Algemene voorwaarden

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang geannuleerd worden. Bij niet tijdig geannuleerde/vergeten afspraken zijn wij genoodzaakt deze in rekening te brengen voor het tarief van de afgesproken activiteit.

Bij het maken van een afspraak wordt er naar uw telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.

Bij de intake wordt, indien nodig, met uw toestemming, naar uw persoonlijke en medische gegevens gevraagd. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld conform onze Privacyverklaring/ GDPR/AVG wet (zie webpagina) behandeld.

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de activiteit op een verantwoordelijke en veilige manier gedaan worden.

Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan ons door te geven.

Alle informatie die u tijdens het intakegesprek en de activiteit aan ons verstrekt wordt zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt.

Slender You Sliedrecht is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van uw persoonlijke bezittingen.

Bij Slender You Sliedrecht worden geen medische diagnoses gesteld.
Bij twijfel kunnen wij afzien van de activiteit en wordt u doorverwezen naar de huisarts/specialist.

Bent u onder behandeling van een arts of fysiotherapeut en/of gebruikt u medicijnen, dan kan een medewerker u vragen om met uw arts of fysiotherapeut te overleggen of een activiteit wel gedaan mag worden tijdens de betreffende behandelperiode.

U kunt bij ons pinnen of contant betalen.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u   Slender You Sliedrecht niet aansprakelijk zal stellen voor bij - en nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een activiteit u gedaan heeft.

Het Privacyreglement is van toepassing. Zie pagina op deze site.