Aktivity klubu‎ > ‎

Pony sport

http://ponyeuweb.cz/index.php
Ačkoli se jezdecká disciplína Pony sportu v našem kraji začala výrazněji prosazovat teprve po roce 2000, podařilo se našim nejmladším jezdcům dosáhnout především na tomto mladém poli nejvýraznějších úspěchů...I pony sport můžeme tradičně rozdělit na takové dvě nejvýraznější disciplíny a těmi jsou drezura a parkur. Jak už bylo zmíněno, na severní Moravě se jezdecký sport ubíral především tím skokovým směrem, takže nejinak tomu bylo i při rozvoji pony sportu. A naši zástupci přirozeně nezůstali pozadu...
Od prvního poníka (či spíše poničky – klisny Týny) a počátečních nelehkých (byť, jak již dnes vzpomínáme, často i humorných) začátcích začala mít tato disciplína v našem klubu silné zastoupení. Bez nadsázky můžeme říct, že poníci tvoří zhruba čtvrtinu zdejší ustájené kapacity a přibližně třetina osazenstva klubu jsou děti do věku 16 let – současní jezdci či aspiranti pony sportování.

Za průkopníka a nestora (lépe nestorku) pony skokového sportu našeho oddílu platí beze sporu Barbora Holušová, která k prvnímu svému poníkovi (již zmiňovaná klisna Týna) přičichla díky trenérce a mámě v jedné osobě - Radce Holušové. Ta se také role trenérky úspěšných malých adeptů pony sportu ujímá doposud.
Dále se naši "poníkáři" zejména přes zimu účastní nejrůznějších soustředění. V počátcích především pod vedením MVDr. Víta Holého a v současné době pak zejména pod taktovkou Jaroslava Jindry ml.
Nad malými jezdci, kterým učarovala i "královská disciplína" drezura, pak drží pravidelný trenérský dohled Mgr. Petra Balnarová.

Velikostní kategorie pony

Na vysvětlení pro ty co se v pony sportu tolik neorientují ještě nutno dodat, že vzhledem k rozdílným velikostem a skokových schopnostem různých poníků se soutěže pony dělí na obtížnost podle tří
kategorií:

kategorie S pony jsou ponící o KVH do 125cm (např. Timoty, Falko)
kategorie A pony jsou ponící o KVH 126 – 135cm (např. Kendy)
kategorie B pony jsou ponící o KVH 136 – 148cm (např. Sára, SambaHvězda)


A protože právě v pony sportu dosáhli naši zástupci největších úspěchů, stojí rozhodně za to podělit se s vámi o jejich úspěchy ve sportovních sezónách pěkně od začátku: