Kongres 2018

Slovenski slavistični kongres 2018

Videm/Udine/Udin, 27.29. september 2018


Organizatorji:

Slavistično društvo Slovenije

Slavistično društvo Trst–Gorica–Videm

Univerza v Vidmu, Oddelek za jezike in književnosti ter komunikacijske, izobraževalne in družbene vede

Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società

Universitât dal Friûl, Dipartiment di Lenghis e leteraduris, comunicazion, formazion e societât


Lokacija uvodnega dela kongresa:

Palača Antonini Cernazai / Palazzo Antonini Cernazai / Palaç Antonini Cernazai

Ulica Tarcisio Petracco 8 / Via Tarcisio Petracco, 8 / Vie Tarcisi Petrac, 8

Dvorana Gusmani / Sala Gusmani / Sale Gusmani

pritličje


Kongresni program (osnutek)

Četrtek, 27. septembra 2018


09.00–09.30

Registracija

 

 

09.30–10.00

Pozdravni nagovori

 

Andreja Žele, predsednica Slavističnega društva Slovenije

 

Marija Pirjevec Paternu, predsednica Slavističnega društva Trst–Gorica–Videm

Antonella Riem, predstojnica Oddelka za jezike in književnosti ter komunikacijske, izobraževalne in družbene vede Univerze v Vidmu

 

Giorgio Ziffer, predsednik Italijanskega društva slavistov (Associazione Italiana degli Slavisti)

 

 

 

Uvodna predavanja

10.00–10.20

Giorgio Cadorini

Il furlan: storie, societât e la part dai Slovens / Furlanščina: zgodovina, družba in vloga Slovencev

10.20–10.40

Roberto Dapit

Stanje slovenskega ustnega izročila v Videmski pokrajini

10.40–11.00

Marija Bidovec

Pouk slovenskega jezika in književnosti na italijanskih univerzah

11.00–11.30

Diskusija

 

 

11.30–12.00

Odmor za kavo

 

 

 

Uvodno predavanje in spominska prispevka

12.00–12.15

Han Steenwijk, Univerza v Padovi

Nekatere posebnosti uradne rezijanščine

12.15–12.30

Rosanna Giaquinta

In memoriam Nikolaj Mihajlov (1967–2010)

12.30–12.45

Natka Badurina

In memoriam Fedora Ferluga Petronio (1946–2018)

12.45–13.00

Diskusija

 

 

13.00–15.00

Odmor za kosilo

 

 

 

 

Predavanja v sekcijah

Predavanja v sekcijah

 

 

 

 

Slovenski jezik v Videmski pokrajini

Slovensko ustno izročilo v Videmski pokrajini

Vodi

Matej Šekli

Roberto Dapit

15.00–15.15

Nataša Komac

Slovenski jezik v Kanalski dolini

Marija Stanonik

Vartac, publikacija beneškega študijskega centra "Nediža": slovenska narečna besedila otrok iz Benečije, Rezije in Kanalske doline

15.15–15.30

Matej Šekli

Slovenski jezik v Reziji

Monika Kropej

Matičetovi zapisi terskih pripovedi. Prispevek k ohranjanju terske nesnovne dediščine

15.30–15.45

Janoš Ježovnik

Slovenski jezik v Terskih dolinah

Barbara Ivančič Kutin

Zagovori v terenskih zapisih iz Benečije

15.45–16.00

Danila Zuljan Kumar

Slovenski jezik v Nadiških dolinah

Milena Mileva Blažić, Alenka Žbogar

Pravljice v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu od vrtca do srednje šole

16.00–16.30

Diskusija

Diskusija

 

 

16.30–17.00

Odmor za kavo

 

 

17.00

Literarni večer

 

Pogovor z Majo Haderlap o romanu Engel des Vergessens / Angel pozabe, vodi Boža Krakar Vogel

 

 

19.00

Večerja
Petek, 28. septembra 2018

09.00–09.30

Registracija

 

 

 

 

 

Predavanja v sekcijah

Predavanja v sekcijah

Okrogli mizi

 

Angel pozabe Maje Haderlap in Francoski testament Andreïa Makina

Slovanski jeziki in književnosti na Univerzi Vidmu

Cankarjevo priznanje za osnovne šole

Vodi

Boža Krakar Vogel

Giorgio Ziffer

Jožica Jožef Beg

09.30–09.45

Boža Krakar Vogel

Stara nova vprašanja o maturitetnem eseju

Giorgio Ziffer

Velika noč. Il nome della ‘Pasqua’ in sloveno (e in altre lingue slave)

