Strona główna

_________________Witaj!!!___________________

    Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Procesu Karnego „KAPEKA” ,a mniej formalnie Kontrowersyjny – Amatorsko - Penalno – Ezoteryczno - Kulturalny Afrodyzjak, chodź oficjalnie ukonstytuowało się 25 listopada 2010 roku, to swoją działalność zaczęło już dużo wcześniej, bo już w połowie kwietnia 2010 roku możemy odnotować jego pierwsze przedsięwzięcia. Głównym pomysłodawcą i jednym z twórców jest dr Piotr Starzyński, adiunkt Katedry Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Od tego czasu organizujemy regularne spotkania z jego członkami, mające na celu propagowanie i pogłębianie wiedzy wśród studentów Wydziału Prawa i Administracji na tematy szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego i globalnego ze szczególnym uwzględnieniem procesu karnego. Spotkania odbywają się cyklicznie i prowadzone są pod merytorycznym nadzorem Opiekunów Naukowych naszego koła. Mimo, że koło zrzesza 16 studentów, za każdym razem na spotkaniach odnotowujemy kilkunastu nowych „wolnych słuchaczy” zainteresowanych poruszaną materią. Wynika to nie tylko z otwartości prowadzonych spotkań ,ale również sposobu przybliżenia poruszanych tematów. Studenckie Koło Naukowe „KAPEKA” omawiając dane zagadnienie zaprasza na swoje spotkania specjalistów z danych dziedzin i tak mieliśmy przyjemność gościć prof. Cezarego Kuleszę, wykładowców Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie, prokuratora Artura Choroszewskiego, sędziego Macieja Nawackiego.

Serdecznie Zapraszamy !!!

Comments