VRATIMO LJIGU OTETU BANJU LJIG1. Beogradske elektrane su nezakonito otele imovinu Deonicarskog drustva u privatnoj svojini za ugostiteljstvo i turizam, osnovna sredstva, hotele, motele i kupljene deonice Deonicarskog drustva iz Ljiga, ulica Save Kerkovica 12. 


2. Beogradske elektrane, Savski nasip 1, Novi Beograd osnivanjem i pripajanjem drustvenog preduzeca "Sloboda" u Ljigu gore navedenom resenjima zaplenili su imovinu hotele, motele i restorane deonicarskog drustva u privatnoj svojini za ugostiteljstvo i turizam iz Ljiga Save Kerkovica 12. Deonicari ugostiteljskog preduzeca "Sloboda" koji su kupili 1991. godine 22 887 deonica u mesovitoj svojini i 1994. godine 1 500 deonica u privatnoj svojini ostali su bez svojih deonica jer Beogradske elektrane nikada nisu isplatile nadoknadu. 

3. Beogradske elektrane, Savski nasip 1, Novi Beograd su resenjem FI 1613/03 u Trgovniskom sudu u Valjevu osnovali 23. 12. 2003. godine sa imovinom deonicarskog drustva u privatnoj svojini novo preduzece za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu na malo "Suvobor" drustvo sa ogranicenom odgovornoscu u Ljigu Save Kerkovica 12. 

4. Beogradske elektrane imovinu deonicarskog drustva u privatnoj svojini "Sloboda" za ugostitesljstvo i turizam iz Ljiga su zadrzali kao svoje vlasnistvo i 10 godina deonicari se tuze po sudovima da vrate svoju imovinu. Beogradske elektrane imovinu deonicarskog drustva u privatnoj svojini "Sloboda" iz Ljiga su preneli na Skupstinu grada Beograda. 


Deonicarsko drustvo u privatnoj svojini tuzice i trazice povracaj imovine od Beogradskih elektrana na medjunardnom sudu u Strazburu. Za ovu tuzbu trazimo pomoc i sredstva da bi deonicari mogli da povrate svoju sopstvenu imovinu na koju imaju tapiju dobijenu u Trgovinskom sudu u Valjevu i Opstinskom sudu u Ljigu i overene u katastru za nekretnine SO Ljig. Sva potrebna dokumentacija o registraciji deonicarskog drustva u privatnoj svojini "Sloboda" iz Ljiga se nalazi na ovom sajtu. 
Za sva obavestenja korisnici Interneta mogu se obratiti na slobodaljig@gmail.com  


 
 
 Ugostiteljsko turisticko preduzece "Sloboda" osnovano je 1948. godine kao drustveno preduzece sa potpunom odgovornoscu u Ljigu, ulica Save Kerkovica 12.
 
 

 Ugostiteljsko turisticko preduzece "Sloboda" iz Ljiga izvrsilo je transformaciju 21. 5. 1991. godine u deonicarsko drustvo za ugostiteljstvo i turizam u mesovitoj svojini sa potpunom odgovornoscu u Okruznom privrednom sudu u Valjevu.
 

 Ugostiteljsko turisticko preduzece "Sloboda" iz Ljiga izvrsilo je transformaciju 21. 5. 1991. godine u deonicarsko drustvo za ugostiteljstvo i turizam u mesovitoj svojini sa potpunom odgovornoscu u Okruznom privrednom sudu u Valjevu.

 
 
 Odluka 225/91 o izdvajanju internih deonica Ugostitlejskog preduzeca u mesovitoj svojini Save Kerkovica 12 iz Ljiga. Distribucija internih deonica izvrsice se po izvrsenom otkupu i upisati u deonicarsko drustvo u registar suda po tacki 8, 9 i 10 ove odluke. Deonicarsko drustvo u mesovitoj svojini "Sloboda" iz Ljiga od danasnjeg dana nije upisala deonice u sudski registar pa zato trazimo sudskim putem da se izvrsi svih 109 deonicara u privrednom sudu u Valjevu. Ove deonice su isplacene u potpunosti 1991 i 1992. godine tako da su vlasnici po ovoj odluci izmirili i otkupili 13 887 deonica. 
 

 Potvrda republicke agencije za privatizaciju i procenu vrednosti kapitala br. 454/91 dana 15. 12. 1992. godine izdalo je potvrdu da su deonicari kupili 13 887 deonica i postali vlasnici svojih deonica koje je ugostiteljsko preduzece "Sloboda" iz Ljiga bila duzna da upise u sudski registar 102 radnika, a deonice su placene odbitkom od licnih dohodaka. Ova odluka nikada nije sprovedena u delo i deonice nisu upisane u sudski registar iako su placene. 

 

Pravilnik deonicarskog drustva u mesovitoj svojini za ugostiteljstvo "Sloboda" od 22. 07. 1991. godine. Kapital deonicarskog drustva u clanovima 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 i 28 glasi: "Posle uplata internih deonica u celosti drustvo je duzno da na zahtev imaoca deonica izvrsi zamenu za pravne eksterne deonice u skladu sa zakonom i clanom 28. 
 
