Úvod

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zápis se koná v termínech:

pátek   24. 1. 2014 od 14.00 do 17.00 hodin

sobota 25. 1. 2014 od 9.00 do 11.00 hodin  dle zákona 561/2004 Sb. , školský zákon a novely ŠZ 470/2011 Sb.

* Rodiče mají právo zvolit pro žáka vybranou základní školu.

* K zápisu se dostaví v doprovodu rodičů nebo zákonných zástupců

všechny děti narozené od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008 tj. děti, které

dovrší 6 let do 1. 9. 2014 a děti, kterým byl ve školním roce

2013/2014 udělen ředitelkami škol odklad školní docházky. 

* Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mohou být zapsány přímo

do Základní školy, Prachatice, Zlatá stezka 387.

* Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Pokud se dítě nemůže k zápisu v uvedeném termínu dostavit, je možné

telefonicky, nebo osobně domluvit náhradní termín s ředitelkou školy. 

Ve dnech 16. a 17. ledna 2014 se na naší škole uskuteční DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.  Srdečně zveme všechny, kteří mají zájem podívat se na výuku v prvních a druhých třídách. Tyto třídy budou pro širokou veřejnost otevřené od 8:00 do 12:35 (podle rozvrhu jednotlivých tříd).


 


I ten nejmohutnější strom pochází z malého semínka,
i nejvyšší schodiště má první schod.
                                                    arabské přísloví

 

 


 

 

 

 

 

   

 
 

 

Podřízené stránky (1): Úspěchy školy