Aktivity klubu‎ > ‎

Pony sport

http://ponyeuweb.cz/index.php
Ačkoli se jezdecká disciplína Pony sportu v našem kraji začala výrazněji prosazovat teprve po roce 2000, podařilo se našim nejmladším jezdcům dosáhnout především na tomto mladém poli nejvýraznějších úspěchů...



I pony sport můžeme tradičně rozdělit na takové dvě nejvýraznější disciplíny a těmi jsou drezura a parkur. Jak už bylo zmíněno, na severní Moravě se jezdecký sport ubíral především tím skokovým směrem, takže nejinak tomu bylo i při rozvoji pony sportu. A naši zástupci přirozeně nezůstali pozadu...
Od prvního poníka (či spíše poničky – klisny Týny) a počátečních nelehkých (byť, jak již dnes vzpomínáme, často i humorných) začátcích začala mít tato disciplína v našem klubu silné zastoupení. Bez nadsázky můžeme říct, že poníci tvoří zhruba čtvrtinu zdejší ustájené kapacity a přibližně třetina osazenstva klubu jsou děti do věku 16 let – současní jezdci či aspiranti pony sportování.

Za průkopníka a nestora (lépe nestorku) pony skokového sportu našeho oddílu platí beze sporu Barbora Holušová, která k prvnímu svému poníkovi (již zmiňovaná klisna Týna) přičichla díky trenérce a mámě v jedné osobě - Radce Holušové. Ta se také role trenérky úspěšných malých adeptů pony sportu ujímá doposud.
Dále se naši "poníkáři" zejména přes zimu účastní nejrůznějších soustředění. V počátcích především pod vedením MVDr. Víta Holého a v současné době pak zejména pod taktovkou Jaroslava Jindry či Josefa Kincla.
Nad malými jezdci, kterým učarovala i "královská disciplína" drezura, pak drží pravidelný trenérský dohled Mgr. Petra Balnarová.

Velikostní kategorie pony

Na vysvětlení pro ty co se v pony sportu tolik neorientují ještě nutno dodat, že vzhledem k rozdílným velikostem a skokových schopnostem různých poníků se soutěže pony dělí na obtížnost podle tří
kategorií:

kategorie S pony jsou ponící o KVH do 125cm (např. Timoty, Týna, Falko)
kategorie A pony jsou ponící o KVH 126 – 135cm (např. Šibal, Kendy)
kategorie B pony jsou ponící o KVH 136 – 148cm (např. Sára, Káhira, Hvězda)


A protože právě v pony sportu dosáhli naši zástupci největších úspěchů, stojí rozhodně za to podělit se s vámi o jejich úspěchy ve sportovních sezónách pěkně od začátku: