Poplatky

POPLATKY ZA STRAVU pre školskú jedáleň:
číslo účtu: 2629074524/1100

STRAVA 1,54 € / 1 deň

PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV:  jedno dieťa v rodine  -30,00 € /mesiac
                                                                                         súrodenci: druhé dieťa  - 25 euro 
                                                                                                           tretie dieťa   - 20 euro
číslo účtu: 2624705809/1100, správa pre adresáta: 30


PRÍSPEVOK RODIČOV NA AKTIVITY A POMôCKY 40 € / polrok / dieťa
                                    
číslo účtu: 4008959396/7500