Vejtræer

Hvad er din holdning til vejtræer i Slippen.

Det vil bestyrelsen i beboerforeningen gerne vide, inden vi går i konkret dialog med kommunen om træernes fremtid. Vi har derfor lavet dette lille spørgeskema, som vi håber, du vil give dig tid til at udfylde og returnere til os inden den 2. januar 2015. Du kan aflevere det til formand Børge Søltoft, Rosensgade 120.  

Hvis du gerne vil besvarer spørgeskemaet pr. mail, kan du finde skemaet på vores hjemmeside: www.slippen.dk.  Du er også velkommen til at scannet dokumentet, hvis du skriver i hånden.
Send din mail til: borge@slippen.dk .

Lidt om baggrunden

Det er Odder Kommune, der ejer træerne, selvom det i sin tid var Beboerforeningen Slippen, der købte træerne og fik dem plantet. Sådan er loven, og det er helt normal procedurer, når der plantes træer på kommunal jord.

Dilemmaet med træerne er, at kommunen i år - indtil videre - har afvist at beskære træerne og i stedet foreslår, at der plantes nye, som har mindre vækst. Fordelen er ifølge kommunen, at mindre træer er nemmere at beskære, og at de kan vælge en træsort, der ikke behøver beskæring  hver 3-4. år, sådan som de nuværende træer helst skal.


De nuværende træer er lindetræer. Da beboerforeningen i sin tid plantede den træsort, var det fordi, vi dengang fik at vide af specialister, at det er et træ, der egner sig godt til at gro i en by. Både fordi det er robust overfor benzin, tørke og vekselende jordforhold, men også fordi det fint tåler beskæring hver 3-4. år, så det er muligt at bevare den størrelse på kronen, som man foretrækker. Det er samtidig en træsort, der passer fint ind med de gamle huse,og som er i tråd med den bevarende lokalplan for området. Det har vist sig at være korrekt. Træerne er sunde, og de vil kunne stå på gaden i mange årtier frem.


Nogle få beboere er generet af skygge fra de nuværende træerne. Det kan afhjælpes i et vist omfang, hvis de nuværende kroner beskæres – eller hvis der plantes mindre træer – eller hvis der slet ingen træer var. Man skal huske, at mindre træer typisk vil sætte krone længere nede. Det vil derfor være afgørende, at kronerne holdes nede, så de ikke skygger mere end de nuværende.  


Status – her kort før jul:

Bestyrelsen er i dialog med kommunen, og vi har indtil videre aftalt et møde i det nye år. Inden dette møde vil vi gerne høre beboernes holdning til træerne. Bestyrelsen vil gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at kommunen IKKE træffer endelige beslutninger om træernes overlevelse før efter den kommende generalforsamling i Beboerforeningen Slippen. Vejtræernes fremtid bliver et punkt på dagsordenen. Indkaldelse til generalforsamlingen kommer, så hurtigt som muligt efter mødet med kommunen.

Status - marts 2015
Vi har fået svar fra Odder Kommune, Vej og Park med følgende tekst:
”Da der er et ønske om at lindetræerne bevares og at de beskæres, vil vi foreslå
at lindetræerne fra vinteren 2015-16 knudebeskæres.( se vedhæftede billede).
Derefter vil de blive knudebeskåret hver vinter fremadrettet.
Den endelige højde på træerne vil blive sat ud fra det højeste træ, da vi ønsker
at træerne på sigt kommer til at se ens ud. Højden fra belægningen og op til
hvor bunden af trækronerne begynder, vil blive den samme på alle træer.
Højden op til kronerne sættes ud fra lindetræet ud for Rosensgade 82.
Vil I se på dette forslag og hvis I kan godkende det, vil vi som skrevet starte op
med beskæring af lindetræerne fra vinteren 2015-16.
Med venlig hilsen
Lene Krogh Jensen
Driftleder”

Bestyrelsen har meddelt Odder Kommune at vi synes at det er et fint forslag; men at kronerne skal laves så små som muligt og at træerne på sigt skal gøres lige høje.
Undersider (1): Spørgeskema
Comments