O skupini

Ko se dotaknemo cveta in začutimo, kako je živ in prelep, ko začutimo pogled otroka in neskončnost

v njem, ko stojimo sredi gozda, ki diha z nami … vemo, da se vključujemo v veličastje stvarstva, ki

nam vrača svojo moč. Vse, kar je kaj vredno, raste počasi, tako kot otrok ali drevo ali vokalna skupina.

(Majda Pur)

 

Pevke vokalne skupine Cvet že dobri dve desetletji s petjem bogatimo ta svet, naš in vaš.

Vokalna skupina Cvet je bila ustanovljena je bila leta 1993 pri Društvu medicinskih sester, babic in

zdravstvenih tehnikov Celje.

Umetniško vodenje vokalne skupine je zaupano Špeli Kasesnik, magistrici glasbeno pedagoških

znanosti. Njena magičnost ob nevidnem vihtenju dirigentske paličice, sposobnost usklajevanja

ženskih glasov in energija, daje Vokalni skupini poseben pečat in žar.

 

Skladbe različnih avtorjev ohranjajo pestrost našega programa. Z glasbenim izborom in izvedbo

zvestim poslušalcem sporočamo, da je petje darilo za dušo in medij za vzpostavitev prijateljstva.

Soljudem in pacientom omogočamo, da na najbolj enostaven in prijeten način dosežejo želeno raven

razpoloženja.  Ves čas ohranjamo ljudsko izročilo skozi ljudsko pesem kot zvezdne utrinke, ki žarijo v

slovenskem narodu.

Pevke se veselimo lastnega napredka, učimo se prilagajati, spoštovati, vrednotiti, sprejemati

odgovornost in drugačnost.