PREDSTAVITEV PROJEKTA


V šolskem letu 2014/2015 sodelujemo nekatere osnovne šole, vrtci in srednje šole, po uspešno pridobljenih sredstvih, v projektu z naslovom:


DVIG SOCIALNEGA IN KULTURNEGA KAPITALA V LOKALNIH SKUPNOSTIH ZA RAZVOJ ENAKIH
MOŽNOSTI IN SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI (PROJEKT SKK).

Projekt se izvaja v okviru sredstev evropskega socialnega sklada in s sofinanciranjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013.

V okviru projekta smo šole oblikovane v mreže.
Sodelujoče šole v naši projektni
mreži smo:

OŠ BREG (izvajalka Mateja Sagadin, prof. nemščine)
OŠ CIRKOVCE
(izvajalka Mateja Lampret, vzgojiteljica; pom. ravnateljice)
OŠ OLGE MEGLIČ PTUJ
(izvajalka Renata Debeljak, mag. znanosti s področja literarnih ved )
OŠ BORISA KIDRIČA KIDRIČEVO, koordinatorska šola (izvajalka Klavdija Murko, prof. geo. in zgo.)


 

   

Na projekt smo se šole prijavile s skupnim programom v maju 2014, vanj pa bile vključene v drugem krogu v mesecu juniju. V šolskem letu 2014/2015 je v projekt vključenih še 27 mrež šol in vrtcev, ki bodo čez celo šolsko leto izvajale dejavnosti za dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih.

Projekt SKK je novost v mednarodnem prostoru, saj v tem trenutku ni podobnega primera usmerjanja aktivnosti šol v odpiranje navzven in s tem dvigovanja socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih.Sodelujoče šole v naši projektni mreži imamo v okviru projekta tudi skupni logotip.
Koordinatorke projekta smo se odločile za logotip, ki prikazuje odprto dlan, simbol sprejemanja. Vsak prst na dlani ponazarja eno izmed sodelujočih šol, peti prst pa predstavlja akterje iz okolja, s katerimi bomo v okviru projekta šole sodelovale.

Naša rdeča nit dejavnosti v projektu SKK je namreč povezovanje z okoljem in med šolami, z namenom, dvigniti pri učencih in v okolju
socialni in kulturni kapital.
Na dnu dlani lahko opazite tudi srce, saj nas povezujejo vrednote, kot so spoštovanje, zaupanje, solidarnost in ljubezen.