Velkommen til Sex and Love Addicts Anonymous
(Anonyme sex- og kjærlighetsavhengige)


Hva er Sex and Love Addicts Anonymous?

SLAA er et 12-trinns fellesskap av menn og kvinner som hjelper hverandre. Vi tilbyr den samme hjelpen til alle som har sexavhengighet eller kjærlighetsavhengighet eller begge, og som ønsker å gjøre noe med dette. Siden SLAAs medlemmer selv er avhengige har vi spesiell forståelse av hverandre og sykdommen. Vi vet selv hvordan det føles og har lært veien ut gjennom SLAAs 12 trinn.