Strona główna

Kim jest matematyk? 

Matematyk zajmuje się wielkością, strukturą, dynamiką oraz przestrzenią. Jego badania naukowe dotyczą różnych dziedzin matematyki. Matematycy w przeciwieństwie do innych naukowców popierają swoje teorie dowodami. Niektórzy naukowcy z innych dziedzin, jak np. fizyka teoretyczna, także mogą być uznani za matematyków, jeśli ich badania dostarczają wiedzy w dziedzinach matematyki. Natomiast matematycy zajmujący się matematyką stosowaną dostarczają wiedzy dla innych dziedzin nauki i techniki. W historii żyło mnóstwo wybitnych matematyków, o których mówi się do dziś.

Matematyka 
Jest to nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania. Ponieważ ścisłe założenia mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin myśli ludzkiej, a muszą być czynione w naukach ścisłych, technice a nawet w naukach humanistycznych, zakres matematyki jest szeroki i stale się powiększa. Matematyka znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach. W codziennym życiu spotykamy ją niemalże na każdym kroku. Wszelkie budynki przypominają kształtem figury geometryczne, ale nie tylko w architekturze jest tak często wykorzystywana. Już wieki temu korzystano choćby z prostych obliczeń matematycznych, czego dowodem są znaleziska paleontologów.