Za učenike III2 i IV2

                                             Sajt o C#

                            III2 
pitanja na programteh32@gmail.com

30. novembar 2019.

                                     IV2
pitanja na programteh42@gmail.com

25. novembar 2019.