Om Netfinder

Hvis Google er svaret ...
    ... hvad er så spørgsmålet?  
 
På internettet kan man få svar på meget.
Mange svar. Gode svar – og mindre gode.

Netfinder er et tilbud til 5. og/eller 6. klasser, hvor formålet er at kvalificere eleverne til at kunne kommunikere gennem medierne ved at finde og dele information digitalt samt skabe digitale medieproduktioner.

Her på sitet findes:
 • Information og træningsaktiviteter til eleverne
 • Information og baggrundsmateriale til lærerne 
Netfinder fokuserer på:
 • Gode søgestrategier
 • Kildekritik
 • Ophavsret
 • Webetik
 • Kommunikative og kreative digitale produktioner
Ved at arbejde med dette forløb inddrages Fælles Mål inden for it og medier. 
Læringsaktiviteterne inddrager eleverne i de 4 elevpositioner:  
 • Eleven som kritisk undersøger
 • Eleven som analyserende modtager
 • Eleven som målrettet og kreativ producent
 • Eleven som ansvarlig deltager
Klassen deltager i lokalfinalen i egen kommune.
Eleverne afleverer opgaver i løbet af formiddagen og hele konkurrencen tager max 5 klokketimer.Forberedelse:
Kommunerne tilbyder introkurser til lærerne for at gennemgå konceptet.

Eleverne øver sig hjemme på skolerne. Man kan gøre det ”drypvis”; men bedst er det, hvis man afsætter en uges tid med en del timer i klassen evt. afholde en generalprøve inden lokalfinalen, samt en hel dag, hvor der er lokalfinale. 

Opgaverne, der er her på ”Netfind.dk” kan bruges som øvelser. Herved trænes de forskellige søgefærdigheder.