Motto: "Hledáme společnou řeč."

Kdo jsem?
psycholožka se zaměřením na rodiny a děti
maminka 3 dětí

vzdělání:

 • psychologie FF UK, specializace - klinická  psychologie
 • dokončený 5letý sebezkušenostní výcvik v dynamické psychoterapii systému SUR
 • Školička SUR – dokončené 2leté distanční studium psychoterapie
 • 2 roky výcviku v rodinné a systemické terapii v Institutu rodinné terapie Praha - oba roky zakončeny ověřením znalostí a certifikátem
 • aktuálně - Výcvik ve vztahové psychoterapii dětí a dospívajících v IPDAR
 • členka České asociace školní psychologie
 • kandidátní členka České asociace pro psychoterapii - profesní asociace českých psychoterapeutů


Další kurzy a přednášky: Základní krizová intervence Respektovat a být respektován I, II, Efektivní rodičovství, Agrese je OK, 

vybrané kapitoly z Nevýchovy, Terapie Poruch příjmu potravy, ADHD ve třídě, semináře scio.cz, Dyscentrum  - Metody 

vyučování čtení, Psychologické aspekty dyslexie, Školní zralost, Efektivní komunikace, Metoda Grunnlaget, Sexuální experimenty 

u dětí, Pozitivní aspekty deprese


Co dělám? 

Poskytuji poradenství, konzultace a terapii za přímou platbu v poradně pro rodinu a dítě. 

Pracuji se základními klinicko-psychologickými metodami. Jako psycholožka jsem oprávněná používat standardizované 

psychologické dotazníky a testy. Využívám prvky humanistické a narativní  terapie, vyznávám zásadu terapeutické 

neutrality, kongruence a akceptace. 

Pracuji s jednotlivci, dětmi, i celými rodinami. U dětí uplatňuji terapii hrou. Skrze hru dítě přirozeně vyjadřuje svoje vnímání a 

náhled na různé situace. Může dojít k uvolnění nastřádaných těžkých emocí. S dětmi hledám další zdroje v jejich životě, které 

přispějí ke zlepšení stavu a vztahů.

Pomáhám: 

 • rodičům identifikovat problém a zdroj problému, nastavit pravidla výchovy, vytyčovat hranice, uplatňovat efektivní komunikaci
 • řešit konflikty, spory, nedorozumění, křivdy
 • provázím náročným obdobím před rozvodem, při něm i po rozvodu - u dětí za využití terapie hrou
 • provádím předškolní a školní diagnostiku a mnoho dalšího - viz oddíl Poradna

Pořádám semináře a workshopy, kde ukazuji a procvičuji s rodiči možné cesty a způsoby, které zlepšují atmosféru v rodině, mohou usnadnit řešení složitějších situací, snižují množství (někdy nevyhnutelných) konfliktů, snižují počet velkých výběrů z "emoční banky" aj...Workshopy jsou koncipovány jako zážitkové. Zásadní pro účastníky (spíš účastnice :-)) bývá moment vhledu, sebereflexe bez hodnocení druhými. Možná váháte - přijďte a uvidíte, jestli Vám 120 minut může přinést jiný směr plavby na občas divokém, ale krásném korábu zvaném „Život s dětmi“ :-)


Pracuji na částečný úvazek jako školní psycholožka v soukromé základní škole rodinného typu na Praze 9, 

kde se věnuji:

 • přímé práci s dětskými kolektivy v rámci rozvojových i preventivních programů, 
 • poskytuji metodickou podporu učitelům, cíleně pracuji s dětmi s oslabením, či dětmi nadanými.
 • poskytuji poradenství pro rodiče  v případě školního neúspěchu, výchovných problémů aj.
Též působím jako psycholožka a terapeutka v rodinném centru Pexeso z.s. Zde poskytuji konzultace a psychoterapii rodičům i dětem, u dětí využívám terapeutické pískoviště a terapii hrou. Provádím asistovaný psychologický kontakt a provázím rodiny náročným obdobím před rozvodem anebo po něm. 


Co považuji ve výchově dítěte za důležité?

Řečeno slovy klasika Prof. Z. Matějčka - být laskavý a pevný. 


telefon: +420 724 685 352

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSULTANCY IN ENGLISH IS ALSO AVAILABLE

phone: 724 685 352

email: petra.liskova@seznam.cz
Podřízené stránky (1): S kým spolupracuji