Introduktion til 3.år

Velkommen til Skriveportalen for 3. år - jeres sidste år!

På 3. år er der 'kun' 2 store tværfaglige forløb, nemlig 

DIO
DIO er afslutningen på Studieområdet (SO1 + SO2 + SO3), som har kørt alle tre år, og hvor du har arbejdet med dine studiekompetencer. DIO foregår fra uge 41 til 47, giver en standpunktskarakter (årskarakter), som kommer på dit eksamensbevis, og til sommer enten kan eller skal du til mundtlig DIO-eksamen, som også giver en helt særskilt og officiel karakter til eksamensbeviset.

SRP
SRP er den store projektopgave, som indgår i dit studieretningsforløb. Her skal du som hovedregel vælge 2 fag og skrive en større opgave (projektrapport med et sandsynligt omfang på 15-20 sider). SRP starter op allerede i november-december, hvor du også skal vælge fag til opgaven, og i januar-februar, op til vinterferien, får du fri 2 uger til at skrive opgaven. SRP kommer også på dit eksamensbevis - og tæller dobbelt.


Både DIO og SRP udarbejdes og afleveres individuelt. Derudover lægges der vægt på, at du viser selvstændighed og initiativ, og at du i øvrigt bruger alt det, du har lært om at studere. Heldigvis er der masser af vejledning - blandt andet her på sitet, hvor du kan læse meget mere om begge forløb og få adgang til en lang række værktøjer, som kan hjælpe dig igennem.


God fornøjelse! :)