Aktuellt

SPSM bloggar

skickad 19 sep. 2015 03:41 av Ulrika Jonson

SPSM bloggar om IT-satsningar och Skoldatatekens roll . Läs även en sammanställning av olika rapporter där det beskrivs hur Skoldatatek kan arbeta framgångsrikt.

Anpassad undervisning

skickad 22 apr. 2015 23:20 av Ulrika Jonson

Skolverket har en bra sida med länkar och tips på hur undervisning kan anpassas så att fler elever får en begriplig undervisning i skolan. Här sittar du allt från länkar till anpassningar av nationella prov till råd om hjälpmedel i skolan via tips på hur du kan göra din undervisning mer begriplig genom struktur och tydlighet.

Hur fungerar särskilt stöd?

skickad 23 mars 2015 11:33 av Ulrika Jonson   [ uppdaterad 4 okt. 2015 12:00 ]

Vad gör man om man ser att undervisningen inte fungerar för en elev? Hur går det till när en elev får särskilt stöd? Och vad betyder inkludering? Här utreder ett par experter begreppen - ta del av artikel i Lärarnas Nyheter. På Skolverkets webbplats finner du bland annat Stödinsatser i 
utbildningen att ta hem som pdf. Den visar på ett grundläggande sätt på hur man kan gå tillväga för att arbeta utifrån det experterna uttalar sig runt i artikeln. 

En film om talböcker

skickad 2 feb. 2015 13:13 av Ulrika Jonson

En film om talböcker och Legimus - från Myndigheten för tillgängliga Medier. Länk till filmen :) Talböcker kan du ha med dig vart du vill, förutsatt att du har rätt till att ha och har ett talbokskonto. Det kan du få om du har en läsnedsättning. Det betyder att du har svårt att läsa "vanliga böcker" det vill säga tryckta böcker med text. Ett exempel på en läsnedsättning är dyslexi. Du kan få ett talbokskonto via ditt bibliotek, förutsatt att biblioteket har en talboksregistrator. 

Tips och ideér för iPad

skickad 15 jan. 2015 10:43 av Ulrika Jonson

SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) har uppdaterat sin handledning om inställningar och inbyggda verktyg i iOS8 operativt till iPad. Ta del av deras material för att stödja dig i att kunna göra iPaden till ett än mer användbart verktyg för en del av våra elever. Materialet finns att ladda ned i pdf

Ny avhandling "Det digitala läsandet"

skickad 15 jan. 2015 09:56 av Ulrika Jonson   [ uppdaterad 15 jan. 2015 10:06 ]

Att läsa digitala texter ställer andra krav på läsaren än traditionella svarta, trycka texter. Det som gör det svårare är kombinationen av text, bild och länkar. Det visar doktorand Maria Rassmusson som lagt fram sin avhandling "Det digitala läsandet" i pedagogik vid Mittuniversitet. Maria har undersökt hur ungdomars läsande skiljer sig mellan att läsa på nätet och att läsa trycka texter. Intressant - ta del av avhandlingen via länken.

Ny upplaga av LÄSK-pärmen

skickad 15 jan. 2015 09:31 av Ulrika Jonson

Nu kan du ladda ned eller beställa det uppdaterade materialet i LÄSK-pärmen Tips om läs- och skrivsvårigheter från Dyslexi.org . I pärmen finns information runt läs- och skrivsvårigheter, tips på hjälpmedel, tips och stöd till undervisning och information om rättigheter. Om du vill beställa materialet, beställer du det via FDB (Föräldraföreningen Dyslektiskabarn),


 

Mobilen som verktyg

skickad 9 jan. 2015 07:56 av Ulrika Jonson

I Skolvärlden idag skriver man: "Får du en stund över kan mobilen var ett utmärkt verktyg för att lära sig saker. Hedin visare i sin avhandling hur mobilen kan användas vid inlärning. Särskilt gynnsamt är det att utnyttja de korta stunderna till förberedelser och repetition". Läs artikeln i sin helhet via länken. 

Webbinarium

skickad 9 jan. 2015 07:22 av Ulrika Jonson

Måndagen den 12 januari 2015 kl:15.00 - 16:15 kan du delta i ett webbinarium om läslyftet. Du behöver en dator med www-uppkoppling.
Följ länken, så får du mer information!

Inte ännu...

skickad 18 dec. 2014 23:48 av Ulrika Jonson

Hur tar barn sig an utmaningar och svårigheter? Hur speglar vi som lärare detta? Med ett TED TALKS klipp med professor Carol Dweck på temat "Kraften i tron på att du kan utvecklas" önskar Skoldatateket i Södertälje God Jul och på återseende i 2015.

1-10 of 57