Skolsituationen i Älvsjö!

Lotta Edholm tar emot en spade från föräldrarepresentanterna som en symbol för att 
arbetet med den nya skolan måste påbörjas nu!

Välkommen till hemsidan för Skolsituationen i Älvsjö. Den här sidan har startats på initiativ av representanter för föräldraråden i Älvsjöskolorna Herrängsskolan, Långbrodalsskolan, Ekängens skola och Kämpetorpsskolan. Sidan syftar till att underlätta arbetet med att ta fram lösningar för hur skolsituationen i Älvsjö skall kunna lösas på kort och lång sikt.

Bakgrund

I Älvsjö råder det sedan 2010 en akut brist på skolplatser för elever i årskurserna F-5. Det är vår uppfattning baserat på statistik från USK ( Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB) att bristen på platser kommer bli mycket värre och att det kommer förbli så under en lång tid. Politikerna har lagt fram ett beslut att som en temporär lösning flytta alla elerver i årskurs 5 till paviljongerna utanför Johan Skytte skolan. Det är ett beslut vi motsätter oss då vi anser att det inte ser till barnens bästa, anledningarna till detta är många och beskrivs bl.a. i vårt upprop till föräldrar Upprop till föräldrar i Södra Älvsjö och kommer att beskrivas vidare i dokumentet Problematisering av det lagda beslutet. Beslutet stod fast (bortsett eleverna på Långbrodalsskolan) trots våra ansträngningar för att påverka politikerna till att dra tillbaka förslaget. Nu fortsätter arbetet med att se till att lösningen verkligen blir en ett-årig temporär lösning.

Arbetet fortsätter nu med fokus på det övergripande målet att få till en ny skola i Älvsjö och en utbyggnad av de existerande skolorna så att de klarar av den nödvändiga transformeringen till F-6 skolor

Arbetssätt

Vi avser att arbeta i mindre arbetsgrupper som fokuserar på olika delområden och med den här hemsidan och tillhörande diskussionsforum och dokumentarkiv som bas för vårt arbete. Vi vill försöka engagera föräldrar och boende i Älvsjö och få ett engagemang för att det här inte är en fråga som rör enbart föräldrar till barn som skall börja årskurs 5 till hösten utan det här är en fråga som är jätteviktig för alla oss som har barn och bor i Älvsjö.

Nästa fas!

Tack alla ni som har bidragit till namninsamlingen mot förslaget att flytta åk 5 till barackerna vid Johan Skytte. Vi nådde en bit på vägen då Långbrodals 5:e klasser slipper flytta, men tyvärr så nådde vi inte ända fram, beslutet är taget och utskicken om förskoleklasserna har skickats ut. Herrängens och Ekängens 5:e-klasser kommer att gå i barackerna vid Johan Skytte till hösten. Eftersom just den här delen är överspelad nu så tar vi bort namninsamlingen från sidan.

Vi har fått upp vår skolsitutation på dagordningen och frågan är välkänd bland politiker och tjänstemän, Lotta Edholm förstår att det måste byggas en ny skola i södra Älvsjö.En styrgrupp har tillsatts med Sten Nordin, Lotta Edholm och Tomas Rudin som ska se över skolsituationen och södra Älvsjö är prioriterat i det arbetet.

Men arbetet har bara börjat och den problematik som nu visat sig är bara en västanfläkt mot de problem vi kommer se om bara ett par år om det inte vidtas krafttag för att förändra situationen. Det är mycket stora och svåra beslut som behöver tas och processer som normalt tar 5-8 år måste förverkligas på högst 3 - 4 år för att situationen inte skall bli ohållbar.

För att allt det här skall betyda något är det jätteviktigt att det finns ett fortsatt stort engagemang i frågan. Vi efterlyser er som kan hjälpa till och bidra i arbetet i arbetsgrupperna både i stort och i smått.

