Plán akcií MŠ

September
 • Prenosné dopravné ihrisko
 • Zelená škola-"Doprava a ovzdušie"
 • Projekt "Koníky-naši kamaráti"
 • Recyklohry
 • Projekt NIVEA
 • Olománia - ZOO
 • Jabĺčkové slávnosti-prezentácia "Dobré jablká"
Október
 • Úcta k starším-dielničky D+B+D
 • Zdravý úsmev
 • Zahájenie krúžkovej činnosti/AJ, tanečná,/
 • Fotografovanie detí-vianočný pozdrav
 • Divadlo
November
 • Jesenné tvorivé dieľne-R+D - púšťanie šarkanov
 • Depistáž 5-6 ročných detí
 • Týždeň mliečnych výrobkov-výtvory
 • Hudobná rozprávka Uja Ľuba- O dvanástich mesiačikoch
December 

  
 • Mikuláš
 • Vianočné dielne  R+D
Január
 • Zimné aktivity -stavanie snehuliakov
 • Prikrmovanie vtáčikov
 Doplnky v priebehu šk. roku.
Február
 • Fašiangový karneval 
 • Bublinková show
Marec 
 • Zdravý úsmev
 • Návšteva knižnice
 • Týždeň hlasného čítania s výstavou kníh
 • Hráme divadlo-vystúpenie detí
 • BBD
Apríl
 • Deň zeme R+D
 • Výlet-exkurzia do čokoládovne ,veterné mlyny Kitse
 • Veľkonočné dielne R+D, ochutnávka nátierok
 • Hasiči
Máj
 • Majáles-stavanie mája
 • Zápis detí do Mš
 • Profesionálne bábkové divadlo- BBD
 • Deň matiek -vystúpenie detí
 • Kolektívne triedne fotenie , tablo
 • Plavecký výcvik
Jún
 • Oslava MDD -Ujo Ľubo a jeho pesničky
 • Rozlúčka predškolákov 
 • Juniáles