 


 Ova tapija se vodi na deonicarsko drustvo za ugostiteljstvo i turizam "Sloboda" iz Ljiga overena i izdata u Opstinskom sudu u Ljigu i Privrednom sudu u Valjevu sa obrazlozenjem: Prvostepeni opstinski sud u Ljigu po saslusanju zainteresovanih stranaka koje su sudu poznate tvrdi da je nepokretna imovina opisana u ovoj tapiji presla u pravu iskljucivu svojinu sa deonicarskog drusta za ugostiteljstvo i turizam sa potpunom odgovornoscu Ljig, ulica Save Krekovica 12, na deonicarsko drustvo za ugostiteljstvo i turizam "Sloboda" Ljig u privatnu svojinu na osnovu resenja privrednog suda u Valjevu FI broj 2072/94 od 31. 03. 1994. godine odluke o izdavanju deonica radi prodaje drustvenog kapitala broj od 5. 1. 1994. godine. Promet ovih nekretnina iznosi shodno potvrdi broj 918/93 od 4. 2. 1994. godine 11.052.000.000.000 dinara. Ovu tapiju je overio Opstinski sud u Ljigu dana 16. 6. 1994. godine pod rednim brojem 46/94. 

 
 Deonicarsko drustvo u mesovitoj svojini transformisano je 11. 05. 1994. godine u deonicarsko drustvo u privatnoj svojini. 
 
 
 
 Na osnovu clana 123 Statuta deonicarskog drustva za ugostiteljstvo i turizam "Sloboda" skupstina deonicara je na svojoj sednici odrzanoj 22. 07. 1991. godine donela poslovnik o radu skupstine deonicara.


 Deonicarsko drustvo na svojoj skupstini deonicara donelo je odluku 17. 08. 1992. godine o izdavanju deonica radi prodaje drustvenog kapitala. Deonicarsko drustvo "Sloboda" u mesovitoj svojini prelazi u deonicarsko drustvo u privatnoj svojini o izdvajanju druge emisije deonica. 

 
 
 Deonicarsko drustvo u mesovitoj svojini organizovalo se u deonicarsko drustvo u privatnoj svojini resenje Privrednog suda Valjevo 31. 03. 1994. godine je sklopilo ugovore sa d. d. "Slobodom" o kupovini drugog dela deonica koje je procenila agencija za privatizaciju iz Beograda ukupno 1530 deonica drustvenog kapitala. Agencija za privatizaciju iz Beograda donela je resenje da se otkupe razlika deonica neprodatih iz 1991 i 1992. godine 8490 deonica. Resenje republicke agencije br. 457/91 i 918/93-2 odluka o nacinu i rokovima placanja revalorizacije razliku izmedju upisanih i otplacenih deonica spiska od 102 radnika. Ove deonice se dobijaju po ugovoru bez popusta, a od licnih dohodaka ce se otplacivati narednih 5 godina. Deonice se mogu prenositi kad se izvrsi puna uplata deonica. Direktor deonicarskog drustva u privatnoj svojini naredio je samovoljno da se raskinu ugovori bez saglasnosti deonicara i da se ne odbijaju od licnih dohodaka 01. 06. 1998. godine. Za ovu njegovu samovoljnu odluku saznali su deonicari 28. 07. 1998. godine, kada je doneta odluka na skupstini deonicara da treba da se spojimo ili integrisemo sa Beogradskim elektranama Savski nasip br. 1, Novi Beograd. Ovi ugovori o kupovini deonica nisu nikada raskinuti sa deonicarskim drustvom "Sloboda" za ugostiteljstvo i turizam, Save Kerkovica 12, Ljig. Deonicarsko drustvo u privatnoj svojini danas vodi spor kod opstinskog suda u Ljigu i Privrednog suda u Valjevu radi resavanja ovog spora o vlasnistvu deonica jer su deonice 1991 i 1992. godine po ugovoru isplacene u celosti i one su ostale vlasnistvo deonicara. 


VAŽNA NAPOMENA 
Sednica Skupštine deoničarskog društva čiji zapisnik je ispod ovog tekta je nelagelna 
jer je u proleće 1998.godine ISTEKAO ČETVOROGOŠDIŠNJI MANDAT ČLANOVIMA SKUPŠTINE. 

 
 Na zahtev upravnog odbora deonicarskog drustva u privatnoj svojini doneo je odluku da se sazove skupstina deonicarskog drustva ugostiteljskog preduzeca "Sloboda" sa dnevnim redom da se deonicarsko drustvo u privatnoj svojini spoji sa Beogradskim elektranama Savski nasip 1, Novi Beograd. Clanovi Upravnog odbora su bili direktor Boegradskih elektrana, direktor Granik pescara iz Ljiga, direktor Turistickog saveza opstine Ljig, predsednik SO Ljig i dva clana deonicarskog drustva na celu sa direktorom deonicarksog drustva Brankom Sandicem. Po Statutu clan 19 deonicarsko drustvo "Sloboda" moze da sazove, sednicu predsednik skupstine deonicara na predlog direktora. Upravni odbor je bio obavezan da trazi saglasnost 10% clanova predstavnika drustvenog kapitala. Ovu skupstinu saziva direktor deonicarskog drustva bez sagasnosti 10% deonicara i ne trazi po Statutu glasove deonicara iz clana 17 statuta koji glasi da svakih 10 deonicara ima pravo na jedan glas koji se ustupa clanovima skupstine za donosenje odluka. Deonicarsko drustvo u privatnoj svojini za ugostiteljstvo i turizam "Sloboda" iz Ljiga po statutu clan 22 koji glasi: "Za donosenje odluke Skupstine kojom se odlucuje o dodatnim obavezama odnosno o smanjenju prava clanova drustva potrebna je salgasnost svih clanova drustva." Odluka o spajanju deonicarskog drustva sa Beogradskim elektranama moze biti samo referendumom deonicarskog drustva "Sloboda" u privatnoj svojini iz Ljiga. Skupstina deonicarskog drustva "Sloboda" iz Ljiga nije postovala ni jedan clan Statuta nego je bez saglasnosti deonicara "Slobode" donela odluku da se deonicarsko drustvo spoji sa Beogradskim elektranama Savski nasip Novi Beograd. Beogradske elektrane su bile upozorene i znale o pripajanju da privatno preduzece tj. deonicarsko drustvo ne moze da se spoji da drustvenim preduzecem. Beogradske elektrane bile su duzne da traze saglasnost Skupstine grada Beograda tj. svog osnivaca po zakonu o preduzecima iz 1997. godine da mogu da se pripoje sa Deonicarskim drustvom u privatnoj svojini "Sloboda" iz Ljiga. Deonicare "Slobode" ugostiteljsko preduzece u privatnoj svojini iz Ljiga niko nizasta nije pitao vec skupstina po volji direktora koji im je pretio otkazima donela je samovoljno odluku da se pripoje Beogradskim elektranama bez saglasnosti deonicara. Napomena: deonicarsko drustvo u privatnoj svojini "Sloboda" iz Ljiga od 1990. godine do 1996. godine nikada nije radila sa gubicima sto se moze dokazati bilansima deonicara koji su do danas sacuvani.
 
