Domovská stránka


Skvrny ala Rorschach:

Kdo to byl Rorschach:

Hermann Rorschach (8. 11. 1884 - 2. 4. 1922) byl švýcarský psychiatr, který svůj test poprvé představil v roce 1921. Techniku testu vytvořil ve spolupráci s E. Bleulerem a C. G. Jungem.

 Co je Rorschachův test a k čemu slouží:

Rorschachův test obsahuje pouze deset karet, vybraných jako prototypy z mnoha skvrn. V diagnostice je pak důležité, zda se člověk zaměřuje na část nebo na celek, na tvar či barvu, na jednoslovný či mnohaslovný popis, ad.

Odkaz na Rorschachův test – Wikepidie:

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Rorschach%C5%AFv_test

 Kde se s Rorschahem můžeme setkat v ČR:
 Česká společnost pro Rorschacha a projektivní metody
 Odkazy na Českou společnost pro Rorschacha:
www.rorschach.cz

http://www.rorschach.cz/?p=245

 Další metodou, kde v poznávání psychiky hraje roli umění, je arteterapie:

 Arteterapie:

Arteterapie je léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Někdy bývá přiřazována k psychoterapii a jejím jednotlivým směrům, jindy je pojímána jako svébytný obor. Obvykle se rozlišují dva základní proudy, a to terapie uměním, v níž se klade důraz na léčebný potenciál tvůrčí činnosti samotné a artpsychoterapie, kde výtvory a prožitky z procesu tvorby jsou dále psychoterapeuticky zpracovávány.

 http://www.arteterapie.cz/


 Proč vznikly naše “skvrny” a k čemu slouží:

 Skvrny, které zde můžete vidět, vznikaly spontánně. Poprvé spatřily světlo světa dne 11. září 2009. Zatím poslední společné skvrnění proběhlo na konci ledna 2010, kde se zrodila smutná série skvrn nazvaná Výkřik smutku.
 Inspirací k vytváření skvrn byl zájem o Rorschachův test (viz: co je Rorschachův test a k čemu slouží). Rozhodně nám nešlo o to rozšiřovat stávající Rorschachův test a fušovat tak panu Rorschachovi do řemesla. Pokud si vybral deset šablon se skvrnami, jež nejvíce podněcovaly fantazii lidí, zřejmě věděl, proč jich nevybral jedenáct.

 Nás na tom celém lákaly tři věci:
1)    Co se nám zobrazí? (K jakým barvám budeme inklinovat? Uvidíme v tom něco? Budeme se snažit výsledek nějak dokreslovat, nebo necháme pracovat fantazii?)
2)    Co skvrny vypoví o nás? (Pomohou nám skvrny odhalit naše nitro? Co do nich dáváme?)
3)    Může proces “skvrnění” sloužit jako určitá terapie pro uvolnění napětí v člověku?


 Jak jsme postupovali:

1)    Vzali jsme si čtvrtky formátu A4, tempery, vodovky a štětce, houbičku na mytí (a samozřejmě nějakou tu nádobku s vodou)
2)     Čtvrtku jsme přeložili na poloviny, potřeli ji vodou (s různou intenzitou) a nanášeli štětcem či hobičkou barvy (opět s různou intenzitou) – někdy víceméně nahodile, jindy s určitým záměrem, co by mohlo ze skvrn vyjít)
3)    Po nanesení barvy jsme obě poloviny čtvrtky přiložili k sobě a nechali výsledek chvíli vylisovat
4)    Podívali jsme se, co nám vyšlo. Buď jsme ještě něco dokreslovali, nebo se nám výsledek zalíbil natolik, že jsme ho nechali být ve stavu, v jakém se vylisoval.


 Během společného výtvarného šílenství jsme skvrnění věnovali pět večerů, přes dvacet hodin čistého času a troje sady temper či vodovek. Spotřebovali jsme více jak 100 čtvrtek formátu A4.

