โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
วีดิทัศน์ จาก สกลนครทีวีเน็ทเวิร์ค
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.23)

ตารางการใช้อาคารสถานที่ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ประชาสัมพันธ์

  • ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 /2559 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 ได้แล้วที่ http://semester.sakolraj.ac.th (อย่าลืมกดรีเฟชก่อนนะครับ)
    ส่ง 8 ต.ค. 2559 01:28 โดย ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »


นางวนิชา นาวีกิจ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายบริหารวิชากร
ฝ่ายบรืหารงานบุคคลและสินทรัพย์
ฝ่ายกิจการนักเรียน
งานรับสมัครนักเรียน