Mobilmast på Sønderbakken

Beboerforeningen har sendt nedenstående klage til Odder Kommune vedr. opførelse af 42 meter høj telemast på fodboldbanen 30 meter fra Slippen.

Du har mulighed for at deltage i underskriftsindsamlingen mod mobilmasten, klik på link: Link til online underskriftsindsamling

Beboerforeningen Slippen

Rosensgade

8300 Odder

Den 11. marts, 2019

Odder Kommune

Byggeri

Rådhusgade 3

8300 Odder

Beboerforeningen Slippen vil på vegne af beboere i Rosensgade, klage over den planlagte placering af telemast på arealet ved Sønderbakken i Odder. Vi vil samtidig foreslå alternative placeringer.

Den nuværende planlagte placering vil få stor negativ betydning for alle husene der ligger tæt på den planlagte mast.

For grundejerne betyder en sådan placering følgende:

  • Nedsat herlighedsværdi
  • Det vil bliver meget sværere at sælge boligerne
  • Boligprisen vil typisk falde med kr 500000
  • Stor usikkerhed omkring strålingsfare, specielt ved 5G netværk

For Odder Kommune vil en sådan placering betyde følgende:

  • Utilfredse borgere
  • Erstatningskrav fra grundejere
  • Faldende ejendomsskatter
  • Store udgifter til behandling af klagesager

Beboerforeningen vil foreslå alternative placeringer:

  • Fodboldbanen på alleen
  • Fillerup vandværk

Beboerforening er forundret over at den ikke er blevet kontaktet i denne anledning. Det er en sag der har stor betydning for samtlige beboere i Slippen.

Vi vil samtidig kræve udsættelse af klagefristen, alle beboere i Slippen har ret til at blive hørt i denne sag.

Vi forventer at få en skriftlig bekræftelse på at Odder Kommune har modtager denne klage rettidigt.

Med venlig hilsen

Børge Søltoft (formand) og Peter Mikkelsen (bestyrelses medlem)