Introduktion

Skrivegrupper på ENGEROM

Du starter dit skrivegruppeforløb ved at tilmelde dig kick-start arrangementet.

En skrivegruppe giver respons på hinandens ideer og tekstudkast undervejs i skriveprocessen af individuelle projekter. Formålet er at styrke din skriveproces og dit skriftlige produkt gennem konstruktiv og anerkendende feedback.

Skrivegruppen giver dig sparring på din opgaves kommunikation, mens din vejleder hjælper dig med det faglige indhold. Skrivegruppen mødes 5 gange af 2½-timer gennem din BA-skriveproces. Skrivegruppemøderne er tematiserede og indeholder små øvelser, som får dig til at reflektere på nye måder over dit og andres indhold og kommunikation. Hvert skrivegruppemøde kræver forberedelse på ca. 2½ timer, hvor du typisk skal producere noget tekst til gruppen. Derefter skal du læse og give feedback på de andre deltageres tekstudkast. Skrivegruppemøderne kan springes i og gentages efter lyst og behov.

Foruden skrivegruppemøderne, kan I få hjælp til at lave en litteratursøgestrategi ved KUBIS. DU kan også komme til skrivegruppe midtvejsmøde den 7. oktober kl. 13-16, og til "Kom i hus med projektet" arrangementet den 12. november kl. 13-16 ved at kontakte Lise Maja Hansen på mail: bgc905@hum.ku.dk.

Nedenfor er en model, som viser hvad skrivegruppemødernes formål er (blå søjler), hvad temaet for forberedelsen er (blå pile), kick starts mødets indhold (grøn søjle), og de supplerende tilbuds omdrejningspunktet (lilla søjler). Der er tilføjet ugenumre, som forslag til, hvornår møderne skal afholdes, men det er op til jer i gruppen at beslutte de endelige tidspunkter.


Comments