Plán akcií MŠ

September
 • Projekt "Koníky-naši kamaráti"
 • Recyklohry
 • Projekt NIVEA
 • Olománia 
 • Exkurzia Bonifructi- "Dobré jablká"
 • Divadlo
Október
 • Jesenné dielničky R+D -vyrezávanie tekvíc
 • Zdravý úsmev
 • Zahájenie krúžkovej činnosti/AJ, tanečná,/
 • Divadlo -príbeh jedného rytiera
November
 • Fotografovanie detí-vianočný pozdrav
 • Úcta k starším D+B+D
December 
 • Mikuláš
 • Vianočné dielne  R+D
 • Výchovný koncert-"Nesieme Vám novinu"
 • Divadlo-Peťo a Mikuláš-Ujo Ľubo
Január
 • Zimné aktivity -maľovanie do snehu
 • Pomoc vtáčikom
 Doplnky v priebehu šk. roku.
Február
 • Fašiangový karneval 
 • Fanny a kamaráti-yábavný program
Marec 
 • Zdravý úsmev
 • Návšteva knižnice
 • BBD
 • Recitačná súťaž
Apríl
 • Deň zeme R+D brigáda
 • Výlet-ZOO-Malkia park
 • Veľkonočné dielne R+D
 • Hasiči
 • Exkurzia-vodohospodársky ústav
Máj
 • Majáles-stavanie mája
 • Profesionálne bábkové divadlo- BBD
 • Deň rodiny -opekačka, ochutnávka šalátov
 • Kolektívne triedne fotenie , tablo
 • Plavecký výcvik
 • Veľký rytiersky turnaj
Jún
 • Oslava MDD -Mia- štyri ročné obdobia 
 • Rozlúčka predškolákov 
 • Juniáles