Volgende activiteiten:

Tot nadere orders zijn voorlopig alle activiteiten opgeschort omwille van het coronavirus !!!

En als het goed gaat, kunnen we met repetities opstarten in september 2021 !!!