Minerály Slovenska


DARUJTE 2% 

SLOVENSKÝ MINERALOGICKÝ SPOLOK o. z. využíva tento rok prvýkrát možnosť prijať 2% dane z príjmu. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov môžete práve Vy ako platiteľ dane z príjmu rozhodnúť, kam pôjdu dve percentá Vami zaplatených daní. Je len na Vašom rozhodnutí, či ich necháte štátu, alebo nimi podporíte naše združenie. Občianske združenie vzniklo v roku 2010. Jeho činnosť je zameraná na mineralógiu a baníctvo a s nimi úzko súvisiace vedy - geológiu, petrografiu a históriu. V tomto roku rozbiehame viaceré projekty v oblasti Banskej Štiavnice a Slovenského rudohoria. Okrem toho rozvíjame spoluprácu aj s inými organizáciami a orgánmi štátnej správy. Tak isto sa snažíme svojou činnosťou prispievať ku kultúrnemu a hospodárskemu dedičstvu Slovenskej republiky v oblasti mineralógie a histórie baníctva. Sme organizátori jednej z najväčších mineralogických výstav na Slovensku. Staňte sa aj Vy jedným z tých, ktorým na svete neživej prírody, jej krásach a histórii záleží, venujte dve percentá z Vašich daní nášmu občianskemu združeniu.


ĎAKUJEME

Pre vyplnenie tlačiva použite nasledovné údaje:


Názov:  SLOVENSKÝ MINERALOGICKÝ SPOLOK o.z.

Sídlo:  Viestova 6623/26, 974 01 Banská Bystrica

Právna forma:  Občianske združenie 

IČO:  42190568 

alebo použite nasledovný odkaz na vytlačenie formulára:         http://www.mineralogickyspolok.sk/dane.pdfStránka je venovaná všetkým priaznivcom neživej prírody, špeciálne tým, ktorým k srdcu prirástli minerály v akejkoľvek podobe.

Snahou autorov bude prezentovať lokality a minerály Slovenskej republiky formou, ktorá je prístupná širokej verejnosti ale
svoje si nájde aj odborná časť návštevníkov tejto stránky. 
Veríme, že touto stránkou prispejeme k lepšej informovanosti a priaznivcov potešíme peknými príspevkami a fotografiami minerálov a lokalít.
 
V prípade, že máte akúkoľvek zaujímavosť vo forme, ktorá bude vhodná na prezentovanie na týchto stránkach a budete sa chcieť podeliť
o tieto informácie aj s ostatnými priaznivcami neživej prírody, napíšte na mailovú adresu:
        tomas.bancik@gmail.com       alebo použite telefónne číslo:          +421 911 77 08 07
 
kde si dohodneme akou formou budú Vaše príspevky prezentované.

Translate this homepage to English:

http://translate.google.com.my/translate?hl=en&sl=sk&tl=en&u=http%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fslovakiaminerals%2F

 S úctou


P.S.: Obsah týchto stránok a aj niečo naviac je na oficiálnej stránke Slovenského mineralogického spolku - www.mineralogickyspolok.sk