Synpunkter och förslag rörande hemsidan kan mailas till  skolsituation.alvsjo@gmail.com

Vill ni bidra med ett inlägg i debatten nedan så kan ni skicka det till adressen ovan med rubriken "Inlägg"

Senaste inläggen

 • Mailkonversation med Lotta Edholm m.fl. ang. utemiljö Johan Skytte Hej!Bifogar en mail konversation som jag och min fru haft med de ansvariga ang skolgården och den planerade gång/cykelvägen som ska byggas där.Som ni ser i ...
  Posted Jun 6, 2011, 3:39 AM by Skolsituation Älvsjö
 • Mail angående nytt möte med Lotta Datum 2011-03-13 21:30   Hej Lotta!   Tack för svaret angående vår önskan om ett möte under mars månad. Ni svarar att ert förslag är att vi skall ses ...
  Posted Mar 29, 2011, 2:59 PM by Skolsituation Älvsjö
 • Mail till Johanna Sjö från förhandlingsgruppen Hej Johanna!   Tack för ett bra och effektivt möte i måndags. Bifogar en reviderad version av vår presentation, där vi lagt mer fokus på att illustrera lokalproblematiken. Flytten av år ...
  Posted Feb 10, 2011, 10:09 AM by Skolsituation Älvsjö
 • Inlägg från förälder i Herrängen Tankar om det hela, i det stora hela...Att barn knappt får uppleva att vara barn snart , utan ska skolas in i än det ena än det andra något år ...
  Posted Feb 6, 2011, 2:24 PM by Skolsituation Älvsjö
 • Brev till Lotta Edholm från Peter Rosin om Älvsjös bartillväxt Hej Lotta!  Jag skickar detta mail till dig i din roll som skolborgarråd och därmed ytterst ansvarig för situationen som råder sedan något år tillbaka i Södra Älvsjö. Södra Älvsjö ...
  Posted Jan 25, 2011, 5:19 AM by Skolsituation Älvsjö
 • Information från Utbildningsförvaltningen gällande flytten av blivande årskurs 5 hösten 2011 Information till alla vårdnadshavare med elever i åk 4 i Ekängens skola, Långbrodalsskolan och Herrängens skola Med anledning av beslutet att flytta berörda skolors åk 5-verksamhet till paviljongerna vid ...
  Posted Jan 22, 2011, 11:38 AM by Skolsituation Älvsjö
 • Upprop skickat till föräldrar i Södra Älvsjö Vi har nu haft ett initialt möte bland föräldrarna angående flytten av årskurs 5 till baracker. Uppslutningen vid mötet var fantastiskt bra med tanke på med hur kort varsel det ...
  Posted Jan 21, 2011, 2:19 AM by Skolsituation Älvsjö
Showing posts 1 - 7 of 7. View more »

Resultat av undersökningen rörande flytt av 5:or till paviliongerna

Följ länken nedan för att se resultat av undersökingen, notera att du måste vara inloggas på Googls Docs för att kunna se resultatet


Mötet med Lotta Edholm

Häri visas länkar till dokument relaterade till mötet med Lotta Edholm

Protokoll från mötet med Lotta Edholm

Frågor till Lotta

Presentation för Lotta

Mail angående nytt möte under våren

Aktuella länkar och dokument

Ang. utemiljö Johan Skytte (Mail till Lotta Edholm, Sten Nordin, Stig Gisslen m.fl.)
Mailkonversation

Mitt-i - Tyck till debattinlägg

Maila förhandlingsgruppen med synpunkter inför mötet med Lotta Edholm

SVD - Trånga skolgårdar

Teknikpappans blogg - Info kring HT 2011 skickad till Ekängens föräldrar

Beslut ifrån utbildningsnämnden

Svar från Adelinde angående överklagan
För att gå vidare med överklagan se nedan

Hur man överklagar beslutet i utbildningsnämnden

Mall för överklagan av beslutet

Prognos över hur antalet barn i skolålder kommer utvecklas i Södra Älvsjö fram till 2024 baserad på siffror från USK

Siffror på hur många barn som har barnomsorg i Södra Älvsjö per årskull

Adelindes svar på frågor från föräldrar 

Lotta Edholm bloggar om Vittraskolan i Sjöstaden

Adelinde kommenterar platsbrist SR.se

Obefogad oro enligt Lotta Edholm SR.se

Mötet med Johanna Sjö

Häri finns länkar till dokument rörande förhandlingsgruppens möte med gruppledaren för utbildningsnämnden Johanna Sjö som hölls på Stadshuset 
2011-02-07.

Presentationen som föredrogs Johanna Sjö

Protokoll från möte med Johanna Sjö

PM Stockholms stad - Skolplanering för ett växande Stockholm

Mailkonversation med Johanna Sjö se inlaga

Relaterade länkar

Teknikpappans blogg

Södra Älvsjös Skolsituation på Facebook

Lotta Edholms blogg

Stadsutvecklingsområde Älvsjö

Viktiga datum

Kalender

Se kalendern i full storlek

Antal besökare fungerade inte  under 2 veckor i slutet av januari och början av februari. Så antalet sidvisningar exluderar den perioden.

Besökare