Om Netfinder

Hvis Google er svaret ...
    ... hvad er så spørgsmålet?  
 
På internettet kan man få svar på meget.
Mange svar. Gode svar – og mindre gode.

Netfinder er et tilbud til 5. og/eller 6. klasser i Herning, Favrskov, Mariagerfjord og Viborg kommune, hvor formålet er at kvalificere eleverne til at kunne kommunikere gennem medierne ved at finde og dele information digitalt samt skabe digitale medieproduktioner.

Her på sitet findes:
 • Information og træningsaktiviteter til eleverne
 • Information og baggrundsmateriale til lærerne 
Netfinder fokuserer på:
 • Gode søgestrategier
 • Kildekritik
 • Ophavsret
 • Webetik
 • Kommunikative og kreative digitale produktioner
Ved at arbejde med dette forløb inddrages Fælles Mål inden for it og medier. 
Læringsaktiviteterne inddrager eleverne i de 4 elevpositioner:  
 • Eleven som kritisk undersøger
 • Eleven som analyserende modtager
 • Eleven som målrettet og kreativ producent
 • Eleven som ansvarlig deltager
Klassen deltager i lokalfinalen i egen kommune.
Eleverne afleverer opgaver i løbet af formiddagen og hele konkurrencen tager max 5 klokketimer.Forberedelse:
Kommunerne tilbyder introkurser til lærerne for at gennemgå konceptet.

Eleverne øver sig hjemme på skolerne. Man kan gøre det ”drypvis”; men bedst er det, hvis man afsætter en uges tid med en del timer i klassen evt. afholde en generalprøve inden lokalfinalen, samt en hel dag, hvor der er lokalfinale. 

Opgaverne, der er her på ”Netfind.dk” kan bruges som øvelser. Herved trænes de forskellige søgefærdigheder.
Hver kommune sender to hold til en regional finale i maj.

Regional Netfinderfinale

Torsdag d. 16. maj på Viborg Rådhus.