 Jak lze naše výtvory odlišit od sebe:

1)    Eliška nanáší větší vrstvy barvy a většinou inklinuje ke kombinaci více teplých (někdy i více studených) barev. Často nanáší barvy s určitým záměrem. Pokud vznikne něco amorfního, snaží se výsledek nějak dokreslit, dát mu konkrétnější podobu. Málokdy zanechá jen nějaký abstraktní pocit, většinou zobrazuje něco hezkého, co by chtěla, co v ní vyvolává příjemné pocity. Má však i výjimky, kdy pracovala hlavně s černou, bílou a růžovou barvou a kdy výsledný dojem může působit až depresivně a s divákem poměrně zacloumá. Častěji se však u ní setkáme s optimistickou hrou barev, kdy vznikají konkrétní předměty, zvířata, krajiny. Má sklon vidět téměř ve všem pávy.
2)    Marek nanáší obecně málo barvy. Málokdy realizuje nějaký předem zvolený záměr. Razí spíše spontánnost a až poté, co překlopí listy s barvou k sobě a znovu listy rozevře, zkoumá, co vlastně vidí. Někdy dokresluje obrysy tužkou, jindy ne. Barvy volí spíše studené, poměrně často pracuje ale i s červenou. Kompozice má většinou jednobarevné, ale není to pravidlem. Potrpí si na zobrazení démonů.
3)    Co se tématiky týče, až na Pohár hořkosti a Pravěkou jeskynní malbu převládají v monotematických skvrněních Eliščiny kresby (podobně je tomu u vícemotivových obrázků). Eliščina díla převažují v kategoriích “Motýli, hmyz a podobné”, “Lidové motivy” a “Spirituální”, Markova pak v kategoriích “Biologické” a “Démoni a andělé” (zde má Eliška jedinou malbu pojmenovanou “Andělíčci”).


 Něco o nás:

 Eliška Martínková i Marek Řezanka jsou státními zaměstnanci. Oba se narodili v roce 1980 a oba se zajímají o psychologii a umění. Eliška se raději vyjadřuje štětcem a barvou než perem a slovem, u Marka je tomu přesně naopak – ideální kombinace pro spolupráci.
 Ve dnech 13. – 16. 5. byla na pražském Výstavišti prezentována společná sbírka Výkřik smutku (nakladatelství Mezera), kde smutnou sérii skvrn Elišky doplnily Markovy básně.
 
 Marek Řezanka:
 Narozen 15. 5. 1980. Vystudoval sociologii a demografii, v současnosti pracuje jako odborný pracovník ve státních službách. Věnuje se psaní básní i písňových textů.
 Autor publikuje své básně na několika serverech. Od roku 2006 se jeho básně (ale i písňové texty) objevují na serveru Písmák: www.pismak.cz (autor je zde znám pod přezdívkou Muamarek). Většinu svých písňových textů má na www.totem.cz pod přezdívkou méně nápaditou, o to výstižnější – textař.
 Rozsáhlou škálu své tvorby zveřejnil na www.mezera.org pod nickem danmark. Kromě písňových textů zde čtenář najde jeho muzikálové texty na motivy románu U. Ecca Jméno růže, překlad Villonova Malého testamentu či Havrana od E. A. Poea.
 V květnu 2009 mu vyšla básnická sbírka Otisky (nakladatelství Plot). Dvakrát se v roce 2009 objevil též v pořadu Zelené peří na ČRo2 Praha.
 Více o něm na: www.muamarek.cz


  Seznam skvrn podle tématických bloků:

1)    Poprvé:

 -    Veselý démon, Venuše
 -    Loď na moři, kašpárek
 -    Lebka bez hnátů
 -    Dvě hlavy
 -    Cvrček, stradivarky
 -    Dva pudlíci na procházce

2)    Démoni a andělé:

 -    Zápas
 -    Mladší a starší ďáblové se radí
 -    Dva ďáblové držící kusy střev
 -    Dva andělé s tělem člověka a hlavou volavky
 -    Démon, lebka, strašidlo
 -    Boj se zlými duchy
 -    Andělíčci

3)    Erotické:

 -    Odraz prsou ženy naklánějící se nad studánkou
 -    Erekce, kůže z králíka
 -    Dva lvi, žena a muž s felujícím psem

4)    S jedním motivem:

 -    Zlatý vodotrysk
 -    Zadnice
 -    Vládce skřítků
 -    Štěstí tryská z očí, veselý skřítek
 -    Pravěká jeskynní malba – antilopa
 -    Pohár hořkosti
 -    Mochomůrka
 -    Lucerna
 -    Kytice, chatrč v ohni, chatrč obrostlá květy
 -    Abstraktno – přímky a body
 -    Hlavně tanků v ohni

5)    Lidové:

 -    Na dvorečku
 -    Vrány a odlétající listí nad prázdným polem
 -    Dva ptáčci – lidový motiv
 -    Dva ptáci
 -    Labutě
 -    Dva pávi a rostlinné motivy, žena s korunkou a závojem

6)    Mnohamotivové:

