Nalog Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Opštini Ljig

Grupa gradjana opštine Ljig obratila se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija sa dokazima o totalnoj nebrizi Opštine Ljig prema proglašenom banjskom području. 
Veoma brzo je stigao odličan odgovor ministarstva. Donosimo odgovor i pismo kojim je Opštini Ljig naloženo da mora da postupa po Zakonu o banjama.

Poštovani građani opštine Ljig,

U vezi sa vašim dopisom koji ste uputili Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija elektronskim putem, dana 18. jula 2016. godine, obaveštavamo vas da se Sektor za turizam upoznao sa sadržajem istog.

Kao jedno od ministarstava nadležnih za deo problematike koju navodite, u potpunosti razumemo vaše nezadovoljstvo i izuzetno cenimo i podržavamo vašu inicijativu da se stanje u Banji Ljig dovede u red, odnosno da se sankcioniše stanje nebrige i nehata vezano za obezbeđivanje potrebnih uslova koje zahteva banjsko područje.

Banja Ljig je dobila granice za površinu od 174,75 hektara i status banje na osnovu uslova koje je zadovoljavala saglasno odredbama Zakona o banjama („Službeni glasnik RS“, br. 80/1992), odnosno Uredbom o utvrđivanju područje Banje Ljig, koju je Vlada RS donela 09. juna 2000. godine („Službeni glasnik RS“, br. 21/2000).
Na osnovu člana 4. Zakona o banjama, od momenta donošenje navedene Uredbe Vlade RS, nadležnost očuvanja, korišćenja, unapređenja banjskog područja i upravljanja istim preuzima OPŠTINA na čijem se području banja nalazi.

Sektor za turizam Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija preduzeće sve potrebne i propisima dozvoljene mere da se u određenom vremenskom roku stanje u Banji Ljig uskladi sa zakonskim obavezama. Na osnovu argumenata navedenih u vašem dopisu koji se odnose na nesavesno obavljanje obaveza od strane Opštine Ljig preko inspekcijskih službi (građevinskih, zdravstvenih, komunalnih, službi zaštite prirode itd.), a koji se odnose na zaštitu izvorišta od zagađenja, kontrolu kvaliteta i korišćenja termalne lekovite vode, održavanje i uređenje terena, održavanje i razvoj banjskog područja i dr, Sektor za turizam će uputiti dopis Opštini Ljig i ukazati na njene zakonske obaveze po pitanju stvaranja i održavanja uslova za dalji razvoj banjskog područja, kao i afirmacije i valorizacije prirodnih i stvorenih potencijala turističke ponude.

Što se tiče ugostiteljskog objekta za smeštaj „Ljig“, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija ne raspolaže informacijama o statusu objekta, s obzirom da se oko istog vodi sudski spor.

Radi vašeg informisanja, kao podnosiocima zahteva, u prilogu vam dostavljamo kopiju dopisa upućenog Opštinskoj upravi. Verujemo da će nakon prijema istog, Opština Ljig po kratkom postupku doneti adekvatne odluke i preduzeti neophodne mere u cilju regulisanja sadašnjeg stanja u Banji Ljig.

Takođe vas molimo da nas krajem septembra o.g. (do kada je dat rok opštinskim službama da ispune svoje zakonske obaveze) izvestite o aktivnostima koje su preduzete na području Banje Ljig po predmetnom pitanju.


Srdačan pozdrav,

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Sektor za Turizam
Omladinskih brigade 1
11000 Beograd, Republika SrbijaPISMO KOJE JE UPUĆENO OPŠTINI LJIG JE NA DONJEM LINKU. Klikite ispod na DopisopštiniLjig.pdf

Ċ
Oteta banja Ljig,
15.08.2016. 08:36
Comments