
  • 16 zł/m-c za jedną osobę - bez segregacji.
  W najbliższym czasie sołtysi w swoich miejscowościach zbiorą od mieszkańców deklaracje, gdzie będzie informacja ile osób zamieszkuje daną posesję. Na tej podstawie będzie naliczana opłata.
  Sołtysi za tę pracę otrzymają wynagrodzenie w kwocie 10 zł od deklaracji.
  Będzie też możliwe wypełnienie takiej deklaracji poprzez Internet na stronie www.odpady.zgrp.pl .
   
  Ważną informacją jest, iż dotychczasowe umowy z odbiorcami odpadów, każdy mieszkaniec powinien wypowiedzieć ze skutkiem na ostatni dzień czerwca br., gdyż nie wygasają one automatycznie pomimo wejścia w życie nowej ustawy śmieciowej.
   
  W okresie przejściowym, do końca czerwca br., prowadzony będzie odbiór odpadów segregowanych u źródła. Pisaliśmy o tym poniżej, pod datą 31.01.2013.  
   
  D.K.

  3.02.2013
  Na Wiśle stan alarmowy, Słupianka też kapryśna

  Od dzisiaj w południe m.in. w gminie Słupno obowiązuje alarm przeciwpowodziowy, ogłoszony przez Starostę Powiatu Płockiego. Przyczyną jest zator lodowy w Kępie Polskiej.

  Podobny problem, choć w skali mikro, spowodował w miniony czwartek zator na Słupiance w miejscowości Borowiczki-Pieńki. Na szczęście szybka interwencja sołtysa oraz służb gminnych zapobiegła jakimkolwiek szkodom. Zaangażowana do akcji Ochotnicza Straż Pożarna ze Słupna usunęła sprawnie piętrzący się w prześwicie koryta lód.

  Więcej zdjęć na Facebooku>>>
  D.K. 

  (Fot. Robert Szczypniewski)  2.02.2013
  W poniedziałek 4 lutego nadzwyczajna sesja rady gminy

  Głównymi punktami obrad będą dwie uchwały dotyczące: zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego i zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słupno. Obydwie uchwały są ze sobą powiązane, gdyż dotyczą nadrzędnej sprawy jaką jest wdrożenie w życie ustawy śmieciowej, i to głównie z ich powodów zwołano nadzwyczajną sesję. 
  Cały program obrad jest dostępny tutaj>>> .

  D.K.

  31.01.3013
  Zamiast do pojemników zbiorczych, segregacja przed posesją
   
  Od lutego br. w naszej gminie zacznie funkcjonować nowy system zbiórki opakowaniowych odpadów segregowanych. Dotychczasowe pojemniki, do których mieszkańcy znosili posegregowane odpady, zniknęły już z naszych miejscowości. W ich miejsce Związek Gmin wynajął specjalistyczną firmę, która odbierze posegregowane odpady z każdej posesji. Jest to oczywiście rozwiązanie tymczasowe, do momentu wprowadzenia w gminach rozwiązań systemowych, zgodnych z nową ustawą śmieciową. 
  Podany harmonogram odbioru śmieci segregowanych ma zakreślony horyzont czasowy do 30 czerwca bieżącego roku. Można go zobaczyć, wraz z regulaminem, na stronie internetowej urzędu link>>> .
   
  D.K.

  30.01.2013
  Kadry samorządowe

  Na Portalu Samorządowym możemy znaleźć interesującą analizę stanu kadr samorządowych, na podstawie raportu o stanie samorządu terytorialnego z 2011 roku. Zawarte są w niej informacje o wielkości zatrudnienia  w samorządach, ilości radnych oraz o tym jaki poziom wykształcenia przeważa wśród naszych reprezentantów. 
  Analizie poddano również kwestie kompetencji kandydatów na radnych oraz preferencji samych radnych, którymi się kierują oceniając pracę organu wykonawczego (np. Wójta).

  Artykuł jest dostępny tutaj>>>
  Wykres przedstawiający zawody wykonywane przez radnych znajduje się tutaj>>>

  D.K.

  28.01.2013
  Komunikat o braku dostaw wody
   
  Ze strony urzędu gminy dowiadujemy się, iż w dniu dzisiejszym wystąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości: Miszewko Strzałkowskie, Stare Gulczewo, Mirosław i części Cekanowa. Cały komunikat>>>
   
  D.K.

  24.01.2013 / 25.01.2013

  Komunikat dla użytkowników wody z SUW Słupno - informacja źródłowa usunięta ze strony Urzędu Gminy

   

  Jak informuje Urząd Gminy: "W związku z awarią na Stacji Uzdatniania Wody zaleca się picie (wody - przyp. redakcji) tylko po przegotowaniu ważne do odwołania"

  (źródło).

  D.K.

  22.01.2013
  Jak wygląda klasyfikacja gruntów w Polsce
   
  Zapraszamy do zapoznania się z interesującą informacją Portalu Samorządowego na temat struktury gruntów w naszym kraju. Dowiadujemy się z niej np., że na przestrzeni ostatnich 12 lat lesistość w Polsce wzrosła z ok. 20% do 30%. Link do tekstu >>> .
   
  D.K.

  17.01.2013
  Portal Płock o wycieczce radnych ze Słupna

  Jeden z głównych portali informacyjnych w Płocku, powołując się na naszą stronę, kolejny już raz zamieścił artykuł o planowanym przez część radnych ze Słupna wyjeździe współfinansowanym z budżetu gminy. Artykuł   i dyskusję możemy znaleźć tutaj>>>

  D.K.

  15.01.2013
  Łączenie powiatów - jest promyczek nadziei

  Jak zapewne zauważyli już nasi Czytelnicy nasza strona nie ogranicza się w swych zainteresowaniach sprawami samorządowymi, jedynie do tych z naszego gminnego podwórka. Nie brakuje nam też refleksji na tematy samorządowe o szerszym zakresie (przykładem jest wpis z dn. 3.04.2012). Dziś chcemy znów zwrócić uwagę Czytelników na zagadnienie związane z funkcjonowaniem drugiego szczebla samorządu terytorialnego, czyli powiatu. 

  Zainspirowani dyskusją toczącą się na Portalu Samorządowym w związku z propozycją Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zachęcającą mniejsze (słabsze) jednostki samorządowe do łączenia się z innymi.           W tym kontekście zastanawiamy się nad zasadnością samodzielnego funkcjonowanie ziemskiego Powiatu Płockiego. Wydaje się nam, iż istnieją niebagatelne przesłanki do zastanawiania się nad połączeniem               z powiatem grodzkim Płock. Na pierwszy rzut oka, na korzyść takiego rozwiązania zdaje się wskazywać tzw. efekt skali, czyli zasada, że większy potencjał daje większe możliwości. Realny jest też aspekt oszczędnościowy w postaci redukcji administracji i kosztów jej utrzymania. Połączone budżety obydwu jednostek dałyby szansę na realizację większych zadań inwestycyjnych (np. rozbudowa infrastruktury transportowej) i uzyskanie dofinansowań. Połączona jednostka mogłaby lepiej rozwiązać kwestię transportu zbiorowego (może szanse dla rozwoju KM Płock, mającego chyba trochę problemów?). Niewątpliwie połączenie potencjałów dotychczasowych dwóch powiatów spowodowałoby wzrost ich znaczenia w skali kraju (osiągnięcie prestiżowe ale również bardzo ważne), do tego dochodzą jeszcze zachęty ministerialne 
  Zapewne są i mankamenty takiego rozwiązania ale wydają się ustępować swoją wagą korzyściom, których tylko małą część wymieniliśmy.

  Oczywiście takie rozwiązanie jest możliwe jedynie w sytuacji gdy zaistnieje wola po stronie decydentów        w obydwu jednostkach oraz na wyższym szczeblu. No cóż, temat nie jest nowy, bo mówiło się już o nim dawno, natomiast przy okazji inicjatywy ministerialnej, jest on niewątpliwie bardziej realny.

  Redakcja

  8.01.2012
  Likwidacja Posterunku Policji w Słupnie
   
  Z informacji przekazanych przez przedstawicieli Policji podczas ostatniej sesji rady wynika, że od 15 stycznie bieżącego roku Posterunek Policji w Słupnie zostanie zlikwidowany. Oczywiście data może ulec lekkiej zmianie zależnie od bieżących uwarunkowań po stronie Komendy Policji w Płocku, niemniej jednak sama likwidacja jest już przesądzona.
  Z momentem zamknięcia posterunku, teren gminy Słupno będzie włączony w kompetencje Komisariatu na Podolszycach.
   
  Ważną informacją jest, że dla zapewnienia mieszkańcom naszej gminy łatwiejszego dostępu do służb policyjnych, w budynku urzędu gminy zostanie wydzielone pomieszczenie, w którym swoją służbę będą pełnili dzielnicowi. W najbliższych dniach powinny się rozpocząć prace adaptacyjne w budynku urzędu.
   
  Budynek wykorzystywany do tej pory jako posterunek należy do zasobów gminnych i po wyprowadzeniu się Policji zostanie wydzierżawiony na działalność gospodarczą, przynosząc tym samym dochody do kasy gminnej.
   
  Rada zgodziła się ponadto na sfinansowanie z gminnego budżetu dodatkowych patroli, jak to miało miejsce w poprzednich latach, łącznie z dopłatą do paliwa. Radiowóz oraz inny sprzęt (np. radar tzw. suszarka) zakupiony wcześniej ze środków gminnych, będzie wykorzystywany do służb na naszym terenie.
   
  D.K.

  3.01.2012
  Ustawa śmieciowa - pierwsze przymiarki w gminie

  Podczas ostatniej sesji rady gminy, goszczący na posiedzeniu przedstawiciele Związku Gmin Powiatu Płockiego, odpowiadali na pytania radnych w temacie realizacji ustawy śmieciowej. Związek Gmin Powiatu Płockiego zrzesza obecnie 13 jednostek samorządowych i należy do niego m.in. gmina Słupno. Członkowie porozumieli się, iż część obowiązków wynikających z ustawy śmieciowej, będzie realizowana wspólnie w ramach zrzeszenia, co pozwoli na skuteczniejsze zmierzenie się z trudnym wyzwaniem, jakie niewątpliwie niesie ze sobą nowa ustawa.

  Przy okazji dyskusji Wójt poinformował, iż w wyniku przygotowań realizowanych przez Związek wstępnie wyliczono opłatę za odbiór śmieci od indywidualnych mieszkańców w kwotach: przy segregacji 8 zł/osobę i przy braku segregacji 16 zł/osobę. Potwierdził jednocześnie, iż w naszej gminie koszty wywozu odpadów komunalnych ustalane będą od ilości osób zamieszkujących daną posesję. Natomiast sposób ustalania ilości osób objętych opłatą wypracowany zostanie wspólnie z firmą powołaną do odbioru           i wywozu odpadów komunalnych z gmin zrzeszonych w ZGPP.

  Do prac w Związku Gmin, gmina oddeleguje stałego przedstawiciela, którego obowiązkiem będzie realizacja zadań narzuconych na gminy przez ustawę śmieciową.

  Warto dodać, iż z powierzenia Związkowi Gmin Powiatu Płockiego realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami zrezygnowały m.in. gmina miasto Płock i gmina Wyszogród.

  D.K.

  1.01.2013
  Nowi Sołtysi


  W grudniu 2012 roku odbyły się wybory uzupełniające sołtysów w dwóch sołectwach naszej gminy. Społeczność wybrała swych przedstawicieli w osobach: Bogdan Falkowski - Szeligi i Marcin Gorzelany - Mijakowo. 

  Nowym sołtysom gratulujemy wyboru!

  Redakcja

   


   
   
   

   


  29.12.2012
  Relacja z sesji Rady Gminy

  Na wczorajszej sesji radni m.in. uchwalili Budżet na 2013 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2013-16. Rada przyjęła również wszystkie uchwały zamieszczone w programie obrad . 

  Największe kontrowersje powstały podczas głosowania nad Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno. Radny Andrzej Banasiak podniósł kwestię banalności niektórych zapisów szczególnie w paragrafie 15, które jego zdaniem wzbudzają wręcz śmiech. Wtórował mu w tym radny Dariusz Kępczyński podkreślając, iż lektura tych zapisów również u niego wzbudziła śmiech. Radny Kępczyński stwierdził, iż zdaje sobie sprawę, że zapisy paragrafu 15go są przepisane z innego aktu wyższej rangi (Wojewódzki plan gospodarki odpadami) lecz nie powinny się one znaleźć w Regulaminie a raczej w programach szkolnych i przedszkolnych, wyrabiając właściwe nawyki młodego pokolenia. Na prośbę sołtysów, którzy nie znali treści regulaminu, radny Kępczyński odczytał wybrane punkty, wzbudzając również w tym gronie uśmiechy. Szczególnie rozbawiły wszystkich zapisy zalecające: "prowadzenie notatek na częściowo zużytym papierze," oraz  "tzw. wtórny obieg czyli wspólne korzystanie z gazet i czasopism,". Zapis dotyczący wspólnego korzystania z gazet skwitowała, ze stosownym poczuciem humoru, sołtys Starego Gulczewa Lucyna Grączewska, pytając jak w tej sytuacji poradzić sobie z aktualnością programu telewizyjnego? :) 
  Rada ostatecznie przyjęła na prośbę Wójta regulamin w przedstawionej treści, zastrzegając możliwość wniesienia poprawek. Treść przedmiotowego regulaminu jest dostępna >>>tutaj .

  Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele: 1) przewoźnika PKS, tłumacząc radnym powody zwiększenia ceny biletów. Nowy cennik jest dostępny >>>tutaj. ; 2) Komisariatu Policji, którzy poinformowali o zamiarze likwidacji Posterunku w Słupnie z dniem 15 stycznia 2013 roku; 3) NZOZ Centrum Medyczne "Rodzina", którzy podpisali z gminą umowę najmu lokalu przychodni na kolejne 10 lat. 

  Na zakończenie obrad, radny z Samborza zgłosił wniosek o dofinansowanie w 50% z budżetu gminy planowanej na 2013 rok, kolejnej już wycieczki radnych. Wniosek uzyskał większość, w głosowaniu poparło go 8 radnych, 4 radnych było przeciw (Elżbieta Kuchta, Andrzej Dzięgielewski, Lech Doliński, Dariusz Kępczyński), 2 radnych wstrzymało się od głosu, jeden radny był nieobecny (Zbigniew Dziecinny).
  Rodzi się tu następujące pytanie: czy już wszystkie potrzeby mieszkańców gminy zostały zaspokojone w 100%, że radni postanawiają po raz kolejny z pieniędzy gminnych finansować własne fanaberie turystyczne??? 

  D.K.

  28.12.2012
  Sesja Rady Gminy Słupno

  Dzisiaj o godzinie 9.00 rozpocznie obrady Rada Gminy Słupno, zamykając tym samym swoją całoroczną działalność. Głównymi punktami obrad będą: uchwalenie budżetu na 2013 r wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową oraz uchwalenie regulaminu utrzymania czystości na terenie gminy. W programie znalazł się również punkt o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń ośrodka zdrowia, na najbliższe 10 lat.
  Projekty uchwał oraz szczegółowy program obrad można przeczytać tutaj .

  D.K.

  26.12.2012
  Świąteczny prezent dla GOPS Słupno

  Tuż przed świętami trafił do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie nowy samochód. Pomieści on 16 pasażerów i jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Poprzedni samochód, w toku codziennej eksploatacji, uległ znacznemu zużyciu w stopniu wykluczającym go z dalszego użytkowania do przewozu osób. 

  D.K.  18.12.2012
  Raport o stanie gminnych dróg

  Na Portalu Samorządowym ukazał się artykuł na temat Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku. Oto fragment:

  Mimo iż strumień pieniędzy zarówno z Unii Europejskiej, jak i budżetu państwa jest coraz mniejszy, duża część środków na budowę dróg lokalnych jest marnotrawiona. Dlaczego tak się dzieje?

  Niestety część gmin nie sprawdza się w roli inwestora. Zazwyczaj brakuje im odpowiednio wykwalifikowanej kadry, która byłaby w stanie zapewnić odpowiedni nadzór nad procesem inwestycyjnym. >>>cały tekst

  D.K.

  11.12.2012
  Likwidacja posterunku policji - dogrywka

  Jak informuje Portal Płock , w miniony poniedziałek odbyło się w płockim starostwie spotkanie w sprawie likwidacji posterunków policji w gminach naszego powiatu. Zdecydowany protest w związku z likwidacją posterunku wystosowali przedstawiciele samorządu w gminie Staroźreby, wysyłając list protestacyjny do MSW i Mazowieckiej Komendy Policji. 

  Od Redakcji:
  Nie widzimy większego sensu upierania się samorządów gminnych aby na ich terenach pozostały dotychczasowe posterunki, których obsada najczęściej nie gwarantowała całodobowej służby. 
  Zaakceptowanie przez władze gminy Słupno propozycji likwidacji posterunku w Słupnie i przejęcia jego obowiązków przez komisariat w Podolszycach traktujemy jako rozsądną decyzję, z korzyścią dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Komisariat w Podolszycach posiada odpowiednią obsadę kadrową oraz infrastrukturę techniczną, aby objąć nasz teren całodobową ochroną prewencyjną. Skutkiem tego będą również oszczędności w budżecie gminnym.

   
  5.12.2012
  Raport o stanie Internetu w Polsce

  Na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej dostępny jest raport z badań nad stanem Internetu w Polsce. Raport pochodzi z 2010 roku, lecz ze względu na jego zakres zawarte w nim informacje są nadal interesujące i pomocne                    w zrozumieniu procesów społecznych, których aktualnie jesteśmy świadkami. Materiał pomaga poznać postawy Polaków wobec ważnego medium jakim niewątpliwie jest Internet. Oto fragment z podsumowania: "Liczba użytkowników Internetu           w Polsce stale rośnie. Obecnie Internet jest przynajmniej od czasu do czasu wykorzystywany przez nieco ponad połowę Polaków w wieku 15+. Ponad połowa polskiego społeczeństwa ma dostęp do Internetu w domu." Czytaj cały raport>>>>>

  D.K.

  3.12.2012
  Bezpłatna zbiórka odpadów niebezpiecznych

  W najbliższy wtorek (4 grudnia) na terenie gminy Słupno odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów komunalnych niebezpiecznych. Zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zbiórki .

  D.K.

  27.11.2012
  Narodowy Plan Szerokopasmowy

  Jak informują media, trwają konsultacje społeczne programu rozwoju sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu pod nazwą Narodowy Plan Szerokopasmowy. Plan ten jest bardzo ambitny, zakłada on m.in. zapewnienie pełnego dostępu do Internetu o wysokiej prędkości do 2020 roku. Więcej na ten temat na Portalu Samorządowym .

  Zainteresowanych zapraszamy też do zapoznania się z Mapą Szerokopasmową Polski 2012 .

  Osoby zainteresowane tematyką dostępu do Internetu, realizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego, odsyłamy do lektury oświadczenia wydanego w tej sprawie przez Urząd Komunikacji Elektronicznej . 

  D.K.

  23.11.2012
  Dzisiaj nadzwyczajna sesja Rady Gminy
   
  Na piątek 23 listopada, na wniosek Wójta, została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Słupnie. Głównym punktem obrad będzie przyjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w Liszynie. Sprawa ta ciągnie się już od kilku lat, obecnie znajduje się na etapie rozstrzygnięć sądowych, w kolejnej już instancji. Program sesji 
   
  D.K.

  20.11.2012
  Ulica Piastowska już przejezdna
   
   
  Od dzisiaj można już przejechać ulicą Piastowską w Borowiczkach-Pieńkach, choć to jeszcze nie koniec utrudnień. Pomimo udrożnienia ulicy poprzez odtworzenie odcinka jezdni całkowicie zniszczonego podczas budowy, kierowcy nadal powinni zachować ostrożność. Budowa kanalizacji nie jest jeszcze skończona i prawdopodobnie wykonawca wykorzysta sprzyjającą aurę do jej kontynuacji. Na całym odcinku Piastowskiej występują wciąż utrudnienia w postaci punktowych uszkodzeń nawierzchni asfaltowej i poboczy.
   
  D.K.
   
   
   
   
   
   
   
   
  (fot. odtworzona nawierzchnia na Piastowskiej)

   

  19.11.2012
  Opowieść skarbnika jak powstaje budżet samorządowy

  Zapraszamy czytelników do zapoznania się z opowieścią skarbnika, jak wypracowywany jest budżet danej jednostki samorządowej. Oto fragment z wywiadu na Portalu Samorządowym:

  - To odbywa się na zasadzie przeciągania na własną stronę krótkiej kołdry. Tym bardziej, że odpowiedzialność władz samorządowych to zachowanie równowagi pomiędzy zaspokojeniem potrzeb bieżących mieszkańców, a potrzebami rozwojowymi - podkreśla Danuta Kamińska, skarbnik Katowic, przewodnicząca komisji skarbników Unii Metropolii Polskich. >>> cały tekst

  D.K.

  13.11.2012
  Projekt budżetu na 2013 rok przyjęty jednogłośnie
   
  Na dzisiejszej sesji Rady Gminy Słupno, radni przyjęli projekt budżetu na 2013 rok. Wielkość dochodów budżetu przyszłorocznego oszacowano na kwotę 34,5 mln złotych a wydatki na kwotę 31,8 mln zł. Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi spłata kredytów    w kwocie 2,7 mln zł. Kredyty były zaciągnięte na dokończenie trzech zadań inwestycyjnych: 1. Budowy przedszkola w Słupnie; 2. Budowy kanalizacji w Cekanowie; 3. Budowy i przebudowy ulic w Cekanowie (Wiejskiej i Królewskiej).
  Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 4,4 mln zł, główne zadania to: 1. dokończenie budowy kanalizacji w ramach zadania Arkadia Mazowiecka; 2. Budowa drogi w Mirosławiu; 3. Budowa ulicy Jabłoni w Słupnie; 4. Budowa ul. Uroczej w Cekanowie; 5. Budowa drogi w Szeligach; 6. Budowa drogi (projekt) Liszyno-Bielino-Borowiczki Pieńki.
  Największe kontrowersje przy uchwalaniu projektu wzbudziły zapisy w Wieloletnie Prognozie Finansowej, dotyczące budowy stadionu w Miszewku Strzałkowskim, na łączną kwotę 2,2 mln w latach 2014-15. Pod naciskiem radnych, wójt obiecał zweryfikowanie tego zadania w 2013 roku.
   
  Natomiast główne daniny do kasy gminnej, jakie przyjdzie płacić mieszkańcom w 2013 roku w postaci podatków i opłat, będą następujące:
   
      Podatek od nieruchomości: od budynków mieszkalnych 0,73 zł/m2; od gruntów 0,25 zł/m2.
      Podatek rolny będzie obliczany w odniesieniu do stawki kwintala żyta obniżonej do wysokości 38 zł/q.
   
      Opłaty: opłata za wodę z sieci wodociągowej 2,1 zł/m3 + 8% VAT, na cele gospodarcze 5,0 zł/m3 + 8% VAT; za
      wyprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej 3,0 zł/m3 + 8% VAT.
   
      Opłata od posiadania psa: 20 zł/psinę ;o)
   
  D.K.

  12.11.2012
  W najbliższy wtorek kolejne posiedzenie Rady Gminy Słupno
   
  We wtorek 13-go listopada Rada Gminy Słupno zbierze się na kolejnym posiedzeniu plenarnym. Wśród bogatego programu obrad na szczególną uwagę zasługuje punkt związany z przyjęciem projektu uchwały budżetowej na 2013 rok. Rada uchwali również stawki opłat za wodę i odprowadzane ścieki (na poprzedniej sesji uchwalono również stawki podatków lokalnych) oraz stawki podatku od środków transportu i podatku rolnego. Pełen program obrad możemy przeczytać tutaj .
   
  D.K.

  10.11.2012
  Reprezentanci Słupna na "Lekcji Historii"
   
  W galerii Mazovia odbyła się dzisiaj impreza pod nazwą "Lekcja Historii". Uczestniczyły w nich grupy rekonstrukcji historycznych, instytucje oraz szkoły. Można tam było również spotkać stoisko prowadzone przez nauczycieli i uczniów z gminy Słupno, głównie ze Szkoły Podstawowej w Święcieńcu.
   
  D.K.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  7.11.2012
  Ulica Piastowska w Borowiczkach-Pieńkach nieprzejezdna - jak długo jeszcze?
   
  Przedłużają się prace przy odtwarzaniu nawierzchni asfaltowej na ul. Piastowskiej w Borowiczkach-Pieńkach. Sytuacja ta rodzi duże utrudnienia dla społeczności lokalnej w normalnym jej funkcjonowaniu. Od momentu zamknięcia przejazdu, czyli od 27 lipca br., mieszkańcy z Piastowskiej pozbawieni są komunikacji autobusowej. Linia 27 nadal korzysta z objazdu przez Bielino, podobnie jak gimbus, który dojeżdża tylko do połowy długości tej ulicy, następnie zabierając zgromadzone na tymczasowej pętli dzieci wraca, jadąc z powrotem przez Bielino.Utrudnień jest oczywiście więcej. Utrudniony jest dojazd samochodów do wielu posesji, piesi przedzierają się przez kałuże i błoto, utrudniona jest też działalność firm zlokalizowanych w tym terenie.
  Minęły już dwa terminy zapowiadanych zakończeń robót.             W Urzędzie Gminy mówi się o zakończeniu tych niedogodności jeszcze w listopadzie br., z zastrzeżeniem, jeśli wykonawca dotrzyma złożonych obietnic.
   
  Miejmy nadzieję, że tym razem dotrzyma bo ...zima za pasem:).
   
  D.K.
   
  (więcej zdjęć na Facebooku )

  6.11.2012
  Kolejny orlik w gminie Słupno
   
   
  Jeszcze w tym roku ma zostać oddany do użytku, drugi już w gminie Słupno, obok Liszyna, Orlik w Gulczewie. Obiekt został zlokalizowany na gminnym terenie, po dawnym PGR, na wysokości skrzyżowania ulic Ketlinga i Rogozińskiej. Przypomnijmy, że teren o powierzchni 5 hektarów gmina Słupno otrzymała od Agencji Nieruchomości Rolnych, z przeznaczeniem do zagospodarowania pod obiekty sportowo-rekreacyjne. Po wycofaniu się z finansowania przez Marszałka Województwa 2/3 wydatków na budowę boiska pokrywa Gmina a 1/3 Minister Sportu.
   
  Już niedługo na tej mapie pojawi się boisko Orlik w Gulczewie.
   
  D.K.
   
   
   
   
   
   
   
   

  31.10.2012
  Budowa chodnika na granicy Płocka i gminy Słupno
   
   
  Miasto realizuje aktualnie zadanie budowy chodnika przy ulicy Raczkowizna w Borowiczkach. Inwestycja będzie służyć zarówno mieszkańcom Płocka jak i okolicznych miejscowości gminy Słupno podróżujących do miasta. Budowany chodnik połączy się z już istniejącymi w Borowiczkach-Pieńkach, wydatnie podnosząc bezpieczeństwo pieszych przy ruchliwej jezdni, wybieranej coraz częściej przez kierowców wyjeżdżających z miasta w kierunku Warszawy (i odwrotnie). Wydaje się, że na tej inwestycji skorzystają też liczni rowerzyści, biegacze i nordic walkerzy, którzy w sezonie letnim gremialnie zażywają sportu w tym malowniczym terenie.
   
  D.K.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  26.10.2012
  Mieszkańcy wolą PKS niż KM
   
  Po ostatnich perturbacjach związanych z wprowadzeniem nowych rozkładów jazdy oraz wzrostu cen biletów, mieszkańcy gminy Słupno coraz częściej kierują wnioski o zamianę KM Płock na PKS. Głównym atutem PKSu są korzystniejsze ceny biletów, szczególnie w strefie B. Dodatkowo nie ma większych problemów z ustalaniem godzin poszczególnych kursów, uwzględniających realne potrzeby mieszkańców gminy.
   