 
 Odluka 224 od 28. 07. 1998. godine. Ova odluka je falsifikat. Ovu odluku skupstina deonicara nije nikada donela i ne postoji zapisnik 28. 07. 1998. godine da su deonicari "Slobode" o ovoj odluci i ovim tackama resavali. Deonicari se nikada nisu odrekli deonicara niti doneli odluku da deonice prelaze u drustvenu svojinu. Deonice koje su kupljene 1991 i 1992. godine u celosti su isplacene tako da su deonicari postali vlasnici svojih deonica. Deonicari su platili i valorizaciji na deonice uplacene od 1001 i 1992. godine.
 

Javno komunalno preduzece Beogradske elektane sa sedistem u Beogradu Savksi nasip 1.
 
 

Sednica skupstine DP "Sloboda" iz Ljiga 20. 10. 1998. godine. Beogradske elektrane nisu mogle odlukom od 28. 07. 1998. godine deonicarsko drustvo u privatnoj svojini da pripoje Beogradskim elektranama pa su zakazele sednicu drustvenog preduzeca koje ne postoji da izvrse pripajanje. Ovo preduzece nije registrovano kod suda pa na ovoj sednici skupstine drustvenog preduzeca nisu mogli da donesu nikakve odluke. Beogradske elektrane u dogovoru sa direktorom deonicarksog drustva u privatnoj svojini sazvali su laznu sednicu nepostojeceg drustvenog preduzeca 20. 10. 1998. godine i sazvali radnike deonicare koji nisu deonicari u hotelu sa dnevnim redom od 5 tacaka. Direktor deonicarskog drustva sada postaje direktor drustvenog preduzeca i otvara sednicu drustvenog preduzeca "Sloboda" koje ne postoji sa sledecim dnevnim redom: 1. Konstituisanje skupstine i izbor predsednika i potpredsednika 2. Usvajanje statuta drustvenog preduzeca "Sloboda" 3. Odluka o imenovanju upravnog odbora DP "Sloboda" 4. Odluke o imenovanju clanova nadzornog odbora DP "Sloboda" 5. Donosenje odluke o pripajanju DP "Slobode" Beogradskim elektranama Savski napis br 1. Usvojene su odluke po tackama dnevog reda 1, 2, 3, 4 i izabrene predstavnici koji ce voditi ovo DP preduzece iz Ljiga koje nema ulice ni broja niti sedista u Ljigu. Tacka 5 o pripajanja DP "SLoboda" iz Ljiga JP Beogradske elektrane odluka je doneta jednoglasno o pripajanju DP "Sloboda" Beogradskim elektranama. Ovo DP nema imovinu nema ziro racun nema maticni broj, nema sediste, nema izabranog direktora. Na osnovu zapisnika od 20. 10. 1998. godine sa skupstine DP "Sloboda" donosi odluku br 403/98 21. 10. 1998. godine po tacki 3 JKP Beogradske elektrane su pravni sledbenik DP "Sloboda" i sa pravima i obavezama pravnih lica. Iz ove tacke se moze zakljuciti kao pravni sledbenici su naslednici DP "Slobode" iz Ljiga. Ovom odlukom DP "Sloboda" pripaja se JP Beogradske elektrane Savski nasip 1, Novi Beograd. Godisnji racun DP "Sloboda" iz Ljiga sastavice se 30. 06. 1998. godine poslovne promene izmedju dva bilansa 30. 06. 1998. godine i dana upisa u sudski registar obuhvatice se u poslovnim knjigama prethodnog pravnog lica DP "Sloboda". Sa ovom odlukom JKP Beogradske elektrane postaju pravni sledbenik DP "Sloboda" i preuzima sva prava i obaveze prethodnog pravnog lica. Ovo lazno preduzece podnosi dokumentaciju privrednom sudu u Valjevu, sud izdaje resenje 30. 10. 1998. godine FI 2009/98 i predaju ga Privrednom sudu u Beogradu sudija Goran Kaljevic donosi resenje Fi 15151/98 godinu JKP Begradske elektrane Novi Beograd Savski nasip br. 1 pripajanje DP 04. 11. 1998. godine iz Ljig bez ulice i broja u resenju koje glasi da je pripajanje DP "Sloboda" Save Kerkovica 12, iz Ljiga da se pripaja JKP Beogradske elektrane Savski nasip 1, Novi Beograd. Ovo DP za ugostiteljstvo "Sloboda" iz Ljiga nema nikakve imovine nema ziro racun nema pecat nema direktora, nema maticni broj direktor deonicarskog drustva nije overio potpise u opstinskom sudu u Ljigu da bi mogao da overava ugovor. DP Sloboda iz Ljiga, a Save Kerkovica 12. 06. 1998. podnosi zahtev Privrednom sudu u Valjevu i brise se iz registra DP "Sloboda" iz Ljiga i preuzimaju sva prava i obaveze ovoga preduzeca. Brisanjem DP "Sloboda" Ljig Beogrdske elektrane falsifikuju dokimentaciju i postaju vlasnici imovine Deonicarskog drustva "Sloboda" iz Ljiga. NAPOMENA: Deonicarsko drustvo u privatnoj svojini i nikada nije donela odluku da njihova imovina prenese na JKP Beogradske elektrane. Deonicarsko drustvo "Sloboda" nikada nije donelo odluku da se ugasi niti je donelo odluku da se osniva DP "Sloboda". Deonicarsko drustvo nikada nije donelo odluku da su Beogradske elektrane ili neko drustvno preduzece pravni sledbenici deonicarskog drustva. U svom resenju Upravnog odbora Beogradskih elektrana se vidi da oni pripajaju drustveno preduzece "Sloboda" iz Ljiga koje nema nikakve imovine i da oni nisu pravni sledbenici Deonicarskog drustva u privatnoj svojini.

 JKP Beogradske elektrane sa sedistem u Beogradu Savski nasip 1 predsednik upravnog odbora Milan Milutinovic dipl. pravnik zakazuje sednicu Upravnog odbora 29. 09. 1998. godine sa dnevnim redom: 1. Pripajanje i preuzimanje DP za ugostiteljstvo "Sloboda" sa sedistem u Ljigu ul. Save Kerkovica 12 (u daljem tekstu DP "Sloboda"). JKP Beogradske elektrane ciji je osnivac Skupstina grada Beograda nema pravo na donosenje samovoljnih odluka po zakonu o preduzecima iz 1997. godine za osnivanje preduzeca ili odvajanje moraju traziti saglasnost svog osnivaca Skupstine grada Beograda. Beogradske elektrane falsifikuju odluku na Upravnom odboru koju prilazemo na uvid da pripajaju DP "Sloboda" iz Ljiga Save Kerkovica 12. DP "Sloboda" za ugostiteljstvo i turizam ne postoji u Ljigu 30. 09. 1990. godine niti je ovo preduzece registrovano u Privrednom sudu u Valjevu. U Ljigu postoji deonicarsko drustvo "Sloboda" u privatnoj svojini za ugostiteljstvo i turizam bez drustvenog kapitala jer su radnici 1994. godine otkupili sve deonice. JKP Beogradske elektrane Novi Beograd u donesenoj odluci tacka 2. na ovoj sednici da preuzimaju bez naknade svu imovinu i sva sredstva i prava i obaveze drustvenog preduzeca "Sloboda" prema sacinjenom bilansu preuzimaju broj zaposlenih sa stanjem 30. 06. 1998. godine i da postaju pravni sledbenik drustvenog preduzeca.
NAPOMENA: DP "SLoboda" koje nije registrovano ni u agenciji za privredne registre u Beogradu ni u privrednom sudu u Valjevu. Ovo DP koje su pripojili 29. 09. 1998. godine nema svoj ziro racun, maticni broj, registraciju nema imovinu sto se moze zakljuciti da je odluka Beogradskih elektrana cist falsifikat. JKP Beogradske elektrane u odlucu od 03. 09. 1998. godine tacka 3 donose na Upravnom odboru da su saglasni da preuzmu otplaceni deo deonica od strane deonicara stim sto ce uplatnicama nadoknaditi isti uplaceni iznos. Iz ovoga se vidi da je falsifikat i da DP koje oni preuzimaju nema deonica ni imovine i ne navode koji su to deonicari kojima zele da isplate deonice. Iz ovoga se vidi da je u pitanju jos jedna prevara i falsifikat. U tacki 5 ove odluke 30. 06. 1998. godine DP "Sloboda" primenjivace se da upis u sudski registar promene nastalih na osnovu odluke "Slobode" br. 293 od 28. 07. 1998. godine kada iste prestaju da vaze. Upravni odbor Beogradskih elektrana pozivaju se na odluku 293 od 28. 07. 1998. godine toga datuma odrzana je skupstina Deonicarskog drustva za ugostiteljstvo i turizam u privatnoj svojini pa ova tacka dnevnog reda je cist falsifikat jer oni u ovoj tacki od 30. 09. 1998. godine ne pripajaju deonicarsko drustvo vec drustveno preduzece iz Ljiga gde ne navode ni adresu, a sve se radi o nezakonitim radnjama. Deonicarsko drustvo "Sloboda" u privatnoj svojini nikada nije donelo sledece odluke: 1. Deonicarsko drustvo nisu doneli odluku da prodaju deonice ili da ih prenesu na JKP Beogradske elektrane
2. Deonicarsko drustvo nikada nije donelo zakonitu odluku o pripajanju Beogradskim elektranama.
3. Nikada nisu doneli odluku da se ugasi deonicarsko drustvo
4. Deonicarsko drustvo u privatnoj svojini nikada nije donelo odluku da se osnuje drustveno preduzece "Sloboda" koje pripajaju Beogradskim elektranama.
5. Deonicarsko drustvo nikada nije donelo odluku da JKP Beogradske elektrane Savski nasip 1, Novi Beorgrad DA SU PRAVNI SLEDBENICI deonicarskog drustva "Sloboda" u privatnoj slovini Save Kerkovica 12.
6. Beogradske elektrane sa ovako falsifikovanom odlukom prevarile su privredni sud u Valjevu navodeci da su oni pravni sledbenici pomocu falsifikovanih odluka i zaplenili imovinu deonicarskog drustva u privatnoj svojini iz Ljiga 04. 11. 1998. godine imovinu zaplenjenu nisu vratili ni do danas. Ovakva odluka deonicara je jedinstven slucaj u Republici Srbiji je oni nisu pripojili sa svojim odlukama drustveno preduzece "Slobodu" vec su oteli imovinu deonicarskog drustva u privatnoj svojini od 1 800 000.
 

