Skovlund/Ansager Vandværker blev stiftet 1. januar 2006.

Vandværkets formål er at levere god og tilstrækkelig vand i forsyningsområdet.

Lidt historie
Inden da var der et vandværk i Ansager og et i Skovlund. Skovlund havde et gammelt nedslidt vandværk, var begyndt at gå i byggeplaner. Ansager manglede gode kildepladser og havde et ældre vandværk. I efteråret 2004 begyndte de 2 bestyrelser at snakke om sammenlægningen. 3 år senere, sensommeren 2007, blev det nye vandværk nord for Skovlund taget i brug. På grunden blev der samtidigt lavet 3 nye boringer. Så nu håber og forventer vi en lang periode med god og stabil drikkevandsforsyning.