  Jak cała sprawa się zakończy zależeć będzie przede wszystkim od postawy KM i determinacji władz gminnych. W skrajnym przypadku, na terenie gminy Słupno pozostanie tylko jedna linia obsługiwana przez KM (linia nr 12) a pozostałe znajdą się w gestii konkurenta.
   
  D.K.
   
   
   
   
   
   
   
   

  25.10.2012
  Odpowiedź Wójta na pismo mieszkańców Borowiczek-Pieniek
   
  W informacji z dnia 19.09.2012 pt. "Fundusz sołecki na piątkę, prace przy kanalizacji na dwóję" prezentowaliśmy pismo mieszkańców Borowiczek-Pieniek do Wójta, w sprawie przedłużających się utrudnień w związku z budową kanalizacji. Poniżej publikujemy odpowiedź, udzieloną przez Wójta.
   
   
  D.K.

  18.10.2012
  Jutro kolejna sesja Rady Gminy w Słupnie
   
  W najbliższy piątek (19 października) Rada Gminy w Słupnie zbierze się na kolejnym posiedzeniu plenarnym. Obrady rozpoczną się o godz. 9.00. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z programem obrad .
   
  D.K.

  16.10.2012
  Od przyszłego roku nie będzie posterunku policji w Słupnie
   
  Władze samorządowe Gminy Słupno zostały poinformowane, iż decyzją komendanta płockiej policji, od nowego roku likwidacji ulegnie posterunek w Słupnie. Obowiązki likwidowanej jednostki przejmie komisariat z Podolszyc. Jednocześnie zapewniono stronę samorządową, iż przedmiotowa zmiana struktury organizacyjnej policji nie spowoduje w żadnym wypadku pogorszenia stanu bezpieczeństwa i ochrony w gminie Słupno.
   
  D.K.

  12.10.2012
  O planach zagospodarowania przestrzennego i kodeksie budowlanym
   
  Być może zainteresują naszych czytelników dwa artykuły z prasy krajowej, poruszające tematykę terenów pod zabudowę mieszkaniową i przygotowywanego kodeksu budowlanego . Ocenę zawartości merytorycznej pozostawiamy czytelnikom.
   
  D.K.

  9.10.2012
  Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych
   
  11 października br. odbędzie się w gminie Słupno kolejna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odbiór odpadów będzie bezpłatny. O szczegółowych zasadach akcji możemy przeczytać tu .
   
  D.K.

  4.10.2012
  Płace urzędników administracji samorządowej i mapa wydatków państwa
   
  Portal Samorządowy umieścił na swojej stronie zestawienie średnich płac urzędników wszystkich szczebli samorządowych w podziale na województwa. Na zamieszczonych slajdach zamieszczono średnie pensje w danym województwie na poziomie gminy, powiatu i województwa. Najwyższe płace odnotowano na Mazowszu.
   
  Załączamy również link do Mapy wydatków państwa gdzie możemy zapoznać się ze strukturą wydatków w naszym kraju.
   
  D.K.

  26.09.2012
  Drugi etap umacniania wału wiślanego
   
  W pierwszym etapie prac przy umacnianiu wału wiślanego, wykonano zagęszczenie wału na odcinku kilku kilometrów, pomiędzy Wykowem a Rydzynem. Obecnie możemy zaobserwować kontynuację prac, polegającą na umacnianiu newralgicznych, kilkuset metrowych odcinków wału. Wiercone są otwory pionowe w wale na głębokość kilkunastu metrów i następnie wtłaczany jest pod ciśnieniem płynny beton. Prace te są prowadzone np. w Rydzynie (widać to na zdjęciu), w miejscu gdzie podczas powodzi w 2010 roku miały miejsce mocne przesiąki. W tym miejscu na stałe ustawiony był posterunek straży pożarnej z pompami wypompowującymi wodę z przesiąków.
   
  Od Redakcji: cieszymy się wszyscy z poprawy bezpieczeństwa powodziowego nadwiślańskiej części naszej gminy. Mamy też nadzieję, że poprawi to wizerunek tego jakże sympatycznego regionu, w oczach inwestorów poszukujących działek pod zabudowę mieszkalną i usługową. Wizerunek, który niesłusznie został nadszarpnięty wrzawą medialną z czasu powodzi 2010.
   
   
   
   
   

  19.09.2012
  Fundusz sołecki na piątkę, prace przy kanalizacji na dwóję
   
  Taki jest wynik wczorajszego zebrania w Borowiczkach-Pieńkach.
  Mieszkańcy Borowiczek-Pieniek obecni na wczorajszym zebraniu, przegłosowali zdecydowaną większością głosów zadania, które mają być zrealizowane w 2013 roku z funduszu sołeckiego. Należną dla tej miejscowości kwotę ok. 34 tys. złotych, mieszkańcy chcą przeznaczyć na zakup wyposażenia do świetlicy oraz na zagospodarowanie terenu przy świetlicy. Zaproponowano zakup stołów, krzeseł, itp. do wnętrza, razem z budową ścianki działowej. Na zewnątrz świetlicy mają być zamontowane urządzenia do mini placu zabaw dla dzieci oraz wiata i grill, przeznaczone np. na letnią biesiadę mieszkańców plus boisko do siatkówki.
   
  Innym punktem zebrania, który bardzo poruszył uczestników, była jakość prac przy budowie kanalizacji. Mieszkańcy skarżyli się na przedłużające się zamknięcie ulicy Piastowskiej, z czym  związane są utrudnienia w dojeździe do części posesji, a to z kolei utrudnia normalne egzystowanie sporego odsetka gospodarstw domowych. Zwracano uwagę na duże trudności w prowadzeniu działań gospodarczych jak choćby wywóz śmieci (śmieciarki nie mogą dojechać) czy ścieków a także potencjalne zagrożenia z tytułu utrudnionego dostępu dla służb ratowniczych. Wszystkie te uwagi postanowiono spisać i przesłać na ręce wójta, z prośbą o szybką i skuteczną interwencję, w celu usunięcia zaniedbań ze strony wykonawcy i nadzoru.
   
  Poniżej kopia pisma nadesłana do naszej redakcji z prośbą o publikację.
   
   

  17.09.2012
  Ogłoszenie dla mieszkańców Borowiczek-Pieniek
   
  We wtorek 18 września o godzinie 18.00, w świetlicy przy ulicy Piastowskiej w Borowiczkach-Pieńkach, odbędą się konsultacje z mieszkańcami naszej miejscowości, na temat wykorzystania funduszu sołeckiego w 2013 roku.
   
  Serdecznie zapraszam mieszkańców miejscowości          Borowiczki-Pieńki do współpracy.
   
  Marianna Szczypniewska
  Sołtys  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  14.09.2012
  Opóźnienia przy inwestycjach samorządowych
   
  Jak informuje Portal Samorządowy , problemy firm branży budowlanej przekładają się na opóźnienia w realizacji rozpoczętych inwestycji samorządowych. Z problemem tym borykają się zarówno duże aglomeracje miejskie jak i małe gminy. Problemy tego typu nie ominęły również naszej gminy. Przykładem może być przedłużająca się budowa kanalizacji w południowej części gminy, w ramach zadania "Arkadia Mazowiecka".
  Patrząc na nasz lokalny przypadek, nie tracimy nadziei, że uciążliwości (szczególnie bałagan przy rozkopanych drogach) jakie muszą znosić mieszkańcy Borowiczek-Pieniek, Bielina, Liszyna i Wykowa, szybko miną i oczekiwana kanalizacja zacznie działać niebawem, a w ślad za nią ulicom zostanie przywrócona pełna przejezdność.
   
  D.K.
   
   
   
   
  (fot. zamknięty przejazd przez ul. Piastowską w B.Pieńkach)

   
  11.09.2012
  List otwarty Burmistrza do Premiera
   
  Na blogu burmistrz Stąporkowa dostępny jest list otwarty , skierowany do premiera Donalda Tuska, w którym autorka dzieli się swoimi uwagami o problemach samorządów, spowodowanych w jej ocenie, błędną polityką rządu. Wymienione tam kontrowersyjne przepisy, jak choćby absurdalne nakazy finansowania pobytu psa w schronisku, w sytuacji gdy brakuje pieniędzy na pomoc dla biednych dzieci czy samotnych matek, stały się już problemami dnia codziennego w samorządach.
   
  Trudno nie przyznać racji irytacji pani burmistrz, powodowanej rządową polityką "spychologii", która zmierza do nakładania dodatkowych obowiązków na samorządy, bez idących w ślad za nimi środków finansowych. Do tego dochodzą jeszcze ustawy, w których poziom odniesienia do realnych potrzeb jest czasami bliski zera, powodując niepotrzebne koszty i zamieszanie. Dla przykładu Artykuł 11 Ustawy .
   
  Redakcja 

   6.09.2012
  Akcja społeczna "Przywracamy Lekcje Historii Do Szkół"
   
  Trwa zbieranie podpisów w ramach inicjatywy społecznej w obronie lekcji historii w polskich szkołach . Inicjatorzy tej akcji sprzeciwiają się zamiarom rządowym wyrzucenia z liceów lekcji historii. Aby temu przeszkodzić opracowano obywatelski projekt ustawy przywracający lekcje historii w polskich liceach. Warunkiem skuteczności inicjatywy obywatelskiej jest zebranie 100 tysięcy podpisów pod projektem ustawy. Wszystkich chcących udzielić swego poparcia, zapraszamy na stronę internetową akcji.
   
  D.K.

  4.09.2012
  Ulica Piastowska nadal nieprzejezdna
   
  W związku z przedłużającymi się pracami przy budowie kanalizacji, ulica Piastowska w Borowiczkach-Pieńkach będzie nieprzejezdna do końca października br. Dla osób przejeżdżających przez tę część Borowiczek-Pieniek, zalecany jest objazd przez Liszyno-Bielino-Borowiczki Pieńki (ul. Słowiańska).
  Autobus szkolny dowożący dzieci z tej części Borowiczek-Pieniek będzie dojeżdżał do połowy długości ul. Piastowskiej, gdzie w sąsiedztwie dawnej paszarni przygotowana jest pętla, na której będą zabierani uczniowie i następnie gimbus będzie wracał, jadąc objazdem - jak powyżej.
   
  D.K.

  30.08.2012
  Jutro kolejna sesja rady
   
  W piątek 31 sierpnia odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Gminy w Słupnie. Z porządkiem obrad można zapoznać się tutaj .
   
  D.K.

  29.08.2012
  Skończą się problemy PKSu na przystankach w Płocku
   
  Jak informuje Portal.Plock.pl Rada Miasta Płocka przyjęła zmianę uchwały w sprawie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta. Tym samym znika problem korzystania z przystanków miejskich przez innych przewoźników, w tym min. PKSu, który wozi pasażerów z gminy Słupno. Dotychczasowa sytuacja utrudniała firmie PKS pełne dopasowanie swojej usługi, zgodnie z oczekiwaniami gminy, co do dodatkowych kursów na linii Słupno-Orlen. 
   
  D.K.

  25.08.2012
  Przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym
   
  Wiele słyszy się ostatnio w mediach o planach oszczędnościowych w oświacie, opracowanych przez jednostki samorządowe wszystkich szczebli. Coraz częściej kierowane są wręcz oskarżenia do środowiska oświatowego, gdzie jako przyczynę problemów budżetowych miast i gmin wymienia się nadmierne wydatki na oświatę. Czy ta swoista nagonka, wymierzona w konkretna grupę zawodową, opiera się na właściwej ocenie zjawiska? Dość interesującej odpowiedzi w tej sprawie, kierując list do prezydenta, udziela nam prezes ZNP. Na portalu samorządowym możemy znaleźć na ten temat artykuł pod znamiennym tytułem "Szkoły zamiast tarczy antyrakietowej" .
   
  D.K.

  23.08.2012
  Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Słupna
   
  W najbliższą sobotę 25 sierpnia, Akcja Katolicka Diecezji Płockiej organizuje doroczną pielgrzymkę z Płocka do Słupna. Pielgrzymka ma związek z upamiętnieniem postaci płockich męczenników: bł. A.J. Nowowiejskiego i bł. L. Wetmańskiego.
  Zaproszenie na pielgrzymkę jest dostępne tutaj .
   
  D.K. 

  15.08.2012
  "Cud nad Wisłą" - bohaterzy z naszej gminy
   
  Świętując kolejną rocznicę "Cudu nad Wisłą" warto również wspomnieć o uczestnikach tego pamiętnego wydarzenia, pochodzących z naszej gminy. Otóż, podobnie jak z innych regionów Polski, także mieszkańcy gminy Bielino (sukcesorką jej jest właśnie gmina Słupno) zasilili szeregi polskiej armii, walczącej w 1920 roku z armią bolszewicką. Dokładnej liczby naszych mieszkańców, skierowanych na front nie znamy, nie mniej jednak można się pokusić o ogólne stwierdzenie, że był to dość spory odsetek mężczyzn w wieku poborowym, zamieszkałych na tym terenie. Znane są przypadki rodzin, gdzie z jednego domu zmobilizowanych było kilku żołnierzy (często ochotników), a praktycznie z każdej wioski można się doliczyć reprezentanta wysłanego na front.
  Do obecnych czasów przetrwała tablica pamiątkowa, z nazwiskami poległych na froncie, ufundowana przez mieszkańców i ówczesną radę gminy Bielino. Widnieje na niej 19 nazwisk poległych żołnierzy. Tablica pierwotnie umieszczona była na budynku urzędu gminy Bielino, znajdującym się w miejscowości Borowiczki. Ufundowano ją w dniu 18.10.1930 roku w rocznicę zawarcia rozejmu, który po kilku miesiącach zakończył się podpisaniem traktatu pokojowego. 
   
   
  (dodatkowe zdjęcia można zobaczyć na Facebooku - zapraszamy)
   
  Losy tablicy pamiątkowej
   
  Tablica na ścianie budynku urzędu gminy przetrwała do czasu wkroczenia wojsk niemieckich do Polski w 1939 roku. Prawdopodobnie ktoś z mieszkańców, obawiając się zniszczenia tablicy przez okupanta, zdjął ją z budynku i ukrył. Wieść gminna niesie, iż przez część lat okupacyjnych przechowywana była przez jednego z mieszkańców w Cekanowie. Po zakończeniu wojny i zainstalowaniu w Polsce władz komunistycznych, tablica nadal musiała być ukrywana. Przy zachowaniu konspiracji, została przeniesiona do kościoła w Imielnicy, i tam przez długie lata była ukrywana, leżąc w podręcznym magazynku. Dopiero na początku roku dwutysięcznego, ówczesny proboszcz przekazał ją grupie mieszkańców z Bielina i Borowiczek-Pieniek w celu umieszczenia na honorowym miejscu. Zawiązał się w związku z tym miejscowy komitet, który wspólnie z władzami gminnymi i powiatowymi oraz przy udziale przedstawiciela organizacji kombatanckich doprowadził do umieszczenia tablicy we wsi Bielino. Wydarzeniu temu towarzyszyła niecodzienna uroczystość. Na miejscu wmurowania tablicy odprawiona została polowa Msza św. z udziałem kompanii honorowej Wojska Polskiego i chóru centralnego zespołu artystycznego WP. W dalszej kolejności odczytano apel poległych, pamięć bohaterów uczciła salwa honorowa oraz przemarsz kompanii reprezentacyjnej WP i harcerzy. Z zachowaniem zwyczajowej etykiety, mieszkańcy oraz goście złożyli pod tablicą wieńce i kwiaty. Był też czas na uroczyste przemówienia oraz występ młodzieży szkolnej. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, parlamentu oraz rządu w osobie pani Wiceminister Obrony Narodowej. Nie zabrakło też kombatantów, rodzin poległych i licznie przybyłych mieszkańców z okolicznych miejscowości. Obchody zakończono piknikiem ze specjalnie przygotowaną kuchnią polową.
   
  Tablicę można obejrzeć przy głównym trakcie w Bielinie, na granicy z miejscowością Borowiczki-Pieńki.
   
  D.K.

  13.08.2012
  Debata nad ustalaniem wynagrodzeń dla wójtów, burmistrzów i prezydentów
   
  Jak informuje Portal Samorządowy lubuskie zrzeszenie, reprezentujące interesy organów wykonawczych (prezydentów, burmistrzów i wójtów), apeluje o rozpoczęcie debaty na temat trybu ustalania wynagrodzeń dla osób piastujących te prestiżowe stanowiska w samorządzie terytorialnym. Przy obecnych rozwiązaniach prawnych, w gestii rad znajdują się kompetencje do ustalania wynagrodzeń wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zdaniem wnioskodawców, rady często wykorzystują posiadane kompetencje do walki politycznej.
   
  D.K

  6.08.2012
  "Stary i nowy kościół parafjalny w Imielnicy"
   
  Pod takim tytułem ukazał się artykuł w gazecie "GŁOS MAZOWIECKI" 16 czerwca 1935 roku. Fotokopię tekstu zamieszczamy poniżej, zachęcając do zapoznania się z garścią informacji historycznych, dotyczących kościoła w Imielnicy.
    
   
   
  (Materiał ze zbiorów Pana Kazimierza Kępczyńskiego)
   
  D.K.

   
  6.08.2012
  Przerwa w dostawie wody dla części Cekanowa i Miszewka Strzałkowskiego
   
  Dzisiaj (6.08) nastąpi przerwa w dostawach wody dla kilku ulic w Cekanowie i dla miejscowości Miszewko Strzałkowskie. Więcej informacji http://www.slupno.eu/images/pdf/woda.pdf

  3.08.2012

  Przypominamy, że ul. Piastowska w Borowiczkach-Pieńkach jest nieprzejezdna

   
  Brak przejazdu ulicą Piastowską w
   
  Borowiczkach-Pieńkach spowodował
   
  konieczność zastosowania objazdu trasą
   
  biegnącą przez Bielino. Nową trasą jeździ
   
  również autobus linii 27 . Zgodnie z planami
   
  referatu inwestycji, przejazd przez ulicę
   
  Piastowską musi być przywrócony przed
   
  rozpoczęciem roku szkolnego i
   
  uruchomieniem kursów gimbusów.
   
  D.K.
   
   

  29.07.2012
  Z czego słynie gmina Słupno?
  Będąc mieszkańcami gminy
   
  Słupno, słyszymy w rozmowach ze
   
  znajomymi z innych miejscowości częste
   
  pytanie: co jest szczególnego w waszej
   
  gminie? Najczęściej odpowiadamy, że
   
  gmina jest bogata, bo ma duże dochody
   
  w budżecie, sporo inwestycji, lub że są
   
  piękne zielone osiedla, że jesteśmy taką
   
  Podkową Leśną dla Płocka, itp.
   
  Wymienione zalety bardzo często
   
  (zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na Facebooku )
   
  zaważyły na decyzji wielurodzin o osiedleniu się w naszej gminie. O skali
   
  migracji najlepiej świadczą dane z referatu ewidencji ludności, z których
   
  wynika, że obecnie liczba mieszkańców gminy zbliża się do siedmiu tysięcy,
   
  gdy jeszcze niedawno można się było doliczyć niecałe cztery tysiące.
   
   
  Ale prócz migracji związanej z trwałym osiedlaniem, występuje również inne,
   
  popularne bardziej w miejscowościach turystycznych, zjawisko. Chodzi tu o
   
  gości, odwiedzających nasze tereny w celach rekreacyjnych. Zapyta pewnie
   
  ktoś, a gdzie ta baza turystyczna, która ich przyciąga? Odpowiedź jest
   
  prosta, szczególną atrakcją są naturalne tereny nadwiślańskie. Zwabiały one
   
  już od dawna wędkarzy i żeglarzy (można czasem spotkać nawet kajakarzy)
   
  lecz ostatnio dominującą grupą turystów stali się rowerzyści, biegacze,
   
  kijkarze oraz zwykli spacerowicze. W sezonie letnim ilość osób podążająca
   
  wzdłuż wału wiślanego (po jego koronie lub ławie bocznej) jest doprawdy
   
  imponująca. Prawdopodobnie, za dwa najważniejsze atuty tego terenu
   
  można przyjąć piękno krajobrazu, gdzie z jednej strony zachwyca naturalne
   
  koryto Wisły a z drugiej malownicze pola uprawne. Drugim atutem
   
  niewątpliwie jest wygoda i bezpieczeństwo. Turyści biegający koroną wału,
   
  lub pedałujący na rowerze wzdłuż jego ławy bocznej, korzystają z równego
   
  traktu, wolnego od ruchu samochodowego i innych przeszkód.
   
   
  W związku z opisanymi tu spostrzeżeniami rodzi się pytanie: czy gmina
   
  powinna w jakiś sposób zagospodarować ten teren, budując dodatkową
   
  infrastrukturę turystyczną, czy lepiej pozostawić ten teren nietknięty, w jego
   
  naturalnym stanie?
   
  Odpowiedź nie jest łatwa, ale warto się nad nią zastanowić.
   
   
  Dariusz Kępczyński
  radny gminy Słupno

  26.07.2012
  Ulica Piastowska w Borowiczkach-Pieńkach zamknięta do 30 sierpnia
   
  Jak informuje wykonawca kanalizacji w południowej cześci gminy, przejazd przez ulicę Piastowską w Borowiczkach-Pieńkach, w związku z prowadzonymi pracami, będzie zamknięty od dzisiaj (26.07) do 30 sierpnia br. Jako objazd proponuje się trasę biegnącą przez ulicę Słowiańską w Borowiczkach-Pieńkach, Bielino i Liszyno.
   
  D.K

  24.07.2012
  NIK kontroluje fundusze sołeckie
  Jak informuje Portal Samorządowy w planie prac Najwyższej Izby Kontroli na 2012 rok znalazły się kontrole funkcjonowania funduszy sołeckich. Najbliżej naszego regionu, kontrole odbędą się w gminach: Gostynin i Lesznowola.
   
  D.K.

  24.07.2012

  Rozstrzygnięcie konkursu na dyrektora SP Liszyno: informacja na stronie UG
   

  19.07.2012

  Konkurs rozstrzygnięty
  Z nieoficjalnych jeszcze informacji wynika, że komisja konkursowa wyłoniła kandydata na dyrektora SP Liszyno. Czekamy teraz na oficjalne potwierdzenie powierzenia obowiązków nowemu dyrektorowi przez wójta.
   
  Szkoła Podstawowa w Liszynie jest najmniejszą, pod względem ilości dzieci, szkołą w naszej gminie. Głównym problemem, z którym musi się zmierzyć kierownictwo tej placówki, jest zwiększenie liczby uczniów. Do obwodu szkolnego SP Liszyno zaliczani są uczniowie mieszkający w miejscowościach: Wykowo, Rydzyno, Liszyno, Bielino i Borowiczki-Pieńki. Część wymienionych miejscowości należy do obszarów o wzmożonym rozwoju budownictwa mieszkalnego. W rejonie tym stale przybywa mieszkańców, i są to najczęściej młode rodziny. Fakt ten pozwala mieć nadzieję, że w nadchodzących latach liczba uczniów systematycznie będzie wzrastać.
   
  Redakcja

  17.07.2012

  Konkurs na dyrektora SP Liszyno
  Jutro (18 lipca) w Urzędzie Gminy Słupno odbędzie się kolejny konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Liszynie. Konkurs został ogłoszony w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowej dyrektor placówki. W pierwszym konkursie startowało dwoje kandydatów. Komisja konkursowa nie wyłoniła wtedy zwycięzcy, co skłoniło władze gminy do ogłoszenia następnego konkursu.
   
  D.K.
   

  13.07.2012

  Zmiana trasy autobusu linii nr 12 w Cekanowie

  W związku z pracami budowlanymi na ulicy Królewskiej w Cekanowie, zmieniono tymczasowo trasę autobusu linii nr 12. Szczegółową informację o przebiegu nowej trasy możemy znaleźć tutaj .

  Przebudowa ulicy Królewskiej jest częścią większego zadania, stanowiącego największą inwestycję drogową w gminie Słupno w 2012 roku. Na całe zadanie składa się również budowę ulicy Wiejskiej. Szczegóły zadania można przeczytać w zamówieniu .

  D.K.

  (fot. ul. Królewska w Cekanowie)

  12.07.2012

  Nowy wygląd naszej strony
  Szanowni Czytelnicy. Jak już Państwo zapewne zauważyli, trwają prace na naszej witrynie, zmierzające do zmiany jej wyglądu oraz wprowadzenia nowych funkcjonalności. W najbliższym czasie, zamierzamy oddać do Państwa użytku stronę o wzbogaconej formie graficznej oraz wyposażonej w nowe elementy. Wszystko to czynimy aby uatrakcyjnić Państwa pobyt na naszym "mini-portalu", co jeśli się uda, poczytamy sobie za wielki sukces i powód do radości. Liczymy również, że nasi stali czytelnicy nie omieszkają przesłać nam swojej opinii na temat dokonanych zmian. Chętnie wsłuchamy się w Państwa uwagi i sugestie.

  Redakcja

  3.07.2012

  Sprostowanie do informacji z dnia 6.06.2012 dotyczącej rozstrzygnięć konkursu na organizację wypoczynku letniego młodzieży
  W naszej informacji z dnia 6.06.2012 mylnie podaliśmy, że obydwie chorągwie harcerskie otrzymały dotacje po 15 tys. złotych. Prawidłowa informacja powinna brzmieć, że: chorągiew ZHP otrzymała obydwie dotacje w łącznej kwocie 30 tys. złotych. 
  Przepraszamy za pomyłkę!

  Od Redakcji: mamy nadzieję, że w kolejnych konkursach, na liście beneficjentów znajdzie się również chorągiew ZHR, która już od kilku lat, skutecznie kieruje swoją ofertę dla młodzieży z gminy Słupno. Dobrym tego zwiastunem jest decyzja Wójta o pokryciu kosztów przejazdu na tegoroczny obóz, dla harcerzy z ZHR ze Słupna.

  (fot. z zasobów Jacka Patory ZHR - drużyna ZHR ze 
  Słupna, obóz 2011 r.)
   
  D.K.

  29.06.2012

  Jeszcze o komunikacji zbiorowej w gminie Słupno
  W związku z pojawieniem się nowego przewoźnika w gminie Słupno (pisaliśmy o tym poniżej) pasażerowie bacznie przyglądają się całej sprawie. Słyszy się pytania o jakość usług, o jakość pojazdów, możliwość dopasowania rozkładu do potrzeb różnych grup lub nawet rozszerzenia usługi PKS na inne linie, zarezerwowane obecnie dla KM. Były też głosy pasażerów, którzy nie są pewni, czy dobrze odczytują rozkład jazdy, określając go jako niejasny.
  No cóż, czas pokaże, czy eksperyment z uruchomieniem drugiego przewoźnika w gminie wyjdzie na korzyść mieszkańcom i budżetowi gminy?
   
  Nowych rozwiązań w komunikacji miejskiej szuka też miasto Płock, o czym można przeczytać w lokalnych mediach: Portal Plock i GW 

  D.K.

  29.06.2012

  W poniedziałek sesja Rady Gminy w Słupnie
  W poniedziałek 2 lipca o godz. 9.00 rozpocznie się posiedzenie Rady Gminy w Słupnie.
  Program obrad znajduje się tutaj .

  D.K.

  26.06.2012

  W najbliższą niedzielę festyn gminny w Wykowie
  1 lipca odbędzie się doroczny festyn gminny w Wykowie. Program festynu oraz lista atrakcji dostępne są tutaj .

  D.K.

  22.06.2012

  Rozkład jazdy autobusów PKS na dwóch liniach: Barcikowo-PKN ORLEN i Rydzyno-Płock
  PKS Płock rozpocznie obsługę transportu zbiorowego dla mieszkańców gminy Słupno od 1 lipca 2012 roku, poniżej aktualne rozkłady kursów wraz z cennikiem biletów:
   

  21.06.2012

  Najbogatsza gmina w Polsce ma też swoje problemy
  Jak informują media, w najbliższym czasie gminą Kleszczów będzie kierował , wyznaczony przez premiera, komisarz. W związku z wyrokiem sądowym, została zawieszona w wykonywaniu swego stanowiska dotychczasowa wójt gminy. Mamy tam do czynienia z dość pogmatwaną sytuacją prawną, którą odmiennie interpretuje rada gminy a inaczej wojewoda. Więcej na ten temat możemy przeczytać na Portalu Samorządowym .

  D.K.

  18.06.2012

  Godziny otwarcia orlika w Liszynie 
  Osoby chcące skorzystać z boiska orlik w Liszynie informujemy, iż boisko jest czynne każdego dnia. Godziny otwarcia możemy sprawdzić tutaj . Dla zainteresowanych dostępny jest również regulamin .

  D.K.

  15.06.2012

  Kolejny konkurs na stanowisko dyrektora SP Liszyno
  W związku z brakiem rozstrzygnięcia podczas pierwszego konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora SP Liszyno, wójt ogłosił kolejny konkurs. Szczegóły są dostępne tutaj .
   
  D.K.

  14.06.2012

  Dostęp do informacji publicznej
  Portal Samorządowy opisuje interesującą sytuację walki obywatela o dostęp do informacji publicznej, blokowanej przez urząd. Całe zajście zakończyło się wyrokiem sądowym, z egzekucją którego były również problemy.
   
  Kwestie dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa, której treść możemy przeczytać tutaj

  D.K.

  13.06.2012

  Dwa konkursy nierozstrzygnięte
  Komisje konkursowe na stanowiska dyrektorów SP Słupno i SP Liszyno nie wyłoniły kandydatów. Wyłoniono jedynie kandydata w konkursie na stanowisko dyrektora SP Święcieniec.
   
  D.K.

  12.06.2012

  Rozpoczęły się konkursy na stanowiska dyrektorów podstawówek
  Dziś i jutro odbędą się konkursy na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych w gminie Słupno. Na trzy miejsca dyrektorskie zgłosiło się łącznie 5 kandydatów. Kandydatów wyłonią komisje konkursowe, powołane przez wójta.
   
  Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, organ prowadzący (Wójt) powołuje komisję w składzie: trzech przedstawicieli organu prowadzącego, dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny (kuratorium), po jednym przedstawicielu rady pedagogicznej, rady rodziców i związków zawodowych.

  D.K.  

  11.06.2012

  Trwają prace nad zmianą ustawy Prawo wodne
  J
  ak informuje Portal Samorządowy Rząd pracuje nad zmianą ustawy Prawo wodne. W znowelizowanej ustawie mają znaleźć się przepisy regulujące m.in. zasady opłat za korzystanie z wód powierzchniowych oraz podział na wody rządowe i samorządowe. Planuje się również powierzenie gminom utrzymania urządzeń melioracyjnych.
   
  Planowaną nowelizację czeka jeszcze próba konfrontacji z opiniami samorządów, którym nie koniecznie muszę przypaść do gustu kolejne obowiązki, które zamierza przerzucić na nie strona rządowa.
   

  (fot. zniszczona zapora na Słupiance - powódź 2010 r.) 

  D.K.

  6.06.2012

  Wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży - rozstrzygnięcie konkursu
  Wójt rozstrzygnął konkurs na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w sezonie wakacyjnym 2012. Wybrane zostały dwie oferty złożone przez chorągwie harcerskie ZHR i ZHP. Każda z chorągwi otrzyma dotację w kwocie 15 tys. złotych.
  Sprostowanie: dotację w łącznej kwocie 30 tys. złotych otrzymał ZHP. Wypoczynek organizowany przez harcerzy, na przestrzeni ostatnich lat, zyskały w naszej gminie duże uznanie. Młodzież bardzo chętnie korzysta z obozów, organizowanych w atrakcyjnych terenach, połączonych z pracą formacyjną hartującą ducha i ciało.
   
  Od Redakcji: praca wychowawcza prowadzona przez związki harcerskie, jako chyba jedna z nielicznych, cieszy się nieprzerwanie dużym zaufaniem rodziców. Raduje nas zatem decyzja podjęta przez władze gminne, zlecająca organizację wypoczynku letniego właśnie tym organizacjom. Czuwaj! :o)
   

  4.06.2012
  Absolutorium dla wójta i interpelacje radnych
  Na dzisiejszej sesji rady gminy, radni udzielili absolutorium Wójtowi Gminy w związku z wykonaniem budżetu za 2011 rok.
  Ponadto radni zgłaszali interpelacje, w sprawach dotyczących poszczególnych miejscowości:

  Radny Krzysztof Szałkowski, zgłosił interpelację w sprawie podłączenia wodociągu w Nowym Gulczewie do gminnej sieci wodociągowej. Podłączenie wodociągu do gminnej studni pozwoliło by na zastosowanie w tej miejscowości stawki opłat za wodę, tak jak w pozostałych miejscowościach gminy.
   
  Radny Andrzej Dzięgielewski zgłosił kilka interpelacji dotyczących:
  • Rozwiązania problemu z samochodami parkującymi na chodnikach w Słupnie. Radny zwrócił uwagę na uciążliwość z tego tytułu dla pieszych, szczególnie rodziców z wózkami jak i inwalidów. Dodatkowo, wiąże się z tym problem bezpieczeństwa, np. dzieci, które omijając parkujące samochody wychodzą na jezdnię. Proponując, jako przykładowe rozwiązanie, akcję informacyjną skierowaną do właścicieli pojazdów.
  • Rozkładu jazdy autobusów PKS, które od 1 lipca mają dowozić mieszkańców gminy na linii Barcikowo-PKN ORLEN, wnioskując o dodanie kursu dla dojeżdżających do pracy na godzinę 7.00.
  • Ustawienia pojemnika do segregacji odpadów na ulicy Modrzewiowej, w miejsce pojemnika usuniętego z ul. Różanej.

   

  Sołtys Andrzej Sępiak zgłosił wniosek o sprawdzenie aktualnego statusu formalnego funkcjonowania klubu piłkarskiego "Victoria" Wykowo. Ponadto poinformował o planowanych w Wykowie pracach badawczych struktury geologicznej tego terenu w ramach ogólnopolskiego programu badawczego.

   

  D.K.


  1.06.2012

  W poniedziałek 4 czerwca sesja Rady Gminy Słupno
  Na najbliższy poniedziałek zaplanowane jest posiedzenie Rady Gminy w Słupnie. Program sesji dostępny jest tutaj .
  Dodatkowym punktem obrad, nie ujętym w dostępnym programie, jest przyjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminnego transportu zbiorowego na liniach gmina-miasto, firmie PKS Płock. Rada zamierza upoważnić Wójta do zawarcia umowy            z PKS Płock na powierzenie tej firmie gminnego transportu, na dwóch liniach: 
  1. Barcikowo-Szeligi-Słupno-Cekanowo-Płock-PKN ORLEN; 2. Rydzyno-Płock.

  D.K.

  29.05.2012
  Uroczyste otwarcie orlika w Liszynie
  Na 1 czerwca br. zaplanowano oficjalne otwarcie boiska "Orlik", zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Liszynie. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10.00. Oficjalne zaproszenie możemy znaleźć na stronie gminnej .
   
  Więcej o orlikach na Portalu Płock .
   
  D.K.

  28.05.2012

  Gmina Słupno, jako współzałożyciel, przystąpi do Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych

  W odpowiedzi na inicjatywę GOPS Słupno, władze gminy podjęły decyzję o utworzeniu  i przystąpieniu do spółdzielni socjalnej,  założonej przez osoby prawne. Stosowna uchwała w tej sprawie zostanie przyjęta na najbliższym posiedzeniu Rady w dniu                4 czerwca br.   
  Cel funkcjonowania spółdzielni jest opisany w uzasadnieniu do projektu uchwały, dostępnym  tutaj .
      
  (fot. siedziba GOPS Słupno)

  D.K.

  25.05.2012

  Słupno: Pojemniki do segregacji odpadów z ul. Różanej będą ustawione na ul. Modrzewiowej
  Mieszkańcy Słupna, korzystający z pojemników do segregacji odpadów, stojących przy ulicy Różanej, od kilku dni nie mają już takiej możliwości. W związku z tym, że likwidacja nie była konsultowana z dotychczasowymi użytkownikami, zainteresowani mieszkańcy zwrócili się do Urzędu Gminy z wnioskiem o przywrócenie pojemników, wskazując nową lokalizację przy ulicy Modrzewiowej.
  Inicjatywę poparł radny Andrzej Dzięgielewski, interweniując w tej sprawie w UG.
   
  Kwestię segregacji odpadów regulują w sposób systemowy zapisy nowej ustawy. Jej praktycznego wdrożenia w gminach można się spodziewać w przyszłym roku.

  D.K.

  24.05.2012

  Linia kolejowa Płock-Modlin
  Prace nad koncepcją budowy linii kolejowej łączącej Płock z Modlinem mają swoją kolejną odsłonę. Jak informuje Portal Samorządowy, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik zwrócił się do rządu o wpisanie tego zadania do narodowego planu budowy linii kolejowych. Nie brakuje też kontrowersji wokół całego zadania.

  Szczegóły zadania możemy poznać tutaj

  D.K.

  22.05.2012

  Na terenie miasta też będą umacniane wały
  Nieustannie trwają prace przy zagęszczaniu wału wiślanego, na odcinku 5 km, w granicach administracyjnych Gminy Słupno. Okazuje się, że również w granicach Płocka będą prowadzone prace przeciwpowodziowe. Prezydent Miasta wydał już stosowne 
  zarządzenie . 
   

  D.K.
   

  18.05.2012

  Pomoc dla pogorzelców
  Wójt zdecydował o przeznaczeniu kwoty 41 tys. złotych na remont budynku komunalnego, który ucierpiał w wyniku wyładowań atmosferycznych. Zdarzenie miało miejsce na początku maja br. w Liszynie. Szczęśliwie, żaden z dwóch lokatorów nie odniósł obrażeń. Remont ma się rozpocząć bezzwłocznie i będzie obejmował wymianę spalonego dachu oraz stropu i położenie nowej instalacji elektrycznej.

   
  Przy tej okazji, należy pogratulować strażakom z OSP Słupno, szybkiej i sprawnej akcji gaśniczej.

   
  (fot. uszkodzony budynek komunalny w Liszynie)
  D.K.

  17.05.2012

  Chodnik w Nowym Gulczewie - interpelacja radnego
  Na ostatniej sesji Rady Gminy Słupno, radny z Nowego Gulczewa Lech Doliński, zgłosił wniosek o ułożenie chodnika wzdłuż ulicy Rogozińskiej, na odcinku od ul. Wołodyjowskiego do przejścia dla pieszych przy Kościele w Imielnicy. Szlak ten jest uczęszczany przez pieszych, którzy chcąc w sposób bezpieczny przekroczyć ulicę Wyszogrodzką, wybierają jedyne w tym rejonie przejście z sygnalizacją świetlną.
   
  Powyższe zadanie, jak zapewnił Wójt, będzie wykonane prawdopodobnie w przyszłym roku, wspólnie z Powiatem ziemskim, w którego władaniu znajduje się ulica Rogozińska.

  D.K.

  15.05.2012

  Przyznano nagrody za najlepsze inwestycje komunalne

  W plebiscycie na najlepszą inwestycję komunalną, ogłoszonym przez Portal Samorządowy, wyłoniono listę laureatów. Wśród zwycięzców znalazły się zarówno projekty realizowane przez duże jednostki samorządowe jak również mniejsze gminy. Zachęcamy czytelników do zapoznania się z listą nagrodzonych projektów, zamieszczoną na Portalu Samorządowym .

  D.K.

  11.05.2012

  Spór o "janosikowe" nie cichnie
  Samorządy od pewnego czasu prowadzą batalię przeciwko obowiązującym zapisom w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zapisie dotyczącym tzw."janosikowego". Kolejną odsłoną toczącej się debaty było posiedzenie sejmowej podkomisji, na której przedstawiciele zainteresowanych stron mieli kolejną okazję przedstawienia swoich argumentów. Relację z tego posiedzenia możemy przeczytać na stronie Sejmiku Mazowieckiego .
   
  Problem tzw. "janosikowego" dotyka również Budżetu Gminy Słupno, gdzie ze względu na przekroczenie wskaźnika dochodów na jednego mieszkańca powyżej 200%, w 2012 roku zostanie odprowadzona do budżetu państwa kwota ponad dwu milionów złotych.

  D.K.

  7.05.2012

  Wójt ogłosił konkurs na dyrektorów wszystkich szkół podstawowych w Gminie
  Jak możemy przeczytać na stronie internetowej Urzędu Gminy, Wójt ogłosił konkurs na dyrektorów gminnych szkół podstawowych w: Liszynie, Słupnie i Święcieńcu. 
  Kandydaci powinni złożyć swoje oferty do 23 maja br.

  D.K.

  2.05.2012

  Gmina będzie partycypować w przebudowie koryta Słupianki
  Podczas ostatniej sesji Rady Gminy, Wójt poinformował radnych, iż zawarł porozumienie z WZMiUW Płock   w  sprawie partycypacji Gminy w podwyższeniu o 0,5 m korony drogi wzdłuż Słupianki, na odcinku 700 m w miejscowości Słupno, na granicy Borowiczek-Pieniek. Zaangażowanie środków gminnych na ten cel określono na kwotę 50 tys. złotych. Przedmiotowe zadanie ma być zrealizowane w tym roku.
   
  Podwyższenie korony drogi, na wspomnianym powyżej odcinku, zabezpieczy pobliskie osiedle oraz pola uprawne przed powtarzającymi się corocznie podtopieniami, powodowanymi wezbranymi wodami Słupianki.
   
  Radni wyrazili zadowolenie z aktywności Urzędu Gminy na polu współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za utrzymanie obiektów przeciwpowodziowych dla terenu naszej gminy.  

  D.K.

  28.04.2012

  Apel w sprawie ochrony pszczół przed zatruciami
  W punkcie obrad sesji RG "sprawy różne" Radny z Wykowa Zygmunt Majewski, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Rejonowego Koła Pszczelarzy w Słupnie, zwrócił się z apelem i prośbą do sołtysów , radnych i Wójta Gminy o pomoc w zakresie prawidłowego wykonywania oprysków przez rolników na uprawach rolnych oraz podczas likwidowania dziko rosnących chwastów.
  "Nie wolno wykonywać oprysków podczas intensywnych lotów pszczół  i narażać ich na bezpośredni kontakt ze środkami ochrony roślin w czasie ich aktywności. Grozi to zatruciem pszczół i zniszczeniem pasieki."
  Radny Zygmunt Majewski podał taki właśnie przykład wykonywania oprysku od chwastów przez rolnika, który wykonywał te czynności na tej samej działce, na której stoi pasieka ponad dwudziestu rodzin pszczelich. Tylko przypadek zrządził że pszczoły przeżyły. Zdecydowana interwencja pszczelarza, właściciela pasieki spowodowała przerwanie rozpoczętego oprysku w celu likwidacji chwastów na działce nie rolniczej.
  Radny podkreślił że, pożytek płynący z zapylania roślin przez pszczołę miodną przekracza wielokrotnie wartość produktów pozyskiwanych od pszczół przez pszczelarza. Szybkie i sprawne zapylanie wydatnie zwiększa plony, przyśpiesza dojrzewanie i zbiór płodów rolnych. Zapylenia krzyżowe poprawiają wartość biologiczną danego gatunku rośliny.
  Naszym obowiązkiem jest chronić pszczoły przed zatruciem także dlatego że pszczół w Polsce jest mało, pszczołę miodną wyniszczają choroby w wyniku których masowo giną nawet całe pasieki.
  Zatruwanie pszczół jest karalne.

  Z.M.

  Od Redakcji: Apelujemy do wszystkich domorosłych sadowników i ogrodników, aby stosując środki chemiczne, zapoznawali się      z opisem ich działania oraz sposobem użytkowania. Co sami niniejszym obiecujemy czynić! 

  26.04.2012

  Jutro kolejna Sesja Rady Gminy w Słupnie
  W piątek 27 kwietnia o godzinie 9.00 rozpocznie się XVI Sesja Rady Gminy w Słupnie. Program obrad nie zawiera szczególnie ważkich tematów. 
  Istotne informacje z przebiegu posiedzenia, tradycyjnie zamieścimy na naszej witrynie.

  D.K.

  24.04.2012

  Mieszkaniec Słupna ekspertem oceniającym stan budynku płockiej Katedry
  Jak podaje Portal Plock , mury płockiej Katedry są w bardzo złym stanie, a wręcz zaczynają się sypać. Ekspertyzę techniczną budynku wykonują naukowcy z Politechniki Warszawskiej w Płocku, w gronie których znajduje się dr inż. Andrzej Dzięgielewski, który, co warto podkreślić, zasiada również w ławach Rady Gminy Słupno.  

  D.K.

  21.04.2012

  W Cekanowie trwają prace przy realizacji I etapu budowy ulic Królewskiej i Wiejskiej

  Pierwszy etap budowy ulic Królewskiej i Wiejskiej w Cekanowie, to jedno z głównych zadań inwestycyjnych, zaplanowanych w budżecie gminy Słupno na 2012 rok. Kwota zarezerwowanych środków finansowych na ten cel wynosi 1,6 mln złotych. Ulica Królewska w Cekanowie stanowi ważną arterię komunikacyjną, ułatwiając dojazd do Płocka, znacznej liczbie mieszkańców północno-wschodniej części gminy Słupno. Przebiega tędy również trasa kilku kursów komunikacji autobusowej.


  D.K.
   

  17.04.2012

  Zapraszamy internautów do umieszczania ogłoszeń na naszej witrynie!
  Przypominamy, iż na naszej witrynie funkcjonuje zakładka Drobne ogłoszenia mieszkańców gminy Słupno , gdzie zamieszczamy bezpłatnie drobne ogłoszenia. Jak do tej pory, największą popularnością cieszy się kategoria ogłoszeń Działki budowlane
  Zapraszamy do zgłaszania ogłoszeń również z różnych innych kategorii.

  Redakcja

  16.04.2012

  Zagęszczanie wału wiślanego w Rydzynie
  Rozpoczęły się prace przy zagęszczaniu wału na Wiśle, na wysokości Rydzyna. Jest to newralgiczny odcinek wału wiślanego w gminie Słupno. Podczas ostatniej powodzi, to właśnie w tym miejscu występowały największe przesiąki.
   
  Cieszy nas niezmiernie fakt, że pomimo narzekania na brak środków finansowych na ochronę przeciwpowodziową, nie zaniechano tak ważnych dla naszego bezpieczeństwa prac, jak wspomniane powyżej.
  Zresztą ostatnimi czasy, tematyka dotycząca Wisły, nie tylko  w wymiarze zagrożeń ale również gospodarczego jej wykorzystania, jest podnoszona przez wyższe czynniki w naszym kraju. Mamy tu szczególnie na myśli koncepcję Międzynarodowego Szlaku Wodnego, który znalazł się w polu zainteresowań trzech jednostek samorządu wojewódzkiego: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego    i mazowieckiego. 
  Pisaliśmy o tym pod datą 6.03.2012, nowsze wiadomości można też znaleźć na Portalu Samorządowym . 
  D.K.

  14.04.2012

  Od najbliższego poniedziałku remont mostu w Borowiczkach

  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od najbliższego poniedziałku, rozpocznie się remont mostu na Słupiance, przy Cukrowni w Borowiczkach. Zakończenie remontu przewidziano na 30 sierpnia br.

  Więcej na ten temat na Portalu Płock .

  Informacja ta powinna szczególnie zainteresować kierowców wykorzystujących trasę pomiędzy Słupnem a Płockiem, biegnącą przez Liszyno i Borowiczki-Pieńki. Podczas remontu należy się spodziewać ruchu wahadłowego na moście.

  D.K.

  10.04.2012

  Czy będzie łatwiejszy dostęp do Internetu?
  Rząd przyjął rozporządzeniu uwalniające dostęp do części częstotliwości zarezerwowanych dotychczas dla wojska, co powinno ułatwić operatorom sieci komórkowych poszerzenie oferty na szerokopasmowy mobilny Internet. Z informacji zamieszczonych na Portalu Samorządowym dowiadujemy się, iż poszerzenie zakresu częstotliwości ma nastąpić od początku 2013 roku.
  Jest to zapewne dobra informacja dla mieszkańców terenów wiejskich gdzie bardzo często, ze względu na ubogą infrastrukturę, nie ma dostępu do sieci internetowej.

  D.K.

  5.04.2012

  Utrudnienia dla kierowców

  Od kilkunastu już dni, a zapewne jeszcze przez kilka tygodni kierowcy napotkają utrudnienia na ulicy Piastowskiej w Borowiczkach-Pieńkach. Są one związane z budową kanalizacji sanitarnej w tej miejscowości oraz w sąsiednim Liszynie.

   

  Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania "Arkadia Mazowiecka", obejmująca swoim zasięgiem cztery miejscowości: Borowiczki-Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo, 

  według planu, powinna zakończyć się na jesieni bieżącego roku. 

  Jest to aktualnie największe zadanie inwestycyjne, realizowane w gminie Słupno.

   
  Jak by tego było mało, Miejski Zarząd Dróg rozpoczyna w k
  wietniu remont mostu na Słupiance, przy Cukrowni 
  Borowiczki. Przewidywane zakończenie remontu to sierpień br.
  Zapewne na którymś etapie prac będzie trzeba korzystać z objazdu, ale o szczegółach nic nam nie wiadomo.


  Więcej na temat remontu możemy przeczytać na płockim portalu .

   
  D.K.

  3.04.2012

  Dochody Powiatów
  W ramach toczącej się dyskusji na temat zasadności funkcjonowania drugiego poziomu administracji samorządowej, czyli powiatów, odsyłamy czytelników do informacji na temat dochodów tych jednostek. 
   
  Informacja ta znajduje się na portalu Związku Powiatów Polskich. Szczególną uwagę czytelnika, zwraca rozpiętość pomiędzy powiatami o najmniejszych i największych dochodach.

  D.K.

  29.03.2012

  Portal Płock o Gminie Słupno
  Płocki portal, powołując się na informację z naszej witryny, zamieścił tekst o planowanej przez większość radnych wycieczce do Budapesztu, z częściową dopłatą z budżetu gminy. Zainteresowanych tekstem, odsyłamy na stronę Portalu

  D.K.

  26.03.2012

  ORLIKI
  W mediach przewija się dość często temat boisk sportowych ORLIK, których budowa realizowana jest z funduszy: rządowych, wojewódzkich i gminnych. Na portalu samorządowym możemy przeczytać ranking województw, w których wybudowano najwięcej boisk ORLIK. Więcej o programie "Moje Boisko - Orlik"
   
  Również w gminie Słupno wybudowano pierwszy taki obiekt, zlokalizowany przy szkole podstawowej w Liszynie. O ile budowa tego boiska zakończyła się pod koniec 2011 roku, to jednak ze względu na kwestie formalne, zostanie ono oddane do pełnego użytku w tym roku.
  Również na ten rok zaplanowana jest budowa drugiego Orlika, który będzie zlokalizowany w Starym Gulczewie, na terenie dawnego PGR.
   
  Należy jeszcze dodać, iż pomimo korzystnego finansowania (Minister, Marszałek i Gmina po jednej trzeciej kosztów), w obowiązkach gmin pozostaje utrzymanie obiektu, których warunki są narzucone przez program. Mowa tam jest m.in. o zatrudnieniu osoby do opieki nad obiektem i do prowadzenia zajęć. Również gminy muszą zakupić wyposażenie sportowe i zapewnić bieżące utrzymanie. 

  D.K.

  26.03.2012

  Dziś dodatkowa sesja Rady Gminy w Słupnie
  W dniu dzisiejszym, w sali obrad Urzędu Gminy, odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Gminy Słupno. Początek obrad o godzinie 9.00. Podczas tego posiedzenia rodni będą obradować nad wprowadzeniem, raczej kosmetycznych, zmian w Budżecie 2012 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2015.

  D.K.

  21.03.2012

  Samorządy kontra Minister Finansów
  Jak donoszą od pewnego czasu media, projekt MF w sprawie reguły finansowej dla samorządów, spotkał się ze zdecydowanym sprzeciwem tych ostatnich. Proponowany przez MF 60% limit zadłużenia, określany jest przez samorządowców jako pozbawiony sensu. Deklarują oni wręcz bojkot ministerialnych zarządzeń w tej sprawie, a w najlepszym wypadku chcą odwołać się do Trybunału Konstytucyjnego. Więcej na ten temat pisze dziennik.pl .
   
  D.K.

  19.03.2012

  Czy potrzebne są powiaty?
  Cały czas powraca, a właściwie nieustannie się toczy, dyskusja o zasadności funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, jakimi są powiaty. Część środowisk sugeruje wręcz likwidację powiatów, jako zbędnego szczebla hierarchii samorządowej.

  Z naszego płockiego podwórka pamiętamy również, choć nieśmiałe, propozycje połączenia płockich powiatów ziemskiego i grodzkiego.

  O jednym z fragmentów toczącej się dyskusji donosi Portal Samorządowy inny tekst możemy znaleźć tutaj.

  D.K.

  15.03.2012

  Cięcia w budżecie województwa mazowieckiego
  Na ostatnie sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego radni podjęli decyzję o znacznej redukcji planu wydatków na 2012 rok, w związku ze zmniejszonymi dochodami. Plan wydatków bieżących został zmniejszony o 15% a wydatków majątkowych aż o 41%! Relację z obrad możemy przeczytać na stronie Sejmiku
   
  Tak drastyczna korekta budżetu wywołała reakcję opozycji, która złożyła wniosek o odwołanie marszałka Adama Struzika. Informuje o tym PortalPłock 

  D.K.

  14.03.2012

  Z poniedziałkowej sesji Rady

  Gospodarka odpadami
  Podczas poniedziałkowych obrad, radni mieli okazje wysłuchać informacji, przedstawionej przez przedstawicieli Związku Gmin Regionu Płockiego , na temat nowych uwarunkowań wprowadzonych t.zw. ustawą śmieciową. Po wysłuchaniu przedmiotowej informacji oraz na podstawie dodatkowych wyjaśnień zaprezentowanych przez wójta i pracowników urzędu, radni przegłosowali uchwałę o zamiarze powierzenie ZGRP części zadań gminy z zakresu gospodarki odpadami. Głównym argumentem za, była świadomość większych możliwości Związku Gmin, w realizacji tego nowego i trudnego zadania.
  Dla czytelników zainteresowanych tematyką nowej ustawy "śmieciowej" polecamy dwa linki: Podatek śmieciowy i Wojewódzki plan gospodarki odpadami . 
  (fot. prezentacja przygotowana przez przedstawicieli ZGRP)

  Komunikacja autobusowa
  Wójt poinformował radę, iż zgodnie z wcześniejszą sugestią części radnych, podjął działania w celu uruchomienia na terenie gminy dodatkowych linii autobusowych, obsługiwanych przez innego przewoźnika niż KM Płock. Dotyczy to dwóch linii, które przez KM zostały określone jako nierentowne, i dla których KM zażądała znacznie wyższej stawki za wozokilometr. Będą to prawdopodobnie linie: pierwsza Barcikowo przez Słupno do PKN ORLEN, i druga Rydzyno - Płock.
   
  Fundusz sołecki
  Rada podjęła decyzję o uruchomieniu na rok 2013 funduszu sołeckiego. Wielu radnych zgłaszało wątpliwości co do celowości wyodrębniania tego funduszu, jednak ze względu na stanowcze oczekiwania w tej kwestii ze strony większości sołtysów, radni postanowili uchwalić ten fundusz, zastrzegając że czynią to na próbę.

  D.K.

  13.03.2012

  Radni znów chcą dofinansowania do wycieczki - 2 przeciw, 8 za

  Tym razem będzie to wycieczka do Budapesztu. 
  Na wniosek Radnego z Mirosławia, poddano na ostatniej sesji wniosek o dofinansowanie z budżetu gminy, wycieczki radnych do Budapesztu. Kwotę dofinansowania  ustalono w wysokości 550 zł/osobę, przy całkowitym koszcie 1100 zł na osobę.
  Wniosek poparło 8 radnych. Przeciw było 2 radnych: Elżbieta Kuchta - przewodnicząca rady i Dariusz Kępczyński - wiceprzewodniczący. Wstrzymało się od głosu 3 radnych: Lech Doliński, Andrzej Dzięgielewski, Krzysztof Szałkowski. Dwóch radnych nie głosowało.
   
  Idea wycieczek zrodziła się przed kilku laty i była corocznie realizowana na zasadzie wspólnego wyjazdu pracowników urzędu gminy, sołtysów i radnych. Dofinansowanie dla radnych budziło od początku kontrowersje
  (pisaliśmy już o tym w informacji z dnia 20.05.2011).
   
  Również w tym roku nie obyło się bez dyskusji pomiędzy przeciwnikiem finansowania wycieczek dla radnych Dariuszem Kępczyńskim a zwolennikami tego procederu. Radny Kępczyński przypominał, że radnym przysługuje tylko jeden rodzaj gratyfikacji za pełnioną funkcję społeczną, którym jest dieta radnego, natomiast innego rodzaju gratyfikacje są niedopuszczalne.

  D.K.

  10.03.2012

  W poniedziałek 12 marca kolejna sesja Rady Gminy Słupno
  W poniedziałek 12 marca o godzinie 9.00, w sali obrad Urzędu Gminy,  rozpocznie się kolejna sesja Rady Gminy Słupno. W programie obrad znajduje się m.in. podjęcie uchwały o zamiarze powierzenia Związkowi Gmin Regionu Płockiego zadań gminy związanych z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
  Punkt ten jest o tyle istotny, gdyż wpisuje się w nowy obowiązek ustawowy, przejęcia przez gminy gospodarki odpadami. 
  O nowym obowiązku gmin możemy przeczytać w artykule Śmieciowe wyzwanie dla samorządów 

  D.K.

  9.03.2012

  Czy warto meldować się w gminie, do której się przeprowadziliśmy?
  Praktycznie w każdej gminie znajdzie się mieszkaniec, który przeprowadził się z innej gminy, a że starego mieszkania się nie pozbył, nie zmienił też meldunku.
   
  Na pytanie o specjalne powody, dla których wskazane jest zameldowanie się w gminie, do której się przeprowadziliśmy, jako główny możemy podać udział gminy w naszym podatku dochodowym. Co to oznacza? W skrócie możemy wyjaśnić, że z podatku dochodowego, który odprowadzamy do urzędu skarbowego, minister finansów redystrybuuje do gmin (zgodnie z adresem zameldowania) ok. 37,26% jego wartości. Dla przykładu, w dochodach budżetu gminy Słupno na 2012 rok, wpływy z tego tytułu są szacowane na kwotę 6.9 mln zł. 
  A jednak warto!?
   
  Więcej o dochodach gmin można przeczytać Tutaj

  D.K.

  8.03.2012

  Budżet Gminy Słupno na 2012 rok
  Wszystkich Czytelników, zainteresowanych treścią Budżetu 2012 informujemy, iż jest on dostępny również w formie elektronicznej, pod adresem: http://www.slupno.eu/images/pdf/budzet%202012.pdf .

  D.K.

  7.03.2012

  Nabór do przedszkola w Słupnie
  Rodziców maluchów w wieku przedszkolnym, zainteresuje zapewne informacja o rozpoczętym naborze dzieci do Samorządowego Przedszkola w Słupnie, na rok szkolny 2012/2013.
  Szczegółowe informacje oraz kwestionariusz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie przedszkola .

  D.K.

  7.03.2012

  Nowy prezes PERN "Przyjaźń"
  Nowym prezesem PERN "Przyjaźń" został pan Marcin Moskalewicz. Więcej czytaj tutaj
  Miejmy nadzieję, że pod zarządem nowego prezesa, dobra współpraca pomiędzy naszą gminą o firmą PERN, będzie kontynuowana.

  Redakcja

  6.03.2012

  Międzynarodowy szlak wodny na Wiśle

  Samorządy województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, podpisały list intencyjny w sprawie rewitalizacji wodnego korytarza tranzytowego E40 na odcinku Wisły od ujścia do Warszawy.
  Celem podjętych działań jest aktywizacja gospodarcza tego odcinka rzeki, głównie jako szlaku komunikacyjnego oraz pod kątem turystyki. Więcej na portalu wnp: wnp.pl
      
  (fot. przystań rzeczna w Liszynie)
   
  D.K.

  28-02-2012

  Nabór nauczycieli do pracy za granicą
  Na stronie internetowej Sejmiku Mazowieckiego możemy znaleźć ogłoszenie, w którym poszukiwani są do nauczania w języku polskim za granicą w roku szkolnym 2012/13 , wśród Polonii, nauczyciele: poloniści, historycy, nauczania początkowego, 
  geografii i fizyki. Nabór prowadzi Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. 

  Więcej na stronie Sejmiku: nauczanie wśród Polonii

  D.K.

  27-02-2012

  Dzisiaj odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego
  Jak zapowiadają przedstawiciele służb gminnych, dzisiaj od 15.00 zostanie odwołane pogotowie przeciwpowodziowe w gminie Słupno.
  Pozostanie natomiast dalej problem tam bobrowych na Słupiance, wymagających ciągłego zaangażowania gminnych służb jak i samych mieszkańców, których bezpośrednio dotyka działalność tych gryzoni.
   
  (fot. Janusz Salamon - usuwanie tamy bobrowej na Słupiance, odcinek 3+500 - 4+000)

  D.K.

  24-02-2012

  Pogotowie przeciwpowodziowe w gminie Słupno
  Od 23 lutego br. godzina 8.00. obowiązuje w Gminie Słupno pogotowie przeciwpowodziowe. Zostało ono ogłoszone przez Wójta w związku z podwyższonym stanem Słupianki oraz trwającymi roztopami.


  D.K.

  22-02-2012

  Od 1 marca zmiany rozkładów jazdy autobusów na terenie gminy Słupno
  Jak już wcześniej informowaliśmy, bieżący rok przyniesie nam zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, również na terenie gminy Słupno.
   
  Od 1 marca zmianie ulegną rozkłady jazdy autobusów linii nr: 12, 27, 28. Natomiast linia nr 4 zniknie z rozkładów jazdy, a w jej miejsce zostaną uruchomione dodatkowe kursy linii 27 do Rydzyna.
   
  Linia 27 przez Borowiczki-Pieńki do Wykowa zostanie wydłużona o odcinek do Rydzyna. Poza tym, będą oddzielne kursy tyko do Rydzyna. Kursy w dni robocze i niedziele do Wykowa pozostają bez zmian, natomiast sobotnie kursy do Wykowa zostaną zlikwidowane.
   
  Wszystkich zainteresowanych szczegółami zmian, odsyłamy na stronę KM: Komunikacja Miejska
   
  O zmianach w komunikacji pisze również płocki portal: PortalPłock
   
  D.K.

  18-02-2012

  Słaby start ePUAP w samorządach
  Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, znaczny odsetek samorządów nie założył swoich profili na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Jeszcze mniejszym zainteresowaniem cieszy się ePUAP wśród obywateli, z których tylko 26 tysięcy zarejestrowało się na Platformie.


  D.K.

  11-02-2012

  W Borowiczkach-Pieńkach można rozbierać budowle bobrowe na Słupiance

  Decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, na wniosek WZMiUW w Płocku wydana została zgoda na rozbiórkę budowanych przez bobry tam na Słupiance w Borowiczkach-Pieńkach, na odcinku: 3+500 - 4+000. Jest to odcinek szczególnie upodobany przez bobry, które dość mocno dają się we znaki miejscowym rolnikom i właścicielom lasów.

  Poniżej kilka zdjęć z tego terenu:


  (fot. Robert Szczypniewski)

  Ponadto, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych rozpoczął pod koniec zeszłego roku montaż siatek zabezpieczających wał wiślany, na wysokości miejscowości Liszyno i Rydzyno. Do tej pory pokryto siatkami odcinki o łącznej długości ok. 2km. 

  Siatka pokrywa całą wysokość wału od strony rzeki i u podstawy wału jest wkopana na głębokość ok. 1 m. 

  Miejsca gdzie w pierwszej kolejności zamontowano siatkę, należały do najbardziej penetrowanych przez bobry. 

  Odcinki wału pokryte siatką charakteryzują się, zaraz po montażu, brakiem darniny, co widać na poniższym zdjęciu.

  (fot. wał wiślany w Rydzynie, zabezpieczony siatką przeciw bobrom)

  D.K.

  6-02-2012

  KOMUNIKAT
  W najbliższy wtorek (7 lutego) o godz. 18.00 w świetlicy 
  w Borowiczkach-Pieńkach, odbędzie się spotkanie 
  z Kierownikiem Inspektoratu w Płocku, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Spotkanie będzie dotyczyć kwestii szkód wyrządzanych przez bobry na Słupiance, w jej dolnym biegu.
   
  Zapraszamy wszystkich właścicieli gruntów przylegających do Słupianki na odcinku od ul. Pocztowej w dół rzeki, do uczestnictwa w spotkaniu.
   
  Sołtys Borowiczek-Pieniek - Marianna Szczypniewska
   (fot. Słupianka w Borowiczkach-Pieńkach)                               Radny - Dariusz Kępczyński

  1-02-2012

  Najlepsze samorządy 2011 w rankingu Związku Powiatów Polskich
  Związek Powiatów Polskich prowadzi ranking najlepszych samorządów. Wyróżniane są tam cztery kategorie: miasta na prawach powiatu, powiaty, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Wyłanianie laureatów odbywa się w oparciu o różnorodne kryteria (jest ich kilkadziesiąt) a oceniającymi są niezależni eksperci, prowadzący ocenę w trybie on-line. 
  Laureatami w kategorii gminy wiejskie 2011 są następujące samorządy: 
  1. Chełmiec – honorowy tytuł „DOBRY POLSKI SAMORZĄD"
  2. Korzenna
  3. Kobylnica
  4. Wielka Wieś
  5. Borzęcin
  6. Kleszczów
  7. Limanowa
  8. Zabierzów
  9. Ruda-Huta
  10. Przemęt
  11. Gołcza
  12. Sztabin
  13. Piaski
  14. Bralin
  15. Strzyżewice
  Więcej na stronie Związku Powiatów Polskich:

  D.K.

  25-01-2012

  Przeprowadzka Rady Gminy w Słupnie do nowej sali obrad

  W odpowiedzi na propozycję Wójta, podczas obrad ostatniej sesji, większość radnych wyraziła pozytywną opinię na temat przeniesienia obrad do nowej sali, zlokalizowanej w pomieszczeniach po dawnym przedszkolu w Słupnie. Jak pamiętamy, przedszkole zlokalizowane było na parterze budynku Urzędu Gminy, w jego wschodniej części (na zdjęciu obok widzimy, po lewej stronie wejścia do urzędu, okna należące jeszcze przed rokiem do przedszkola). Kiedy nastąpi przeprowadzka jeszcze nie wiadomo, ale będzie to najprawdopodobniej jeszcze w tym roku.
   
  Na portalu samorządowym możemy zobaczyć galerię zdjęć sal obrad w wielu miejscowościach: http://www.portalsamorzadowy.pl/inwestycje/tak-wygladaja-polskie-sale-sesyjne,26379.html 

  D.K.

  18-01-2012

  Sesje rady oglądane przez Internet
  Część samorządów zdecydowała się na transmisję internetową z posiedzeń rady. Na takie kroki, już przed kilku laty, zdecydowali się m.in. samorządowcy z: Katowic, Mysłowic, Koszalina i Buska Zdroju. Przedsięwzięcie od strony technicznej okazuje się niezbyt skomplikowane. Wystarcza zakup mikrofonu i kamery oraz strona internetowa, gdzie będzie umieszczona transmisja. Oczywiście potrzebny jest webmaster znający arkana internetowe.
  Pisze o tym portal samorządowy:

  D.K.

  16-01-2012

  Obowiązek szkolny dla sześciolatków
  Wszystko wskazuje na to, że obowiązek szkolny dla sześciolatków zostanie wprowadzony od 2014 roku. Rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, będzie rozpatrywany przez Sejm w trybie pilnym. 
  Poza rządowym projektem, w Sejmie znajdują się jeszcze projekty: obywatelski i posłów PiS. Projekt obywatelski opracowany przez m.in. ruch "Ratuj Malucha", poparty 340 tys. podpisów, zakłada zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków.


   
  D.K.

  11-01-2012

  Nowa zakładka - spis telefonów
  Wszystkim naszym czytelnikom polecamy zakładkę Podręczny spis telefonów w gminie Słupno . Można tam będzie znaleźć przydatne numery telefonów do instytucji, znajdujących się na terenie naszej gminy. Na początek umieściliśmy spis telefonów Urzędu Gminy.
  Przy okazji polecamy zakładkę Linki - pomoc dla poszukujących informacji . Ostatnio umieściliśmy tam link do elektronicznej mapy gminy Słupno.

  Redakcja

  10-01-2012

  Wzorowy radny
  Wiele osób zastanawia się jakie obowiązki mają radni, co im wolno a czego nie powinni robić. Okazuje się, że tą tematyką zajmują się również... sami radni. Część samorządów gminnych opracowała własny kodeks etyki radnych, nie bacząc na zapisy w ustawie o samorządzie lokalnym, gdzie te kwestie są uregulowane. Okazuje się, że najbliżej naszej gminy, taki kanon dobrych praktyk radnego, opracowała Rada Miasta Płocka.

  Więcej na ten temat możemy przeczytać na portalu samorządowym: 

  D.K.

  6-01-2012

  W związku z XX finałem WOŚP
  Na stronie Fundacji PRO możemy przeczytać list otwarty Prezesa Mariusza Dzierżawskiego, wystosowany do Prezesa WOŚP Jerzego Owsiaka.
  28 grudnia 2011 roku
      Pan Jerzy Owsiak                                                                                              
      Prezes Fundacji WOŚP

  Szanowny Panie Prezesie!

  W Warszawie widać coraz więcej bilbordów reklamujących XX Finał WOŚP. Z doświadczenia wiem, że tych bilbordów będzie każdego dnia więcej i więcej, a za 2 tygodnie będzie Pan królem mediów! To wielka szansa nie tylko na popularność, ale również na zrobienie czegoś dobrego.
   

  5-01-2012

  Jeszcze o Budżecie 2012
  Zaplanowano na 2012 rok następujące kwoty:
   
  Dochody: 32.030.777,00 zł
  w tym dochody własne: 26.800.916,00 zł (m.in. z podatków od osób prywatnych 13.964.000,00 zł,             
  z podatków od osób fizycznych 1.977.000,00 zł, i z redystrybucji do kasy gminnej podatku dochodowego od zameldowanych mieszkańców w wielkości 37,26% oszacowano 6.900.000,00 zł, natomiast z podatku dochodowego od przedsiębiorstw na 1.000.000,00 zł).
   
  Wydatki: 31.406.777,00 zł
  w tym m.in.:
  wydatki majątkowe (inwestycje): 5.543.600,00 zł (główne zadania to: budowa ul. Wiejskiej i Królewskiej w Cekanowie I etap 1.618.000,00 zł; dokończenie sieci kanalizacji Arkadia Mazowiecka 2.000.000,00 zł; boisko Orlik w Starym Gulczewie 350.000,00 zł),
  wydatki na oświatę: 8.818.470,00 zł (w tym subwencja z ministerstwa 3.910.687,00 zł),
  wydatki na administrację: 4.750.964,00 zł,
  wydatki na pomoc społeczną: 4.477.570,00 zł (w tym dotacje ok. 2 mln. zł).
   
  Spłata kredytów: 1.000.000,00 zł,
  Spłata pożyczek: 500.000,00 zł.

  D.K.

  3-01-2012

  Relacja z Sesji Rady w dniu 30.12.2011.
  Na ostatniej sesji w 2011 roku, Rada, na wniosek Wójta, przyjęła Uchwałę Budżetową na 2012 rok. W budżecie 2012 przewidziano kwotę ok. 5 mln. złotych na inwestycje. W porównaniu z ubiegłymi latami, jest to kwota niezbyt wysoka, pozwalająca na realizację zaledwie kilku najpilniejszych zadań. Należą do nich m.in.: budowy  ulic Wiejskiej i Królewskiej z kanalizacją i oświetleniem w Cekanowie I etap, dokończenie budowy kanalizacji w południowej części gminy - nazwa zadania "Arkadia Mazowiecka", budowa boiska "Orlik" w Starym Gulczewie (teren byłego PGR) oraz drobne inwestycje przyłączeniowe do wodociągów i kanalizacji sanitarnej.

  Z innych tematów, wójt poinformował, iż zostało zawarte przełomowe porozumienie z firmą Energa Oświetlenie, gdzie kontrahent zobowiązał się do konserwacji dotychczasowych i budowy nowych punktów oświetlenia ulicznego, co pozwoli na normalne funkcjonowanie gminy w tym obszarze po prawie rocznym impasie.
  Wójt poinformował również radnych o zbliżeniu stanowisk z Komunikacją Miejską Płock w sprawie zasad funkcjonowania komunikacji autobusowej w naszej gminie. Ostateczne porozumienie zostanie zawarte po wypracowaniu przez KM, na podstawie prowadzonych badań marketingowych, nowych rozkładów jazdy autobusów. Nieuniknione będzie tu zredukowanie części kursów, które mają minimalne zapełnienie.

  Rada uchwaliła również przekazanie środków finansowych dla Policji (34,8 tys. zł), na paliwo i dodatkowe patrole na terenie gminy Słupno. 

  D.K.

  29-12-2011

  Sesja Rady Gminy Słupno, kończąca rok 2011

  Jutro (30.12), w sali posiedzeń UG w Słupnie, odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Słupno. Będzie to posiedzenie, na którym tradycyjnie, Rada dokona porządkujących zmian w tegorocznym budżecie.

  Głównym jednak punktem obrad, będzie uchwalenie budżetu na 2012 rok.

  Pełen program posiedzenia można przeczytać na stronie urzędu:

  D.K.

  Boże Narodzenie 2011


  Wszystkim Czytelnikom naszej strony, składamy życzenia 

  Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

  Redakcja

  20-12-2011

  Urzędowa zmiana nazw miejscowości
  Jako ciekawostkę, podajemy naszym czytelnikom informację, iż Minister Administracji i Cyfryzacji, przygotował w odpowiedzi na wnioski gmin, projekt dorocznej urzędowej zmiany nazw miejscowości. Z Powiatu Płockiego z wnioskiem o urzędową zmianę nazwy miejscowości, wystąpiła gmina Łąck. Wniosek dotyczy zmiany nazw wsi: z Sędeń Duży i Sędeń Mały na Sendeń Duży i Sendeń Mały.

  Pełniejszą informację możemy znaleźć na Portalu Samorządowym: http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/miejscowsci-zmienia-nazwy-ludzie-dowody,25381_0.html załącznik nr 2 pozycje: 31 i 32.

  Strona Ministerstwa: http://bip.msw.gov.pl/portal/bip/218/20259/Projekt_rozporzadzenia_Ministra_Administracji_i_Cyfryzacji_w_sprawie_ustalenia_z.html

  D.K.

  14-12-2011

  Jest szansa na porozumienie pomiędzy Gminą Słupno i Komunikacją Miejską Płock
  W ostatnim czasie trwają intensywne negocjacje pomiędzy Gminą Słupno a KM Płock w sprawie nowych zasad funkcjonowania komunikacji zbiorowej, na terenie gminy. Sprawę sprowokowało wystąpienie KM z propozycją, w ocenie gminy, drastycznej podwyżki dopłaty do wozokilometra, od 2012 roku.

  W całą sprawę włączył się również płocki Ratusz, co pomogło w zbliżeniu stanowisk obu stron.
  Aktualnie KM przedstawiła swoje uwarunkowania, kładąc nacisk na właściwe rozłożenie kosztów, w przypadku utrzymania komunikacji miejskiej na terenie gminy Słupno. Strona gminna zgodziła się na tego typu podejście, zastrzegając, iż nie może stracić z pola własnego widzenia, społecznego aspektu sprawy.
  Po ostatnim spotkaniu, które odbyło się w UG Słupno, strony przyjęły ambitne założenie, iż do końca bieżącego roku, wypracują ostateczne stanowiska.

  D.K.

  6-12-2011

  Przerwano impas w sprawie oświetlenia ulicznego w gminie Słupno
  Gmina Słupno porozumiała się z firmą ENERGA Oświetlenie Region Południe,          w sprawie zasad współpracy przy budowie i utrzymaniu infrastruktury oświetlenia ulicznego, przy drogach gminnych. Jest to duże osiągnięcie, po trwającym ponad rok impasie, którego skutkiem było wstrzymanie prac związanych z uruchamianiem nowych punktów oświetlenia ulicznego. 
  Samorządy skarżyły się na niejasne przepisy w tym temacie, dające pole do wykorzystywania pozycji monopolistycznej, przez spółki energetyczne. Spółki żądały przekazywania im na własność sieci wybudowanej przez gminy, a następnie pobierały opłaty za ich utrzymanie, dodajmy, nie szczególnie dbając o jakość tej usługi. Do tego typu działań zgłaszały zastrzeżenia regionalne izby rozrachunkowe, sprawujące nadzór nad księgowością samorządów. 
  Nowelizacja feralnych przepisów pozwoliła na unormowanie relacji pomiędzy samorządami a spółkami energetycznymi, czego przykładem jest gmina Słupno.

  O przyszłości gminnego oświetlenia ulicznego, w kontekście nowych rozwiązań technologicznych, możemy przeczytać na portalu wnp: http://www.wnp.pl/wiadomosci/154523.html 

  D.K.

  27-11-2011

  Zdjęcia z prac przy umacniania brzegu Wisły w sąsiedztwie ulicy Grabówka w Płocku


  D.K.

  24-11-2011

  Gratka dla miłośników tradycyjnej liturgii katolickiej
  W najbliższy piątek, w płockiej katedrze, zostanie odprawiona żałobna msza trydencka Requiem. Będzie to pierwsza w tym miejscu od 40 lat, msza żałobna w rycie trydenckim.

  Więcej informacji:

  D.K.

  24-11-2011

  Nowe zbiorniki PERN w Miszewku Strzałkowskim
  Kolejna dobra informacja dla gminy Słupno: PERN "Przyjaźń" rozpoczyna budowę dwóch zbiorników magazynowych, po 100 tys. m3 każdy, zlokalizowanych na terenie bazy magazynowej Plebanka, od strony Miszewka Strzałkowskiego. Oddanie do użytku, zaplanowano na drugą połowę 2013 roku. Daje to szanse gminie, na zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

  D.K.

  17-11-2011

  PKS czy KM - ciąg dalszy
  Portal Płock pisze o rozmowach, jakie toczą się pomiędzy Zarządem KM Płock a ościennymi gminami, opisując stanowisko Prezesa KM i reakcję gmin na zapowiadane podwyżki.


  D.K.

  14-11-2011

  Przebieg obrad Rady Gminy Słupno
  Na poniedziałkowym posiedzeniu, radni uchwalili m.in. stawki opłat za wodę z gminnych wodociągów, dla gospodarstw domowych, w kwocie 2 zł/m3; oraz za odprowadzane ścieki do kanalizacji gminnej, w kwocie 2,80 zł/m3. Uchwalono również stawki podatku od nieruchomości, z których najważniejsze to: od budynków mieszkalnych w wymiarze 0,70 zł/m2 oraz od gruntów w wymiarze 0,84 zł/m2

  Najważniejszym punktem obrad była debata i głosowanie nad projektem budżetu na 2012 rok. Po wprowadzeniu kilku poprawek do projektu, Rada przyjęła większością głosów, przedłożony przez Wójta projekt budżetu. Podsumowując, można nazwać przyjęty projekt, jako "budżet kompromisu" z licznymi zastrzeżeniami i wątpliwościami. Najwięcej zastrzeżeń zgłaszali nowi radni: Krzysztof Szałkowski i Andrzej Dzięgielewski oraz przewodniczący komisji budżetowej Zygmun Majewski i wiceprzewodniczący rady Dariusz Kępczyński.
  Szczególnej kontrowersje wzudził punkt w projekcie, dotyczący zadań inwestycyjnych. Równie spore kontrowersje wywołała dyskusja nad paragrafem dotyczącym planowanych wydatków na administrację gminnę a szczególnie płace w urzędzie. Radni Dzięgielewski i Szałkowski, wyliczyli że płace w urzędzie są mocno wywindowane, Wójt oponował, iż obliczenia radnych nie są właściwe. Wiceprzewodniczący Rady Kępczyński zgłosił wniosek o przedstawienie przez wójta, na najbliższym posiedzeniu, dokładnej informacji o zarobkach w administracji.

  W następnym punkcie obrad, radni odrzucili skargę na łamanie prawa wodnego przez wójta, złożoną przez p. Pęcherzewskiego.

  W innym punkcie obrad, radni jednogłośnie wyrazili pozytywną opinię, dla proponowanej przez wójta, umowy z płockim PKS na świadczenie usługi komunikacji autobusowej w gminie, w miejsce KM Płock.

  D.K.

  13-11-2011

  Sesja Rady Gminy w Słupnie
  W poniedziałek 14 listopada, odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Gminy Słupno.
  W porządku obrad znajdują się m.in.: przyjęcie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok oraz uchwalenie stawek podatków: od nieruchomości i rolnego.

  D.K.

  10-11-2011

  PKS czy KM?
  W najbliższych dniach władze Gminy Słupno rozstrzygną, która firma zajmie się obsługą transportu zbiorowego na terenie gminy, od stycznia 2012 roku. Temat ewentualnej zmiany przewoźnika wypłynął w związku zapowiedzią, ze strony KM Płock, drastycznego podniesienia cen swojej usługi. Do tej pory gmina Słupno dopłacała na rzecz KM kilkaset tysięcy złotych rocznie (w 2011 roku kwota ta sięgnie prawie 700 tys. złotych) - nie licząc biletów, które każdy pasażer kupuje sam.

  W sukurs gminie przyszedł PKS Płock (http://pksplock.com.pl/), który złożył zdecydowanie lepszą ofertę cenową. W swojej ofercie PKS m.in. zapewnił utrzymanie kursów autobusowych, realizowanych dotychczas na terenie gminy Słupno przez KM Płock.

  D.K.

  7-11-2011

  Nowa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej - po sąsiedzku w Białobrzegach gmina Bodzanów

  W sierpniu bieżącego roku, w sąsiedniej gminie Bodzanów, w miejscowości Białobrzegi (Białobrzegi sąsiadują z Wykowem - przyp. redakcji), rozpoczęła działalność nowa jednostka ochotniczej straży pożarnej. Wydarzenie jest o tyle istotne, iż jest to kolejna jednostka na newralgicznym obszarze potencjalnego zagrożenia powodziowego, na odcinku Wyszogród - Płock. 

  Link do informacji źródłowej: http://www.bodzanow.pl/ 

  W gminie Słupno, najbliżej Wisły, znajduje się jednostka OSP, zlokalizowana w Słupnie.
   
   
  D.K.

  3-11-2011

  Nowy "stary" Starosta
  Rada Powiatu Płockiego wybrała nowego Starostę, w miejsce wybranego do Sejmu, dotychczas pełniącego tę funkcję Piotra Zgorzelskiego. Od 26 października, będzie nim Michał Boszko, który piastował już tę funkcję w poprzednich kadencjach. Po przegranych wyborach do Senatu, powrócił na stanowisko starosty Powiatu Ziemskiego.
   
