Aktivity klubu‎ > ‎

Členství v klubu

Do našich řad stále vítáme i nové členy....

Podmínkami pro členství v klubu je řádně vyplněná jmenovitá přihláška s potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti (v případě osob mladších 18-ti let navíc podepsaná zákonnými zástupci). Pro umožnění jezdeckého výcviku je nezbytné platné úrazové pojištění. Vstupní poplatek pro každého u nás dosud neregistrovaného člena činí 800,- Kč. Z důvodů aktuální rekonstrukce areálu však nyní přijímáme do našich členských řad pouze děti od 12 let. 

Za pomoc s činnostmi nezbytnými pro chod klubu (ošetřování koní, krmení, poklízení, pomoc na závodech atd.) pak našim členům nabízíme možnost jízdy na koni či jezdeckého výcviku od úplných základů až po možnost složení ZZJV (zkoušky základního jezdeckého výcviku), získání licence a případně možnost reprezentovat klub na oficiálních závodech nebo hobby akcích. Vše závisí na aktivitě, chuti a možnostech jednotlivce.

Pro naše členy pořádáme každým rokem různé akce, na nichž se mohou pobavit nebo ukázat co dovedou (např. Mikulášská, Podzimní skotačení atd.).
Naši členové, kteří u nás mají i vlastního koně, pak mají možnost získat slevu na ustájení.

Pro prodloužení členství je nutno počátkem každého následujícího roku, nejpozději do konce března, uhradit stanovený roční členský poplatek. Ten pro rok 2019 činí:
400,- Kč děti a studenti
500,- Kč ostatní


Pokud máte zájem nebo více otázek k případnému členství v našem klubu, přijďte se osobně podívat, případně kontaktuje Mgr. Radmilu Holušovou na tel.: 608 721 335 nebo na e-mail: skstary.mlyn@seznam.cz
   
   
 
V přílohách naleznete ke stažení podmínky pro členství v klubu a přihlášku ke členství.

Ċ
Barbora Holušová,
16. 7. 2017 11:02