Za učenike III2 i IV2

                                             Sajt o C#

                            III2 
pitanja na programteh32@gmail.com
                                     IV2
pitanja na programteh42@gmail.com