 Ugovor o pripajanju DP "Sloboda" iz Ljiga u JKP Beogradske elektrane iz Novog Beograda. Ovim ugovorom direktor Beogradskih elektrana sa sedistem u Novom Beogradu Savski nasip br. 1 koje zastupa direktor Predrag Vasic direktor DP za ugostiteljstvo i turizam koji nije izabran i koji nema ovlasceni potpis u Opstinskom sudu u Ljigu potpisuje ovaj ugovor 04. 11. 1998. godine. Direkor DP za ugostiteljstvo i turizam koji nije imao ovlascen potpis u sudu nije imao pecat, nije imao odluku da moze da prenosi bilo kakvu imovinu bez naknade. Direktor Beogradskih elektrana poptisao je ugovor koji je podnelo DP "Sloboda" iz Ljiga bez broja i ulice jer ovo preduzece nije ni postojalo 21. 10. 1998. godine. Upravni odbor Beogradskih elektrana na svojoj sednici 20. 09. 1998. godine doneo je odluku o pripajanju DP "Sloboda" sa sedistem u Ljigu Save Kerkovica 12 odlukom od 28. 07. 1998. godine ovo preduzece nije prostojalo niti registrovano sto se vidi da je cist falsifikat. Beogradske elektrane se pozivaju na dva preduzeca 28. 07. 1998. godine kada je odrzana sednica skupstine deonicarskog drustva u privatnoj svojini iz Ljiga. DP "Sloboda" iz Ljiga Save Kerkovica 12, na ovoj adresi ne postoji pa se smatra da je falsifikat izvrsen jer 27. 08. 1998. godine postojala je firma registrovana u privrednom sudu u Valjevu Deonicarko drustvo "Sloboda" iz Ljiga. JKP Beogradske elektrane se pozivaju po ugovoru 4. 11. 1998. godine o pripajanju DP "Sloboda" 21. 10. 1998. godine, kada je nepostojece drustveno preduzece "Sloboda" iz Ljiga odrzalo sednicu da se drustveno predezuce pripaja Beogradskim elektranama sto se vidi da je u pitanju jos jedan falsifikat. U tacki 2 ovog ugovora Beogradske elektrane Novi Beograd pripajaju i preuzimaju Drustveno preduzece "Sloboda" Ljig Save Kerkovica 12. Beogradske elektrane i njihovi pravnici ovim ugovorom vrse falsifikate i ako su znali da Drusteno preduzece ne postoji i nema imovinu i donose laznu tacku 3 iz ovoga ugovora. JKP Beogradske elektrane u tacki 3 ugovora stavljaju da su pravni sledbenici deonicarskog drustva "Sloboda" koja nema ulicu, broj i naziv mesta. Niko nije doneo odluku da su Beogradske elektrane pravni naslednik DD "Sloboda" iz Ljiga u privatnoj svojini Save Kerkovica 12. Deonicarsko drustvo u privatoj svojini "Sloboda" Save Kerkovica 12 je regitrovano u privrednom sudu u Valjevu 1994. godine. Iz ovakvih clanova ugovora i falsifikovanja i odluka dostavljaju privrednom sudu u Valjevu da su oni pravni sledbenici DD Sloboda u privatnoj svojini donose odluku i otimaju imovinu, hotel, motel, zemljiste deonicarskog drustva u privatnoj svojini i knjize kao svoju imovinu. Radnici deonicarskog drustva u privatnoj svojini koji su kupili deonice i koji su izmirili svoje obaveze prema drzavi ostaju bez deonica i imovine koje su kupili 1991 i 1992. godine kada su isplatili i postali vlasnici svojih deonica i otkupili nove deonice 1994. godine tako da u ovoj firmi deonicarskog drustva nije bilo drustvenog kapitala jer je otkupljeno 1530 deonica koliko je agencija za privatizaciju iz Beograda donela po jednoj deonici 600 dinara. Clan 4 ovog ugovora Beogradske elektrane falsifikuju dokumentaciju i preuzimaju bez naknade svu imovinu, obaveze Drustvenog preduzeca prema sacinjenom zavrsnom racunu 30. 06. 1998. godine.

NAPOMENA: 30. 06. 1998. godine zavrsni racun za sestomesecni obracun je u stvari deonicarskog drustva u privatnoj svojini "Soloboda" iz Ljiga, a ne Drustvenog preduzeca jer ovo preduzece ne postoji. Na kraju ovoga ugovora ovo drustveno preduzece nije imalo svoj pecat nije ni overen, a potpisao ga je nezakonito i neovlasceno direktor deonicarskog drustva Sandic Branko. Ovaj ugovor od 4. 11. 1998. godine nije overen ni u opstinskom sudu u Ljigu ni u privrednom sudu u Beogradu pa nema nikakvo pravno dejstvo.
 

