Harmonogram krúžkov

Harmonogram popoludňajších krúžkov pre deti (šk. rok 2018/2019):

 PONDELOK A STREDA                                                         

 14.00-14.30- AJ -  /5-6 ročné deti/ 

 14.30-15.00- AJ -  /4-5 ročné deti/

 15.00-15.30 - AJ -  /3-4 ročné deti/


    UTOROK                                                      

 14.45-15.30-   Tanečná - La Zumba Kids