• Vyhlásenie o bezinfekčnosti Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnostiVyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - dieťa
    2. 11. 2020, 8:59 zverejnil používateľ Skolka Dudvazska
  • Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie ...
    2. 11. 2020, 3:03 zverejnil používateľ Skolka Dudvazska
  • Prerušenie prevádzky MŠ v čase jarných prázdnin PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY V ČASEJESENNÝCH PRÁZDNIN BUDEPRERUŠENÁA TO V TERMÍNOCH 30.OKTÓBRAA 2.NOVEMBRA 2020, NAKOĽKOZÁKONNÍ ZÁSTUPCOVIA NEPREJAVILIZÁUJEM O PREVÁDZKU MŠ.VEDENIE ŠKOLY MŠ
    28. 10. 2020, 11:29 zverejnil používateľ Skolka Dudvazska
Zobrazujú sa príspevky 1 - 3 zo stránky 22. Zobraziť ďalšie »
PROJEKTY
Olompiada   zelenaskola 

Projekty spolufinancovali: