Predstavitelia sklárskej spoločnosti


Predstavenstvo

Predseda

doc. Ing. Peter Šimurka, PhD. 

Vitrum Laugaricio - Centrum kompetencie skla

Spoločné pracovisko UACh SAV, TnUAD, FChFT STU

Študentská 2

911 50 Trenčín

Tel.: +421-32-7400589

Email: psimurka@gmail.com


Tajomník

Ing. Štefan Škultéty, CSc.

Bratislavská 9

911 05 Trenčín

Tel.: +421-32-6521285     

Email: skultety@zvsp.skČlenovia

Ing. Peter Vačko

vacko@rona.sk

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

Pavol.Sajgalik@savba.sk

Ing. Dagmar Galusková, PhD.

dagmar.galuskova@tnuni.sk

Patrik Illo

patrikillo@yahoo.comDozorná rada

Ing. Janka Sabošová

sabosova@rona.sk

Ing. Milan Kňažek

milan.knazek@vetropack.sk

Ing. Štefan Puhl

stefanrs@mail.t-com.sk
Členovia
Podpredseda  

doc. Dr. Ing. Peter Vrábel

Sklárska 117

020 61 Lednické Rovne

Tel.: +421-42-4601507

         Email: vrabel@rona.sk
Vedecký tajomník

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.

Vitrum Laugaricio - Centrum kompetencie skla

Spoločné pracovisko UACh SAV, TnUAD, FChFT STU

Študentská 2

911 50 Trenčín

Tel.: +421-32-7400590

Email: dusan.galusek@tnuni.sk


Ċ
Jozef Kraxner,
16. 2. 2017, 12:15