Skoldatatek

DEN HÄR SIDAN KOMMER INTE ATT UPPDATERAS EFTER SEPTEMBER 2015

Lärarens kunskap om tidsenliga verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter samt koncentrationsproblematik, har en avgörande betydelse för att 
ALLA elever ska ha 
likvärdiga möjligheter att nå kunskapskraven i skolan.
 

För barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi samt ADHD och närliggande problematik kan tidsenliga verktyg utgöra skillnaden mellan att nå framgång eller ej i skolsituationen.

Skoldatateket är en resurs för lärare som undervisar elever med läs- och skrivsvårigheter samt koncentrationsproblematik.

Verksamheten är en del av Vallaskolan på uppdrag av Utbildningskontoret och Resurscentrum. Besök vid verksamheten kan ses som en inspirationsresurs och som ett led i det kommunövergripande kollegiala lärandet för skolpersonal från Södertälje kommun.

SPSM´s webbplats har mer information om IT i lärandet.

Skoldatateket


Aktuellt


 • Vallaskolan öppnar ett praktiknära Skoldatatek för Södertälje kommun i december 2014. Väl mött på Skoldatateket i Södertälje!
 • SPSM bloggar SPSM bloggar om IT-satsningar och Skoldatatekens roll . Läs även en sammanställning av olika rapporter där det beskrivs hur Skoldatatek kan arbeta framgångsrikt.
  Inlagd 19 sep. 2015 03:41 av Ulrika Jonson
 • Anpassad undervisning Skolverket har en bra sida med länkar och tips på hur undervisning kan anpassas så att fler elever får en begriplig undervisning i skolan. Här sittar du allt från länkar ...
  Inlagd 22 apr. 2015 23:20 av Ulrika Jonson
 • Hur fungerar särskilt stöd? Vad gör man om man ser att undervisningen inte fungerar för en elev? Hur går det till när en elev får särskilt stöd? Och vad betyder inkludering? Här utreder ett ...
  Inlagd 4 okt. 2015 12:00 av Ulrika Jonson
 • En film om talböcker En film om talböcker och Legimus - från Myndigheten för tillgängliga Medier. Länk till filmen :) Talböcker kan du ha med dig vart du vill, förutsatt att du har rätt till att ...
  Inlagd 2 feb. 2015 13:13 av Ulrika Jonson
 • Tips och ideér för iPad SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) har uppdaterat sin handledning om inställningar och inbyggda verktyg i iOS8 operativt till iPad. Ta del av deras material för att stödja dig i att kunna göra ...
  Inlagd 15 jan. 2015 10:43 av Ulrika Jonson
 • Ny avhandling "Det digitala läsandet" Att läsa digitala texter ställer andra krav på läsaren än traditionella svarta, trycka texter. Det som gör det svårare är kombinationen av text, bild och länkar. Det visar doktorand Maria ...
  Inlagd 15 jan. 2015 10:06 av Ulrika Jonson
 • Ny upplaga av LÄSK-pärmen Nu kan du ladda ned eller beställa det uppdaterade materialet i LÄSK-pärmen Tips om läs- och skrivsvårigheter från Dyslexi.org . I pärmen finns information runt läs- och skrivsvårigheter, tips ...
  Inlagd 15 jan. 2015 09:31 av Ulrika Jonson
 • Mobilen som verktyg I Skolvärlden idag skriver man: "Får du en stund över kan mobilen var ett utmärkt verktyg för att lära sig saker. Hedin visare i sin avhandling hur mobilen kan användas ...
  Inlagd 9 jan. 2015 07:56 av Ulrika Jonson
 • Webbinarium Måndagen den 12 januari 2015 kl:15.00 - 16:15 kan du delta i ett webbinarium om läslyftet. Du behöver en dator med www-uppkoppling.Följ länken, så får du ...
  Inlagd 9 jan. 2015 07:22 av Ulrika Jonson
 • Inte ännu... Hur tar barn sig an utmaningar och svårigheter? Hur speglar vi som lärare detta? Med ett TED TALKS klipp med professor Carol Dweck på temat "Kraften i tron på att ...
  Inlagd 18 dec. 2014 23:48 av Ulrika Jonson
Visar inlägg 1 - 10 av 57. Visa mer »
 

 

Kontakt

För information, kan man kontakta Utbildnings kontoret i Södertälje eller Vallaskolan i Södertälje vallaskolan@sodertalje.se

På Resurscentrum, Bangatan 4, 151 89 Södertälje, finns;IT I LÄRANDET för att nå målen

IT I LÄRANDET är en lättläst skrift som finns att beställa hos Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM. Den beskriver hur man med hjälp av IT kan skapa bra lärandesituationer för ALLA elever, trots olika behov! Alla som arbetar med elever i skolan borde läsa den!

Ladda ner IT I LÄRANDET från SPSM.

Specialpedagogik - Nationell Bokmärkessamling 
Underordnade sidor (1): Filer