SKN Chemia LekówO nas!


    Jesteśmy Kołem Naukowym działającym przy Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Spotkania

    Comiesięczne spotykania koła odbywają się w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej. Grafik spotkań publikowany jest na grupie "SKN Chemia Leków" na Facebooku. Nowych członków koła prosimy o dołączanie do grupy.
 

Dlaczego działamy?

 
    Zgodnie z Dyrektywami Europejskimi każda substancja lecznicza oraz preparat farmaceutyczny powinny posiadać odpowiednią trwałość chemiczną.
 
    Odpowiednio przeprowadzone badania trwałości mają gwarantować zachowanie przez lek pełnej skuteczności do końca jego okresu ważności. Ponadto dostarczają one informacji w jakich warunkach lek powinien być przechowywany w fazie stałej oraz po sporządzeniu wodnych roztworów. Pozwala to na uzyskanie wymaganej jakości, skuteczności i bezpieczeństwa stosowanej farmakoterapii.


Zapraszamy do współpracyZapraszamy do współpracy!

Razem osiągniemy sukces!