SLAAs 7 kjernedokumenter

SLAAs 7 kjernedokumenter danner grunnlaget for programmet til SLAA og gir den grunnleggende informasjonen for å tilfriskne fra sex- og kjærlighetsavhengighet og/eller starte en SLAA-gruppe på et hvilket som helst språk.

SLAAs 7 kjernedokumenter i prioritert rekkefølge for oversettelse og for å begynne i tilfriskningsprogrammet er:

1.  Tolv trinn

2.  Tolv tradisjoner

3.  SLAAs innledningstekst

4.  Kjennetegn på sex- og kjærlighetsavhengighet

5.  40 spørsmål for selvdiagnose

6.  Tegn på tilfriskning

7.  12 anbefalte retningslinjer for kontakt med media


Hvis du finner en feil eller ønsker å forbedre oversettelsen, er du velkommen til å kontakte the Conference Translation Committee (CTC) på http://www.slaafws.org/contact/ctc

eller kontakte F.W.S.-kontoret på

http://www.slaafws.org/contact/General+Questions

eller +1 210 828-7900/+1 210 828-7922 (Fax)
eller
 1550 NE Loop 410
San Antonio TX 78209
USA

NB: All SLAA konferanse-godkjent litteratur og utkast til litteratur er beskyttet av varemerkelover. Som en konsekvens av dette, sørg for å søke skriftlig tillatelse fra Den Augustine Fellowship, Anonyme sex og kjærlighetsavhengige, Fellowship-dekkende Tjenester, Inc. før oversettelse og distribusjon av noe slikt dokument.  

Vennligst les denne artikkelen om hvordan å søke tillatelse til å oversette på: http://tinyurl.com/translationguide

og les informasjonen om opphavsrett på http://www.slaafws.org/node/249

                                               

Comments