 Drustveno preduzece koje je osnovala grupa gradjana i radnici deonicarskog drustva "Sloboda" iz Ljiga na sednici skupstine Drustvenog preduzeca 20. 10. 19998. godine koja je odrzana u hotelu Ljig donose zahtev i laznu odluku sa ove sednice 20. 10. 1998. godine i dostavljaju privrednom sudu u Valjevu da donese resenje o osnivanju drustvenog preduzeca "Sloboda" iz Ljiga. Privredni sud u Valjevu donosi resenje FI 2209 i registruje Drustveno preduzece 30. 10. 1998. godine. Deonicarsko drustvo za ugostiteljstvo i turizam "Sloboda" iz Ljiga nikada nije donelo odluku da osnuje drustveno preduzece "Sloboda" niti odluku da imovina deonicarskog drustva "Slobode" u privatnoj svojini treba da se prenese na drustveno preduzece ili Beogradske elektrane kako bi oni postali pravni sledbenici deonicarskog drustva i njihove imovine. Resenjem privrednog suda od 30. 10. 1998. godine Fi 2209/98 strana ovoga resenja br. 2 treba da stoji deonicarsko drustvo "Sloboda" u privatnoj svojini. U ovom resenju upisan je i racun deonicarskog drustva "Sloboda" 43930601-1913. U ovome resenju upisan je maticni broj deonicarskog drustva 7099266 koje je izdala statistika iz Beograda 29. 08. 1991. godine. Ovo drustveno preduzece koje je osnovalo nije imalo ni maticni broj, ziro racun pa su morali da falsifikuju i ubace podatke deonicarskog drustva. Podnosioci zahteva iz Ljiga za registraciju Drustvenog preduzece "Sloboda" na strani 2 stavljaju naziv firme radne organizacije BIP-a OOUR turistickog preduzeca Ugostiteljski centar "Sloboda" Ljiga Save Kerkovica 12. Upisan je ziro racun deonicarskog drustva i upisana je maticni broj deonicarskog drustva 7099266 sto se vidi da sa ovim upisom se izrsio falsifikat jer ovaj ziro racun i maticni broj su deonicarskog drustva u privatnoj svojini "Slobode". Turisticko ugostiteljsko preduzece "Sloboda" iz Ljiga 18. 12. 1989. godine je raskinulo sve odnose sa BIP-om i osnovalo drustveno preduzece za ugostiteljstvo i turizam "Sloboda". Iz ovoga se vidi da je upis na strani resenja br. 2 falsifikat koje je izdao privredni sud u Valjevu br. FI 2000/98. Resenje privrednog suda u Valjevu kojim je osnovano drustveno preduzece "Sloboda" Beogradske elektrane su dostavile sudu kompletnu laznu dokumentaciju i sud je na osnovu toga doneo resenje imajuci mogucnosti da proveri da li je dokumentacija u redu i doneli su 30. 10. 1998. godine falsifikovano resenje br 2209/98 dobijanjem resenja od privrednog suda u Valjevu Drustveno preduzece iz Ljiga 30. 09. 1998. godine dostavlja Beogradskim elektranama Savski nasip 1 i podnose zahtev privednom sudu 04. 11. 1998. godine o pripajanju drustvenog preduzeca "Sloboda" iz Ljiga. Privredni sud u Beogradu donosi resenje FI 15151 u kojima se drustveno predruzece "Sloboda" u Ljigu pripaja Beogradskim elektranama. Beogradske elektrane Savski nasip 1, Novi Beograd dostavljaju privrednom sudu u Beogradu odluku da bi izvrsili pripajanje i preuzimanje drustvenog preduzeca za ugostiteljstvo "Sloboda" iz Ljiga Save Kerkovica 12. Odlukom upravnog odbora Beogradskih elektrana u 10 tacaka od 29. 9. 1998. godine ova odluka nema pravno dejstvo jer svih 10 tacaka je falsifikovano jer drustveno preduzece "Sloboda" u Ljigu nije postojala 29. 9. 1998. godine ovo preduzece nije ni registrovano u Privrednom sudu u Valjevu. Beogradske elektrane se pozivaju na odluku upravnog odbora da je skupstina drustvenog preduzeca "Sloboda" odrzala sednicu 28. 7. 1998. godine i donela odluku da se pripajaju beogradskim elektranama. Iz gore navedenoga preduzece koje ne postoji ne moze da odrzi sednicu ni da donosi odluke koje su validne. Beogradske elektrane dostavljaju privrednom sudu u Beogradu odluku skupstine drustvenog preduzeca od 21. 10. 1998. godine sa cetiri tacke. Drustveno preduzece "Sloboda" iz Ljiga da se pripaja Beogradskim elektranama, da prihvataju bilans drustvenog preduzeca 30. 6. 1998. godine iako su znali da ovo preduzece nema bilansa ni zavrsnog racuna. U tacki 3 ove odluke da su pravni sledbenici drustvenog preduzeca "Slobode" i da ova odluka stupa na snagu za 8 dana 29. 10. 1998. godine sto se moze zakljuciti sa ovom odlukom da ovo preduzece nije registrovano. Dana 28. 7. 1998. godine odrzana je sednica deonicarskog drustva u privatnoj svojini "Sloboda" iz Ljiga. Beogradske elektrane privrednom sudu u Beogradu dostavljaju ugovor o pripajanju drustvenog preduzeca "Sloboda". Ovaj ugovor nije overen od Opstinskom suda u Ljigu ovaj ugovor nema pecat drustvenog preduzeca "Sloboda", ovaj ugovor je bez odluke o prenosu imovine drustvenog preduzeca "Sloboda" potpisalo je neovlasceno lice. Drustveno preduzece "Sloboda" iz Ljiga nema nikakve imovine. Deonicarsko drustvo "Sloboda" iz Ljiga u privatnoj svojini Save Kerkovica 12 nikada nije prenela svoju imovinu i tapiju, na novo drustveno preduzece koje se osnivalo 30. 10. 1998. godine pa se iz ovoga vidi da ovo preduzece ne moze da bude pravni naslednik necije imovine. Ne postoji odluka deonicarskog drustva u privatnoj svojini iz Ljiga da su Beogradskim elektranama preneli tapiju i da su doneli odluku da su Beogradske elektrane pravni sledbenici deonicarksog drustva "Sloboda" iz Ljiga. Privredni sud u Beogradu 4. 11. 1998. godine izdaje resenje po zahtevu Beogradskih elektrana o pripajanju drustvenog preduzeca Beogradskim elektranama. Beogradske elektrane sa ovakvim laznim odlukama u privrednom sudu u Beogradu pripajaju drustveno preduzece "Slobodu", a sa ovim resenjem oteli su imovinu deonicarskog drustva u privatnoj svojini hotele, motel, zemljiste i da su postali pravni sledbenici drustvenog preduzeca i njihove imovine. Beogradske elektrane pripajanjem drustvenog preduzeca "Sloboda" iz Ljiga podneli su zahtev 6. 11. 1998. godine za gasenje drustvenog preduzeca "Sloboda" koje su osnovali 30. 10. 1998. godine. Beogradske elektrane dobijaju resenje od privrednog suda iz Beograda o pripajanju drustvenog preduzeca FI 15151/98 od 4. 11. 1998. godine koja je izdao privredi sud iz Beograda i resenje 6. 11. 1998. godine o brisanju drustvenog preduzeca "Sloboda" iz Ljiga koje je izdalo resenjem Privrednog suda u Valjevu i podnose ova resenja sluzbi za katastar nekretnina u Ljigu br. 952-01/99-25 datuma 18. 11. 1990. godine. Katastar za nekretnine izdaje resenje 8. 1. 2000. godine da prenosi imovinu ugostiteljskog preduzeca "Sloboda" iz Ljiga. U ovome resenju katastar za nekretnine ne navodi se ciju imovinu prenosi da li drustvenog preduzeca "Sloboda" iz Ljiga Beogradskim elektranama ili deonicarskog drustva "Sloboda" iz Ljiga. Katastar za nekretnine iz Ljiga posto nije naveo svoju imovinu prenosi on je napisao u svom resenju ugostiteljsko preduzece "Sloboda" iz Ljiga. Ovakva firma ne postoji ovo preduzece nije upisano u sudski registar privrednog suda ni Beograda ni Valjeva niti u agenciji za privredne registre Beograda. Ovo ugostiteljsko preduzece "Sloboda" nema u resenju koje je izdala sluzba katastra za nekretnine iz Ljiga.


