Introduktion til 3.år

Velkommen til Skriveportalen for 3. år - jeres sidste år!


På 3. år er der 'kun' 2 store tværfaglige forløb, nemlig:

DIO er afslutningen på Studieområdet (SO1 + SO2 + SO3), som har kørt alle tre år, og hvor du har arbejdet med dine studiekompetencer.

DIO er et længere temaforløb som foregår fra uge 41 til 46, med undervisning, vejledning, synopsis-skrivning og en (mulig) mundtlig eksamen.

Du afslutter DIO med en officiel karakter for forløbet som kommer med på dit eksamensbevis, samt en særskilt karakter hvis du trækker DIO til mundtlig eksamen.

SRP er den store afsluttende projektrapport som indgår i dit studieretningsforløb.

SRP forløbet starter op i november-december, og afsluttes lige op til vinterferien. Forløbet består af en vejledningsperiode, efterfulgt af 2 skriveuger hvor du arbejder på opgaven.

SRP-karaktere kommer også på dit eksamensbevis - og tæller dobbelt.

Både DIO og SRP udarbejdes og afleveres individuelt. Derudover lægges der vægt på, at du viser selvstændighed og initiativ, og at du i øvrigt bruger alt det, du har lært om at studere. Heldigvis er der masser af vejledning - blandt andet her på sitet, hvor du kan læse meget mere om begge forløb og få adgang til en lang række værktøjer, som kan hjælpe dig igennem.

God fornøjelse! :)