  Więcej informacji na stronie Starostwa:

  D.K.

  29-10-2011

  Kolejne unijne absurdy

  Jak informują media, Unia Europejska grozi Polsce karami za 
  niski współczynnik kanalizacji w skali kraju. Polsce zarzuca się brak realizacji ustaleń przedakcesyjnych, gdzie strona polska zobowiązała się do rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej w tym oczyszczalni ścieków i wód.

  Więcej na portalu samorządowym: 

  Fot. budowa kanalizacji w Borowiczkach-Pieńkach

  D.K.


  22-10-2011

  Lotnisko w Modlinie

  Posuwają się prace przy budowie, bardzo ważnego dla 
  naszego regionu, lotniska w Modlinie. Zakończenie prac  
  i oddanie do użytku portu lotniczego, planowane jest na II 
  kwartał przyszłego roku. Oczywiście pozostaje cały czas 
  aktualne pytanie, o infrastrukturę komunikacyjną do lotniska, 
  szczególnie pomiędzy Płockiem a Modlinem.

   
   
  D.K.

  19-10-2011

  Stawki podatków lokalnych na następnej sesji - relacja z posiedzenia Rady
  Na wniosek Wójta, zdjęto z poniedziałkowego porządku obrad punkt dotyczący wysokości stawek podatków lokalnych na 2012 rok.
   
  Rada uchyliła również uchwałę, oddającą w użytkowanie firmie Park Sport Sp. z o.o., gminnych gruntów w Starym Gulczewie.
   
  Sporo emocji wywołała debata w temacie realizacji inwestycji pod nazwą Arkadia Mazowiecka, która obejmuje budowę kanalizacji w miejscowościach: Borowiczki-Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo. Radny Kępczyński, relacjonując obrady komisji, której przewodniczy, poddał w wątpliwość prawdziwość informacji na temat zaawansowania prac. Z informacji przekazanej przez Urząd wynikało, iż z planowanych na całe zadanie 11 mln złotych, wydatkowano już ponad 9 milionów, co sugerowało podobne zaawansowanie w wykonanych pracach. Część radnych, Dariusz Kępczyński, Zygmunt Majewski i Elżbieta Kuchta, zakwestionowała te dane, opierając się na obserwowanym przez siebie, dość słabym postępie robót. Kierownik Referatu Inwestycji wyjaśniła, że w trakcie trwania inwestycji, zwiększono jej zakres, co spowoduje wzrost kosztów o ponad 1 milion, oraz że zostały wstrzymane płatności dla wykonawcy, do momentu wykonania przez niego wszystkich uzgodnionych w harmonogramie prac. Radny Kępczyński, w kontekście tej sprawy, zarzucił Wójtowi nierzetelne informowanie radnych, na co Wójt odpowiedział, iż też nie wiedział o tej sprawie (sic!).

  Redakcja

  14-10-2011

  W poniedziałek 17 października kolejna sesja Rady Gminy w Słupnie
  Najważniejszym tematem poniedziałkowych obrad Rady będzie punkt dotyczący przyszłorocznych stawek podatków gminnych,  w tym głównie podatku od nieruchomości.
  Cały program obrad jest dostępny na stronie: http://www.slupno.eu/index.php/pl/the-news/276-zaproszenie-na-sesj

  D.K.

  13-10-2011

  Widmo podatku katastralnego
  Kolejny już raz, w dyskursie publicznym, wraca kwestia podatku katastralnego. Jeden z ogólnopolskich portali opublikował materiał wskazujący, że politycy po cichu pracują nad wprowadzeniem katastru w naszym kraju.

  Zainteresowanych odsyłamy do lektury: http://www.fronda.pl/news/czytaj/tytul/podatek_15900

  D.K.

  11-10-2011

  Jak głosowano 9 października 2011 roku w gminie Słupno
  Frekwencja wyniosła - 49,73% do sejmu i 49,69% do senatu.
  Sejm
  Najwięcej głosów zdobyli: Julia Pitera z PO - 357 głosów, Woiciech Jasiński z PiS - 274.
  Najwięcej głosów oddano na partie: PO - 909 głosów; PiS - 682.
  Senat
  Najwięcej głosów: Michał Boszko z PSL - 795, Eryk Smulewicz z PO - 741.
   
  Dokładne dane można znaleźć na stronie PKW: http://wybory2011.pkw.gov.pl/wyn/140000/pl/141912.html#tabs-1
   
  D.K.

  Przed nami wybory, które poprzedzi cisza wyborcza

  Dla wszystkich zmęczonych zgiełkiem agitacji wyborczej, poszukujących ciszy, dedykujemy wiersz znanej poetki Lusi Ogińskiej

  D.K.

  30-09-2011

  "Janosikowe" na Mazowszu
  Sejmik Mazowiecki prowadzi walkę o zmianę ustawy o tzw. "janosikowym". W 2010 roku Mazowsze zwróciło do budżetu państwa, w ramach "janosikowego", 940 milionów z własnych dochodów podatkowych. Pieniądze te, zgodnie z ustawą, redystrybuowane są do biedniejszych województw.

  Więcej na temat kontrowersji w tej sprawie możemy przeczytać na stronie sejmiku: http://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,2888,mazowsze-a-janosikowe.html 

  Podobna sytuacja występuje w Gminie Słupno. W 2010 roku, z tytułu "janosikowego", Gmina Słupno odprowadziła do budżetu państwa kwotę 2,2 mln złotych, przy własnych dochodach z podatków w kwocie ok. 8 mln.

  D.K.

  28-09-2011

  Linia kolejowa przez Słupno - kiełbasa wyborcza czy realne plany?
  Nabiera rumieńców dyskusja nad projektem budowy linii kolejowej, łączącej Płock z Modlinem, biegnącej m.in. przez tereny gminy Słupno. Aktualnie sprawa znajduje się na etapie studium wykonalności.

  Wszystkich zainteresowanych szczegółami, odsyłamy na stronę projektu: http://www.wswmodlinplock.pl/

  D.K.

  23-09-2011

  Interpelacja radnego Andrzeja Banasiaka
  Poniżej publikujemy interpelację, naszym zdaniem słuszną, radnego Andrzeja Banasiaka w sprawie publikowania na gminnej stronie intrnetowej, protokołów z posiedzeń Rady Gminy.

  D.K.
   

  WÓJT GMINY SŁUPNO

  STEFAN JAKUBOWSKI

  za pośrednictwem

  PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY SŁUPNO

  ELŻBIETA KUCHTA

   INTERPELACJA

  Dotyczy:  Umieszczania protokołów, zapytań, wniosków i interpelacji na   

                    gminnej stronie internetowej.

   

  Wnoszę, aby na stronach internetowych naszej gminy zaczęły pojawiać się  

  dokumenty w/w.

   

  Uzasadnienie:

  Zdaję sobie sprawę, że protokoły te są dostępne w Urzędzie Gminy. Jednak wiele mieszkańców nie ma możliwości czasowych, aby w godzinach pracy urzędu  zapoznać się z nimi, dlatego korzystając z dobrodziejstw Internetu, mieszkańcy naszej Gminy bez problemu będą mogli być poinformowani o podejmowanych przez Radę działaniach, co z pewnością przyczyni się do lepszego zrozumienia pracy całej Rady Gminy.

  Ponadto lokalna społeczność nie uczestniczy w sesjach choć może. Mieszkańcy chcą  wiedzieć co piszą radni i w jakich sprawach oraz jakie otrzymują odpowiedzi.

  Upublicznienie takich informacji nie powinno stanowić problemu. Co prawda uchwały są umieszczane na gminnej stronie internetowej, ale to nie odzwierciedla pracy rady gminy na żywo.

   

  Chciałem podkreślić, że chodzi mi tylko o protokoły z posiedzeń sesji, nie komisji.

  Mając nadzieję na pomyślne rozpatrzenie mojej interpelacji,

  pozostaję z poważaniem 

  Andrzej Banasiak

  Radny Gminy Słupno  19-09-2011

  Gminny samochód dla uczniów niepełnosprawnych

  Wraz z początkiem nowego roku szkolnego, Gmina Słupno zakupiła nowy samochód, przystosowany do przewozu uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających na zajęcia do szkół specjalnych w Płocku. Aktualnie jest to 11 dzieci z terenu gminy, którym gmina ma ustawowy obowiązek zapewnić dowóz do szkoły
  .   
  D.K.

  15-09-2011

  Programy profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Słupno
  We wrześniu br. startują dwa programy profilaktyki zdrowotnej, dla mieszkańców gminy Słupno, finansowane przez Urząd Gminy.
  Szczegółowe informacje, można znaleźć pod adresem:

  D.K.

  14-09-2011

  Problemy mieszkańców z osiedla Młynarska w Słupnie
  Część mieszkańców osiedla Młynarska w Słupnie, narzeka na uciążliwość związaną z hałasem powodowanym przez autobusy komunikacji miejskiej. Zwrócili się w tej sprawie do Urzędu Gminy, a gdy nie otrzymali oczekiwanej pomocy, poruszyli tę sprawę na Portalu Płock. Przy okazji wypłynęła kwestia uzasadnienia ekonomicznego, dla wielości kursów autobusu nr 12.


  D.K.

  12-09-2011

  Plany rozwojowe największego płatnika podatku w gminie Słupno
  Prezes PERN Przyjaźń Robert Soszyński zapowiada kolejne inwestycje na terenie bazy Plebanka w Cekanowie. Do 2016 roku mają być zbudowane cztery zbiorniki po sto tysięcy metrów sześciennych każdy.
  Inwestycja będzie miała wpływ na bezpieczeństwo energetyczne państwa. Jednocześnie, z rozwoju potentata naftowego, cieszy się gmina Słupno, dla której oznacza to wzrost wpływu płatności z tytułu podatków.
   
  Więcej na temat planów rozwojowych PERN, na stronie portalu wnp.pl:
   
  D.K.

  6-09-2011

  Rok szkolny 2011/12 w gminie Słupno

  W roku szkolnym 2011/12 w szkołach podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Słupno, uczyć się będzie 491 uczniów, z czego w: SP Liszyno 43 uczniów, SP Słupno 177, SP Święcieniec 84; do gimnazjum uczęszczać będzie 187 gimnazjalistów.
  Średnia liczba uczniów szkół podstawowych na klasę wynosi 16, natomiast w gimnazjum 21 gimnazjalistów na oddział. Do klas pierwszych zapisano 17 sześciolatków.
   
  Imponująco zapowiada się frekwencja w przedszkolu, gdzie rodzice zapisali 173 dzieci, z czego: 36 sześciolatków, 51 pięciolatków, 43 czterolatków, 41 trzylatków i 2 dwulatków.
   
  Do dla uczniów dojeżdżających do szkół uruchomiono trzy trasy autobusów szkolnych. Rozkłady jazdy autobusów szkolnych są dostępne pod adresem:
  D.K.

  2-09-2011

  Skarga na Wójta odrzucona przez Radę
  Na posiedzeniu w dniu 29.08, Rada Gminy Słupno odrzuciła skargę na wójta, głosami: 13 za odrzuceniem, 1 wstrzymujący się. Przedmiotem skargi było nadużycie władzy przez Wójta.

  D.K.

  2-09-2011

  Łoś w Borowiczkach-Pieńkach
  Od kilku już miesięcy, w okolicach Borowiczek-Pieniek, można spotkać łosia. Zwierz przechadza się po okolicznych łąkach lub poboczach dróg, zaglądając czasami do zagród. Ostatnio spacerował wzdłuż ulicy Piastowskiej. 
  Poniżej kilka zdjęć:

   
  (Fot. E. Szczypniewska)

  D.K.

  27-08-2011

  W poniedziałek kolejna sesja Rady Gminy w Słupnie
  W najbliższy poniedziałek 29 sierpnia o godz. 9.00, odbędzie się kolejna sesja Rady.
  W jej programie znajduje się punkt (pkt 8 p.pkt t) dotyczący skargi jednego z obywateli na działalność Wójta oraz pracownika urzędu gminy. O sprawie tej informowaliśmy w aktualnościach, w dniu 9-08-2011 pt. "Kontrowersje wokół informacji o zasięgu zagrożenia powodziowego w Słupnie", cytując wypowiedź na jednym z płockich portali:
  http://www.portalplock.pl/pl/334_informacje/120_czy_w_slupnie_demonizuje_sie_zagrozenie_powodziowe.html


  Z programem obrad można się zapoznać na stronie:
  http://www.slupno.eu/index.php/pl/the-news/257-zaproszenie-na-sesj

  D.K.

  26-08-2011

  Pielgrzymka do Słupna
  W najbliższą sobotę, 27 sierpnia, wyrusza kolejna już pielgrzymka z Płocka do Słupna, organizowana przez Akcję Katolicką Diecezji Płockiej.
  Pielgrzymi wyruszą spod Katedry o godzinie 9.00, zdążając na Mszę św. w Kościele św. Marcina w Słupnie o 13.30.
  Dokładne informacje możemy znaleźć tu: 

  D.K.

  24-08-2011

  Trwa poszerzanie zjazdu do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupnie

  Po interwencji rodziców, wójt i rada podjęli decyzję o poszerzeniu zjazdu z ul. Kościelnej do szkoły podstawowej i gimnazjum w Słupnie, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na stromym zjeździe. Rodzice narzekali na duże zagrożenie, szczególnie w okresie zimowym. Jako potwierdzenie obaw, podawano przypadek kolizji kierowanego przez jednego z rodziców samochodu osobowego z autobusem. 
  Przebudowa zjazdu obejmuje poszerzenie oraz złagodzenie zjazdu. Przewidywany termin zakończenia prac, to 31 sierpnia.

  D.K.

  19-08-2011

  Droga łącząca Bielino z Rydzynem zamknięta dla ruchu do końca miesiąca

  W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w Bielinie, wykonywana jest aktualnie przepompownia, umiejscowiona w skrzyżowaniu dróg Bielino-Rydzyno. Prace te spowodowały konieczność zamknięcia dla ruchu drogi prowadzącej do Rydzyna. Przywrócenie przejazdu przewidywane jest na 1 września br.

  D.K.

  16-08-2011

  KorkoNET na płockich skrzyżowaniach
  Na stronie Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku można uzyskać dostęp do podglądu z kamer, na główne  płockie skrzyżowania. Funkcjonalność ta pozwala wszystkim, poprzez Internet, na ewentualne sprawdzenie drożności głównych szlaków komunikacyjnych.


  D.K.

  9-08-2011

  Kontrowersje wokół informacji o zasięgu zagrożenia powodziowego w Słupnie
  Z informacji umieszczonych na jednym z płockich portali wynika, że prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie nadużycia władzy przez wójta i pracowników UG. Dokładnie chodzi o sposób informowania potencjalnych nabywców działek o zasięgu obszaru określanego jako teren zagrożony powodzią.

  D.K.

  5-08-2011

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w gminie Słupno
  W dniu 17 sierpnia br. będzie przeprowadzona nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, na terenie gminy Słupno. 
  Szczegóły dotyczące zbiórki możemy przeczytać na stronie: 

  D.K.

  3-08-2011

  "Pozory mylą, dowód nie" - pochwała w lokalnej prasie dla Słupna
  Gmina Słupno przystąpiła do programu edukacyjnego pt. "Pozory mylą, dowód nie". Celem programu jest zapobieganie procederowi sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

  D.K.

  2-08-2011

  Pogotowie przeciwpowodziowe
  W powiecie płockim ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe dla gmin nadwiślańskich, związane z podwyższonym stanem wody w Wiśle. Obowiązuje od dzisiaj tj. 2 sierpnia do odwołania.

  D.K.

  30-07-2011

  Hotspoty dają dostęp do darmowego internetu wszystkim mieszkańcom
  Coraz częściej gminy decydują się na uruchamianie darmowych punktów dostępu do internetu zwanych hotspotami.
  Informacje na ten temat publikuje portal samorządowy: 

  D.K.

  30-07-2011

  Rozpoczął się nabór do projektu "www.e-slupno.eu" 
  Do 12 sierpnia br mieszkańcy gminy Słupno mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w projekcie "www.e-slupno.eu". Głównym zadaniem projektu jest umożliwienie dostępu do internetu, wyłonionej w drodze naboru, wąskiej grupie osób.
  Projekt w 50% będzie finansowany z budżetu gminnego w kwocie ok. 750 tys. zł.
  Projekt został przyjęty do realizacji przez poprzednią Radę Gminy, wzbudzając kontrowersje podczas debaty. Przeciwnikiem wprowadzenia tego zadania był m.in. radny Kępczyński twierdząc, że jest ono zbyt drogie w stosunku do efektów jakie może przynieść, gdyż kierowane będzie tylko do wybranej, wąskiej grupy osób.
   
  Informacje o naborze są dostępne na stronie: http://www.slupno.eu/images/pdf/nabor-poig8-3.pdf

  Redakcja

  24-07-2011

  Prezydent podpisał ustawę "śmieciową"
  Prezydent Komorowski podpisał 15 lipca ustawę, regulującą zasady gospodarki odpadami komunalnymi. 
  W myśl nowej ustawy, to samorząd lokalny będzie odpowiadał za zarządzanie odpadami, organizując cały system wywozu śmieci.
  Ustawa wejdzie w życie od stycznia 2012 roku, przy czym, dla niektórych rozwiązań zastosowano jeszcze okresy przejściowe.
  Więcej na ten temat możemy przeczytać na portalu wnp.pl: http://www.wnp.pl/wiadomosci/145930.html

  D.K.

  20-07-2011

  Rozstrzygnięto konkurs na Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Słupnie
  Powołana przez Wójta komisja konkursowa, wybrała na stanowisko dyrektora gminnego przedszkola, pełniącą do tej pory tę funkcję, panią Ewę Stańczak.
  Pani Ewa Stańczak była jedyną osobą, która zgłosiła się do konkursu.
   
  (fot. nowy budynek przedszkola - widok od strony szkoły podstawowej)
  D.K.

  17-07-2011

  Grabówka będzie gotowa na koniec sierpnia
  Płocki Ratusz poinformował, iż z końcem sierpnia br. zostanie oddana do użytku ulica Grabówka. Aktualnie rozpoczyna się ostatni etap prac remontowych, związanych z położeniem nowej nawierzchni. 
   
  Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta:
  http://www.ump.pl/main.php?cid=akt&iid=2775

  D.K.

  15-07-2011

  Sesja rady gminy
  Na najbliższy poniedziałek (18.07) zaplanowano posiedzenie Rady Gminy w Słupnie. 
  Program posiedzenia jest dostępny pod adresem: http://www.slupno.eu/images/pdf/powiadomienie2.pdf

  D.K.

  13-07-2011

  Skutki e-myta dla samorządów
  Wprowadzenie systemu e-myta spowoduje wzrost kosztów transportu zbiorowego, np. komunikacji miejskiej. Szacuje się, że koszty za wozokilometr mogą wzrosnąć nawet o 5%.
  Więcej na ten temat, na portalu samorządowym: http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/,19606.html

  D.K.

  11-07-2011

  Osoby pracujące, pobierające jednocześnie emeryturę, utracą taką możliwość
  W związku z rozporządzeniem ministra pracy, od 1 października br., osoby zatrudnione otrzymujące wynagrodzenie, nie będą mogły pobierać emerytury. Aby zachować emeryturę, powinny do końca czerwca wypowiedzieć umowę o pracę. Dla tych, którzy nie zdążyli w terminie złożyć wypowiedzenia, pozostaje jeszcze możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron. 
  Więcej informacji na portalu wnp.pl: http://www.wnp.pl/wiadomosci/145138.html
   
  Pod datą 10.12.2010 pisaliśmy o pobieraniu przez Wójta emerytury wraz z pensją. Aktualizujemy, iż zgodnie z powyższą informacją, od 1 października br. sytuacja ta ulegnie zmianie. 

  D.K.

  6-07-2011

  Budowa Pasażu Nadwiślańskiego w Wykowie
  Trwają prace przy budowie pasażu nadwiślańskiego w Wykowie. Będzie to droga biegnąca wzdłuż wału wiślanego, wzmacniająca jednocześnie jego konstrukcję. Jest to zadanie o wartości ok. 1,8 mln złotych, obejmujące m.in. budowę nawierzchni jezdni, oraz oświetlenia.
   
  D.K.

  4-07-2011

  Bezpieczeństwo dla pieszych

  Pod datą 14.03. informowaliśmy w Aktualnościach o zadaniu inwestycyjnym, realizowanym wspólnie przez Gminę i Powiat, dotyczącym przebudowy drogi powiatowej, na odcinku od połączenia z drogą krajową nr 62 do ul. Klonowej (kierunek na Bodzanów). Projekt zakładał budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz położenie nowej nawierzchni asfaltowej. Zadanie było realizowane ze środków Gminy Słupno i Starostwa Powiatowego, w stosunku 50%:50%.
  Obecnie inwestycja ta jest już oddana do użytku. Tym samym zniknął problem mieszkańców t.zw. górnego Słupna, którzy narzekali na trudności w dotarciu do centralnej części miejscowości. Inwestycji towarzyszyła kontrowersja, związana z zaprojektowanym przejściem dla pieszych, przez bardzo niebezpieczną dla przechodniów, drogę krajową. Problem po części rozwiązano, budując wysepki na pasach. Niestety, zabrakło jeszcze jednej wysepki, na wysokości kościoła i GOPS, aby pieszy mógł wrócić na północną stronę drogi krajowej. 
  fot. nowe przejście dla pieszych z wysepką, na drodze krajowej nr 62.


  fot. droga krajowa przed wybudowaniem wysepki

  Całe zamieszanie z koniecznością skierowania pieszych najpierw na jedną a później z powrotem, na druga stron krajówki, wynika ze zbyt wąskich rozmiarów mostu przez Słupiankę. Chodnik po prostu nie zmieścił się po tej stronie, po której z kierunku Bodzanowa był prowadzony i jedynym wyjściem było przerzucenie go na przeciwną stronę drogi krajowej. 

  D.K.

  3-07-2011

  Festyn gminny
  Dzisiaj od godziny 14.00, na stadionie Wykowie, rozpocznie się doroczny festyn gminny.
  Organizatorem festynu jest Urząd Gminy w Słupnie. W programie znajdują się m.in. zawody strażackie o puchar Wójta oraz występy artystyczne. Gwiazdą tegorocznego festynu będą Skaldowie, którzy rozpoczną swój koncert o godzinie 18.00.

  Szczegółowy program znajduje się na stronie Urzędu, pod adresem: http://www.slupno.eu/index.php/pl/tm-aktualnosci   (fot. Stadion w Wykowie, przed rozpoczęciem festynu)

  D.K.

  29-06-2011

  Ruszyła budowa Orlika w Liszynie
  Wraz z rozpoczęciem wakacji, rozpoczęły się również prace przy budowie boiska Orlik na terenie Szkoły Podstawowej w Liszynie.
  Będzie to pierwszy tego typu obiekt sportowy w gminie Słupno.
  Szczegóły projektu możemy znaleźć na BIP pod liczbą porządkową 8: http://ugslupno.bip.org.pl/?tree=133
  Przetarg rozstrzygnięto na kwotę ok 1,1 mln złotych. Zadanie będzie finansowane, do 1 mln, ze środków: rządowych, wojewódzkich i gminnych - każda ze stron po 1/3. Pozostałe 100 tys. zł z budżetu gminy.
  Zasady finansowania Orlików są opisane m.in.tu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Orlik_2012  D.K.

  28-06-2011

  Absolutorium dla Wójta
  Podczas wczorajszego posiedzenia, radni, jednogłośnie, udzielili absolutorium Wójtowi gminy, przyjmując jednocześnie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok. Podczas głosowania, przedstawiciele rady podkreślili rekordowe wyniki budżetu po stronie dochodów jak i wydatków inwestycyjnych. Radny Kępczyński przypomniał zaangażowanie wójta w pozyskiwanie funduszy z zewnętrznych źródeł finansowania na realizację najważniejszych inwestycji, wyrażając również swoje uznanie dla pracowników referatu inwestycji i referatu finansowego na czele ze skarbnikiem. Odnosząc się do sprawozdania budżetowego podziękował wójtowi za dotrzymanie obietnicy redukcji wydatków w dziale Administracja publiczna, które zostały wykonane o ponad 200 tysięcy mniej w stosunku do planu - był to jeden z punktów, na który Radny zwracał uwagę przy konstruowaniu budżetu.
  Natomiast radny Majewski, gratulując wójtowi rekordowego wykonania budżetu, podkreślił udział radnych w jego konstruowaniu i realizacji, przypominając o presji jaką radni wywierali na wójta, zachęcając do szukania sposobów na pozyskanie funduszy unijnych i wskazując zadania inwestycyjne do realizacji.
  Wójt Stefan Jakubowski podziękował Radzie za udzielone absolutorium oraz pomoc w realizacji tak wielu ważnych dla mieszkańców inwestycji. Podziękował również pracownikom, zaangażowanym w wielorakie przedsięwzięcia, realizowane w rekordowym dla budżetu 2010 roku.

  Redakcja

  26-06-2011

  Sesja Rady Gminy w Słupnie
  W poniedziałek 27 czerwca odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy w Słupnie. W programie posiedzenia znajduje się m.in. głosowanie absolutorium dla Wójta w kontekście wykonania budżetu za 2010 rok.
  Pełen program obrad znajduje się na stronie Urzędu, pod adresem:

  D.K.

  24-06-2011

  Wójt rozpisał konkurs na dyrektora Samorządowego Przedszkola w Słupnie
  Wójt Słupna ogłosił konkurs na dyrektora, jedynego jak na razie, przedszkola w Słupnie. Termin składania ofert ubiega 5 lipca br.
  Przypomnijmy, iż od nowego roku szkolnego, przedszkolaki z gminy Słupno, będą uczęszczać do przedszkola samorządowego, w nowo wybudowanym obiekcie przy ulicy Kościelnej w Słupnie. Nowy budynek może pomieścić do 170 dzieci.

  D.K.

  21-06-2011

  PERN planuje rozbudowę "Plebanki"
  Prezes PERNu zapowiada kolejne inwestycje w rozbudowę zbiorników magazynowych w podpłockiej Plebance. Z naszych informacji wynika, iż rozbudowa Plebanki może się wiązać z koniecznością pozyskania nowych terenów, głównie w sołectwie Miszewko Strzałkowskie.
  Na temat zapowiedzianej rozbudowy możemy przeczytać na portalu wnp.pl: http://www.wnp.pl/wiadomosci/142907.html  

  D.K.

  15-06-2011

  Dni Patrona Szkoły - fotorelacja
  W dniu 14 czerwca br., w Szkole Podstawowej w Słupnie im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego, miały miejsce obchody Dni Patrona Szkoły. 
  O godzinie 8.15 w kościele parafialnym w Słupnie, została odprawiona uroczysta Msza święta.
  Następnie uczniowie oraz zaproszeni goście obejrzeli inscenizację, przedstawiającą posługę Arcybiskupa, oraz jego męczeństwo i śmierć.
  Oprawę muzyczną przedstawienia wykonał chór szkolny.
  Kolejnym punktem obchodów, było otwarcie wystawy poświęconej Błogosławionemu Męczennikowi, której wspólnie dokonali: ks. dr Stefan Cegłowski Dyrektor Muzeum Diecezjalnego oraz Wójt Gminy Słupno Stefan Jakubowski.
  Na wystawie prezentowane były eksponaty ze zbiorów szkolnych oraz okolicznych mieszkańców. Jednak największa ich część pochodziła ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego, wypożyczonych specjalnie na tę okazję.
   
  Na temat zgromadzonych zbiorów oraz życiorysu Arcybiskupa, gościom wystawy, opowiadał ks. Stefan Cegłowski. 
  Również dyrektor szkoły, pan Jerzy Ogonowski, opowiedział swoje osobiste doświadczenie, związane z osobą patrona szkoły. Mówił on o tym, iż pochodzi z sąsiedniej parafii, w której urodził się i był ochrzczony arcybiskup Nowowjejski, również przeprowadził się do Płocka i teraz pełni funkcję dyrektora, w szkole noszącej imię arcybiskupa Nowowjejskiego. 
  Zakończeniem spotkania były wspólne rozmowy uczestników przy herbacie i w serdecznej atmosferze.

  Wśród zaproszonych gości byli: przedstawiciele Rady Gminy: Elżbieta Kuchta - Przewodnicząca Rady, Dariusz Kępczyński - Wiceprzewodniczący Rady, Zbigniew Dziecinny - Przewodniczący Komisji Oświaty, Stanisława Jaroszewska Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Jerzy Pęcherzewski - Komisja Oświaty;
  przedstawiciele Urzędu Gminy: Stefan Jakubowski - Wójt, Leonarda Luśniewska - Z-ca Wójta, Magdalena Bogucka - Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Joanna Ziółkiewicz.

  Jako współorganizatorzy, zaszczycili swoją obecnością: ksiądz proboszcz Marek Zaborowski, ksiądz dyrektor Stefan Cegłowski, ksiądz wikary Andrzej Pieńdyk.

  D.K.

  13-06-2011

  Trwa remont ul. Grabówka
  Trwa remont ulicy Grabówka, z której korzystało wielu mieszkańców gminy Słupno. Wstępny termin zakończenia prac, to koniec sierpnia br.
  Poniżej zdjęcia z budowy.

  D.K.

  8-06-2011

  W dniach 8-9 czerwca br. przerwy w dostawie wody dla mieszkańców południowej części gminy
  W związku z pracami przy budowie kanalizacji w Liszynie,   w dniach 8-9 czerwca zaistniała konieczność 
  kilkugodzinnego (8.30-13.00) wyłączenia wodociągu zaopatrującego mieszkańców miejscowości:      
  Borowiczki-Pieńki ulica Piastowska i przyległe, Liszyno od ulicy Wawrzyńca Sikory do ul. Królowej Jadwigi włącznie oraz Wykowo.

  D.K.

  7-06-2011

  Zapowiedź zmian w finansowaniu gminnych programów profilaktyki zdrowotnej
  Resort zdrowia przygotowuje nową ustawę o zdrowiu publicznym, gdzie przewiduje się m.in. zobowiązanie Narodowego Funduszu Zdrowia, do przekazywania z własnego budżetu środków na programy profilaktyczne, np. dla samorządów.
  Więcej na ten temat pisze portal samorządowy: http://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/,17613.html
   
  O programach profilaktyki zdrowotnej w naszej gminie, pisaliśmy w Aktualnościach pod datą 19-03-2011.

  D.K.

  3-06-2011

  Festyn gminny w Wykowie
  3 lipca bieżącego roku, na stadionie w Wykowie, odbędzie się doroczny festyn, organizowany przez Urząd Gminy Słupno , podczas którego m.in. zostaną rozegrane zawody strażackie o puchar Wójta Gminy Słupno.

  D.K.

  31-05-2011

  Prezydencki projekt zmiany ustawy samorządowej
  Trwa dyskusja nad prezydenckim projektem ustawy samorządowej. Znalazły się w nim nowe, raczej kontrowersyjne, rozwiązania. Jednym z nich jest Fundusz Inicjatyw Lokalnych, który ma pozwolić mieszkańcom na materialne wspieranie przedsięwzięć rozwojowych w ich okolicy. W projekcie kładzie się również nacisk na szerszą konsultację ze społecznością lokalną, w podejmowaniu przez władze samorządowe, ważnych decyzji.

  Więcej możemy przeczytać na portalu samorządowym: 

  D.K.

  Nowe przepisy dla rowerzystów
  Od 21 maja obowiązuje nowe przepisy, dotyczące ruchu rowerowego. Zmiany ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów oraz na zachętę do korzystania z tego środka lokomocji.
  Więcej możemy przeczytać na portalu wnp.pl: http://www.wnp.pl/wiadomosci/140748.html

  D.K.

  27-05-2011

  Dyskusja o rozbudowie budynku posterunku policji w Słupnie
  Na dzisiejszej sesji Rady Gminy w Słupnie, wójt przedstawił swój zamiar rozbudowy budynku posterunku policji w Słupnie, pomimo wycofania się komendy miejskiej z porozumienia o zwiększeniu etatów (pisaliśmy o tym pod datą 9-05-2011) poprzez przeniesienie do Słupna posterunku z Radzanowa. Wójt motywował swoją decyzję wydanymi już środkami w kwocie 50 tys. złotych na projekt oraz chęcią uporządkowania i upiększenia centrum Słupna.

  Przeciwny temu pomysłowi był wiceprzewodniczący rady Dariusz Kępczyński, mówiąc, iż w sytuacji odstąpienia komendy miejskiej od reorganizacji posterunków i pozostawienia posterunku w Słupnie na dotychczasowych zasadach, nie ma potrzeby angażowania ekstra środków w kwocie ok. 600 tys. złotych na rozbudowę tego budynku, gdyż są pilniejsze zadania, które zostały odłożone w czasie właśnie ze względu na brak środków. Jako przykładowe wymienił: budowa drogi do przystani jachtowej w Liszynie, remont drogi w Rydzynie, budowa dróg w Nowym Gulczewie, konserwacja dróg gminnych i poboczy. Nadmienił również, że budżet gminy jest już wystarczająco napięty i należy unikać kolejnych, nieplanowanych, wydatków.

  D.K.

  26-05-2011

  Prasa lokalna o wycieczce radnych do Petersburga
  Na portalu plocek.pl ukazał się artykuł, opisujący sprawę wyjazdu radnych ze Słupna do Petersburga. Jest tam kilka "smaczków", które polecamy uwadze naszych czytelników.
  Tekst znajduje się pod adresem:

  D.K.

  25-05-2011

  Drobne ogłoszenia na naszej stronie
  Drodzy Czytelnicy, zachęcamy Was do korzystania z funkcjonalności Drobne ogłoszenia mieszkańców gminy Słupno . Pojawiły się tam już pierwsze ogłoszenia od naszych mieszkańców, które, mamy nadzieję, będą dobrą zachętą dla Państwa. :-)

  D.K.

  25-05-2011

  W tym tygodniu kolejna sesja Rady Gminy w Słupnie
  27 maja br. w sali obrad Urzędu Gminy, odbędzie się sesja Rady Gminy w Słupnie. Początek obrad godzina 9.00.
  Przypominamy, iż obrady są otwarte i każdy mieszkaniec gminy ma prawo w nich uczestniczyć.

  D.K.

  24-05-2011

  Wodociągi Płockie wycofują się z darmowych limitów wody dla mieszkańców Borowiczek-Pieniek
  W ostatnim czasie, mieszkańcy Borowiczek-Pieniek, którzy są zaopatrywani w wodę przez Wodociągi Płockie, otrzymali zawiadomienie o wycofaniu się Wodociągów z darmowych limitów dla dostarczanej wody pitnej, od 1 lipca br.
  Do tej pory, na mocy wcześniejszych postanowień wojewody płockiego, część mieszkańców tej miejscowości, znajdujących się w obrębie leja depresyjnego, zaopatrywana była w darmową wodę na zasadzie rekompensaty, w związku z funkcjonowaniem na ich terenie studni głębinowych.
   
  Zarząd wodociągów, opiera swoją decyzję na zmianie sytuacji prawnej, wynikającej z rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego, które znosi nałożony wcześniej na Wodociągi obowiązek.
   
  Dla zainteresowanych adres strony Wodociągów Płockich: http://www.wodociagi.pl/artykul/woda

  D.K.

  20-05-2011

  Radni z gminy Słupno zwiedzają Petersburg - "naród pije szampana ustami swoich przedstawicieli"
  Zgodnie z podjętą wcześniej decyzją (1 przeciw - 14 za), radni gminy Słupno wyjechali na wycieczkę turystyczną do Petersburga, finansowaną w 50% z budżetu gminy. W wycieczce uczestniczą również sołtysi i pracownicy urzędu gminy. Czas trwania wycieczki 19-22 maja.
  Zamiar wyjazdu radnych na wycieczkę, stał się przedmiotem dyskusji na forum rady, pomiędzy radnym Kępczyńskim - przeciwnikiem wyjazdów za gminne pieniądze, i zwolennikami takich rozwiązań, przeważającymi w radzie gminy. Sprawa odbiła się również echem w prasie lokalnej:  http://www.plocek.pl/pl,84,234,wycieczki-radnych-za-kase-gminy,,news,4426,,1,plock
   
  Wszystkich chętnych do odbycia wirtualnej wycieczki z radnymi, odsyłamy np. tu:

  Redakcja

  17-05-2011

  Mija rok od powodzi, która dotknęła również naszą gminę
   
  (fot. przerwana zapora na Słupiance w Słupnie)

  Pokłosiem doświadczeń powodziowych z zeszłego roku, jest nowelizacja ustawy Prawo wodne. Nakłada ona nowe obowiązki na Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz samorządy. KZGW jest zobowiązany do opracowania oceny ryzyka powodziowego oraz map obszarów zagrożonych, natomiast samorządy będą miały obowiązek uwzględnienia tych obszarów w swoich planach zagospodarowania przestrzennego. Konsekwencją takich rozwiązań będą m.in. ograniczenia w dysponowaniu przez właścicieli nieruchomości swoją własnością, co wzbudza duże kontrowersje.
  Więcej na ten temat możemy przeczytać na portalu samorządowym:
   
  (fot. zalana droga Liszyno-Wykowo)


  D.K.

  13-05-2011

  Wystawa zwierząt hodowlanych w Sierpcu
  W najbliższą niedzielę, odbędzie się w Sierpcu regionalna wystawa zwierząt hodowlanych. W programie, oprócz pokazów i konkursów, znajdują się również imprezy towarzyszące.

  D.K.

  12-05-2011

  14-go maja bezpłatna zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych dla mieszkańców gminy Słupno
  Pełna informacja o zbiórce pod adresem: http://www.slupno.eu/images/pdf/zbiorka.pdf

  D.K.

  11-05-2011

  Przedszkole "Niezapominajka" w Słupnie
  Na wniosek Rady Pedagogicznej Samorządowego Przedszkola w Słupnie, placówka ta otrzyma wdzięczne imię "Niezapominajka".
  Jak już wcześniej informowaliśmy, od września br. przedszkole samorządowe zostanie przeniesione do nowego budynku, przy ulicy Kościelnej w Słupnie. Nowy obiekt będzie mógł pomieścić 170 dzieci. Dotychczasowe pomieszczenia przedszkola, po części, zostaną zaadoptowane na potrzeby Urzędu Gminy i Poczty Polskiej.

  D.K.
  Fot. budowa nowego budynku przedszkola, w sąsiedztwie SP w Słupnie.

  10-05-2011

  Wodniacy w gminie Słupno przygotowują się do otwarcia sezonu
  Na 14 maja Stowarzyszenie Wodniaków Gminy Słupno "Flis" zaplanowało uroczyste otwarcie sezonu. Uroczystość odbędzie się na terenie stanicy w Liszynie. Stanica usytuowana jest nad zalewem, będącym pozostałością po starym korycie Wisły, z wąskim ujściem do głównego nurtu rzeki. Okolica urzeka swym pięknem, bogactwem natury, nadbrzeżnymi gęstwinami roślin, praktycznie dziko płynącą rzeką i ciszą.
  Dojazd samochodem do stanicy jest możliwy z dwóch kierunków: przez miejscowość Rydzyno (jedziemy cały czas główną drogą, która kończy się przy stanicy) oraz od miejscowości Liszyno (skręcamy w stronę Wisły w drogę ułożoną z płyt betonowych). Rowerzyści mogą dojechać jeszcze dodatkowym traktem, biegnącym po wale.
  Teren, na którym znajduje się stanica, jest własnością Gminy i został wydzierżawiony Stowarzyszeniu na kolejne 3 lata. Jest to obiekt ogólnodostępny, pod warunkiem przestrzegania regulaminu. W sezonie istnieje możliwość wypożyczenia kajaków, które zakupiła Gmina na cele rekreacyjne. Stowarzyszenie, w trakcie trwania sezonu wodniackiego, organizuje różne kursy oraz imprezy.

  D.K.

  9-05-2011

  Policja wycofała się z zamiaru zamykania nieefektywnych posterunków w gminach
  Otrzymaliśmy informację, iż Komenda Wojewódzka Policji, odstąpiła od zamiaru zamykania nieefektywnych posterunków w części gmin naszego powiatu, który zmierzał do powoływania jednostek o pełnym składzie, obsługujących większy teren, dwóch lub więcej gmin. Tym samym upadła koncepcja usytuowania w Słupnie posterunku, obsługującego gminy: Słupno i Radzanowo. Pisaliśmy o tym w Aktualnościach pod datą 17 i 21.02.2011.

  D.K.

  6-05-2011

  Zarobki w administracji samorządowej
  Jak podaje portal wnp.pl wzrosło zatrudnienie oraz zarobki w administracji samorządowej.
  Zatrudnienie wzrastało głównie w związku z zatrudnianiem przez samorządy, pracowników interwencyjnych. Natomiast płace wzrastały najszybciej w urzędach marszałkowskich.
  Więcej informacji na wnp.pl: http://www.wnp.pl/wiadomosci/139138.html

  D.K.

  2-05-2011"
  "Arkadia Mazowiecka" - utrudnienia w ruchu w związku z budową kanalizacji
  W miejscowościach: Borowiczki-Pieńki ul. Słowiańska, Bielino i Liszyno, występują utrudnienia w ruchu, związane z budową kanalizacji sanitarnej dla południowej części gminy Słupno. Jest to aktualnie największe przedsięwzięcie inwestycyjnie w gminie Słupno. Docelowo, w zakresie zadania pod nazwą "Arkadia Mazowiecka", wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców czterech miejscowości: Borowiczki-Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo.

  Szczegółowy opis zadania, znajduje się na stronie UG Słupno: http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/schemat_zaproj_ks_bor_pienki_bielino_liszyno.pdf
  Ogłoszenie dotyczące bieżącej realizacji zadania: http://www.slupno.eu/images/pdf/inwestycje.pdf

  D.K.

  29-04-2011

  Park-Sport Sp. z o.o. może użytkować tereny po PGR Gulczewo
  Na sesji w dniu 27 kwietnia br. rada podjęła uchwałę o oddaniu w użytkowanie terenów w obrębie PGR Gulczewo, dla Spółki Park-Sport z Płocka w celu budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych. Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Park-Sport, w użytkowanie oddane będą 2 hektary terenu należącego do gminy, przy terminie użytkowania 20 lat.

  D.K.

  28-04-2011

  Kodeks etyki pracowników Urzędu Gminy w Słupnie
  Pod koniec minionego roku, wójt gminy Słupno, wprowadził w drodze rozporządzenia kodeks etyki, dla podległych mu pracowników. Dokument ten, wyznacza zasady oraz standardy postępowania dla pracowników zatrudnionych w administracji gminnej.
  Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi zasadami etyki urzędnika gminy Słupno, odsyłamy do materiału źródłowego, na stronie Urzędu: http://www.slupno.eu/images/pdf/kodeks.pdf

  D.K.

  26-04-2011

  Posiedzenie Rady Gminy Słupno
  W dniu 27 kwietnia br., o godzinie 9.00, w sali obrad Urzędu Gminy Słupno, odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Gminy. W programie obrad znalazły się m.in. tematy:  nadanie imienia Szkole Podstawowej w Święcieńcu (im. Małego Powstańca); oddanie w użytkowanie firmie Park Sport, terenów gminnych w obrębie PGR Gulczewo z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno-sportową; wysłuchanie informacji dotyczącej wniosków mieszkańców gminy, zgłaszanych podczas zebrań sołeckich.
  Szczegółowy program obrad znajduje się na stronie Urzędu Gminy.

  D.K.

  26-04-2011

  Nabór pracowników do prac melioracyjnych
  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie oddział w Płocku, rozpoczyna w maju br. nabór do prac, przy konserwacji urządzeń melioracji podstawowej, na terenie gminy Słupno.
  Szczegółowych informacji można uzyskać w Dziale Utrzymania Wód i Urządzeń Melioracji Podstawowych, pod telefonem: (24) 269-79-85; lub poprzez pocztę internetową: ekp.plock@interia.pl; strona internetowa: http://www.warszawa.wzmiuw.gov.pl/start.html

  (fot.: Słupianka)

  D.K.

  21-04-2011

  Radny nie będzie mógł być ławnikiem
  Przyjęta przez Sejm nowelizacja prawa o ustroju sądów powszechnych, wyklucza możliwość wyboru na funkcję ławnika, radnych samorządowych wszystkich szczebli.
  Kandydatów na ławników ze swojego tereny, nadal będą wybierały rady gmin. Najbliższy nabór rozpocznie się pod koniec maja br.

  D.K.

  19-04-2011

  Nowe zasady opłat za przedszkola
  W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, od września br., samorządy będą mogły pobierać dodatkowe opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, dopiero po pięciu godzinach obecności.

  D.K.

  18-04-2011

  Decyzja sądu w sprawie lotniska w Modlinie
  Jak podaje portal wnp.pl, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie utrzymał w mocy decyzję środowiskową w sprawie budowy portu lotniczego w Modlinie.
  Oznacza to, że ta ważna dla rozwoju naszego regionu inwestycja będzie kontynuowana, z terminem zakończenia w 2012 roku.

  D.K. 

  15-04-2011

  Projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
  W Sejmie dobiegają końca prace nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Głównym kierunkiem zmian jest przekazanie gminom kontroli nad zbiórką i utylizacją odpadów komunalnych. Gminy, w celu realizacji tych zadań, mają korzystać z usług firm, wyłanianych w przetargach.
  Gmina będzie również zbierać informacje od mieszkańców, w celu ustalenia ilości śmieci. Natomiast każdy mieszkaniec będzie płacił za własne śmieci.
  Więcej informacji, na portalu samorządowym: http://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/,15933.html

  D.K.

  13-04-2011

  Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
  3 kwietnia odbyły się wybory do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w powiecie płockim.            
  Z terenu gminy Słupno, będącej oddzielnym okręgiem wyborczym, zostali wybrani dwaj przedstawiciele rolników:
  1. Marek Kroczewski,
  2. Katarzyna Garwacka.

  D.K.

  11-04-2011

  Obowiązkowe oznaczanie budynków, przez ich właścicieli
  Właściciele nieruchomości zabudowanych, zobowiązani są do umieszczenia na budynku, tablicy informacyjnej z numerem i nazwą ulicy. Obowiązek taki, nakłada Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej, szczególnie artykuł 47b (Dz.U.2010.76.489). Dotychczasowe tabliczki zachowują ważność przez okres 3 lat (Art. 34)
  Art. 34. Dotychczasowe tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, niespełniające wymogów wynikających z art. 47b ust. 1 i 2 ustawy zmienionej w art. 23 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zachowują ważność przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli umieszczony na nich numer porządkowy jest zgodny z ewidencją miejscowości, ulic i adresów.
   
  Całość można przeczytać: http://www.abc.com.pl/serwis/du/2010/0489.htm

  D.K.

  8-04-2011

  Konserwacja Słupianki na 2011 rok
  W odpowiedzi na interwencję przedstawicieli (sołtysa i radnego) mieszkańców Borowiczek-Pieniek, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Odział Płock poinformował, iż w 2011 roku planowane są prace "...utrzymaniowo-konserwacyjne polegające na: wykoszeniu dna i skarp cieku, usunięciu przetamowań czy wycince drzew utrudniających przepływ na odcinku: km 0+000 - 6+850.". Ponadto " Po wiosennym przeglądzie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, który odbędzie się na przełomie kwietnia i maja br, wytypowane zostaną odcinki cieku do odmulenia."
  Poinformowano również, "iż w latach 2014 - 2015, jeżeli uda się nam uzyskać środki finansowe, planowana jest do realizacji inwestycja pn <<Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne rzeki Słupianki w km 0+900 - 9+000 etap II>> polegająca na kształtowaniu koryta podłużnego i poprzecznego rzeki Słupianki".
  Odpowiedź WZMiUW w formie pisemnej, znajduje się u sołtysa Borowiczek-Pieniek.

  D.K.

  5-04-2011

  Kontrowersje wokół oświetlenia ulicznego
  Od kilku już miesięcy, na terenie gminy Słupno, wstrzymano praktycznie budowę nowego oświetlenia ulicznego. Przyczyną są niekorzystne dla samorządów przepisy, a właściwie ich interpretacja przez Zakład Energetyczny. W skrócie sytuację można opisać w ten sposób: Z.E. nie zgadza się, aby lampy oświetlenie ulicznego na jego słupach wieszała firma wyłoniona przez gminę w przetargu (dająca oczywiście korzystniejszą ofertę cenową), żądając takiego zlecenia dla siebie. W przypadku wybudowania przez gminę własnych słupów, do tej pory, w celu konserwacji i utrzymania, samorząd i tak przekazywał Zakładowi mienie na własność. Rodzi się tu pytanie, dlaczego ma tak robić dalej, szczególnie w sytuacji gdy bardzo często, przy ulicy, stoją już słupy będące własnością Z.E.? Czy zamiast zielonych drzew, na naszych uliczkach ma być teraz las słupów?
  Nie jest to jednak problem jedynie naszej gminy, pisze o tym portal wnp.pl: http://www.wnp.pl/wiadomosci/136149.html 


  D.K.

  4-04-2011

  Zakład Komunalny już w 2012 roku
  Wójt Gminy Słupno poinformował radnych, iż przygotowuje projekt powołania, od stycznia 2012 roku, zakładu komunalnego w gminie Słupno. Propozycję swoją motywuje potrzebami sprawniejszego zarządzania infrastrukturą gminną. 

  D.K.

  4-04-2011

  Wybrano sołtysów i rady sołeckie
  W całej gminie zakończyły się wybory sołtysów i rad sołeckich, na kadencję 2011-15.
  Więcej informacji w zakładce "Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2011".

  D.K.

  1-04-2011

  Statystyka odwiedzin naszej strony
  W marcu odnotowaliśmy na naszej stronie:
  - 533 odwiedziny,
  - 1649 odsłon,
  - 193 użytkowników.
  Dla porównania, w lutym odnotowaliśmy:
  - 297 odwiedzin,
  - 759 odsłon,
  - 118 użytkowników.
   
  Z wielkim zadowoleniem obserwujemy systematyczny wzrost popularności naszej strony, zapraszając jednocześnie do regularnych odwiedzin!

  D.K.

  30-03-2011

  Najwyższa Izba Kontroli o budowie gminnych dróg
  NIK skontrolowała realizację Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych. We wnioskach pokontrolnych można przeczytać, iż stwierdzono wiele nieprawidłowości przy planowaniu i realizacji zadań drogowych. Mówi się nawet o groźbie konieczności powtórzenia nierzetelnie wykonanych prac.
  Szerzej na ten temat pisze portal wnp.pl: http://www.wnp.pl/wiadomosci/135686.html

  D.K.

  29-03-2011

  Kontrowersje wokół ulicy Szlacheckiej w Nowym Gulczewie
  Mieszkanka Nowego Gulczewa, krytykuje jakość wykonanych prac na ulicy Szlacheckiej w jej miejscowości. Pisząc do płockiej gazety, zwraca uwagę na nierzetelne wykonanie chodników, problemy z odprowadzaniem wody z jezdni oraz brak zatoczek dla autobusów. Z całym materiałem, możemy się zapoznać na stronie: 

  D.K.

  28-03-2011

  Nowelizacja ustawy o systemie oświaty
  MEN zapowiada zmiany w ustawie o systemie oświaty. Zmiany mają dotyczyć m.in.: łączenia w grupy szkół publicznych i placówek, wprowadzenia możliwości przekazywania szkół w zarząd organizacjom pożytku publicznego, likwidacji kuratoriów i powołania w ich miejsce ośrodków jakości edukacji.
  Więcej na ten temat można przeczytać na portalu samorządowym: 

  D.K.

  25-03-2011

  Wybory sołtysa, 42:0
  W całej gminie odbywają się wybory sołtysów i rad sołeckich. Wczoraj, wybierali swoich przedstawicieli mieszkańcy Borowiczek-Pieniek. Ponownie, jednogłośnie, sołtysem wybrano panią Mariannę Szczypniewską, która uzyskała 100% oddanych głosów (42 głosy). Prawie tak samo jednomyślni byli mieszkańcy wybierając radę sołecką, której nowy skład jest następujący: Iwona Łukasiak, Iwona Więcek, Marcin Polit i Tomasz Wiktorowski.

  D.K.
   
  24-03-2011

  PERN rozbudowuje swoje bazy magazynowe
  Prezes spółki PERN, Robert Soszyński, zapowiada rozbudowę trzech baz magazynowych. Na liście tej znajduje się również Plebanka w Cekanowie. Dla gminy      i jej mieszkańców ma to dwojakie skutki.  Pierwszym jest zwiększenie podatku od nowych budowli przemysłowych, drugi dotyczy mieszkańców, od których firma będzie kupowała grunty pod inwestycję.

  D.K.

  23-03-2011

  Rok śp. księdza Władysława Skierkowskiego na Mazowszu
  Sejmik Województwa Mazowieckiego, ogłosił rok 2011, rokiem księdza Władysława Skierkowskiego.
  Postać ks. Skierkowskiego jest dobrze znana parafianom z Imielnicy. Był on budowniczym obecnego kościoła w Imielnicy i wieloletnim proboszczem parafii św. Jakuba. Został zamordowany przez Niemców     w 1941 roku w obozie Działdowo.
  Szczególną sławę zyskał jako etnomuzykolog. Jest autorem m.in., znanego w Polsce i Europie, "Wesela Kurpiowskiego". Przed kilku laty, odbyła się w Muzeum Mazowieckim, specjalna sesja, poświęcona dorobkowi księdza Skierkowskiego.

  Dodatkowe informacje na stronie Sejmiku:

  D.K.

  21-03-2011
  Droga Liszyno-Wykowo nadal zlana przez wodę z Wisły

  Pomimo odpompowywania wody przez straż pożarną, droga z Liszyna do Wykowa, znów jest nieprzejezdna. Zjawisko to, począwszy od zeszłorocznych stanów powodziowych Wisły, cyklicznie się powtarza przy podwyższonym stanie rzeki. Woda z przesiąków, wybija w okolicy jezdni, zalewając ją w najniższym punkcie. Władze gminne były zmuszone do uruchomienia objazdu, gdyż odpompowywanie wody nie przynosiło trwałej poprawy. Po odpompowaniu, woda znów napływa.

  D.K.

  20-03-2011

  Prywatna inwestycja w obiekty sportowe w gminie Słupno
  Podczas piątkowej sesji Rady Gminy, radni mieli okazje zapoznać się z ofertą wybudowania w miejscowości Stare Gulczewo, obiektów rekreacyjno-sportowych. Ofertę przedstawiła firma Park Sport Sp.   z o.o. z Płocka. Inwestor chce wydzierżawić od gminy 2 hektary ziemi w Starym Gulczewie, na których zamierza wybudować korty do tenisa i squash'a, pole do mini golfa oraz park linowy. Termin dzierżawy minimum 20 lat. 
  Teren pod przyszłe obiekty sportowe, należy do sześcio-hektarowej działki, pozyskanej przez gminę                z Agencji Nieruchomości Rolnych, w miejscowości Stare Gulczewo i przeznaczonej pod działalność rekreacyjno-sportową.

  Wójt oraz Rada, wyrazili wstępne zainteresowanie propozycją spółki Park Sport, przechodząc tym samym do etapu uzgadniania szczegółów umowy.

  D.K.

