Pozdravljeni!

Slovenščina je ena ...

... lepa ...,
... zapletena ...,
...
...
... stvar.

Slovenščina je ena. In edina.

Če nam je bila položena v zibel, bi bilo škoda, da bi je ne negovali.