Zelená škola


                          
http://www.zelenaskola.sk/ 
Doprava a ovzdušie

Voda


Zeleň a ochrana prírodyCertifikačné obdobie 2 roky vybranej environmentálnej prioritnej témy :
      "DOPRAVA A OVZDUŠIE"
obdobie október 2017 do jún 2019.

Certifikačné obdobie 2 roky vybranej environmentálnej prioritnej témy :
                   "VODA"
obdobie október 2015 do jún 2017.
ÚSPEŠNE UKONČENÉ získaním certifikátu medzinárodným ocenením Zelená školaCertifikačné obdobie 2 roky vybranej environmentálnej prioritnej témy :
"ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY"
obdobie október 2013 do jún 2015.
ÚSPEŠNE UKONČENÉ získaním certifikátu medzinárodným ocenením Zelená škola


Odpad

Certifikačné obdobie 2 roky vybranej environmentálnej prioritnej témy:
                  "ODPAD" 
obdobie október 2011 do jún 2013 
ÚSPEŠNE UKONČENÉ získaním certifikátu medzinárodným ocenením Zelená škola a vlajky siete Eco-schools