Hal Ehwal Murid


 Pengurusan Hal Ehwal Murid

VISI HEM

Melahirkan pelajar yang bersahsiah tinggi, bersikap positif dan unggul dalam semua bidang.

MISI HEM

Melengkapkan pelajar dengan pelbagai ilmu dan kemahiran untuk memantapkan perkembangan sahsiah, bermotivasi, bercita-cita dan mempunyai keazaman.

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN HEMTUGAS UNIT HEM

  • Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran, kemasukan, penempatan dan pertukaran murid.
  • Menyelia mengenai kehadiran murid ke sekolah.
  • Menggubal dan menguatkuasa peraturan-peraturan sekolah dan jika perlu mengkaji semula dari masa ke semasa.
  • Menyedia dan menyelia kemudahan dan kebajikan murid dari segi BukuTeks, Rancangan Makanan Tambahan, Bimbingan dan Kaunseling,keselamatan pelajar, pemeriksaan kesihatan dan gigi serta sebarang jenis bantuan.
  • Menyelia dan memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Kesihatan, juga dapat memberi perkhidmatan serta layanan sewajarnya kepada pengguna.
  • Menyelia dan menyelaras pengeluaran/pemberian surat-surat akuan, sijil-sijil penghargaan dan sijil berhenti sekolah.
  • Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibubapa dan masyarakat.


* Untuk maklumat lanjut, sila muat turun Buku Pengurusan HEM (PDF)

 Hubungan utama

Penolong Kanan HEM
Pn Hjh Noraini bt Abdullah

Setiausaha HEM
YM Tn Hazira bt Tn Hassan

 Pautan berkaitan

Muat turun Buku Pengurusan HEM (PDF)