Zaspievajme si

Čo det'om k št'astiu treba


Päť cukríkov


Dopravné prostriedky


Zmysly