 Beogradske elektrane iz Novog Beograda podnele su zahtev katastru za nekretnine u Ljigu 18. 11. 1999. godine br. resenja 95201/99-55. Beogradske elektrane dostavljaju katastru za nekretnine u Ljigu dokumentaciju za prenos imovine drustvenog preduzeca "Slobode" koje je osnovano 20. 10. 1998. godine, a resenje suda za ovo preduzece izdato je 30. 10. 1998. godine. Beogradske elektrane dostavljaju resenje o pripajanju drustvenog preduzeca iz Ljiga sa Beogradskim elektranama od 4. 11. 1998. godine. Resenje Privrednog suda o gasenju drustvenog preduzeca "Sloboda" iz Ljiga 6. 11. 1998. godine. Beogradske elektrane nisu dostavile resenje katastru za nekretnine privrednog suda iz Valjeva o osnivanju drustvenog preduzeca "Sloboda" 30. 10. 1998. godine. Osnivanjem ovog drustvenog preduzeca 30. 10. 1998. godine sudu su dostavljeni lazni podaci da bi se ovo preduzece osnovalo na strani 1 nalazi se maticni broj deonicarskog drustva koje je izdao republicki zavod za statistiku br. 052/89 od 29. 08. 1991. godine, u ovom resenju nalazi se broj ziro racuna deonicarskog drustva u privatnoj svojini "Sloboda". Osnivanjem drustvenog preduzeca "Slobode" 30. 10. 1998. godine u Ljigu na strani 3 sudskog resenja privrednog suda u Valjevu upisna je RO BIP OOUR turisticko ugostiteljski centar sa ziro racunom i maticnim brojem deonicarskog drustva u privatnoj svojini. Ugostiteljsko preduzece "Sloboda" iz Ljiga odvojilo se od BIP-a 18. 12. 1989. godine, pa nam nije poznato zasto se nalazi OOUR BIP kao prelazna organizacija za spajanje sa Beogradskim elektranama. Na strani 4 ovoga resenja drustvenog preduzeca "Sloboda" nije imala direktora pa je svu dokumentaciju ovoga preduzeca potpisivao direktor deonicarskog drustva u privatnoj svojini Sadnic Branko. U katastru za nekretnine u Ljigu znali su da ovo drustveno preduzece "Sloboda" koje je osnovano 30. 10. 1998. godine nema osnovna sredstva i nema gradjevinsko zemljiste jer deonicarsko drustvo u privatnoj svojini "Sloboda" za ugostiteljstvo i turizam nikada nije prenela svoju imovinu na drugu firmu. Katastru za nekretnine iz Ljiga je poznato da su deonicarskom drustvu u privatnoj svojini "Sloboda" (za ugostiteljstvo i turizam) izdali tapiju 7. maja 1993. godine na kojoj je upisano gradjevinsko zemljiste i osnovna sredstva. Ovu tapiju koju je izdao katastar za nekretnine iz Ljiga overio je privredni sud u Valjevu 31. 03. 1994. godine i opstinski sud u Ljigu 16. 6. 1994. godine. Katastru za nekretnine u Ljigu poznato je da ne postoji odluka deonicarskog drustva u privatnoj svojini "Sloboda" iz Ljiga da su doneli odluku o prenosu svoje imovine na drustveno preduzece "Sloboda". Deonicarsko drustvo nikada nije donelo ovakvu odluku da se Beogradskim elektranama i drustvenom preduzecu "Sloboda" prenosi imovina deonicarskog drustva u privatnoj svojini iz Ljiga Save Kerkovica 12. Osnivacka skupstina drustvenog preduzeca "Sloboda" iz Ljiga 20. 10. 1998. godine na svojoj sednici donela je odluku da se osniva drustveno preduzece "Sloboda" koje nema nikakve imovine. U ovoj odluci od 21. 10. 1998. godine stoji u tacki 3 da ce zavrsni racun 30. 6. 1998. godine biti prenet na pravno lice drustvenog preduzeca iako su znali da ovo preduzece nema zavrsni racun sto je cist falsifikat ove odluke. Katastar za nekretnine iz Ljiga donosi resenje 18. 11. 1999. godine br. 95201-99-25 ugostiteljskom preduzecu "Sloboda" iz Ljiga. Iz ovoga resenja se ne vidi da li je drustveno ili deonicarsko drustvo "Sloboda" i prenosi celokupnu imovinu na Beogradske elektrane Novi Beograd u prenosu su osnovna sredstva i gradjevinsko zemljiste. Ugostiteljsko preduzece "Sloboda" po ovom resenju nema maticni broj, a nije ni registrovano u privrednom sudu u Valjevu. Drustveno preduzece "Sloboda" koje je osnovano na skupstini 20. 10. 1998. godine, a resenje za ovo preduzece izdao je sud 30. 10. 1998. godine. Drustveno preduzece "Sloboda" nema nikakvu odluku da poseduje imovinu tj. osnovna sredstva i gradjevinsko zemljiste. Nezakonitim izdavanjem ovakvog resenja od strane katastra za nekretnine iz Ljiga 18. 11. 1999. godine Beogradskim elektranama one su nezakonito dobile imovinu jer su ova osnovna sredstva i gradjevinsko zemljiste uknjizeni na deonicarsko drustvo u privatnoj svojini za ugostiteljstvo i turizam iz Ljiga Save Kerkovica 12. Ovim resenjem katastar za nekretnine iz Ljiga deonicarsko drustvo "Sloboda" u privatnoj svojini ostaje bez svojih deonica bez imovine bez preduzeca jer su Beogradske elektrane smatramo nezakonito dobile tudju imovinu. Beogradske elektrane su dostavile privrednom sudu Beograd 5 laznih odluka da bi se domogli imovine deonicarskog drustva iz Ljiga i preneli u svoje vlasnistvo. Oduvek su dostavili privrednom sudu u Beogradu:

1. Odluku upravnog odbora Beogradskih elektrana iz Novog Beograda 29.09. 1998. godine na svojoj sednici u 10 tacaka.
2. Uz ove odluke se vidi da su sve tacke falsifikovane jer pripaja preduzece koje ne postoji i koje u sudu nijednom nije registrovano i koje nema nikakve imovine.
3. Beogradske elektrane dostavljaju Privrednom sudu u Beogradu odluku skupstine drustvenog preduzeca "Slobode" iz Ljiga da su Beogradske elektrane pravni sledbenici drustvenog preduzeca "Sloboda" 20. 10. 1998. godine. Ovo preduzece nije registrovano u sudu ni u Valjevu ni u Beogradu i ne moze da donosi nikakve odluke. Beogradske elektrane dostavljaju resenje sudu u Beogradu o upisu drustvenog preduzeca "Sloboda" u sudski registar koje su dobili laznom dokumentacijom u privrednom sudu u Valjevu. Beogradske elektrane u privrednom sudu u Beogradu dostavljaju ugovor o pripajanju drustvenog preduzeca "Sloboda" bez pecata, bez odluke o prenosu imovine, bez odluke ovlascenoga lica da moze da potpise imovinu besplatno od 2 500 000 maraka Beogradskim elektranama. Direktor Sandic Branko nije imao pravo na potpis jer nije imao odluku i nije imao overen potpis od strane suda da je direktor drustvenog preduzeca. Statutom Beogradske elektrane nemaju pravo da donesu odluku o pripajanju drustvenog preduzeca "Sloboda" iz Ljiga bez saglasnosti svoga osnivaca Skupstine grada Beograda ili Vlade Republike Srbije. Beogradske elektrane nikada nisu dobile saglasnost skupstine grada Beograda ili Srbije da mogu da pripoje drustveno preduzece "Sloboda" iz Ljiga.
 

 Resenjem privrednog suda u Valjevu 31. 12. 1996. godine vidi se da su Deonicarsko drustvo u privatnoj svojini uplatili u potpunosti valorizaciju u iznosu od 510 000 dinara 1. 1. 1993. godine revalorizacija iznosi 469, 64 dinara od 24. 1. 1994. godine do 28. 07. 1998. godine u vrednosti od 2 231 79 dinara. Uplatu izvrsio sef racunovodstva 1. 1. 1993. godine do 24. 1. 2004. godine.
  

TEKST U DNEVNOM LISTU ALO