  19-03-2011

  Programy zdrowotne w gminie Słupno na 2011 rok
  Na piątkowym posiedzeniu, Rada Gminy Słupno, podjęła uchwałę w sprawie uruchomienie w 2011 roku, dwóch programów profilaktyki zdrowotnej. 
  Pierwszy program nosi nazwę "Program promocji zdrowia w szkołach", jest skierowany do dzieci w wieku 11-13 lat i ich rodziców. 
  Drugi program, pt. "Nadwaga, otyłość i stres a nadciśnienie tętnicze", skierowany jest szczególnie do osób w wieku powyżej 35 lat. Zakres świadczeń obejmuje cztery etapy: 
  I - spotkanie informacyjno-edukacyjne z lekarzem internistą,
  II - zgłoszenie się pacjentów na konsultację z lekarzem internistę i podstawowe badania,
  III - skierowanie do lekarzy specjalistów,
  IV - diagnoza - ustalenie leczenia.

  Wykonawca obydwu programów zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert.
  W budżecie gminy zabezpieczono środki na ten cel w kwocie 20 tys. zł.

  D.K.

  17-03-2011

  Samorządowcy krytykują propozycję wprowadzenia progu deficytowego na poziomie 4%
  Propozycja Ministerstwa Finansów, ustanowienia maksymalnego poziomu długu jednostek samorządowych, na poziomie 4%, spotkała się ze zdecydowaną krytyką samorządowców.
  Więcej na ten temat, można przeczytać na portalu samorządowym: 

  D.K.

  16-03-2011

  Sesja Rady Gminy Słupno
  Na 18 marca br., zaplanowano kolejną sesję Rady Gminy.
  Relację z posiedzenia, zamieścimy jak zwykle, na naszej stronie.

  D.K.

  15-03-2011

  Dobry wynik finansowy największego płatnika podatku w Gminie
  Jak zapowiada prezes PERN Przyjaźń Robert Soszyński, wynik finansowy firmy za 2010 rok będzie rekordowy. Więcej informacji na portalu wnp.pl: http://nafta.wnp.pl/pern-wyniki-za-2010-rok-beda-rekordowe,130200_1_0_0.html
   
  Jest to dobra wiadomość również dla gminy, gdyż do jednostek samorządu terytorialnego, na których terenie są zarejestrowani płatnicy podatku dochodowego, redystrybuowane jest ponad 6% z zapłaconej kwoty podatku przez osoby prawne i ponad 37% z podatku dochodowego od osób fizycznych.

  D.K.

  14-03-2011

  Kolejne niebezpieczne przejście przez drogę krajową w Słupnie
  Od jesieni zeszłego roku, trwa przebudowa drogi powiatowej, na odcinku od połączenia z drogą krajową 62 do ul. Klonowej. Projekt zakłada budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Zadanie realizowane jest ze środków Gminy Słupno i Starostwa Powiatowego, 50:50.
  Głównym problemem jest połączenie, nowo budowanego traktu pieszo-rowerowego, z istniejącą już siecią chodników w Słupnie. Przeszkodą jest niewystarczająca szerokość mostu na Słupiance. Z tego powodu, zaprojektowano przejście dla pieszych w pobliżu skrzyżowania z ul.
  W praktyce oznacza to, że pieszy (np. uczeń), chcący dojść do szkoły przy ulicy Kościelnej, będzie musiał dwukrotnie przejść przez drogę krajową. Raz, właśnie nowym przejściem przy ul. Młynarskiej, a następnie, wracając na tę samą stronę, przejściem na wysokości Kościoła.
  Sprawa może być rozwiązana, dopiero po przebudowie, przez Główną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, drogi krajowej nr 62, poszerzającej most. Przedstawiciele gminy, prowadzą w tej sprawie rozmowy.
  Opis zadania i szczegóły projektu, można znaleźć na stronie Urzędu Gminy: http://ugslupno.bip.org.pl/?tree=133


  D.K.
   

  12-03-2011

  Wybory sołtysów i rad sołeckich - zasady
  W związku ze zbliżającymi się wyborami sołtysów i rad sołeckich, umieściliśmy w zakładce na bocznym pasku, informacje o terminach i miejscach zebrań oraz o zasadach głosowania. 

  D.K.

  10-03-2011

  Nowa świetlica w Cekanowie będzie miała patrona
  Mieszkańcy Cekanowa skierowali do Gminy wniosek o nadanie imienia, nowo wybudowanej świetlicy, w ich miejscowości. Patronem świetlicy ma być, pozostający od lat w pamięci mieszkańców, zamordowany przez komunistów w 1945 roku, Antoni Zalewski. Postać znana w okolicy ze swej działalności społecznej                i politycznej, członek mikołajczykowskiego PSL. Do tej pory, miejscem upamiętniającym postać Antoniego Zalewskiego, jest pamiątkowy kamień w Cekanowie, w pobliżu miejsca, gdzie został zastrzelony przez komunistyczne komando.

  D.K.

  8-03-2011

  Od 12 marca br. autobus linii 25 pojedzie nową trasą m.in. przez Nowe Gulczewo, do Święcieńca
  Jak już wcześniej informowaliśmy, zmianie ulegnie trasa autobusu linii nr 25. Nowa trasa, począwszy od 12 marca, będzie biegła przez Nowe Gulczewo, Gulczewo, Mirosław, Cekanowo, Słupno, Miszewko Strzałkowskie, Miszewko Stefany, Mijakowo, kończąc w Święcieńcu. Rozkład jazdy obejmuje sześć kursów w dni powszednie i po dwa kursy w soboty i niedziele.
  Więcej informacji, na stronie Komunikacji Miejskiej: http://www.km.ump.pl/news.php?id=10457

  D.K.

  8-03-2011

  "Drobne ogłoszenia" już dostępne
  Miło nam poinformować, iż funkcjonalność "Drobne ogłoszenia", jest już dostępna dla wszystkich zainteresowanych - pojawiły się też pierwsze ogłoszenia. Zapraszamy gorąco do nadsyłania ogłoszeń oraz korzystania z informacji tam zamieszczanych. 

  D.K.

  6-03-2011

  Ogłoszenie - Zapowiedź modyfikacji strony
  W najbliższym czasie, na naszej stronie, zostanie uruchomiona nowa funkcjonalność pt. "Drobne ogłoszenia mieszkańców gminy Słupno". Umieszczane tam będą bezpłatnie drobne ogłoszenia, które zostaną przysłane na naszą skrzynkę poczty internetowej. O szczegółach poinformujemy niebawem.

  Redakcja

  4-03-2011

  Nowy obowiązek dla gmin - zarządzanie odpadami
  Trwają prace nad nową ustawą, zmieniającą diametralnie zasady postępowania z odpadami w gminach. W myśl przygotowywanych przepisów, to do gmin należeć będzie obowiązek kontroli nad gospodarowaniem śmieciami na ich terenie. O celach oraz szczegółowych rozwiązaniach w przygotowywanym projekcie ustawy, możemy przeczytać na portalu samorządowym: http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/,13936.html

  D.K.

  3-03-2011

  Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie
  W połowie bieżącego roku powstanie nowa jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie. Siedzibą jednostki będzie, oddana w zeszłym roku do użytku, nowa świetlica w Cekanowie.
  Do tej pory zadania z obszaru kultury realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultury (GOPSiK) w Słupnie.

  D.K.

  2-03-2011

  Służebność Przesyłu - informacja dla właścicieli nieruchomości
  Wprowadzone w 2008 roku przepisy, pozwalają właścicielom nieruchomości, ubiegać się o wynagrodzenie z tytułu zainstalowania na ich własności urządzeń, np. przez przedsiębiorstwo przesyłowe.
  Szczegółowe informacje, opisujące zagadnienie, można znaleźć na specjalistycznych forach internetowych. Podajemy dwa przykładowe adresy:

  D.K.

  1-03-2011

  Statystyka odwiedzin naszej strony
  W lutym odnotowaliśmy na naszej stronie:
  - 297 odwiedzin,
  - 759 odsłon,
  - 118 użytkowników.
   
  Bardzo nas cieszy, tak duże zainteresowanie Internautów, sprawami gminy Słupno.
  Zapraszamy do regularnego odwiedzania naszej strony!

  D.K.

  28-02-2011

  Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej
  Na 3 kwietnia 2011 roku, zaplanowano wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej.                  O zasadach przeprowadzania wyborów i uczestnictwa w nich, możemy przeczytać na stronie internetowej MIR, pod adresem: http://www.mir.pl/files/wybory_2011/ogloszenie_o_wyborach.doc
   
  Redakcja zachęca wszystkich uprawnionych z terenu gminy Słupno, do zgłaszania godnych zaufania kandydatów, oraz uczestnictwa w głosowaniu.

  D.K.

  27-02-2011

  Pocztę w Słupnie czekają zmiany?
  W całym kraju trwa restrukturyzacja placówek Poczty Polskiej. Zmiany planowane są również w Urzędzie Pocztowym w Słupnie. Z pierwszych informacji wynika, iż w naszym przypadku, chodzi raczej o rozwój niż zamknięcie placówki. Nieoficjalnie wiadomo, że przedstawiciele Poczty zwrócili się do Gminy z zapytaniem, o możliwość pozyskania dodatkowej powierzchni biurowej. Będzie to się prawdopodobnie wiązało, ze zwiększeniem do kilkunastu, etatów listonoszy, oraz ze zwiększeniem obszaru obsługi.

  D.K.

  25-02-2011

  Rządowa koncepcja zagospodarowania przestrzennego kraju
  W przygotowanej przez rząd koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju, wymieniono m.in. Płock, jako regionalny ośrodek rozwoju. Koncepcja ta zakłada, iż w takich ośrodkach (obejmujących też okoliczne gminy), a przede wszystkim w ośrodkach metropolitarnych, zamieszka w przyszłości ok. 80% Polaków. Więcej na ten temat, możemy przeczytać na portalu samorządowym: http://www.portalsamorzadowy.pl/komunikacja-spoleczna/,13415.html  

  D.K.

  24-02-2011

  Wisła znów wysoka 
   
  Dziś rano, na wodowskazie w Wykowie, odnotowano poziom wody w Wiśle na wysokości 516 cm. Jest to znaczne przekroczenie poziomu alarmowego, który wynosi 450 cm. 
   
  O sytuacji powodziowej w powiecie płockim można przeczytać tu:

  D.K.

  23-02-2011

  Wybory sołtysów i rad sołeckich - terminy zebrań
  W marcu br. odbędą się wybory sołtysów i rad sołeckich, we wszystkich sołectwach gminy Słupno.
  Terminy i miejsca zebrań wyborczych są następujące:
   
  Barcikowo, 21.03, g. 16.00 Świetlica w Barcikowie;        Bielino, 25.03, g. 17.00 Świetlica w Bielinie;   
  Borowiczki-Pieńki, 24.03, g. 17.30 Świetlica B-Pieńki; Cekanowo, 28.03, g. 18.00 Świetlica w Cekanowie;
  Liszyno, 21.03, g. 18.00 Świetlica w Liszynie;                  Mijakowo, 23.03, g. 17.00 Remiza OSP Mijakowo;
  Mirosław, 30.03, g. 15.00 Świetlica w Mirosławiu;           Miszewko Stefany, 25.03, g. 17.00 Świetlica w MS
  Miszewko Strzałkowskie, 24.03 g 17.00 Remiza OSP w M.Strzałkowskim;
  Nowe Gulczewo, 29.03, g. 18.00 Auto-Serwis Mazowsze w Nowym Gulczewie;
  Stare Gulczewo, 29.03, g. 17.00 Świetlica w Mirosławiu;
  Ramutowo, 22.03, g. 17.00 Szkoła Podstawowa w Święcieńcu;  Rydzyno, 23.03, g. 17.00 Świetlica; 
  Sambórz, 24.03, 17.30 Remiza OSP Mijakowo;              Szeligi, 28.03, g. 17.00 Świetlica w Szeligach;
  Słupno, 30.03, g. 17.00 Szkoła Podstawowa w Słupnie;  Wykowo, 25.03, g. 18.00 Świetlica w Wykowie.

  D.K.

  21-02-2011

  Posterunek policji pozostanie w Słupnie
  Z nieoficjalnych jeszcze informacji wynika, iż połączony posterunek policji (Słupno i Radzanowo - pisaliśmy o tym poniżej), będzie zlokalizowany w Słupnie. Terytorialnie, obszarem działania policjantów z tego posterunku, będą gminy: Słupno i Radzanowo.

  D.K.

  20-02-2011

  Zainteresowanie naszą stroną, znanego płockiego portalu
  Informacja, zamieszczona na naszej stronie, o wycieczce radnych, spotkała się z zainteresowaniem płockiej gazety. Na stronie plocek.pl znajduje się artykuł, opisujący całą sprawę, gdzie można przeczytać wypowiedzi i opinie zainteresowanych osób. Całość pod adresem: 

  D.K

  P.S. Cieszy nas zainteresowanie naszą witryną. Zapraszamy do częstego odwiedzania, wszystkich zainteresowanych sprawami gminnymi.

  18-02-2011

  Naturalny teren zalewowy po lewej stronie Wisły
  Jak poinformowano na stronie internetowej Powiatu Płockiego, rolnicy z Wiączemina i Świniar, zgodzili się sprzedać państwu, zanieczyszczone podczas zeszłorocznej powodzi, grunty. Teren zostanie zalesiony, tworząc naturalny bufor powodziowy.
  Więcej informacji można znaleźć pod adresem:

  D.K.

  17-02-2011

  Posterunek w Słupnie lub w Radzanowie
  Restrukturyzacja w płockiej policji, polega m.in. na łączeniu posterunków o "małej wydajności". Do takiej konsolidacji wyznaczono również posterunki w Słupnie i Radzanowie. Po rozmowach z przedstawicielami samorządów lokalnych Słupna i Radzanowa, Komendant płockiej policji, podejmie w najbliższy piątek (18.02), decyzję o lokalizacji wspólnego posterunku dla obydwu gmin.
  Obydwie gminy usilnie zabiegają o lokalizację, na ich terenie, połączonego posterunku.

  D.K.

  16-02-2011

  Ważą się losy posterunku policji w Słupnie
  Do Gminy Słupno dotarły ostatnio informacje o zmianach organizacyjnych, wprowadzanych w strukturach płockiej policji. Będą one również miały wpływ na funkcjonowanie posterunku w Słupnie.
  Sprawa ta nie uszła uwadze władzom Gminy. W najbliższy czwartek (17.02) odbędzie się posiedzenie Komisji Współpracy z Wójtem, która zajmie się tą sprawą, w kontekście dotychczasowej współpracy samorządu z policją. 

  D.K.

  11-02-2011

  Wycieczka zagraniczna dla radnych za gminne pieniądze
  Od kilku lat, co roku, radni Rady Gminy Słupno, korzystają z wyjazdów turystycznych, których koszt w 50% pokrywany jest z budżetu gminy.
  Pomimo kolejnego apelu Radnego Dariusza Kępczyńskiego, o rezygnację z tego typu korzyści przez radnych, Rada, stosunkiem głosów 14 do 1, uchwaliła dla radnych dopłatę w wysokości 50% kosztów, wycieczki zagranicznej, planowanej na bieżący rok. 
  Jako docelowe miejsce wyjazdu, zaproponowano wstępnie Paryż lub Rzym.
  D.K.
  Zdjęcie nowej Rady (fot. E.A.). Od lewej: Jerzy Pęcherzewski, Zbigniew Dziecinny, Jan Stefański, Michał Drajkowski, Jadwiga Biernat, Bożena Grzybowska, Stanisława Jaroszewska, Elżbieta Kuchta (przewodnicząca), Zbigniew Pielat, Andrzej Dzięgielewski (wyżej), Dariusz Kępczyński (wiceprzewodniczący), Krzysztof Szałkowski, Andrzej Banasiak, Zygmunt Majewski, Lech Doliński

  10-02-2011

  Kolejna sesja Rady Gminy Słupno
  W dniu 11 lutego br., odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Słupno.
  Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, w porządku obrad nie znalazł się punkt, dotyczący uruchomienia programów profilaktyki zdrowotnej w gminie Słupno. Natomiast, jednym z punktów obrad, będzie ustalenie terminów wyborów sołtysów i rad sołeckich.

  D.K.

  7-02-2011

  Reforma edukacji - przedszkola
  W nadchodzącym roku szkolnym, pojawią się przed samorządami nowe wyzwania w zakresie oświaty przedszkolnej. Szerzej na ten temat pisze portal samorządowy: http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/w-przedszkolach-braknie-miejsca-dla-maluchow,12943.html

  D.K.

  4-02-2011

  Kilka uwag na temat statutu sołectwa
  W związku ze zbliżającymi się w naszej Gminie terminami wyborów sołtysów i rad sołeckich, zamieszczamy poniżej informację, na temat zapisów w statutach sołectw.
   
  "Jak podaje "Rzeczpospolita", Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie podtrzymał stanowisko wojewody lubelskiego w sprawie nieważności wielu zapisów uchwały miejskiej w Opolu Lubelskim. Chodzi o statut sołectwa Ożarów." (...)
  Całość na Portalu samorządowym: 

  D.K.

  1-02-2011

  Petycja rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Słupnie
  Rodzice uczniów, uczęszczających do SP w Słupnie, zwrócili się do Wójta i Rady o poprawę bezpieczeństwa na drodze dojazdowej do szkoły. W minionym tygodniu doszło do kolizji, w której uczestniczyły: autobus dowożący dzieci i samochód jednego z rodziców.
  Podczas posiedzenia Komisji Oświaty ustalono, wspólnie z Wójtem, iż poszerzona zostanie na tym odcinku ulica Kościelna, poprzez rozebranie chodnika po jednej stronie ulicy. Władze gminne rozważają również możliwość poszerzenia i złagodzenia zjazdu, prowadzącego do szkoły. Prace mają być zakończone, najpóźniej, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

  D.K.
  fot. Skrzyżowanie ulic Kościelna i Modrzewiowa w Słupnie (w tle
  budowa przedszkola)

  31-01-2011

  Wybory  Zarządu  STOWARZYSZENIA WODNIAKOW GMINY SŁUPNO „FLIS” na II kadencję

  Stowarzyszenie Wodniaków „Flis”, którego stanica położona jest nad zalewem w Liszynie powstało na początku 2007r     z inicjatywy: Zdzisława Borowskiego, Michała Przybylskiego, Waldemara Garwackiego, Zygmunta Majewskiego, Jerzego Kalinowskiego i Tomasza Wiktorowskiego, przy wsparciu Wójta Gminy Słupno Stefana Jakubowskiego. W pierwszym roku działalności „Flis” zrzeszał około 30-u członków, a po   4-ech  latach działalności jest ich ponad 110-u i cały czas lista członków się wydłuża.

  W zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Zarządu Stowarzyszenia „Flis” w dniu 21.01.2011r wzięło udział      74-ech członków na ponad 110-u zrzeszonych. Przewodniczący Zarządu I kadencji Pan Zdzisław Borowskiprzedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w pierwszej kadencji, po czym odbyło się głosowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Zarzad I kadencji otrzymał absolutorium. Po przeprowadzeniu wyborów Zarządu Stowarzyszenia „Flis” na II kadencję zostały wybrane nowe władze     w składzie: Zdzisław Borowski – Przewodniczący Zarządu; Michał Przybylski – wiceprzewodniczący ds. Technicznych; Zygmunt Majewski – wiceprzewodniczący ds. Szkoleń; Paweł Tomaszewski - skarbnik; Jerzy Kalinowski- sekretarz.

   

  W „Flisie” działają cztery sekcje: Sekcja Żeglarska, Sekcja Motorowodna, Sekcja Kajakarska, Sekcja Wędkarska.

   

  Zarząd „Flisa” serdecznie zaprasza wszystkich sympatyków rekreacji i sportów wodnych do czynnego włączania się w działalność stowarzyszenia Wodniaków Gminy Słupno „Flis”.

  Osoby zainteresowane uzyskają szczegółowe informacji pod numerem tel.: 602 338 584

  Grzegorz Krzemiński

  29-01-2011

  Wybory sołtysów i rad sołeckich
  Na marzec bieżącego roku, zaplanowano wybory sołtysów i rad sołeckich we wszystkich sołectwach gminy Słupno. Kadencja sołtysa oraz rady sołeckiej trwa 4 lata. Sołtysi wykonują zadanie zlecane im przez wójta oraz pełnią rolę reprezentanta, obok radnego, swojej miejscowości. Pomaga im w tym rada sołecka. Jako inkasenci, sołtysi zbierają płatności podatków lokalnych, za co przysługuje im prowizja. Ponadto, za udział w sesji rady, sołtysi otrzymują każdorazowo dietę, w wysokości 50% diety radnego - jest to swego rodzaju novum, stosowane tylko w nielicznych gminach, m.in. w gminie Słupno.

  D.K.

  28-01-2011

  Programy profilaktyki zdrowotnej dla gminy Słupno
  W trakcie wczorajszych obrad, Komisja Oświaty, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa, zarekomendowała Radzie dwa projekty programów profilaktyki zdrowotnej:
  1. "Nadwaga i otyłość a nadciśnienie tętnicze"
  2. ""Program promocji zdrowia w szkołach - klasy IV-VI".
  Obydwa programy zaproponował NZOZ CM "RODZINA"
  Termin realizacji programów: 2011 rok.

  D.K.

  27-01-2011
  Trwają prace przy budowie kanalizacji w południowej części gminy Słupno
  Korzystając ze sprzyjającej aury, kontynuowana jest budowa kolektora kanalizacyjnego  w Bielinie, Borowiczkach-Pieńkach i Liszynie. Całe zadanie, obejmujące cztery miejscowości: Borowiczki-Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo, powinno zostać zakończone w połowie 2012 roku. Największym problemem wykonawcy, był do tej pory, wysoki poziom wód gruntowych, na który z kolei ma wpływ, obok pogody, wysoki stan Wisły.

  D.K.

  25-11-2011

  Strachy na Lachy?
  W Sejmie zakończono prace nad nowymi przepisami o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych. Szerzej na ten temat pisze Portal Samorządowy: http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/za-bledy-urzednik-odda-panstwu-nawet-roczna-pensje,12427.html

  D.K.

  24-01-2011

  Obniża się poziom wody na Wiśle
  Powoli, ale systematycznie, obniża się poziom wody na Wiśle. Od kilku dni, wodowskaz w Wykowie pokazuje poziom poniżej 600 cm.

  D.K.

  22-01-211

  Przesiąki na drodze gminnej Wykowo-Liszyno
  Powtarza się zjawisko hydrologiczne z powodzi w 2010 roku, związane z wysokim poziomem wody na Wiśle. Tuż za przegrodą dolinową (wał przeciwpowodziowy biegnący z Wykowa do Słupna) na drodze Wykowo-Liszyno, napotkamy spore rozlewisko wody pokrywające drogę asfaltową. Jest to woda przesiąkająca z płynącej opodal Wisły, która nadal utrzymuje wysoki stan. Pomimo oddzielającego pasma lasu, woda wybija w okolicach drogi, zalewając ją na głębokość ok. 30 cm. Z takim samym zjawiskiem mieliśmy do czynienia przy wiosennej powodzi w 2010 roku.

  D.K.  

  21-01-2011
  Opłaty za przedszkola oraz zasady dowozu dzieci do szkół
  "Wysokość opłat za przedszkola publiczne ustalają gminy, mogą one je różnicować, a nawet nie pobierać ich w ogóle - poinformował wiceminister edukacji Zbigniew Włodkowski. Powołał się na ubiegłoroczną nowelizację prawa oświatowego." (...) Całość na portalu samorządowym: http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/wysokosc-oplat-ustala-gminy,12403.html

  D.K.

  20-01-2011

  Programy profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Słupno
  Na najbliższym posiedzeniu, Komisja Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej, zajmie się rozpatrzeniem ofert na przeprowadzenie programów profilaktyki zdrowotnej w Gminie Słupno.
  Zgodnie z wcześniejszą inicjatywą radnego Kępczyńskiego, zebrano oferty od podmiotów zainteresowanych realizacją takich programów. Zadaniem komisji będzie przygotowanie opinii dla całej Rady, która ostatecznie wskaże program/programy do realizacji na 2011 rok.
  Listę oferentów oraz rozstrzygnięcia przedstawimy po ich ogłoszeniu.

  D.K.

  19-01-2011

  Wywołano niepotrzebną panikę wśród ludności?
  Wczorajsze informacje o stopniu zagrożenia powodziowego, w nadwiślańskiej części powiatu płockiego, okazały się przesadzone. Niestety, skutkiem tego zajścia była nerwowa atmosfera wśród mieszkańców nadwiślańskich wiosek. Na szczęście, pojawiły się już informacje prostujące całe nieporozumienie. Czytaj tu: http://powiat-plock.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/20985/sztab_kryzysowy_w_starostwie
   
  Miejmy nadzieję, że całe zajście, nie nadwyręży zaufania mieszkańców, do służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa lokalnych społeczności.

  D.K.

  18-01-2011

  Kolejna fala na Wiśle
  Z prognoz hydrologicznych dla środkowego odcinka Wisły wynika, iż zbliża się do nas kolejna fala powodziowa - rozmiarów nikt nie jest w stanie oszacować. Kruszony jest również lód na wysokości miejscowości Rydzyno-Liszyno. W związku z tym, służby kryzysowe powiatu i gmin nadwiślańskich (w tym gminy Słupno), pozostają w stanie alarmu. Więcej informacji można znaleźć:
   
  Wodowskaz w Wykowie wskazuje aktualnie poziom 600 cm. Cały czas służby gminne patrolują wały, łatając na bieżąco dziury, wykopane w wałach przez bobry.

  D.K.

  15-01-2011

  Sytuacja powodziowa w gminie Słupno
  Poziom Wisły w Wykowie osiągnął w dniu dzisiejszym 572 cm. Stan wody jest wysoki i podnosi się.

  Wysoki poziom wody widoczny jest również na Słupiance, praktycznie na całej jej długości. W dolnym biegu, Słupianka rozlała się już na okoliczne łąki, w korycie cały czas płynie wartkim nurtem.

  Wystąpiły również lokalne podtopienia w północnej części gminy, gdzie woda z deszczu oraz topniejącego śniegu, wylewa się z rowów melioracyjnych. 

  D.K.

  13-01-2011

  Lodołamacze na Wiśle

  Woda zalała pola i łąki w gminie Wyszogród oraz Nowy Duninów. Lodołamacze, które w sobotę wypłynęły z Włocławka dotarły do powiatu płockiego. Pięć lodołamaczy pracuje na zbiorniku włocławskim od soboty.

  Całość informacji można przeczytać tu:

  http://www.tvp.pl/warszawa/aktualnosci-z-regionu/inne/rosnie-poziom-wisly-w-okolicach-plocka/3790424


   D.K.

  11-01-2011 

  Nowa trasa autobusu linii nr 25
  W lutym br., lub najpóźniej w marcu, ulegnie zmianie, na terenie gminy Słupno, trasa autobusu linii numer 25. Nowa trasa, na terenie gminy Słupno, będzie miała następujący przebieg: Nowe Gulczewo ulicą Szlachecką - Mirosław - Cekanowo trasą warszawską do Słupna - Miszewko Strzałkowskie (pętla przy Kościele) - Mijakowo - Święcieniec.
  Przystanki w Nowym Gulczewie będą należeć jeszcze do strefy miejskiej.

  D.K.

  7-1-2011

  Zasady ustalania diet dla radnych
  Maksymalne stawki diety radnego reguluje ustawa o samorządzie gminnym. O zasadach ustalania diety radnego, a konkretnie o górnej granicy diety, można przeczytać na portalu samorządowym:  http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/ile-diety-dostanie-radny,11924.html

  D.K.

  4-1-2011

  Lesistość w Gminie Słupno
  Z danych głównego Urzędu statystycznego wynika, iż w Gminie Słupno grunty leśne (czyli lasy i grunty przeznaczone pod zalesienie) zajmują 839 ha stanowiąc ok. 11% powierzchni gminy. Jeżeli chodzi o formę własności, to przeważają prywatne grunty leśne, których powierzchnia wynosi 469,1 ha (6,2 % powierzchni gminy). Źródło: http://www.stat.gov.pl/bdl
  D.K.
   

  31-12-2010

  Sesja Rady Gminy Słupno
  30 grudnia br. odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Słupno. Podstawowe ustalenia to:
   
  1. Przyjęto budżet na 2011 rok - o założeniach budżetu pisaliśmy poniżej (informacja z dnia 16.11.2010 r)
  2. Ustalono wysokości diet dla radnych. Za udział w sesji rady lub w posiedzeniu komisji statutowej, radny otrzyma dietę w kwocie 270 zł. Dieta przewodniczącej wynosi 1360 zł miesięcznie (jest to maksymalna, ustawowa, kwota diety).

  D.K.

   27-12-2010

  Jest szansa na III nitkę rurociągu "Przyjaźń" do Plebanki
  Jak poinformował Prezes PERN-u, budowana jest trzecia nitka rurociągu "Przyjaźń" do podpłockiej Plebanki. Jest to dobra wiadomość dla gminy Słupno, gdyż do kasy gminnej wpływa corocznie podatek od infrastruktury (2% wartości), znajdującej się na jej terenie.

  D.K.

  22-12-2010

  Będą nowe zbiorniki na Plebance
  Poniżej wypowiedź prezesa PERN o planach rozwojowych największego płatnika podatku w gminie Słupno.
   
   (...) W bazie Plebanka pod Płockiem spółka planuje w najbliższych latach budowę do czterech zbiorników: dwóch zbiorników po 100 tys. metrów sześciennych i dwóch po 80 tys. metrów sześciennych pojemności. (...)
   
  Całość wypowiedzi można przeczytać: http://www.wnp.pl/wiadomosci/128325.html 

  D.K.

  21-12-2010

  Święta już w nowym budynku?
  Trwają przeprowadzki do nowego budynku socjalno-komunalnego w Słupnie przy ulicy Topolowej. Po kilkukrotnym przekładaniu terminu oddania do użytku, pierwsi lokatorzy, mają szansę spędzić święta         w nowym miejscu.
   
  Budynek został zbudowany w miejsce baraków, pamiętających jeszcze czasy drugiej wojny światowej. Na czas budowy, mieszkańców dawnych baraków zakwaterowano w budynku starej szkoły w Mirosławiu.
  D.K.


  20-12-2010
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych
  Poniżej lista firm zajmujących się zimowym utrzymaniem dróg w gminie Słupno.
          Odśnieżanie:
  1. Część południowa gminy
  - Bojarski Grzegorz (Wykowo, Słupno osiedla południowe, Cekanowo oś. południowe),
  - Sikora Stefan (Borowiczki-Pieńki, Bielino, Rydzyno, Liszyno),
   
  2. Część północna gminy
  - Drajkowski Łukasz (Nowe Gulczewo, St. Gulczewo, Gulczewo PGR, Mirosław, Cekanowo),
  - Kryjak Andrzej (Miszewko Stefany, Misz. Strzałkowskie,
  (fot.: zasypany chodnik na ul. Piastowskiej)
  Sambórz, Ramutowo, Święcieniec, Barcikowo, Szeligi, Mijakowo),
  - Pietrzak Tomasz (Nowe Gulczewo).
          Posypywanie mieszanką piaskowo-solną:
  1. Część południowa gminy
  - WAS-BUD Jacek Wasek,
   
  2.Część północna
  - ALTUS P.K. Wrutniak
   
      Koordynacja akcji: Marek Kroczewski tel. 660 673 283, 24 267 95 72.

  D.K.

  17-12-2010

  Obniża się poziom wody na Wiśle
  Wodowskaz w Wykowie, wskazywał w dniu dzisiejszym, wodę na poziomie 516 cm.
  Opadająca woda odsłoniła szkody, jakie na wałach wiślanych poczyniły bobry. Do usunięcia dziur bobrowych, służby gminne użyły już ok. 200 worków z piaskiem.

  D.K.

  17-12-2010

  Nowy budynek socjalno-komunalny przy ul. Topolowej w Słupnie
  W Słupnie oddano do użytku nowy budynek socjalno-komunalny. W części socjalnej budynku, zakwaterowani zostaną mieszkańcy, którym gmina zobowiązana jest zapewnić lokum.
  Mieszkania komunalne, przeznaczone są dla dotychczasowych lokatorów gminnych budynków komunalnych, których część, ze względu na zły stan techniczny, została wyłączona z użytkowania.

  D.K.

  15-12-2010

  Sytuacja powodziowa na Wiśle c.d.
  Nadal utrzymuje się wysoki poziom wody na Wiśle. Dzisiaj rano, na wodowskazie w Wykowie, odnotowano poziom 588 cm.
  Jak podają służby powiatowe, od wczoraj zanotowano lekki spadek poziomu wody w Wyszogrodzie i Kępie Polskiej.

  D.K.

  14-12-2010

  Płock zamyka Grabówkę
  Z ostatniej chwili: ulica Grabówka zamknięta od północy, dla ruchu kołowego.

  14-12-2010
  Odbudowa urządzeń przeciwpowodziowych na Słupiance
  Do końca grudnia br. powinny zakończyć się prace, przy odbudowie zapory oraz jazu w górnym biegu Słupianki, na wysokości Słupna. Budowle te, mają duże znaczenie dla bezpieczeństwa terenów, położonych w dolnym biegu Słupianki.
  Przypomnijmy, że właśnie na skutek przerwania zapory na Słupiance w dniu 3 czerwca br., nastąpiło zalanie części domostw w Słupnie i Borowiczkach-Pieńkach.
  D.K
   
  (fot. D.K.)
   
  Tak wyglądała zapora, po jej przerwaniu przez wezbrane wody Słupianki:

   
   
                          

  13-12-2010

  Sytuacja powodziowa na Wiśle i Słupiance
  Dzisiaj, o godzinie 10.00, na wodowskazie w Wykowie odnotowano poziom 514 cm (w piątek odnotowano 430 cm).
  Rośnie również poziom wody na Słupiance. Przy ulicy Międzylas w Borowiczkach-Pieńkach, woda ze Słupianki wystąpiła z koryta, zalewając pobliskie łąki.
  D.K.

   

  13-12-2010

  Miesięczna statystyka naszej witryny
  W okresie 12.11 - 12.12.2010 r. zanotowaliśmy następującą statystykę odwiedzin naszej witryny:
  • Bezwzględna liczba niepowtarzalnych użytkowników: 100
  • Liczba odwiedzin: 217
  • Liczba odsłon: 1 143
  Zapraszamy serdecznie mieszkańców Gminy Słupno do regularnego goszczenia na naszej stronie.

  D.K.

  12-12-2010

  Przekroczony stan alarmowy na Wiśle
  Podobnie jak w sąsiednich gminach, również w gminie Słupno, obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. 
  Już w piątek, na wodowskazie w Wykowie, odnotowano poziom zbliżony do 450 cm. W praktyce, oznacza to, że na rzece Słupiance zaczyna występować t.zw. cofka.
  Aktualnie, na odcinku Gminy Słupno, Wisła zaczyna już sięgać wałów.
   
  Najbardziej niepokojąca sytuacja jest przy ujściu Słupianki, gdzie nie zostało jeszcze zakończone umacnianie wałów. Teren ten leży w granicach administracyjnych Płocka.

  D.K.

  10.12.2010

  Wynagrodzenie wójta i składy komisji rady
  Na dzisiejszym posiedzeniu, Rada Gminy w Słupnie utrzymała wynagrodzenie Wójta na dotychczasowym, maksymalnym, poziomie.
  Na zapytanie radnego Kępczyńskiego, Wójt potwierdził, iż oprócz miesięcznego wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy, pobiera również emeryturę.
   
  Kolejnym punktem obrad, było wyłonienie stałych komisji rady oraz ich przewodniczących. Wybrano:
  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Jadwiga Biernat (PSL),
  Przewodniczący Komisji Oświaty - Zbigniew Dziecinny (PSL),
  Przewodniczący Komisji Budżetu - Zygmunt Majewski (KWW Moje Wykowo).

  D.K.

  8-12-2010

  Nowe inwestycje PERN-u na terenie gminy Słupno
  Poniżej informacja z początku bieżącego roku, na temat planów rozwojowych największego płatnika podatku w gminie.
   
  (...) Prace projektowe dotyczące dwóch nowych zbiorników o pojemności po 100 tys m sześc. trwają również w Bazie Surowcowej pod Płockiem. Mają zostać zbudowane w miejscu trzech mniejszych, najbardziej wyeksploatowanych, zbiorników przeznaczonych do rozbiórki. Zakończenie tej inwestycji PERN „Przyjaźń” planuje do końca 2012 roku. Prezes Soszyński informuje ponadto, że w 2011 roku spółka zamierza dokupić 17 ha terenu przyległego do Bazy Surowcowej pod Płockiem, który umożliwiałby jej dalszą rozbudowę. (...)
   
  Źródło: http://nafta.wnp.pl/pern-zbuduje-zbiorniki-na-0-8-mln-m-szesc,108020_1_0_0.html

  7-12-2010

  Drugie posiedzenie nowej Rady
  Na 10 grudnia zaplanowano, drugie w nowej kadencji, posiedzenie Rady Gminy Słupno.
  Głównymi punktami obrad będą: powołanie stałych komisji Rady oraz ustalenie wynagrodzenia dla wójta.
  D.K.
   
  Rada Gminy Słupno - kadencja 2010-2014 (fot. E.A.)

  6-12-2010
  Odśnieżanie dróg i chodników
  Odśnieżanie dróg gminnych leży w gestii Urzędu Gminy.
  W przypadku chodników, obowiązkiem tym są obarczeni właściciele posesji, do których przylegają chodniki. Największym utrudnieniem dla mieszkańców, którzy próbują odśnieżać chodniki, jest notoryczne zasypywanie chodników przez odśnieżarki drogowe.
   
  Pracownikiem Urzędu Gminy, odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie dróg, jest pan Marek Kroczewski, tel. 24 267-95-72

  D.K.  2-12-2010

  Wybrano Przewodniczącego Rady Gminy Słupno i Zastępcę
  W dniu dzisiejszym, na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji, Rada Gminy w Słupnie wybrała Przewodniczącego i Zastępcę.
  Funkcję Przewodniczącej powierzono pani Elżbiecie Kuchcie, zasiadającej w radzie z ramienia PSL.
  Wiceprzewodniczącym został pan Dariusz Kępczyński, zasiadający w radzie z ramienia komitetu wyborców Wybieramy Naszą Gminę.

  D.K.

  30-11-2010

  Pierwsze posiedzenie nowej Rady
  Na 2 grudnia zaplanowano inauguracyjne posiedzenie Rady Gminy w Słupnie, wyłonionej w wyborach w dniu 21 listopada 2010 r.
  Przedmiotem obrad będzie wybór Przewodniczącego.

  D.K.                                     

  29-11-2010

  Problem z hałasem w Słupnie
  W związku z coraz bardziej dotkliwym hałasem, związanym z ruchem kołowym na drodze krajowej w Słupnie, mieszkańcy osiedla przy ulicy Młynarskiej wystąpili do Wójta o pomoc w rozwiązaniu tej kwestii. Zdaniem mieszkańców, najlepszym rozwiązaniem będzie montaż ekranów akustycznych.
   
  Inicjatorem tej akcji jest Grzegorz Krzemiński, jeden z mieszkańców osiedla, który podkreśla, iż konieczne jest tu zrozumienie i zaangażowanie ze strony Urzędu Gminy, tak aby dotrzeć do odpowiednich instytucji szczebla krajowego, mogących rozwiązać ten problem.

  D.K.

  26-11-2010

  Podziały mandatów w nowej Radzie Gminy Słupno

  Przedstawiamy poniżej podział mandatów, według komitetów:

  PSL – 7 mandatów

  Wspólny Cel – Bielino – 2 mandaty

  Wybieramy Naszą Gminę – 1 mandat

  Moje Wykowo – 1 mandat

  Miszewko – Jedna Rodzina – 1 mandat

  Czas Na Zmiany – 1 mandat

  Lawenda – 1 mandat

  PO – 1 mandat

  Razem – 15 mandatów
  D.K.

  25-11-2010

  Odbudowa urządzeń przeciwpowodziowych na Słupiance

  Trwają prace remontowe, uszkodzonych w czerwcowej powodzi, urządzeń hydrologicznych na rzece Słupiance.

  Przypomnijmy, w nocy z 2 na 3 czerwca br. w wyniku obfitych opadów, wezbrane wody Słupianki przerwały zabezpieczenia przeciwpowodziowe, zalewając dolną część Słupna (okolice wzdłuż ulicy Pocztowej) oraz część Borowiczek-Pieniek.
  D.K. 
   
   

  24-11-2010

  Przebudowa drogi powiatowej w Słupnie
  Od kilku dni trwają już prace budowlane przy drodze powiatowej Słupno-Bodzanów, na odcinku od drogi krajowej nr 62 do ul. Klonowej w Słupnie. 
  Zakres prac obejmuje m.in.: budowę traktu pieszo-rowerowego, odwodnienie, oświetlenie, położenie nowej nawierzchni asfaltowej.
  Przewidywane zakończenie robót, pierwsza połowa 2011 roku.
  D.K.
   
   

  23-11-2010

  Podziękowania dla wyborców

  Dziękujemy sympatykom naszego komitetu za oddanie głosów na naszych kandydatów.

  Łącznie, nasz komitet otrzymał 365 głosów, uzyskując jeden mandat (okręg Borowiczki-Pieńki) w Radzie Gminy Słupno.

  Zachęcamy jednocześnie do systematycznych odwiedzin naszej strony. Będzie można tu zawsze znaleźć aktualne informacje z naszego gminnego podwórka – także te, których nigdzie więcej nie będzie.
  D.K.
   

  23-11-2010

  Losowanie radnego w Cekanowie
  W związku z równą ilością głosów, otrzymaną przez dwóch kandydatów w Cekanowie, odbyło się losowanie w wyniku którego mandat radnego otrzyma Zbigniew Dziecinny.

  D.K.

  22-11-2010

  Oficjalne wyniki wyborów
  Pełną informację na temat wyników wyborów do Rady Gminy w Słupnie, można znaleźć na stronie: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/140000/141912.html
   

  22-11-2010

  Pierwsze wyniki wyborów
  Pierwsze, nieoficjalne, wyniki wyborów do Rady Gminy w Słupnie.
  W nowej Radzie zasiądą (kolejność według ilości otrzymanych głosów):
  Słupno
  - Zbigniew Pielat
  - Jadwiga Biernat
  - Jan Stefański
  - Andrzej Dzięgielewski
   
  Nowe Gulczewo
  - Krzysztof Szałkowski
  - Lech Doliński
   
  Borowiczki-Pieńki
  - Dariusz Kępczyński
   
  Cekanowo
  O wyniku głosowania rozstrzygnie losowanie.
   
   
  Wójtem Gminy Słupno został wybrany w pierwszej turze głosowania, piastujący do tej pory tę funkcję, Stefan Jakubowski.
   

  19-11-2010

  W niedzielę 21 listopada wybory do Rady Gminy Słupno
  W gminie Słupno będziemy wybierać 15 radnych spośród 58 kandydatów. Na stanowisko wójta mamy natomiast 3 kandydatów.
  Uprawnionych do głosowania w gminie Słupno jest 4 978 osób.
   

  18-11.2010

  Opinia Eksperta - wybory samorządowe
  Prezentujemy poniżej opinię eksperta, dotyczącą przewagi komitetów lokalnych nad partyjnymi, z czym     w pełni się zgadzamy.
  Oto fragment:

  "Polska The Times": W wyborach na szczeblu lokalnym przegrają wszystkie partie - powiedział w wywiadzie dla gazety socjolog, profesor Kazimierz Kik.

  ...- Mamy dwa piętra tych wyborów. I zarazem dwa podejścia wyborców do kandydatów. Na szczeblu sejmików wciąż dominują partie - choć to przede wszystkim wynik ordynacji wyborczej. Na poziomie gmin i miast coraz wyraźniej natomiast widać, że partyjna rekomendacja bardziej kandydatom szkodzi, niż pomaga. A zaufanie do partii politycznych w kontekście samorządów wciąż spada - i w tych wyborach będzie to jaskrawo widoczne. Dlatego na szczeblu gminnym partie przegrywają z kandydatami komitetów lokalnych - powiedział prof. Kik (podkreślenie red.).

  Źródło: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/ekspert-partie-nie-wygraja-tych-wyborow,1,3785889,wiadomosc.html


  17-11-2010

  Gorączka przedwyborcza w gminie Słupno

  Na naszych ulicach i wioskach widać coraz więcej działaczy komitetów wyborczych, rozwieszających plakaty i rozdających ulotki.

  Nie wszyscy jednak kandydaci korzystają z tej formy przekazu. Są też inne sposoby, bardziej swojskie, zaprezentowania własnej kandydatury.

  Oto, jak robią to kandydaci z komitetu Wybieramy Naszą Gminę:

   

   
  Dagmara Kawalska Chmielewska (Słupno)
  Jednym z punktów mojego programu są programy profilaktyki zdrowotnej dla dzieci. Opowiadam o tym w bezpośrednich rozmowach innym matkom, upewniając się co do zainteresowania tym pomysłem wśród naszych mieszkańców. Wcześniej sprawdzałam możliwości realizacji, osobiście w naszej przychodni.
   
   
  Jolanta Małecka (Nowe Gulczewo)
  Nie chcę być reprezentantką tylko samej siebie, ale przede wszystkim, jak największej liczby mieszkańców Nowego Gulczewa. Rzeczywiste potrzeby mieszkańców najlepiej poznaje się podczas bezpośrednich rozmów. Staram się docierać bezpośrednio do ludzi i rozmawiać na te tematy. Stąd między innymi mój wniosek o uruchomienie komunikacji autobusowej w Nowym Gulczewie i otwarcie przedszkola. 
   
   
  Robert Ruciński (Słupno)
  Docieram do naszych mieszkańców, dzieląc się moją wiedzą w sprawach alternatywnych źródeł energii. Mam tu na myśli, słabo wykorzystywane do tej pory, korzyści płynące ze stosowania kolektorów słonecznych, przez indywidualnych użytkowników. Możemy wspólnie, korzystając z pomocy gminy, uzyskać dopłaty z funduszy europejskich w wysokości do 85% kosztów całej inwestycji. Tym pomysłem staram się „zarazić’ innych.
   
   
   
  Grzegorz Krzemiński (Słupno)
  Aktywność jest cechą mojej osobowości, a z niej wynika też otwartość w kontaktach z innymi ludźmi - najlepiej w bezpośrednich kontaktach. Każda społeczność, w sposób naturalny, potrzebuje swojego lidera, czyli osoby, która weźmie na swoje barki ciężar pewnych działań. W ostatnim czasie wystąpiłem z inicjatywą, która spotkała się z bardzo dużym poparciem mieszkańców mojego osiedla, mającą na celu znalezienie sposobu zabezpieczenia nas przed bardzo dokuczliwym hałasem z drogi krajowej Płock-Warszawa. 
   
   
   
  Hanna Stępińska (Słupno)
  Jest wiele spraw w Słupnie, na temat których, mieszkańcy pragną porozmawiać. Przykładem może tu być kwestia komunikacji autobusowej ze Słupna do Płocka. Ktoś bez żadnej konsultacji z nami zmienił rozkład, ujmując i przesuwając kursy. Stojąc na przystanku rozpoczęliśmy „narady” co z tym zrobić. Następnie napisałam pismo w tej sprawie do Urzędu Gminy i Zakładu Komunikacji Miejskiej, dzwoniąc tam jednocześnie i przedstawiając nasze bolączki. Ostatecznie udało się a nawet uzyskaliśmy troszkę więcej niż było przedtem. Okazuje się, że bezpośrednie działanie jest najskuteczniejsze.
   
   
   
  Artur Bereszczyński (Nowe Gulczewo)
  Docieram do ludzi osobiście. Pytam, rozmawiam, dyskutuję, bo w ten sposób można najlepiej zrozumieć się wzajemnie. Wnioski z tych rozmów są bardzo wyraźne: priorytetową sprawą są inwestycje w infrastrukturę drogową i wodno-kanalizacyjną. Natomiast tam gdzie już ją wybudowano, wchodzimy niejako w kolejny poziom potrzeb, a więc w: transport, poprawę bezpieczeństwa, rozwój zaplecza handlowo-usługowego i kulturalnego
   
   
   
   
  Dariusz Kępczyński (Borowiczki-Pieńki)

  Dużą wagę przywiązuję do systematycznych, bezpośrednich spotkań. Przez wszystkie lata mojego członkostwa w radzie gminy, zabiegałem o to, aby wszelkie kluczowe działania uzgadniać z mieszkańcami okręgu, z którego byłem wybrany. W moim przekonaniu, najlepszą zasadą jest bycie sobą. Nie należy odgrywać kogoś innego a tym bardziej obiecywać czegoś, co wiem że nie jest w mojej mocy aby zrealizować.

   

   


  16-11-2010

  Wydatki Gminy Słupno – plan na 2011 rok

  Projekt budżetu na 2011 rok przewiduje następujące wydatki, w łącznej kwocie 34.800.777,00 zł, zgodnie z klasyfikacją budżetową (wybrane, najważniejsze zadania):
   
  1. Wydatki bieżące - wydatki bieżące 22.885.777,00 zł, w tym m.in.:
  • Administracja - 4.373.900,00 zł,
  • Oświata i wychowanie - 7.939.950,00 zł,
  • Pomoc społeczna - 3.973.900,00 zł,
  • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 941.000,00 zł
  • Kultura i ochrona dziedzictwa - 527.500,00 zł,
  • Kultura fizyczna i sport - 194.000,00 zł.
  2. Wydatki majątkowe - 11.915.000,00 zł, w tym m.in.:
  • Przedszkola (dokończenie budowy przedszkola w Słupnie) - 2.500.000,00 zł,
  • Obiekty sportowe (boisko Orlik przy szkole podstawowej w Liszynie) - 1.250.000,00 zł,
  •  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna oraz drogi publiczne gminne:
   • kanalizacja sanitarna w Cekanowie i Arkadia Mazowiecka w Borowiczki-Pieńki, Bielino, Liszyno, Wykowo - 3.350.000,00 zł,
   • drogi gminne - 3.280.000,00 zł.
   

  15-11-2010

  Dochody Gminy Słupno – plan na 2011 rok

  Jak już była mowa poniżej, w projekcie na 2011 rok, dochody gminy oszacowano na łączną kwotę 31.541.777,00 zł. Pochodzą one głównie z dwóch źródeł:
   
      1. Subwencje i dotacje – łącznie 5.696.648,00 zł,

      2. Dochody własne gminy – 25.845.129,00 zł. Tu głównymi składnikami są:

  • podatki od osób prawnych (od gruntów i budowli) – 13.489.000,00 zł,
  • podatki od osób fizycznych (grunty i budynki) – 1.922.000,00 zł,
  • udział gminy w podatkach dochodowych, wpłacanych do budżetu państwa – 7.660.000,00 zł,
              w tym:
   
   • udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6.560.000,00 zł, !!!

  Kwota ta jest wyliczana na podstawie wskaźnika udziałów dla gmin w podatku dochodowym, płaconym przez mieszkańców gminy. Redystrybucja z budżetu państwa odbywa się w oparciu o wskaźnik, określony na 2011 rok, w wysokości 37,12 %

   • udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.100.000,00 zł,
  Redystrybucja z budżetu państwa podatku dochodowego, płaconego przez osoby prawne zarejestrowane na terenie gminy, na poziomie 6,71 %
  • pozostałe wpływy – 2.774.129,00 zł.
   

  12-11.2010

  Przyjęcie projektu Budżetu na 2011 rok - sesja Rady w dn. 10 listopada br.
  Ustępująca Rada przyjęła jednogłośnie, wypracowany wcześniej w komisjach problemowych, projekt budżetu na 2011 rok. Głowne założenia jak poniżej. Ostatecznym przyjęciem budżetu do realizacji, zajmie się już nowa rada, wybrana 21 listopada br.
  Podczas tego posiedzenia miało miejsce pożegnanie, odchodzącej na emeryturę, pani Wandy Pomianowskiej, która od kilkunastu lat odpowiadała za obsługę Rady w Urzędzie Gminy.
   

  9-11-2010

  Ostatnie posiedzenie ustępującej Rady
  W dniu 10 listopada 2010 r. odbędzie się ostatnie posiedzenie Rady Gminy Słupno w kadencji 2006-2010. Głównym punktem obrad będzie przyjęcie projektu budżetu na 2011 rok.
  Najważniejsze pozycje w projekcie:
  • Dochody oszacowano na 31.541.777,00 zł
   • dochody własne 25.845.129,00 zł
  • Wydatki zaplanowano na 34.800.777,00 zł
   • w tym wydatki majątkowe 11.915.000,00 zł
  • Główne zadania inwestycyjne, zaplanowane w projekcie budżetu, to:
   • II etap kanalizacji sanitarnej w Cekanowie,
   • kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w: Borowiczkach-Pieńkach, Bielinie, Liszynie, Wykowie,
   • budowa chodnika i remont nawierzchni drogi na odcinku od drogi krajowej nr 62 do ul. Klonowej w Słupnie,
   • budowa drogi wzdłuż wału wiślanego w Wykowie,
   • przebudowa ul. Ketlinga w Nowym Gulczewie,
   • termomodernizacja wybranych budynków,
   • dokończenie budowy przedszkola w Słupnie,
   • budowa boiska Orlik przy Szkole Podstawowej w Liszynie,
   • budowa boiska w Miszewku Strzałkowskim.

  2-11.2010 

  Inwestycje w toku
   

   

  Poniżej wybrane, najistotniejsze, inwestycje realizowane na terenie gminy Słupno:

   
  Przedszkole w Słupnie – inwestycja w toku, przewidywany czas zakończenia 2011 rok. Budynek przewidziany na ok. 150 przedszkolaków,

   

  Budynek socjalno-komunalny w Słupnie – inwestycja na ukończeniu, listopad 2010 rok,

   

  Budowa ulicy Szlacheckiej w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą – inwestycja na ukończeniu, listopad 2010 rok (dołączamy się do niewątpliwej radości mieszkańców Nowego Gulczewa, znoszących cierpliwie niemałe utrudnienia związane z tą inwestycją),

   

  Budowa kanalizacji w południowej części naszej gminy (obejmuje: Borowiczki-Pieńki, Bielino, Liszyno, Wykowo) zadanie o wdzięcznej nazwie „Arkadia Mazowiecka” – zakończenie w połowie 2012 roku.

  - wcześniej rozbudowano oczyszczalnię ścieków w Słupnie, zwielokrotniając jej wydajność.

   

  Przebudowa w Słupnie drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową (Warszawa-Płock) do granicy gminy w kierunku Bodzanowa – inwestycja powinna rozpocząć się jeszcze w tym roku i będzie zakończona w roku przyszłym. Jest to wspólne przedsięwzięcie Gminy i Powiatu (50:50). Bardzo ważne i oczekiwane zadanie, szczególnie dla mieszkańców Słupna w ciągu ulic: Kasztanowa, Klonowa i Topolowa oraz wszystkich kierowców korzystających z trasy Słupno-Bodzanów.

   

  Pozostałe inwestycje – można sprawdzić tu: http://ugslupno.bip.org.pl/?tree=134  

   

   

  Planowany budżet i inwestycje

  Ustępująca Rada, na  swoim ostatnim posiedzeniu (10 listopada 2010 r.), uchwali projekt budżetu na 2011 rok. Zapowiada się, że będzie to budżet znacznie skromniejszy po stronie dochodowej w stosunku do tegorocznego. Główną przyczyną jest mniejsza skala pozyskiwanych funduszy na projekty inwestycyjne – rekordowe ich wykorzystanie ma miejsce właśnie w 2010 roku.