Aktivity klubu‎ > ‎

Hiporehabilitace

http://www.hiporehabilitace-cr.com/
V letech 2007-2009 spolupracoval náš klub v rámci hiporehabilitace se Základní školou pro tělešně postižené v Opavě na Dostojevského ulici.
Od roku 2013 jsme členy České hiporehabilitační společnosti.
Od roku 2013 k nám na hiporehabilitace dojíždí klienti Dětského centra Čtyřlístek v Opavě.


Hiporehabilitace v SK Starý mlýn "včera a dnes":
 
V roce 2007 nás oslovila Mgr. Petra Kučejová, certifikovaná fyzioterapeutka v oblasti hiporehabilitace a pracovnice Základní školy pro tělesně postižené v Opavě s žádostí o možnost spolupráce v oblasti hiporehabilitace. Naše cvičitelka Bc. Jana Stixová tedy připravovala některé naše koně pro hiporehabilitační práci s dětmi ve věku 6-18 let, s nimiž se dojíždělo 1x týdně přímo do areálu školy. Práce koně připravovaného pro hiporehabilitaci je ve skutečnosti psychicky i fyzicky mnohem náročnější než si spousta lidí vlastně myslí. Na koně jsou kladeny vysoké požadavky, exteriérové, zdravotní a především charakterové. V tomto případě navíc hrálo roli i prostředí, neboť vedle areálu školy je hlavní silniční tah po kterém pravidelně projíždějí trolejbusy, kamiony a houkající sanitky. Z našich koní se pro tuto práci nejlépe osvědčil valach Albion, který ji vykonával pernamentně až do roku 2009, kdy byla spolupráce se školou přerušena. Společně s ním byl využíván ještě valach Loving a po jeho penzionování v roce 2008 pak valach Lucky

 Terminologie a hiporehabilitační disciplíny:
Pojmem hiporehabilitace jsou dnes označovány souborně veškeré aktivity a terapie, v nichž nějakým způsobem funguje ve vztahu ke klientovi kůň. Celá oblast hiporehabilitace se pak dá ještě rozdělit na konkrétnější disciplíny. Především je to hipoterapie. To je terapie, která probíhá na hřbetu koně a využívá jeho unikátního trojrozměrného pohybu při kroku koně. Hipoterapie probíhají pod dohledem kvalifikovaných fyzioterapeutů či ergoterapeutů po souhlasu ošetřujícího lékaře. Hlavní roli v hipoterapii tedy hraje určitý pohyb koňského hřbetu, který je nenahraditelný v terapii pohybových poruch klienta. Trochu odlišnou terapeutickou disciplínou je psychoterapie pomocí koní. Ta probíhá s kvalifikovaným terapeutem a kůň zde funguje jako koterapeut.  Dalším odvětvím jsou aktivity s využitím koně. Jedná se o pedagogickou práci, ať speciální či sociální, která probíhá v prostředí, kde významnou roli hraje kůň a interakce s ním. Pro poslední dvě jmenované disciplíny tedy není až tak nezbytný pohyb koně, jako právě komunikace s ním. Samostatně pak stojí i parajezdectví neboli sportovní jezdectví handicapovaných. Zde už se jedná o konkrétní jezdecké disciplíny jako drezura, voltiž, vozatajství, parkur či westernové ježdění, které je svými pravidly a nároky uzpůsobeno potřebám zdravotně znevýhodněných osob.
   


V roce 2013 se na nás se žádostí o spolupráci obrátilo Dětské centrum Čtyřlístek. Od té doby k nám pravidelně 1x týdně dojíždějí na hipoterapie pod vedením kvalifikovaných terapeutek DC Čtyřlístek děti ve věku 2-8let se specifickými potřebami, které není možné umístit do běžných předškolních zařízení. 
V roce 2014 nás DC Čtyřlístek požádal o rozšíření služby i na děti z dětského domova při DC Čtyřlístek. 
Odborní asistenti hiporehabilitace:
Anna Minarčíková je držitelkou jezdecké licence ČJF. V letech 2011-2015 studovala na Střední pedagogické škole v Krnově, obor Pedagogické lyceum. V rámci odborné praxe spolupracuje od roku 2013 právě s Dětským centrem Čtyřlístek a asistuje při rehabilitacích a aktivitách s využitím koní. Po odchodu Jany Stixové je hlavním garantem hiporehabilitačních aktivit.

Tereza Šimečková je držitelkou jezdecké licence ČJF a majitelkou koně Minora, jehož výcvik chce zaměřit také na využití v hiporehabilitaci. Sama v současné době studuje psychologii na Ostravské univerzitě a zajímá se tedy zejména o psychoterapeutické využití koní v procesech hiporehabilitace.

Tereza Pavlíčková je držitelkou jezdecké licence ČJF. V letech 2011-2012 studovala obor Fyzioterapie na Ostravské univerzitě. V rámci odborné praxe se od roku 2013 podílela na hipoterapeutických jednotkách s DC Čtyřlístek. Účastnila se několika seminářů zaměřených na hiporehabilitaci konaných pod hlavičkou České hiporehabilitační společnosti a profesionálních hiporehabilitačních středisek.

Nikol Vránová také vlastní jezdeckou licenci ČJF, mimo to má přímo ve výcviku svěřeného koně Coridora, který je v současné době využíván k hiporehabilitaci. Kromě podílu na jejich výcviku a přípravě byla také proškolena pro asistenci na hiporehabilitačních jednotkách.

Externí spolupráce:

Bc. Jana Stixová je držitelkou cvičitelské licence ČJF od roku 2004. Od této doby vykonávala v SK Starý mlýn cvičitelskou praxi. Od roku 2008 se zajímá o přípravu koní pro rehabilitační práci a aktivity s využitím koní. Účastní se seminářů zaměřených na hiporehabilitace konaných pod hlavičkou České hiporehabilitační společnosti a profesionálních hiporehabilitačních zažízení, např. O.s. Svítání apod. Od roku 2013 je i jako jednotlivec členkou České hiporehabilitační společnosti. Z pracovních a osobních důvodů spolupracuje s klubem od srpna 2015 již jen externě.

Petra Luzarová, DiS. má vystudovaný obor Regionální politika zemědělství a venkova na Masarykově střední škole zemědělské a VOŠ v Opavě. U nás se dlouhodobě podílela na hiporehabilitačních činnostech. V letech 2007-2009 asistovala při hiporehabilitacích v Základní škole pro tělesně postižené v Opavě, jako odborný asistent se na hiporehabilitacích podílela i při svém předchozím zaměstnání na Dětském ranči v Hlučíně v letech 2010-2011. Od roku 2014 se podílela na hiporehabilitačních jednotkách s DC Čtyřlístek. Od srpna 2015 se příležitostně angažuje již jen externě.


Hiporehabilitační koně:

Pro hiporehabilitační práci koně speciálně připravujeme. Do výcviku jsou zařazeni jen 100% zdraví, fyzicky i psychicky zdatní jedinci odpovídajícího konstitučního rámce pro daný druh práce a klientů.
Všichni hiporehabilitační koně jsou v soukromém držení. Jejich majitelé je pro tyto účely bezplatně půjčují, za což jim patří velký dík.


 

Pokud Vás zajímá více informací ohledně možností hiporehabilitace nebo přípravy koní pro tyto účely kontaktujte prosím Annu Minarčíkovou prostřednictvím e-mailu: a.nicka.min@seznam.cz  nebo na telefonu 731 861 606.