Namnlös

      
Välkommen till Skoldatateket i Hjo!
 

Hos oss kan du som elev, föräldrar och pedagog få råd och stöttning med användning av IT som stöd i skolan.
Äntligen kan elever med läs- och skrivsvårigheter ladda ned ljudböcker direkt till deras smartphones med appen Legimus.
I Hjo kommun arbetar vi bl.a. med Chromebooks och GAFE (Google Apps for Education). Se  även kommunens GAFE site.

Introduktion

Eftersom elever med läs- och skrivsvårigheter inte kan tillgodogöra sig text i samma hastighet eller
omfång som övriga elever måste skolans traditionella undervisningsmetoder förändras.
Idag tycks dessa inte räcka till för att alla elever ska erövra läs- och skrivförmågan.
Det kan därför vara viktigt att se sig om efter andra redskap som kan bidra till lösningen av detta problem.

Enligt skolans styrdokument ska eleven erbjudas redskap/verktyg som hjälper dem att lyckas. Ett inkluderande arbetssätt är minst lika viktigt som verktygen.
Om läraren ser till att elever inte hinner/kan göra egna anteckningar under lektionen får tillgång till dem på annat sätt, eller förstorar lärobokstexter på kopiatorn, ger de fler elever möjlighet att klara skolans mål. Lärarens bemötande och arbetssätt utgör förutsättningen för att de ska komma till användning. Alternativa verktyg i lärandet innefattar därför inte bara verktygen och kunskap om hur de fungerar. En förståelse för hur de ska komma till bästa nytta behövs också, liksom allmän digital kompetens.


Med alternativa verktyg som stöd kan eleverna med läs- och skrivsvårigheter utveckla strategier för att komma vidare i läsutvecklingen. Med dessa tekniska hjälpmedel har skolan möjlighet kunna göra läs- och skrivinlärningen meningsfull, begriplig och hanterbar för elever som har funktionshinder.

1. Talsyntes

Med talsyntes kan man lyssna på det skrivna ordet.
Talsyntes kan läsa in stora textmängder som t.ex. har blivit inskannade från läroböcker, från lärarens anteckningar, eller webbsidor på Internet.
Det går att spela in till Mp3.
Går att använda med både svenskt och engelsk tal mm.

Läs mer och gå till sidan med bl.a. film om hur det fungera!


2. Stava Rexlogo-StavaRex.jpg

Stava Rex är ett rättstavningsprogram i svenska för framförallt elever med läs- och skrivsvårigheter.
Den är att föredra framför den språkkontroll som finns i Word då Stava Rex hittar flera sorters fel,
som t.ex. särskrivningar, lättförväxlade ord och grava stavfel som dyslektiker kan göra.

Läs mer och gå till sidan med bl.a. film om hur det fungera!

3. Spell Right

logo-SpellRight.jpg

Spell Right är ett rättstavningsprogram som används i engelska. Liksom Stava Rex hittar
Spell Right lättförväxlade ord och grava stavfel som dyslektiker kan göra.

Läs mer och gå till sidan med bl.a. film om hur det fungera!

4. Daisy

Då många elever har svårt att ta till sig fakta genom att läsa kan elever i den moderna skolan numera ’läsa med öronen’.
Böcker i mp3 format samt Daisy talböcker kan därför vara ett bra stöd.

Läs mer och gå till sidan med bl.a. film om hur det fungera!5. Amis

Amis är ett program som används för att lyssa och se Daisy böcker i datorn.

Läs mer och gå till sidan med bl.a. film om man laddar ned Amis!
6. Skanna

Att skanna är ett bra verktyg för att kunna få in t.ex. text från en lärobok till datorn så att eleven kan lyssna på texten via talsyntes.

Läs mer och gå till sidan med bl.a. film om hur det fungera!

7. Digital klassrum

Digitala klassrum är ett bra sätt att kunna göra elever mer inkluderade i undervisningen.

Läs mer och gå till sidan för att se hur det kan fungera samt hur du kan själv skapa ett digitalt klassrum.

8. Datorvård

Att ha en dator med anpassade program på som stöd i skolan är ett sätt att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter.
Men då gäller det att man som elev kan hantera datorn när den krånglar.

Läs mer och se filmerna om hur man kan hålla datorn i trim

9. Digitalt läromedel

Digitala läromedel är ett bra stöd som passar olika inlärningsstilar och undervisningsmetoder.

Digitala lärresurser Läs mer här.

10. Digitala böcker

Den Digitala boken är en digital version av den tryckta boken och finns i olika varianter.
Klicka på bilden till höger för att se hur detta kan se ut.

11. Appar, iPad, iPhone och iPod

Appar är små program till smartphones eller surfplattor. Det finns hundratusentals appar på webben.
En del är helt grattis, en del kostar en liten slant och en del mer avancerade program kostar mer.
Notera även att en del appar innehåller reklam! Läs mer om appar här!