 -    Pávi
 -    Netopýr a batman
 -    Dva kosi a spousta potvůrek


7)    Motýli, hmyz, apod.:

 -    Vosa, hlava
 -    Motýl, kterému teprve rostou křídkla
 -    Motýl na listu
 -    Mávnout křídly
 -    Víly jako vážky
 -    Dvě světlušky a ptáčci
 -    Rak
 -    Ještěři na stromě
 -    Hlava mamuta, dvě sarančata

8)    Spirituální:

 -    Dítě
 -    Postava a velká náčelníkova hlava
 -    V říši za zrcadlem
 -    Spojení nebe a země
 -    Spojení Venuše a indické bohyně Kálí
 -    Indická bohyně
 -    Mniši v horách
 -    Budhističtí mniši
 -    Žena ve vesmíru
 -    Žena v auře
 -    Žena v rozestupujících se horách

9)    Postavy:

 -    Za bouře
 -    Šašci
 -    Šašci bez královny
 -    Rybáři
 -    Muži s kosou sekají na louce, kde jsou had, žába a husa
 -    Muž a lesní víly
 -    Dvě hlavy – babizna a hezká dívka
 -    Dva džinové
 -    Dvě postavy, dole s malými panáčkujícími psíky v oblečku
 -    Dvě postavy se lvím ocasem

10)    Přírodní motivy:

 -    Volavčí hnízdo
 -    Smuteční vrba
 -    Japonské motivy

11)    Biologické:

 -    Žába v dračí sluji
 -    Studánka, rozkrojená kapusta
 -    Ze života virů
 -    Pod mikroskopem
 -    Ledviny
 -    Dvě uši

12)    Tanec, rytmus, hudba:

 -    Dvě tanečnice
 -    Dvě černošské tanečnice
 -    Mozartíci u piána

13)    Zvířata:

 -    Dva skákající pejsci
 -    Sloni za soumraku
 -    Mraveniště, sloni
 -    Hlava slona
 -    Býčí hlava
 -    Hlava krávy
 -    Dvě opičky
 -    Dvě opičky proti sobě

14)    Nezařazené:

 -    Dvě objímající se postavy
 -    Žena na poušti
 -    Maskovaný
 -    V zahradě
 -    Na horské tůře
 -    Létací drak
 -    Loď v bouři na moři

15)    Smutná série:

 -    Černokněžník
 -    Koleje smrti
 -    Zraněné dítě
 -    Strach má velké oči
 -    Naděje ve spánku


 V čem mohou být naše skvrny dobré pro Vás:

1)    Mohou vás inspirovat k vlastnímu skvrnění, ať už jen tak pro zábavu nebo jako terapeutická metoda, jak ze sebe uvolnit to, co se ukrývá někde uvnitř.
2)    Mohou rozvíjet Vaši fantazii. Možná uvidíte některé věci nově a hlavně – začnete v nich vidět více, než jste dosud viděli.
3)    Mohou vám pomoci vyjádřit vlastní emoce, mohou vám pomoci se odreagovat.


 Odkazy:

 

  http://yx.rajce.idnes.cz/SKVRNY_ALA_RORSCHACH_I._a_II./

 

  http://yx.rajce.idnes.cz/SKVRNY_ALA_RORSCHACH_III./

 

  http://yx.rajce.idnes.cz/SKVRNY_ALA_RORSCHACH_IV./

 
  http://muamarek.rajce.idnes.cz/Skvrny_ala_Rorschach/ 
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:16
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:16
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:16
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:17
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:17
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:17
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:17
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:17
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:16
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:17
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:18
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:18
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:18
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:18
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:17
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:18
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:18
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:18
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:19
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:19
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:19
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:19
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:18
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:19
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:20
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:21
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:21
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:21
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:20
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:04
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:04
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:03
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:04
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:03
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:03
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:06
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:05
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:05
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:05
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:05
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:05
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:07
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:07
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:07
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:09
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:09
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:09
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:09
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:09
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:09
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:08
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:08
ą
4Zadnice.jpg
(1216k)
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:08
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:08
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:08
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:10
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:10
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:10
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:10
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:09
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:09
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:11
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:11
ą
6Pávi.jpg
(724k)
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:10
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:11
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:12
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:12
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:12
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:11
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:11
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:11
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:11
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:13
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:12
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:12
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:13
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:12
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:13
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:12
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:12
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:13
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:13
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:13
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:15
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:15
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:15
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:15
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:15
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:15
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:15
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:14
ą
Marek Řezanka,
23. 5. 2010 22:14
Comments