Igor Saksida

Cankarjevo tekmovanje in sodobne oblike preverjanja bralne zmožnosti;

09.45–10.00

Alojzija Zupan Sosič

Družinski testament v Angelu pozabe

Emiliano Ranocchi

Il mito asburgico nella letteratura polacca e ucraina moderna

Tina Gačnik

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje v osnovni šoli

10.00–10.15

naknadno javljena predavateljica in točen naslov na temo Makinov Francoski testament

Anna Maria Perissutti

La Slovenia descritta dal pittore e poeta cecoJosef Vachal

Saška Horvat

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje v srednji šoli

10.15–10.30

Vanesa Matajc

Čas in spomin, glas in zgodovina

 

Slovenska in evropska literarna dediščina – pravljice v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu od vrtca do srednje šole

 

 

 

vodi Alenka Žbogar

sodelujejo Milena Mileva Blažić, Monika Kropej, Barbara Ivančič Kutin, Saša Babič

10.30–11.00

Diskusija

 

 

11.00–11.30

Odmor za kavo

 

 

11.30–12.30

Občni zbor Slavističnega društva Slovenije

 

 

12.30–13.00

Odmor za prigrizek

 

 

13.00–15.00

Vodeni ogled po Vidmu v furlanskem jeziku s tolmačenjem v slovenskega, vodi Daniele Della Vedova

 

 

 

Predavanja v sekcijah

Predavanja v sekcijah

15.00–16.30

Jubilejni Cankar

Prva svetovna vojna v slovanskih književnostih

Vodi

Miran Košuta

Đurđa Strsoglavec

 

Miran Košuta

Ivan Cankar v očeh in peresu Fulvia Tomizze

Marija Pirjevec Paternu

Italijansko branje Ivana Cankarja

Jožica Čeh Steger

Ekološki prostori v Cankarjevi kratki prozi

Đurđa Strsoglavec

Južnoslovanski bog Mars

Namita Subiotto

Odmev prve svetovne vojne v romanu Pirnica Petreta M. Andreevskega

Jana Šnytová, Špela Sevšek Šramel

Soška fronta in njen odmev v poeziji med obema vojnama: češki in slovaški primer

Lidija  Rezoničnik

Prva svetovna vojna v poljski književnosti: odmev vojne v delih Zofie Nałkowske

Blaž Podlesnik

Proza pesnikov in prva svetovna vojna

 

 

 

16.30–17.00

Odmor za kavo

 

 

 

 

Okrogla miza

Okrogla miza

17.00–18.30

Slovenski jezik v šolah v Furlaniji – Julijski krajini

Pouk slovenskega jezika in književnosti na italijanskih univerzah

Vodi

Suzana Pertot

Marija Bidovec

Sodelujejo

Norina Bogatec (Slovenski raziskovalni inštitut – SLORI, Trst)

Ester Derganc (Bazovica pri Trstu)

Biserka Cesar (Bazovica pri Trstu)

Vesna Jadodic  (Špeter)

Antonio Banchig (Čedad)

Lara Pižent (Univerza v Vidmu)

Med Baltikom in Furlanijo: primerjava dveh didaktičnih pristopov pri posredovanju slovenskega jezika in kulture

Rada Lečič (Univerza v Trstu, Filozofska fakuoteta)

Pisanje učbenikov slovenščine za Italijane

Karin Marc Bratina (Univerza v Trstu, Visoka šola za prevajalce in tolmače)

Slovenščina na študiju prevajanja in tolmačenja v Trstuu

Polona Liberšar (Univerza v Padovi)

Študij slovenskega jezika in književnosti na Univerzi v Padovi.

Sanja Pirc (Univerza La Sapienza v Rimu)

Percepcija slovenskega jezika in kulture na največji italijanski univerzi La Sapienza v Rimu

Karin Radovič 

Šavrinske zgodbe Marije Franca, prevod v italijanščino 

Sara Tracogna

Esperimenti di mediazione linguistica e culturale: cosa può dire Kakorkoli al di fuori del contesto lubianese?

Sara Basaldella

Na klancu di Ivan Cankar: esperienze traduttive del “monumento a una madre” e loro significato per un approccio alla lingua e cultura slovena

Luigi Pulvirenti

Tri mesta, dva jezika, eno srce: življenjska in poklicna pot Rimljana, udomačenega na Slovenskem
Sobota, 29. septembra 2018

Celodnevna ekskurzija v Rezijo in Benečijo (Beneško Slovenijo) (predviden en avtobus za 50 udeležencev).


PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA. PROGRAM JE BIL POSTAVLJEN NA SPLET 3. 6. 2018.

Comments