Referat: 2014

Generalforsamling afholdt på Rathlouskolen den 27. februar 2015

Kresten blev valgt til ordstyrer.

Ca. 20 fremmødte med retter til fællesbord.

Formandens beretning blev godkendt.

Følgende punkter i beretning:

Sagen vedr. bebyggelse og hegn ved åen ud for nr. 108.

Foredrag v. Eric Pettersson

Vores madklub.

Trafik

Vejtræer.

Sagen vedr. bebyggelse for tæt på åen: Der skal sendes en rykker for svar.

Måske flere initiativer til foredrag, udflugter mm. for vejens beboere.

Fint fremmøde til vores foredrag.

Vi skal i bestyrelsen fastlægge ny dato for madklub. Gerne annoncering af 4 faste datoer i løbet af året.

Vedr. vejtræer.

Dirigenten meddelte at der havde været 74 indlæg vedr. vejtræer.

Indlæg for og imod træer.Ord i debatten: skygge, blade sviner, træerne er smukke, træerne passer til bebyggelsen, træ ud for Kjeld og Gitte skal fjernes, tjørn et dårligt valg, beskæring god løsning, Klaus Markmanns indlæg sendt til Vej og Park, 13 - 2 i afstemning for at bevare træer, kommunens ejendom, men vores holdning,.

Bestyrelsen tager initiativ til møde med Vej og Park vedr. vejtræer.

Regnskab blev godkendt. Egenkapital, 14.270 kr.

Lars , Peter og Joan genvalgt.

Edith udtræder af bestyrelsen. Vi takker for indsatten og hyggeligt selskab.

Helle indtræder i bestyrelsen.

Som suppleant vælges Erik, nr. 88.

Leila genvælges som revisor.

Måske en ide at reviderer vedtægter.

Der står f.eks. at overskud ved foreningens nedlæggelse, skal bruges til foder til ænderne!!

Ligeledes er hele Rathloucentret med, historisk forklaring, tidligere beboere flyttede ind , og kunne på den måde fortsat deltage i vores arrangementer.

De er døde, og ingen fra bebyggelsen er interesseret i gadens ve og vel.

Bestyrelsen indkaldes til et møde med punkter til dagsorden i henhold til generalforsamlingens beslutning.