Slagveld De Spaanse Ruiter

Mijn droom is dat we de distelvlinder als symbool van de stad Groenlo kunnen uitdragen als het icoon van het toeristische vestingsstadje van de Achterhoek, in een harmonie van historie en ecologie in een leefgebied welke wordt omgedoopt in het slagveld "De Spaanse Ruiter".
Het beekwater van de Slinge wordt door middel van rietvelden tijdelijk gebonden en gezuiverd. In aansluiting van de rietvelden groeit weelderig "De Spaanse Ruiter" als hot-spot locatie van de gemeente Oost-Gelre. Er vindt een verdubbeling plaats in natuurlijke ontwikkeling, biodiversiteit en de biotoop van de flora- en faunabeheer.


Tijdens deTachtigjarige Oorlog was de vestingstad 
Groenlo in Spaanse handen gevallen. De Staten wilden
Groenlo terug veroveren. In 1627 vond de belegering
van Groenlo plaats onder leiding van Prins Frederik
Hendrik. 
De Slag om Grolle is tegenwoordig een 3-daags cultuur
historisch evenement waarin u zich waant in het jaar
1627. De hele stad ademt een weekend lang een 16e
eeuwse sfeer uit en op het Slagveld bulderen de 
kanonnen en knallen de musketten.

Missie:Het realiseren van nieuwe vormen van landgebruik op het slagveld die meerdere functies combineren en economisch rendabel zijn: zuivering en berging van oppervlaktewater. Het inpassen van een historisch landschap waarin plaats is voor de vegetatie van "De Spaanse Ruiter" in combinatie met zuiverende rietvelden.


Icoon: De Distelvlinder (Vanessa cardui)
Hotspot locatie: De Spaanse Ruiter (Cirsium dissectum)
De distel is waardplant voor de distelvlinder en nectar-plant voor vele bijen vlinders en andere insecten.
Open gebied met een mozaïek van kale grond, lage begroeiing en hogere ruigten van bijvoorbeeld de akker- distels en de spaanse ruiters maakt het plangebied tot een ideaal doelgebied.
De distelvlinder is een van de weinige vlinders die in staat is in relatiuef gebruikt landbouwgebied een generatie voort te brengen, mits daar enkele distels groeien.
Visie:
Oppervlaktewater wordt door middel van rietvelden gezuiverd van met name fosfor en stikstof. De groene non-food biomassa wordt ingezet als energiebron. Het oppervlaktewater kan tijdelijk geborgen worden op momenten van hoge piekafvoer. Daarnaast wordt het gezuiverde ingezet om de grondwaterstand weer op peil te brengen.
ć
Plant4Tuin De mooiste planten 4 uw tuin,
May 26, 2015, 1:25 PM
ĉ
Plant4Tuin De mooiste planten 4 uw tuin,
May 26, 2015, 1:28 PM
Comments