Vandrådets opgaver

I hver kommune med flere forbrugerejede vandforsyninger er der etableret et vandråd

Vandrådets hovedopgaver er at:
 
Repræsentere vandværkerne i kommunens koordinationsforum.
Være aftalepartner med kommunen i fælles forhold for alle vandværker.
Varetage overordnede opgaver i relation til region, - kommune, - vandforsynings, og indsatsplanlægning samt regulativ og beredskabsplan.
Medvirke til at der gives prioritet til vandforsyningsområdet og samarbejdet, mellem de almene vandforsyninger og myndighederne.
Holde kontakt til Danske-Vandværker og regionsbestyrelsen.
Få etableret og ajourføre sit afsnit for Vandrådet på Danske-Vandværkers hjemmeside.