Aktivity klubu‎ > ‎

Parkurový sport

http://www.cjf.cz/
Jestli lze o nějakém jezdeckém sportu dá říci, že je pro náš kraj charakteristický, pak je to parkur...

Od založení jezdeckého klubu jsme členy České jezdecké federace.
Do roku 2012 jsme na oficiálních soutěžích vystupovali pod záštitou Severomoravské oblasti České jezdecké federace.
Od roku 2012 soutěžíme pod hlavičkou Zlínské oblasti České jezdecké federace.


Když se tedy sportovní klub rozjížděl, ani my jsme nemohli zůstat stranou parkurového dění. Ačkoli naši zakládající členové začínali své první jezdecké zkušenosti nabírat především na vyřazených dostihových plnokrevnících, postupem času se na tomto sportovním poli podařilo dosáhnout, v rámci kraje, i nemalých úspěchů.
Přes počáteční „samoučení“ prošli naším klubem i výrazné trenérské osobnosti, především Jaroslav Hruška, Luděk Kavan, Ing. Milan Vítek nebo David Fialka.
V zimních obdobích, kdy skoková příprava na naší jízdárně nebyla přes nepřízeň počasí možná, pak naši jezdci vyjížděli na různá skoková soustředění, např. se Zdeňkem Žílou nebo v posledním čase především s Jaroslavem
Jindrou.

Co se parkurového skákání týče, nutno potvrdit, že i v tomto sportovním odvětví má náš klub mezi členy největší zastoupení. Pomineme-li pony jezdce, kterým je věnována samostatná sekce, pak býval náš klub na soutěžích zastoupen od dětské kategorie, přes juniory a mladé jezdce až po seniory.
Naši jezdci a jezdkyně reprezentovali klub v soutěžích obtížnosti ZM až po stupeň S. Vyjmenovat všechny úspěchy našich zástupců by zabralo dost dlouhý seznam, takže z těch výraznějších zmiňme především kvalifikaci a účast členky Adély Grodové na MČR dětí roku 2005 v sedle klisny Cora ve Frenštátě p. Radhoštěm (bohužel mistrovskou soutěž dvojice kvůli zranění klisny na opracovišti nedokončila, ačkoli měli „našlápnuto“ na velmi solidní umístění).

Juniorky Pavla Ohnheiserová a Zuzana Machová v sedle A1/1 valacha Lovinga postupně reprezentovaly v letech 2000 a 2001 na oblastních mistrovstvích juniorů v Hradci n. Moravicí (rok 2000-Pavla) a Ostravě (rok 2001-Zuzana). Juniorka Veronika Nováková se zase úspěšně účastnila v roce 2008 série závodů MŠMK (Moravský šampionát mladých koní) v sedle tehdy 4-letého hřebce Coridora. Dvojici se podařilo probojovat a reprezentovat nás i na finále MŠMK v Trojanovicích.

Úspěchy starších jezdců jsou pak spojeny především s několika vítězstvími nebo předními umístěními jezdkyně Radky Holušové v sedle valacha Nairoba v soutěžích do stupně S.
Co se týče zvláštních skokových soutěží můžeme zmínit například umístění Jany Stixové s valachem Cortézem na Hradeckém skokovém derby v roce 2007.

Naši jezdci a jejich koně jsou zdatnými konkurenty i v exhibičních skokových soutěžích v okolí, především v oblíbených mini-maxi. V roce 2007 v rámci doprovodného programu mistrovství světa v těžkém tahu se Mgr. Radmila Holušová v sedle Nairoba účastnila exhibičního mini-maxi, ve kterém jako jediná bezchybně překonala úctyhodnou výšku 185cm triplebaru. V roce 2012 se na Podzimním skotačení na domácí půdě této dvojici podařilo překonat výšku 165cm.
V roce 2013 na Hubertově jízdě pořádané JK Hradec nad Moravicí zase v exhibičním mini-maxi nenašla na výšce 145cm přemožitele Adéla Grodová v sedle klisny Sakury.