Internet oživí krásy, kultúru a tradície Slovenska

Celoročný program prepojí najnovšie technológie s tradíciami a zvykmi 


Cieľom programu "Google na slovenskú nôtu" je prispieť k uchovaniu a šíreniu slovenských tradícií a folklóru a tiež k zviditeľneniu krás, či historických pamiatok Slovenska v celosvetovom meradle. 

Program má prispieť aj k rozvoju cestovnému ruchu v regiónoch a pomôcť mladšej generácii ľahšie získať prehľad o Slovensku a jeho histórii, kultúrnom bohatstve i zvykoch. 

Iniciatívy budú zamerané na objavovanie a zhromažďovanie kultúrneho bohatstva, digitalizáciu pomocou najnovších technológií a sprístupňovanie a šírenie týchto informácií prostredníctvom internetu. 

Verejnosť sa môže tešiť na zaujímavé kultúrne projekty, ktoré budeme v priebehu roka spolu s našimi partnermi postupne predstavovať.


Minister kultúry SR, Marek Maďarič

Nedávano sa rezortu kultúry spolu so súborom SĽUK a Slovenskou akadémiou vied podarilo úspešne zrealizovať projekt elektronickej encyklopédie Tradičná ľudová kultúra slovom a obrazom (www.ludovakultura.sk). Teraz prichádza ďalšia užitočná novinka - program Google na slovenskú nôtu, ktorý umožní získavať a šíriť nové informácie o slovenskej kultúre a našich tradíciách, čo považujem za významný počin. Obzvlášť v dnešnej dobe internetu, keď informácie a ich dostupnosť považuje najmä mladá generácia za samozrejmosť. Je to správny krok, ktorý potvrdzuje, že aj kultúra prispieva k rozširovaniu vedomostnej spoločnosti.


Umelecký vedúci a choreograf súboru Lúčnica, Prof. Štefan Nosáľ

Celý kultúrny svet pozná pojmy ako talianska opera, francúzska architerktúra, ruský balet, americký jazz, anglická populárna hudba, či nemecká dráma, pod ktorými si konkrétne krajiny dokáže predstaviť a vďaka ktorým ich aj obdivuje. Slovenským kultúrnym fenoménom, ktorého bohatstvo a originalita stoja tiež za svetový obdiv, je náš folklór.


Riaditeľ slovenského Googlu, Rasťo Kulich

Po 12 rokoch som sa vrátil na Slovensko a bol som hrdý na to, že môžem stáť pri otvorení pobočky Googlu aj v tejto krajine plnej historických, kultúrnych ako aj prírodných krás. Rád by som sa spolu s mojim tímom poďakoval Slovensku a Slovákom za ich milé prijatie a záujem a ako inak, než prostredníctvom online technológií. Naším cieľom je, aby sme v spolupráci s partnermi uchovali a do sveta začali šíriť bohaté zvyky a tradície Slovenska vrátane folklóru, ku ktorému mám sám veľmi blízko. Zároveň chceme naďalej pomáhať rozvoju cestovného ruchu v regiónoch a generácii mladých Slovákov ukázať, že majú byť na čo hrdí.