• Pokyny k nástupu na školský rok 2021/22 V súlade s odporúčaniami v materiáli Školský semafor v školskom roku 2021/2022 manuál pre všetky druhy škôl (ďalej len „semafor“), ktorý vydalo MŠVVaŠ dňa 17.8. 2021 vydáva riaditeľka ...
    29. 8. 2021, 7:34 zverejnil používateľ Marian Dadaj
  • Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) v školskom roku 2021/2022 Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej ...
    28. 7. 2021, 10:13 zverejnil používateľ Marian Dadaj
  • Podmienky vstupu pre deti do MŠ Vážení rodičia,od 19. apríla 2021 sa v zmysle vyhlášky ÚVZ č. 175 zmierňujú podmienky prekrytia dýchacích ciest v interiéri a v exteriéri.1. Podmienky vstupu pre deti do MŠ ...
    18. 4. 2021, 13:28 zverejnil používateľ Marian Dadaj
Zobrazujú sa príspevky 1 - 3 zo stránky 50. Zobraziť ďalšie »
PROJEKTY
Olompiada   zelenaskola 

Projekty spolufinancovali: